≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Hvad skal jeg gøre, hvis min gæld er forældet?

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Nu har du muligheden for at fortælle kreditor, at gælden er forældet og at du ikke længere erkender gælden.

Hvis du har en gæld, du mener, er forældet, vil jeg anbefale at du kontakter en gældsrådgiver, så du er 100 % sikker på, at den nu er forældet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

Comments on this entry are closed.

 • Rene nielsen 16. januar 2018, 23:14

  Skat inddriv gæld igennem løn hos mig i 2015 august for manglende børnebidrag og medie licens og ejerafgift bliver der noget af det forældet
  Rene

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:12

   Hej Rene
   Gæld til SKAT har sæt forældelse i bero siden 2015. Så gæld til SKAT forældes ikke på nuværende tidspunkt.

 • Beathe 14. januar 2018, 21:26

  Jeg ønsker at høre dig om gæld til eventuelt tidligere banker kan ses i nye banker? Jeg havde en gæld til Roskilde bank som blev stiftet før 2008, den overgik så til arbejdernes landsbank eftersom de jo krakkede. Jeg har aldrig afdraget på den og ej heller
  underskrevet frivilligt forlig. Er den forældet? Står i den situation at jeg ønsker at skifte bank, men tænker hvis de kan se den misligholdte gæld, at de så giver et afslag.

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:11

   Hej Beathe
   Banker deler ikke disse informationer.

 • Mikhail 5. januar 2018, 22:46

  Hej jeg har 3 gæld som er fra februar, april og august 2008 de er fra 3 forskellige kreditor. Har fået adskillige breve fra dem med tiden, men har aldrig haft mulighed og råd til at betale dem, har desuden heller ikke underskrevet nye aftaler siden 2008. Hvis nu den gæld fra februar 2008 kalder mig til fodgedretten og jeg bliver insolvent bliver de 2 andre gæld forældet?

  • Berthel Lehmann 29. januar 2018, 14:28

   Hej
   Kreditor har ret til at indkalde dig i fogedretten trods insolvens, hvis det drejer dig om afbrydelse af forældelse.

 • Christina 30. december 2017, 23:36

  Hej. Jeg har kausioneret for min eks kæreste i 1992. Hvordan er forældelses reglerne inden for det?

  • Berthel Lehmann 29. januar 2018, 14:19

   Hej Christina
   Der er ingen forskel på forældelse af gæld for kautionister.

 • js 6. december 2017, 17:32

  Hej med jer jeg har en gæld som blev stiftet før 2008 er den så forældet hvis jeg er indkaldt til fodegretten først i januar mdr? altså januar 2018

  • Berthel Lehmann 18. december 2017, 11:00

   Hej JS
   Hvis forældelsen ikke er afbrudt inden for de sidste 10 år, kan den være forældet.

   • Karsten Sørensen 4. januar 2018, 11:02

    Hvorfor skrives der nu …kan den være forældet?

    • Berthel Lehmann 29. januar 2018, 14:27

     Hej Karsten
     Kan du være mere specifik?

 • Mikael 5. december 2017, 23:34

  Jeg har en skatte gæld fra 2010 hvor skat har taget udlæg på mit hus … hvornår bliver det forældet … jeg vidste faktisk ikke der var udlæg i mit hus da jeg ikke har hørt noget fra skat i minimum 5 år

  • Berthel Lehmann 18. december 2017, 10:52

   Hej Mikael
   Gæld til SKAT forældes ikke for tiden. Eller er der forældelse på 10 år, medmindre de afbryder forældelsen, som beskrevet i artiklen.

 • Birgit Lauridsen 30. november 2017, 10:37

  Har fået en opgørelse fra lindorff
  Det er fra 1992 & 2006
  Er det forældelse på det
  Mvh
  Birgit Lauridsen

  • Berthel Lehmann 5. december 2017, 09:06

   Hej Birgit
   Alt gæld forældes, medmindre forældelsen afbrydes.
   Du kan læse om, hvordan forældelse afbrydes i artiklen.

 • Paria 28. november 2017, 13:40

  Hejsa.
  Hvis jeg har haft en gæld til en bank, og banken går konkurs, nu har jeg ikke modtaget nogle form for papir eller andet at jeg skylder de her penge, pludselig efter 8 år så sender en firma mig at jeg skylder de her penge?! Er den gæld ikke blevet forældet?

  • Berthel Lehmann 5. december 2017, 09:03

   Hej Paria
   Forældelse er almindeligvis 10 år.

 • Kenneth Jensen 26. november 2017, 15:14

  Hej Berthel
  Hvordan er det med forældelse med restgæld til skat ? Hvilke regler gælder der for denne type gæld.
  Mvh. Kenneth

  • Berthel Lehmann 28. november 2017, 07:48

   Hej Kenneth
   Gæld til SKAT forældes ikke for tiden, da det er sat på “standby”. Sådan har det været siden 2015.
   Ellers gælder 10 år for hovedstol og 3 år for renter.

 • bettina hansen 10. november 2017, 09:23

  Hej vil spørge hvordan jeg kan finde det svar du gav mig i 2016 vedr. forældelse af gæld.
  På forhånd tak for gode svar tak
  bettina

  • Berthel Lehmann 13. november 2017, 14:44

   Hej Bettina
   Jeg har i skrivende stund svaret på 4.408 spørgsmål på denne hjemmeside, så det er svært for mig at finde gamle svar.
   Jeg har søgt på den email adresse, som du har opgivet, men ikke fundet noget.

Næste artikel:

Forrige artikel: