≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Hvad skal jeg gøre, hvis min gæld er forældet?

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Nu har du muligheden for at fortælle kreditor, at gælden er forældet og at du ikke længere erkender gælden.

Hvis du har en gæld, du mener, er forældet, vil jeg anbefale at du kontakter en gældsrådgiver, så du er 100 % sikker på, at den nu er forældet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

Comments on this entry are closed.

 • Morten 7. november 2017, 03:54

  Hej berthel.
  for ca 10 siden præcis d. 19.7 2007 optager jeg et lån ved ekspressbank sådan et mastercard. oprindelig mener jeg selv gælden er betalt. på skats hjemmeside kan jeg se gælden er ved at være forældet, går jeg ind på kreditstatus kan jeg også se gælden som indfriet, præcis 10 år efter den er optaget, her for 2 måneder siden, begynder jeg at få breve fra lindorff omkring dette mastercard, hvor i de mener jeg skylder dem 11.000 kr, jeg har valgt ikke kontakte dem, da jeg stadig bliver lidt i tvivl omkring gælden er forældet, jeg mener jo selv jeg har betalt gælden, og i øvrigt ikke ejer dette mastercard længere og ikke gjort det de sidste 8-9 år, spørgsmålet er så. kan lindorff komme her lidt over 10 år senere og indrive en evt restgæld hvis jeg manger alt betale noget, i øvrigt var rammen på mastercardet 10.000, syntes jo lidt jeg kan læse på nettet de bruger lidt mafia metodere

  mvh morten

  • Berthel Lehmann 13. november 2017, 14:21

   Hej Morten
   Det er ikke min erfaring at Lindorff bruger grove metoder.
   Vedr. gælden vil jeg anbefale, at du kontakter dem.
   Gør opmærksom på, at du mener at gælden er forældet og bed dem sende dokumentation på, at den ikke er forældet.
   Så har du noget konkret at gå videre med.
   Hvis gæld allerede er forældet, kan den ikke blive gyldig igen, ved at du kontakter dem.

 • Claus Thorsen 25. oktober 2017, 20:57

  Hej.
  Jeg har et par spørgsmål omkring kreditorernes muligheder for at standse forældelsen af gæld. Jeg har gæld for i alt 60.000 kr. Det er alt sammen noget jeg har optaget i mine unge år, 1997 og ca 6 -7 år frem. I nullerne var jeg nogle gange i fogedretten, men har ikke været indkaldt mellem 2008 og Maj 2017, hvor jeg så blev stævnet af Lindorff for en gæld på ca 3000 kr. I fogedretten blev jeg erklæret insolvent, og blev dermed fredet i 6 mdr. Jeg ved at jeg har flere sager ved lindorff, men de har ikke forsøgt at få mig i fogedretten igen, endnu. Jeg har hørt at de kan anmode fogedretten om at standse forældelsen af gæld, uden at indkalde skyldner i fogedretten, ved blot at retten sender brev et til skyldners Eboks, om det og hvis så skyldneren ikke reagerer på brevet, bliver det betragtet som godkendt. Jeg lever et simpelt liv. Jeg har hverken E boks, og rent faktisk heller ingen postkasse, da jeg bor i sommerhus. Så hvad gør retten i mit tilfælde, hvis gælden skal forlænges? Er de nød til at indkalde mig i fogedretten igen, eller kan de bare forlænge gælden uden at jeg har haft “mulighed” for at bestride at den stadig eksisterer? Mvh Claus.

  • Berthel Lehmann 6. november 2017, 09:32

   Hej Claus
   Jeg mener ikke, at et brev til din e-boks afbryder forældelse.
   Jeg går ud fra, at du er tilmeldt en adresse i folkeregistret. Den vil en evt. indkaldelse til fogedretten sendes til.
   Hvis du ikke møder op, bliver politiet sat på sagen.

 • A Andersen 8. oktober 2017, 09:05

  Hvis en gaeld fra 2001 staar paa ens personlige skatteoplysning via NEMID/SKAT men der ellers ikke har vaeret kontakt mellem begge partner (i snart 16aar) er den saa foraeldet?

  MVH AA

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:16

   Hej A
   Ja. Den kan være forældet, hvis den ikke er afbrudt som beskrevet i artiklen.

 • Bjarke 5. oktober 2017, 14:18

  Hej Berthel.

