≡ Menu

Facts om konkurs

Konkurs er lovens hårdeste metode, kreditorer kan bruge for at få penge ud af dig, og der findes mange myter og misforståelser omkring konkurs, og dem vil jeg aflive i denne artikel.Konkursbegæring

Det er i praksis næsten kun personer med selvstændig virksomhed, der erklæres konkurs af kreditorer, der vil have del i de værdier, som du ejer og få dem solgt og omsat til penge til dækning af deres tilgodehavende.

Desuden er det udover kreditor også muligt, at skyldner kan begære sig selv konkurs.

Ved konkurs mister du retten til at bestemme over dine ejendele i en periode. Dine værdier udgør konkursboet, og det bestyres af en kurator, som er udpeget af skifteretten eller valgt af kreditorerne.

En kurator er altså den person, der skal forvalte dine værdier, hvis du erklæres konkurs.

Mange tror, at man efter en konkurs er gældfri, hvilket IKKE er tilfældet.

Myte
På et tidspunkt erklærer jeg mig konkurs. Så forsvinder al min gæld
Sandhed
Efter en konkurs skylder du stadigt lige så meget væk!

Betingelser

Du kan erklæres konkurs, hvis du er erklæret ”insolvent”, hvilket betyder,

 • at du ikke kan overholde din betalingsaftale eller betalingskrav
 • den manglende betaling ikke skyldes forbigående (midlertidige) problemer.

Hvis du har solgt aktiver eller på usædvanlig måde betalt gæld, kan en konkurs også have det formål at skaffe aktiver tilbage, så de kan fordeles blandt alle kreditorer ligeligt.

Kreditors fordele og ulemper ved konkurs

Fordele:

 • Alle dine aktiver bliver sat under ”administration”, hvilket betyder at kreditor sikrer sig, at alle dine aktiver bliver gennemgået af en 3. part.
 • Aktiver bliver solgt og overskuddet fordeles forholdsmæssigt lige imellem kreditorerne.
 • Hvis kreditor mener, at du har optaget lån til at dække betalinger på andre lån, kan kurator kræve penge tilbage og fordele værdierne forholdsmæssigt lige imellem alle kreditorer.

Ulemper:

Med en konkurs tvinges du til at få endevendt din økonomi godt og grundigt

Med en konkurs tvinges du til at få endevendt din økonomi godt og grundigt

Kreditor skal stille sikkerhed for udgifter til administration af konkursen (kurator). Beløbet er betydeligt (ca. kr. 30.000,-) og derfor skal kreditor have en rimelig stor tro på, at du har værdier, der kan dække udgifterne til konkursen samt yderligere overskud, så kreditor kan få indfriet gælden helt eller delvist.

Hvis det viser sig, at værdierne ikke dækker omkostningerne til konkursen, er det kreditor, der skal dække omkostningerne.

Derfor kan det ofte ikke betale sig for kreditor at begære dig konkurs.

Dine fordele og ulemper ved konkurs

Fordele:

 • Efter en konkurs er dine chancer for en gældssanering bedre. Ved gældssanering efter en konkurs er reglerne mildere, og dine chancer for gældssanering øges. Dette gælder dog kun, hvis hovedparten af gælden er opstået i forbindelse med erhverv/ virksomhed.

Ulemper:

 • Udgifterne til administration af konkursen betales af dig, hvis du kan.
  Hvis du erklærer dig selv konkurs, skal du selv stille sikkerhed og betale alle omkostninger i forbindelse med konkursen (udgifter til kurator) på ca. kr. 30.000,-.
 • Det kan være et hårdt psykisk pres at blive sat under administration på denne måde.

Kurators opgaver

Ved en konkurs laver kurator en opgørelse over:

 • Dine værdier (dine ejendele)
 • Det kan f.eks. være bil, fast ejendom, bankindestående, tilgodehavender og indbo.
 • Din samlede gæld
Kurator er den person, der udpeges til at endevende din økonomi

Kurator er den person, der udpeges til at endevende din økonomi

Desuden undersøges det, om nogle kreditorer er blevet forfordelt eller har taget/ fået en uforholdsmæssig stor andel af din formue. I så fald kan det kræves, at værdierne/ pengene tilbagebetales, så de kan fordeles ligeligt imellem kreditorerne.

Det undersøges også, om du har solgt/ bortgivet værdier, der kan skaffes tilbage, så det kan fordeles imellem kreditorerne.

Rent praktisk foregår en konkurs på den måde, at dine ejendele sælges og overskuddet fordeles (forholdsmæssigt) til kreditorerne.

Det er dog kurator, der bestemmer, hvilke aktiver, der skal sælges.

Dine pligter og rettigheder ved konkurs

Du har visse pligter og rettigheder under konkursboets behandling:

 • Du skal give skifteretten og kurator adgang til alle oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af konkursboet.
 • Du må ikke forlade landet, medmindre skifteretten giver dig tilladelse.
 • Du skal give skifteretten besked, hvis du skifter bopæl eller fast opholdssted.
 • Du har ret til at deltage i alle skiftesamlinger.

Postspærring er normal procedure under konkurser og indebærer, at breve og forsendelser til dig omadresseres til kurator. Dette kan ske, når skifteretten vurderer, at det har betydning for boets behandling.

Opgørelse og afslutning

Når konkursboet kan sluttes, laver kurator et regnskab.

Hvis det under konkursboets behandling viser sig, at der kun er penge til at dække administration af konkursen, det vil sige til kurators salær og de faktiske udgifter, afsluttes konkursen og kreditorerne får intet.

 

Spørgsmål og svar til konkurs

Hvor længe er jeg erklæret ”konkurs”?
Fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekret (erklærer dig konkurs) til den dag, hvor kurator har afsluttet fordelingen af dine værdier og afholdt afslutning (skiftesamling i Skifteretten)

Bliver jeg registreret i RKI, når jeg erklæres konkurs?
Ja, du bliver registreret i RKI

Kan kurator råde over mine indtægter under konkursbehandlingen?
De aktiver, som kurator kan råde over, er kun de aktiver, du har på den dag, hvor du erklæres konkurs.

Det vil sige, at de aktiver (inkl. indestående på dine bankkonti), du har den pågældende dag, kan forvaltes af kurator.

De indtægter (løn) og værdier, du modtager eller får udbetalt i og efter konkursens periode er alene dine og kan ikke forvaltes af kurator eller andre.

Hvilke af mine værdier kan kurator sælge?
Kurator kan og vil sælge alle værdier, der vurderes at være unødvendige at eje for at kunne have ”et beskedent hjem” og holde en beskeden levefod.

Hvem betaler omkostningerne?
Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er 750,00 kr. Den, som indgiver en konkursbegæring, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen.

Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og er typisk ca. kr. 30.000,-.

Omkostningerne til administration af konkursen betales af det overskud, konkursen indbringer.

Hvis administrationen af konkursen ikke kan betales af overskuddet fra konkursen, er det kreditor, der skal betale.

Links

Bekendtgørelse af konkursloven (retsinformation.dk)

(Denne artikel er et uddrag fra e-bogen “Få styr på din gæld“, skrevet af Berthel Lehmann)

Comments on this entry are closed.

 • inge 9. marts 2016, 11:54

  hej

  må de tage værdier under 10000 kr feks en bil købt for under 10000 kr ???

  • Berthel 13. marts 2016, 11:59

   Hej Inge,
   Ja. Der er ingen grænse for, hvor lavt beløbet må være.

 • Karl 13. januar 2016, 13:55

  Hej
  Lige et spørgsmål.
  Jeg har gæld til et byggemarked som er erklæret konkurs.Jeg har en afdragsordning på gælden.Kan jeg nu blive opkrævet restgælden?
  Mv. Karl Sørensen

  • Berthel 18. januar 2016, 09:31

   Hej Karl,
   Ja, du kan stadigt blive opkrævet restgælden af kurator for konkursboet eller evt. nye ejere.

 • ken rasmussen 13. januar 2016, 13:11

  hej
  ville gerne høre om ved en konkurs af apts selsk.
  når der bliver ind sat en kurator kan han få firmaet solgt hvis det er muligt at sælge?

  • Berthel 18. januar 2016, 09:30

   Hej Ken,
   Regler vedr. erhverv er et kapitel for sig og det ligger desværre uden for mit område.
   Du kan prøve at få svar her:
   http://startvaekst.dk/earlywarning.dk

 • Patrick 6. januar 2016, 15:26

  Hej

  Hvis man er erklæret konkurs, og har 14 dage til de forskellige ting. Kan de tage ens personlige ting som computer, TV, børnenes ting o.s.v Det er ikke dyre ting men det er hvad man ejer. Ejer ikke noget af værdi som hus, biler eller andet. Hvad er status der

  venlig hilsen

  Patrick

 • arne 8. oktober 2015, 04:07

  hej jeg har noget gæld til et tømmerfirma som er blevet erkleret konkurs i 2013 , hvad sker der med min gæld efter konkursen , gælden er fra 2008 og jeg har aldrig været i fodretten eller skrevet under på noget ?

  • Berthel 9. oktober 2015, 13:26

   Hej Arne,
   Hvis du har gæld til et firma, der er gået konkurs, er gælden stadigt gyldig.
   Ved konkurs bliver der normalt sat en kurator til at opkræve penge for det konkursramte firma for at dække firmaets kreditorer.
   Så du vil sandsynligvis blive kontaktet at firmaets kurator.

 • Simona B. 18. september 2015, 11:37

  jeg vil høre hvis min mand gå privat konkurs er hustru også med? Vi er gift.
  Eller det kun ham?
  mvh Simona

  • Berthel 18. september 2015, 11:43

   Hej Simona,
   Nej, du som hustru bliver ikke erklæret konkurs, hvis gælden kun er din mands.

   • Simona 19. september 2015, 10:15

    Tak for svar:-)
    Jeg vil ikke om det kun hans, vi havde en firma som stå hans navn, som han registreret for sig selv. Men den firma var ikke aps eller i/s, den var ligesom på privat. Så tænke nu om er jeg også med i det. Vi har huset sammen50/50, og billen på hans navn som ikke ubetalt i all finans. Vi kan ikke undgå billen fordi børnene skal køres til skole og børnehave. Kan bilen tages fra?
    Mange tak. Simona

    • Berthel 21. september 2015, 07:17

     Hej Simona,
     Hvis du ikke er medejer af virksomheden eller har skrevet under på lån eller lignende ansvar i forhold til virksomheden har du ikke et ansvar.
     Vedr. bil, læs artiklen “Hvad kan der IKKE tages udlæg i?“.

 • Kim 11. juli 2015, 12:24

  Jeg er ved at gå konkurs med to huse og er indkaldt til første møde i foderetten.Jeg skylder udskudt skat har fået mulighed for at indbetale et beløb da jeg har solgt min bil.Kan foderette tilbage kalde de penge som jeg indbetaler til told og skat? Med venlig hilsen Kim

  • Berthel 17. juli 2015, 06:54

   Hej Kim,
   I særlige tilfælde kan penge tilbageføres, hvis der er gjort meget forskel på betaling til kreditorer. Det sker dog ikke ofte og skal være betydelige beløb.

 • Sara 11. februar 2015, 11:51

  Hej Berthel,

  Min far bliver måske tvunget til at erklære sig konkurs, han har derfor valgt at donere sit hus, som ligger i udlandet til sine voksne børn. Men du skriver følgende:
  Det undersøges også, om du har solgt/ bortgivet værdier, der kan skaffes tilbage, så det kan fordeles imellem kreditorerne.
  Kan kreditorerne komme efter os børn og tage huset fra os? Mvh. Sara

  • Berthel 20. februar 2015, 15:17

   Hej Sara,
   Det kan jeg desværre ikke svare dig på, da det kommer an på kreditors muligheder i det pågældende land.

 • C.A 1. september 2014, 22:08

  Har et hus som jeg skylder 1.039000 i kredit foreningen og 240.000 i pantebrev Har diverse udlæg og står i rki Derfor kan jeg ikke lave mit lån om Hvilket kunne hjælpe mig Har et 5% fast forentet afdragsfrit nu Som jeg skal til at afdrage på om 2 år Hvilket vil sige huslejen stiger 2500 kr md Huset er vurderet til 980.000 Og kan sælge det med et tab på omkring 300.000-400-000 Hvis jeg skal afdrage på dem efterfølgende Kan jeg så ikke ligeså godt erklære mig konkurs Kan jeg overhovedet sælge huset når der er udlæg i Hvad er dit råd Banken vil ikke hjælpe , her skylder jeg 200.000 Kunne jeg bare lave mit lån om Havde jeg pende til at starte med at afdrage til kreditore Mvh Claus

  • Berthel 23. september 2014, 12:21

   Hej C.A.,
   Jeg vil anbefale, at du kontakter en gældsrådgiver.
   Der kan sagtens finde andre muligheder for at komme ud af kniben.

 • CB 29. juli 2014, 10:09

  Hej Berthel
  Jeg har en god ven, der er på vej til at blive erklæret konkurs af sin bank. Krisen har kradset ganske hårdt lige dér, og der er sandsynligvis ingen vej uden om.
  Mit spørgsmål går på, om min vens pensionsopsparing opbygget gennem 30 års arbejde vil blive regnet med i opgørelsen over hans samlede aktiver…??
  Subsidiært kunne man måske forestille sig, at det kun handlede om værdien ved en realisering nu og her – altså efter det høje skattetræk.
  Han er 50 år gammel og har ingen planer om at lade sig pensionere før sit 65. eller 67. år.
  Mvh
  CB

  • Berthel 15. august 2014, 09:15

   Hej CB,
   Tak for spørgsmålet.
   Det kommer an på, hvilken slags opsparing han bruger som pensionsopsparing.
   Hvis du vil have svar på hans specifikke type opsparing, kan du kontakter en gældsrådgiver eller advokat.