≡ Menu

Har du for meget gæld og får dagpenge, kontanthjælp eller SU?

Hvis din indkomst er midlertidig, kan du som udgangspunkt ikke få gældssanering eller forhandle gælden ned hos kreditorer.Har du for meget gæld og får dagpenge, kontanthjælp eller SU?

Det betyder dog ikke, at du skal forholde dig passivt.

Med ”midlertidig indkomst” forstås bl.a.:

 • kontanthjælp
 • dagpenge og arbejdsmarkedsydelse
 • SU (studerende)

Gældssanering, hvis du har midlertidig indkomst

I konkursloven § 197 er ét af kriterierne for at opnår gældssanering:

Kendelse om gældssanering kan i almindelighed ikke afsiges, såfremt

 • skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede

Som ”uafklarede” forhold skal forstås uafklaret boligsituation, egen virksomhed og ofte, at man ejer værdier af betydning som f.eks. fast ejendom, værdipapirer, sejlbåd m.v. OG, at man har en indkomst, som må antages at være af midlertidig karakter.

Som modtager af dagpenge, kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse eller SU anses du for at være i en midlertidig situation, da der er en rimelig sandsynlighed for, at du indenfor en overskuelig periode kommer i arbejde og dermed øger din indtægt og evnen til at betale din gæld tilbage.

Hvis du derimod har fået kontanthjælp i længere tid, kan det vurderes, at situationen ikke er midlertidig og i sådanne tilfælde kan det være muligt at få gældssanering.

Reglen forhindrer bl.a. at man kan ”spekulere” i at få gældssanering ved at opsige sit job, få gældssanering og kort efter få job igen.

Undtagelser
Der findes få eksempler på, at folk tæt på pensionsalderen har fået gældssanering, selvom de var på f.eks. dagpenge og har stået udenfor arbejdsmarkedet i en årrække.

Frivillig akkord (forhandling om nedsættelse af gælden)

En frivillig akkord er et alternativ til offentlig gældssanering. En gældssanering behandles, vurderes og besluttes af det offentlige (Skifteretten eller Sø- og Handelsretten i København).

En frivillig akkord er en forhandling imellem dig og kreditorerne.

Kreditorer vil naturligvis gerne have så mange penge tilbage som muligt, og hvis din indtægt er midlertidig, er der en god chance for, at du indenfor en overskuelig fremtid kommer i arbejde og tjener flere penge.

Og dermed kan kreditorer få flere penge tilbage.

Derfor er kreditorer som hovedregel ikke villige til at indgå en frivillig akkord, hvis din indkomst er midlertidig.

Sådan skal du forholde dig

Først og fremmest skal du sørge for at have penge nok til dig selv, så du kan betale dine nødvendige faste udgifter som f.eks. din bolig og leveomkostninger.

Som modtager af kontanthjælp, dagpenge eller SU er økonomien ofte presset og de færreste har økonomisk overskud til at betale kreditorer (udover udgifter til bolig).

Hvis du ikke har penge nok at overholde dine afdrag, bør du straks informere dine kreditorer om dette og bede om en pause i betalingerne, indtil du kommer i arbejde.

Det er vigtigt at kontakte kreditorerne, hvis du ikke er i stand til at overholde dine betalingsaftaler. Det værste, kreditorer ved, er at de ikke modtager aftalte afdrag og intet hører fra dig.

Hvis du informerer dem om din situation i god tid, er der større chance for, at de ikke ringer, skriver, registrerer dig i RKI/ Debitor Registret, eller indkalder dig i fogedretten.

Ofte er kreditorer villige til at sætte betalingen på ”stand by” i en periode.

Et brev/ email til kreditorer bør indeholde følgende

 • Hvorfor du ikke kan overholde din betalingsordning
 • Hvornår du vender tilbage til dem (om XX uger eller når du er kommet i job)
 • Oversigt over dine nødvendige faste udgifter (budget)
 • Gældsoversigt (alle gældsposter)

Du kan få en gratis gældsoversigt skabelon og et gratis budgetskema ved at tilmelde dig Budgethusets nyhedsbrev og hvis du vil have hjælp til at skrive til kreditorer, har Budgethuset brevskabeloner til kreditorer.

Det vigtigste er at give dem alle relevante informationer og spille med åbne kort.
Du kommer længst med ærlighed og det gælder også her.

Hvis kreditorer ikke vil acceptere en midlertidig ændring/ stop for afdrag

Hvis kreditorerne ikke vil acceptere en midlertidig ændring, er der ikke meget andet at gøre.

Kreditorer (bortset fra det offentlige) kan ikke tvinge dig til at lave en betalingsordning. De kan dog registrere dig i RKI/ Debitor Registret, indkalde dig i fogedretten og evt. tage udlæg i din bolig eller andre værdier.

Konsekvenserne ved at stoppe betalinger uden aftale med kreditorer skal du kende, inden du starter med at skrive til dine kreditorer.

Mere information om dette kan du læse i følgende artikler:

Når du kommer i arbejde eller kommer på pension

Når du kommer i arbejde eller hvis din økonomi ændrer sig, bør du straks lave et budget og få overblik over, hvor meget du har råd til at betale dine kreditorer og kontakte dem med forslag til en ny betalingsaftale.

Kilde: Konkursloven

 
{ 44 kommentarer }
{ 44 kommentarer… add one }
 • ghita haugaard 10. oktober 2017, 09:55

  hejjeg har været erklæret insolvent i mange år- økonomisk regner jeg ikke med at kunne afdrage da jeg ikke tror jeg kan vende tilbage til arbejdsmarkedet da jeg har fibromyallergi. Jeg er dog stadig på ressourceforløb men håber på en førtidspension til januar/februar hvor jeg skal til revalideringsteam. Mit spørgsmål er om jeg har nogen chance for gældssanering. Jeg skylder til SU/skat og har desvære lånt fra forskellige lån som ekspress bank danfinax osv i mit tidligere ægteskab

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:27

   Hej Ghita
   For at få gældssanering skal dit ressourceforløb være afsluttet.
   Hvis du derudover ikke har optaget ny forbrugsgæld de seneste 5 år, har fast bolig med rimelig husleje, opfylder du nogle af de vigtigste krav for at få gældssanering.

 • Madshansen 13. september 2017, 11:32

  Jeg har i gennem det sidste år fået ryddet op i min meget rodet økonomi og trode faktisk at jeg var nær mål jeg fik sidste år nogle blodpropper i hjernen så jeg har haft mine forældre til at hjælpe med at forhandle med mine kriditorer og trode faktisk at jeg havde fået styr på det hele da jeg til min store fortvivlelse opdager en kæmpe gæld til skat på 688000 jeg ved ikke om jeg kan komme i betragtning til gælds servering mvh mads

Drop svar

Skriv en kommentar