  Jeg har en gammel misvedligeholdt gæld helt tilbage fra 80’erne.
  Sagen endte i fogedretten. Jeg blev registret i RKI.
  Efterfølgende har jeg været erklæret insolvent et par gange.
  Altså, jeg har en gæld som jeg altid har stået ved. den er blevet stadfæstet i fogedretten osv osv.
  Mit spørgsmål er følgende:

  Nu har Collectia i nogle år sendt mig det ene forlig efter det andet, men jeg vil ikke skrive under, for som du skriver, fornyes gælden og hele møllen starter forfra med RKI, fogedret osv hvis ikke aftalen holdes.
  Kan Collectia trække mig i retten igen efter så mange år og når ingen skyldner-erklæring er underskrevet?

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:12

   Hej Bjarke
   Ja, de kan fortsætte med at indkalde dig i fogedretten, hvis gælden ikke er forældet.

 • Mark 14. september 2017, 20:32

  Hej…

  Jeg har lige haft besøg på min hjemme adresse kl 20.00 af en mand fra Collectia Finansservice.

  Han siger at jeg har en Gæld fra 2008 som ikke er betalt, og jeg ikke har svaret på deres henvendelser..

  Er sådan en gæld for forældet..?

  Hilsen Mark

  • Berthel Lehmann 18. september 2017, 14:36

   Hej Mark
   Det kommer an på, om forældelsen er afbrudt.
   I artiklen kan du læse om, hvordan forældelse afbrydes.

 • carsten fyhring brandsborg 6. september 2017, 01:25

  Renter på alle typer lån forældes efter 3 år hvad vil det sige må de ikke tage renter efter 3 år ???

  • Berthel Lehmann 7. september 2017, 11:48

   Hej Carsten
   Jo, de må tage renter altid, medmindre renter forældes.

 • Kurt Søgaard Jensen 23. august 2017, 12:27

  Den 30-06-2016 fik jeg medhold i Huslejenævnet at min udlejer skulle betale 16500 kr tilbage til mig. Jeg har ikke selv gjort noget siden. Kunne godt tænke mig at vide om min sag er blevet for gammel ?.

  • Berthel Lehmann 7. september 2017, 13:21

   Hej Kurt
   Det lyder ikke til, at gælden er forældet.

 • Carsten 7. august 2017, 20:22

  Hej
  Jeg fik et tilbud fra et firma i 2012. Opgaven skulle i henhold til tilbudet betales i 2 rater. 1. rate betalte jeg ved opgavens påbegyndelse. I Februar 2013 fik jeg faktura på 2. rate. der var fejl i fakturaen, og det gør jeg firmaet opmærksom på pr. mail i marts 2013, og igen i august 2013. Så har der været helt stille indtil nu, August 2017, hvor jeg har modtaget en rykker. Kan jeg undlade at betale den i henhold til forældelsesloven?
  Mvh Carsten

  • Berthel Lehmann 21. august 2017, 10:34

   Hej Carsten,
   Ja, det kan du, hvis kravene er opfyldt som beskrevet.

 • Louise Jørgensen 30. juli 2017, 22:09

  Hejsa.
  Hvordan er forældelses loven i Norge ??
  Min mand fik tilbage i 17/3-2012 stiftet gæld i form af en bøde i Norge og nu over 5 år efter kommer de og vil opkræve pengene, kan de det?? Er den ikke forældet??
  Det skal siges der ingen kontakt overhoved har været i de 5 år, hverken pr brev eller telefonisk.
  Og han har på intet tidspunkt skrevet under på noget som helst..

  Håber du kan rådgive os.
  Mvh Louise

  • Berthel Lehmann 31. juli 2017, 12:15

   Hej Louise
   Jeg kender kun loven i Danmark, så jeg kan desværre ikke hjælpe dig.

 • Chris 13. juli 2017, 08:06

  Hej.

  Tænkte på om du evt kunne svare mig på om et SU lån kan forældes. Har ikke lavet et eneste afdrag og de har kun sendt mig et girokort for 6 år siden. Men stiftede SU gælden omkring 9- 10år siden. Har intet hørt fra dem siden det girokort på 50000kr kom og røg i skrldespanden. Hedder ikke mærsk til efternavn. Er førtidspensionist nu ved ikke om det har noget at sige?

  Mvh C.K

  • Berthel Lehmann 18. juli 2017, 10:21

   Hej Chris,
   SU lån kan forældes som alle andre lån.
   Om den kan være forældet, kan du læse om i artiklen.

Næste artikel:

Forrige artikel: