≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Hvad skal jeg gøre, hvis min gæld er forældet?

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Nu har du muligheden for at fortælle kreditor, at gælden er forældet og at du ikke længere erkender gælden.

Hvis du har en gæld, du mener, er forældet, vil jeg anbefale at du kontakter en gældsrådgiver, så du er 100 % sikker på, at den nu er forældet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

Comments on this entry are closed.

 • Karina 10. juli 2017, 14:26

  Hej Berthel. Hvor ofte må man blive kaldt i fogedretten? Ved godt at de må mens man skylder penge, men er det hver uge eller en gang om måneden…? Mvh Karina

  • Berthel Lehmann 10. juli 2017, 14:46

   Hej Karina,
   Det er der ingen grænser for.
   Men det koster dem penge, hver gang du indkalder dig i fogedretten.
   Derfor gør de det ikke uden at tro, at der er noget at komme efter.

   • Karina 10. juli 2017, 15:17

    Hej Berthel. Tak for alle gode svar. Mvh Karina

 • TJ 7. juli 2017, 12:44

  Hej.
  Jeg har en gammel gæld som jeg betaler af på, men kan kun betale renterne, og det har jeg snart gjort i 12 år, hvor længe kan de holde mig i den trædemølle, jeg kan ikke afdrage med mere. Kan jeg ikke forlange et rente stop ?.

  • Berthel Lehmann 10. juli 2017, 09:52

   Hej TJ,
   Den trædemølle kan de holde dig i, indtil gælden er betalt.
   Du kan ikke kræve rentestop eller andre særlige vilkår.
   Men du kan evt. forsøge at forhandle med dem eller evt. søge gældssanering, hvis gælden er stor.

 • Pia Konstmann 5. juli 2017, 13:10

  Hej Berthel.
  Tusinde tak for dine tidl. svar (y)
  Nu har jeg et nyt problem:
  Lånte i foråret 2003 25.000 kr på posthuset (som man kunne dengang) og betalte i alt kun 2.826 kr af på gælden, seneste afdrag var i sommeren 2003.
  Har efterflg IKKE erkendt gælden på nogen måde eller nogensinde været i fogedretten, dvs. igår kom en flink mand med en indkaldelse til fogedretten om 4 uger, da et inkassofirma (Lindorff) har overtaget gælden og indstævnet mig.
  Hvordan er det nu mht gæld fra før de nye regler trådte i kraft pr 1.1. 2008?
  Er det nok at der blev sendt en rykker lige inden 2008, f.eks. 31.12.2007 og gælden så først ville forældes efter 10 år iflg de nye regler?
  Tusinde tak for de gode svar,
  Pia

  • Berthel Lehmann 10. juli 2017, 09:50

   Hej Pia,
   Det er helt korrekt forstået.

 • Per 3. juli 2017, 10:34

  Hej Berthel
  Jeg har modtaget et betalingspåkrav fra retten.
  Ifølge betalingspåkravets sagsfremstilling i rubrik 5, beskriver kreditor, at ”der er fremsendt påkravsskrivelse til debitor den 16-01-2007”, hvilket også er korrekt. Men da det er sidste påmindelse fra kreditor, inden den nye forældelseslov træder i kraft, må det – alt andet lige – betyde, at kravet er forældet pr. 16-01-2017.
  Ifølge lovgivningen kan forældelsen afbrydes, ved indlevering af stævning eller betalingspåkrav til retten. Jævnfør betalingspåkravets rubrik 9, er betalingspåkravet først dateret den 02-02-2017.
  Det opfatter jeg således, at betalingspåkravet er indleveret efter 10 års fristens udløb, hvilket efter min bedste overbevisning betyder, at kravet er forældet.
  Jeg forelægger mine observationer for retten, som svarer tilbage at betalingspåkravet er modtaget den 10-01-2017.
  Det må betyde, at betalingspåkravet ikke har været korrekt første gang, hvorfor der har været noget kommunikation mellem retten og kreditor, siden det seneste betalingspåkrav er dateret 02-02-2017.
  Er det datoen for først fremsendte betalingspåkrav der afbryder forældelsesfristen, også selvom det i en eller anden form ikke er korrekt…?

  • Berthel Lehmann 3. juli 2017, 11:44

   Hej Per,
   Denne situation har jeg ikke oplevet før, så jeg kan ikke svare dig.
   Du bør under alle omstændigheder prøve det af i fogedretten.

 • erik 20. juni 2017, 10:26

  Jeg skylder min bank kr.98-000 gælden er fra 1985
  er denne gæld forældet
  hilsen Erik

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 10:29

   Hej Erik,
   Det kommer an på, om forældelsen er afbrudt.
   Det kan du læse om i artiklen.

 • erik madsen 19. juni 2017, 12:52

  jeg har en gæld til en bank, fra en forretning jeg havde
  gælden er fra 1985,betaler kr. 300 om måneden
  er denne gæld forældet

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 08:46

   Hej Erik,
   Det kommer an på, om forældelsen er blevet afbrudt. Det kan du læse om i artiklen.

 • Erik R. Jørgensen 18. juni 2017, 18:02

  Hej Berthel.
  Har en gammel bank gæld ,stiftet i 1985 som ikke er blevet betalt på siden 1993, fik en indkaldelse til foged retten i 2014, hvor jeg blev erklæret insolvent, nu har et nyt firma henvendt sig, for at prøve at inddrive gælden, kan jeg henvise til foged sagen eller skal jeg tage i foged retten når jeg engang bliver indkaldt ???. Min indkomst har blot ændret sig ved at jeg ikke længere betaler børnepenge til 1 barn (pr.1-5-2017).
  På forhånd tak.
  M.v.h Erik Jørgensen.

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 08:43

   Hej Erik,
   Det nye firma har ret til at inddrive pengene ligesom det gamle. De har også ret til at indkalde dig i fogedretten.
   Insolvenserklæring “freder” dig fra indkaldelse i fogedretten i 6 mdr. Derefter kan du igen indkaldes.

 • Pia Konstmann 17. juni 2017, 13:37

  Hej igen, jeg lige en tilføjelse til spørgsmålet jeg netop har sendt ind:
  Jeg er helt med på hvornår stopuret kan startes forfra, så det er alene præcist hvornår stopuret begynder at tælle i første omgang og hvilke handling/undladelse der sætter det igang første gang.
  Tak, Berthel (y)

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 08:31

   Hej Pia,
   Stopuret starter, hver gang du erkender gælden.
   Ved indbetaling, møde i fogedretten, underskrift på gældsbrev eller ved at erkende gælden direkte eller indirekte.

 • Pia Konstmann 17. juni 2017, 13:19

  Hej.
  Ang. 3, 10 og 20 års forældelsesregler, så er det svært at finde ud af, præcist hvornår stopuret starter.
  Har været inde og læse hele loven, men her bruges udtryk i stil med “fra kreditor kunne kræve beløbet tilbagebetalt”, og dét kan jo være et vidt begreb.
  Et eksempel: Et misligeholdt banklån, hvor lånet skulle tilbagebetales over 4 år og man stoppede med at afdrage efter 3 mdr, hvornår begynder stopuret da?
  Er det ved sidste indbetaling?
  Den første indbetaling man ikke foretog, og lånet derfor misligeholdes og kreditor kunne kræve hele restgælden indfriet?
  Findes der én overordnet regel, f.eks. udfra om det er gæld der skulle betales på én gang eller gæld der skulle afdrages, og hvor finder man de regler for hvornår stopuret starter der gælder for div. gældsforhold, så man kan finde noget der ligner ens eget forhold?
  Tusinde tak for al din hjælp! (y)

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 08:30

   Hej Pia,
   Ja, det er fra sidste indbetaling eller hvis du direkte eller indirekte har erkendt gælden.
   Fra den dag, hvor du ikke overholder betalingsaftalen, kan kreditor opsige lånet og kræve alle pengene indbetalt.

   • Knud Andreasen 2. juli 2017, 23:17

    Hej Berthel
    Vil det sige, hvis man har en gammel bankgæld man har betalt på i feks 10-15år og ellers ikke ejer værdier, så kan man stoppe med at betale og så vil der kun blive skrevet renter på i 3år efter man er stoppet med at betale og så står gælden fast der efter, hvis ellers banken husker at gøre opmærksom på den?

    Vh aknud

    • Berthel Lehmann 3. juli 2017, 08:23

     Hej Knud,
     Nej. Renter løber altid på, så længe du har gælden og kreditor sørger for, at gælden og renterne ikke er forældet.

 • David 16. juni 2017, 12:22

  Hej
  Vi har modtaget en regning fra daginstitution om at vi har fået for meget fripladstilskud i 2014 vi har først fået efterkravet i 2017
  Er der nogle bestemte regler her?

  • Berthel Lehmann 20. juni 2017, 08:26

   Hej David,
   I forhold til forældelse gælder de samme regler som andre gældsposter.

Næste artikel:

Forrige artikel: