≡ Menu

Eftergivelse af gæld til det offentlige

Hvis du har en stor gæld til det offentlige, har du mulighed for at få eftergivet denne gæld. Ifølge SKAT, skal du dog høre til gruppen “socialt udsatte”. Selvom du ikke mener at høre til gruppen af “socialt udsatte” bør du søge alligevel.

SKAT kan eftergive din gæld til det offentlige

SKAT kan eftergive din gæld til det offentlige

Socialministeriet definerer socialt udsatte bredt som “personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.”

Det er dog IKKE min erfaring, at dette overholdes/ efterleves. Jeg har set flere tilfælde, hvor det kan diskuteres om disse kunne defineres som “socialt udsatte”. Derfor bør du søge, selvom du ikke ser dig selv som “socialt udsat”.

Ansøgningen skal sendes til Inddrivelsescentret (SKAT´s “inkasso afdeling”), og de tager stilling til, hvilke gældsposter, der kan eftergives eller delvis eftergives.

Hvis du har ”betydelig” gæld til andre kreditorer end det offentlige, vil SKAT bede dig søge gældssanering.

Betingelser

Det er en betingelse for eftergivelse, at du ikke er i stand til, og at du heller ikke inden for de nærmeste år kan betale din gæld. Du skal opfylde en del andre betingelser, f.eks. at gælden ikke er pådraget ved strafbare forhold.

Hvis du opfylder betingelserne for eftergivelse, kan gælden eftergives enten helt eller delvis. Hvis du får delvis eftergivelse, kan den del af gælden, som du skal betale, afdrages over f.eks. 5 år.

Har du gæld til det offentlige, og har du over en 4-årig periode, i mindst 3 år fået:

 • kontanthjælp
 • starthjælp
 • tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • introduktionsydelse
 • arbejdsløshedsdagpenge

og er kommet i:

 • arbejde
 • fleksjob
 • under uddannelse
 • under revalidering

kan du søge SKAT om at få eftergivet din gæld til det offentlige.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du kunne få din gæld til det offentlige eftergivet over en årrække med et fast beløb om måneden. Oftest over en periode på 5 år.

Men det er en betingelse, at du bliver ved med at være i job, fleksjob, uddannelse eller revalidering.

Eftergivelsen vil blive stillet på ”stand-by”, hvis du begynder at modtage kontanthjælp igen. Hvis du modtager kontanthjælp i en periode, der er længere end 12 måneder, vil eftergivelsen helt bortfalde.

Får du ny gæld til det offentlige, skal du sørge for at betale den, da eftergivelsen ellers bortfalder.

Gæld der IKKE eftergives

Som hovedregel kan du ikke få eftergivelse af gæld til det offentlige, hvis:

 • dine økonomiske forhold er uafklarede
 • du har handlet uforsvarligt vedr. din økonomi
 • en del af gælden skyldes strafbare eller erstatningspådragende forhold
 • du har ikke betalt af på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det
 • du har handlet med henblik på eftergivelse af gæld
 • der er andre omstændigheder, som taler afgørende imod eftergivelse.

Tips

Hvis du ikke overholder alle betingelserne for eftergivelse af gæld til det offentlige, så ansøg alligevel. Det er gratis, og i nogle tilfælde eftergives gæld, selvom ikke alle betingelser er opfyldt.

Links

Eftergivelse af gæld til det offentlige. (retsinformation.dk)
Ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige

Comments on this entry are closed.

 • Tine 6. december 2017, 14:47

  Jeg har siden mine unge år oparbejdet en massiv gæld til både private og det offentlige – ialt ca 600.000. Gælden til det offentlige består i bl.a. SU lån, for meget udbetalt SU, licens og børnepenge. Jeg har kun været i stand til at afdrage på den private gæld indtil videre. Jeg blev diagnosticeret for 5 år (31år) siden med personlighedsforstyrrelser og ADHD, som jeg idag modtager medicin for. Men indtil da har mit liv været meget styret af diagnoserne samt flere depressioner oveni – og det er desværre også sådan jeg har forvaltet mine penge. Har købt på afbetaling hvis ikke pengene var til det, lånt her og der og har ikke evnet at tænke langsigtet og se konsekvenserne af mine handlinger.
  Det er lykkedes mig at uddanne mig efter diagnoserne og medicinen og jeg er i arbejde nu

  Vil jeg kunne betragtes som social udsat og på den måde måske kunne opnå gældssanering eller (delvis)eftergivelse – også nu hvor jeg ikke har kunnet betale af på den offentlige gæld. Den gæld vil for evigt komme til at følge mig er jeg bange for

 • Kamille 26. november 2017, 19:24

  Hej
  Jeg har i forbindelse med kritisk sygdom modtaget en erstatning.
  Vil man i en evt gældssaneringssag se på at jeg ikke har brugt de penge til at betale min gæld med?

  • Berthel Lehmann 28. november 2017, 07:49

   Hej Kamille
   Jeg vil ikke mene, at der bliver set negativt på det, hvis du ikke har brugt det til gælden.
   I så fald ville jeg klage, hvis det forhindrede gældssanering.

 • Thomas S 6. november 2017, 22:49

  Hvis man har en gæld pga SKaT mener man har tjent penge ulovligt og retten har sagt man ikke har, men stadig væk bliver dømt for at have haft noget ulovligt hjemme. SKAT mener at han stadig skylder penge til SKAT pga han har haft massere hævninger og indsætningers og vækslinger og alt er helt umuligt og overskue.
  Det er ca 1000.000kr det drejer sig om men personen er meget syg og har netup fået førtidspension. Han er 32år og er svært skadet efter trafik uheld. Kan han få eftergivet sådan en gæld til SKAT?
  Der er også lidt retsudgifter da han blev dømt for noget af de ting politiet sigtede ham for bla besiddelse af noget ulovligt med henblik på videresalg. Kun betinget dom(ingen fængsel)

  Med venlig hilsen Thomas S

  • Berthel Lehmann 13. november 2017, 14:17

   Hej Thomas
   Det er svært for mig at sige, om han har mulighed for eftergivelse. Det afhænger af flere faktorer.
   Generelt er det svært at få eftergivelse, hvis gæld stammer fra ulovlige forhold eller lignende.
   Det er muligt, men ofte skal gælden være ældre end andre typer gæld til SKAT.
   Jeg vil anbefale, at du/ han får hjælp af en gældsrådgiver, der kan sætte sig mere ind i situationen og rådgive.

 • Lone 22. oktober 2017, 20:50

  Hej Berthel
  Jeg er pt på ressourseforløbsydelse og min sagsbehandler vil for 2. gang sende papirer til rehabiliteringsteamet for at jeg kan få en førtidspension. Jeg har været i ressourseforløb siden januar i år. Før det kontanthjælp siden 2013. Kan jeg søge eftergivelse af min su-gæld nu eller skal jeg vente til jeg evt får førtidspension. Min su-gæld blev optaget i 2012/13 men pga sygdom har det ikke været muligt at gennemføre uddannelsen. Har det negativ indflydelse at jeg har en bil med gæld? (Kommunen har tidligere accepteret jeg har bil pga min sygdomshistorie)
  Mvh

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:42

   Hej Lone
   For at få gældssanering skal din indkomst være fast og ikke midlertidig.
   Man kan ikke få gældssanering/ eftergivelse under ressourceforløb.
   Vedr. bilen er det svært at svare på. Hvis det vurderes, at du ikke kan klare dig uden din bil, kan denne blive accepteret i budgettet som en fornødenhed.

 • Gert 16. september 2017, 19:40

  Kære Berthel

  Jeg er i færd med at udfylde SKATs skema til ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige.
  Jeg har læst nogle af de faktiske sager og afgørelser der ligger på SKATs hjemmeside, hvor det er beskrevet af ansøgerne har vedlagt både budget, oversigt over aktiver og passiver, personlig historik (både social, økonomisk og erhvervsmæssig) m.m.
  I ansøgningsskemaet lægges der dog ikke op til at ansøger vedlægger disse ting, ikke engang at ansøger argumenterer for hvordan en eftergivelse vil forbedre ansøgers økonomiske kår.
  Kan du råde mig: bør man blot på eget initiativ vedlægge den slags ting alligevel, eller skal man blot starte med at sende det udfyldte skema og derefter vente på, at SKAT tager kontakt?

  På forhånd tak.

  Mvh Gert

  • Berthel Lehmann 18. september 2017, 14:41

   Hej Gert
   Jeg vil anbefale, at du vedlægger relevant dokumentation, selvom det ikke kræves i første omgang.
   Det signalerer, at du spiller med åbne kort og vil gøre det nemmest muligt for dem at vurdere, om du kan få eftergivelse.

 • Randi 30. august 2017, 07:24

  Hej

  Jeg er lidt i tvivl om, horvidt man ved eftergivelse af studiegæld registreres i RKI?

  Med venlig hilsen
  Randi

  • Berthel Lehmann 7. september 2017, 13:33

   Hej Randi
   Jeg mener ikke, at man bliver registreret i RKI, hvis man får gældssanering eller får eftergivet gæld til det offentlige.

 • anna lise 24. juli 2017, 18:42

  hej Bertel
  min mand og jeg skylder tilsammen ca 150.000 kr til skat
  efter en tabt skattesag, som kom i retten. Den har taget
  4 år og i mellemtiden er vi blevet folkepensionister uden ekstra indtægter
  af nogen art.
  hvad kan de tage fra os og hvor stort et rådighedsbeløb må vi have
  Vi har hverken hus eller bil
  Mvh
  Anna Lise

 • Carina Jensen 30. juni 2017, 10:25

  Hej jeg får førtidspension efter de nye regler og har i 2013 og 2014 fåret for meget udbetalt i pension da jeg ikke havde fået opgivet en lejeindtægt jeg har på min bolig og har nu fået en regningen på 36.000 kr

  • Berthel Lehmann 30. juni 2017, 20:48

   Hej Carina,
   Min vurdering er, at du ikke kan få eftergivet gæld fra det offentlige vedr. din gæld på 36.000,-.

 • Louise 15. juni 2017, 10:01

  Med flexjob menes at man har jobbet og ikke kun flexjob bevillingen ikke?

  Jeg er bevilliget flex og modtager ledishedsydelse, kan jeg mon søge nu eller skal jeg vente til jeg har fundet et flexjob ?

  • Berthel Lehmann 15. juni 2017, 10:11

   Hej Louise,
   Du skal have arbejde. Det er ikke nok at have bevillingen.

 • Helle Agregaard 12. juni 2017, 18:56

  Hej
  Strafbare forhold, så tænkes der på afsoning, retssager og bøder?
  Jeg har en svigersøn der skylder ca 500.000kr til SKAT, bla for ovenstående.
  Han har afviklet privat gæld de sidste 5 år.
  Han har taget HF og er startet på seminarium vinter 2017, skal læse 3 år endnu.
  Ved siden af SU tjener han penge ved vikarjob. Han er 32. Og har en fortid i den kriminelle verden men tog en beslutning for 5 år siden om at omlægge sit liv.
  Skal han vente med at søge om gælds fritagelse eller nedsættelse af SKAT til han er færdig udddannet og har vist at han har fast indkomst?
  Eller skal han søge nu?
  Mvh
  Helle

  • Berthel Lehmann 13. juni 2017, 06:28

   Hej Helle,
   Ja, han skal vente til han er færdiguddannet og har fået fast fuldtidsarbejde.
   Det er ikke muligt at få gældssanering eller nedsættelse af gæld til SKAT, medmindre det er opfyldt.

Næste artikel:

Forrige artikel: