≡ Menu

Eftergivelse af gæld til det offentlige

Hvis du har en stor gæld til det offentlige, har du mulighed for at få eftergivet denne gæld. Ifølge SKAT, skal du dog høre til gruppen “socialt udsatte”. Selvom du ikke mener at høre til gruppen af “socialt udsatte” bør du søge alligevel.

SKAT kan eftergive din gæld til det offentlige

SKAT kan eftergive din gæld til det offentlige

Socialministeriet definerer socialt udsatte bredt som “personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.”

Det er dog IKKE min erfaring, at dette overholdes/ efterleves. Jeg har set flere tilfælde, hvor det kan diskuteres om disse kunne defineres som “socialt udsatte”. Derfor bør du søge, selvom du ikke ser dig selv som “socialt udsat”.

Ansøgningen skal sendes til Inddrivelsescentret (SKAT´s “inkasso afdeling”), og de tager stilling til, hvilke gældsposter, der kan eftergives eller delvis eftergives.

Hvis du har ”betydelig” gæld til andre kreditorer end det offentlige, vil SKAT bede dig søge gældssanering.

Betingelser

Det er en betingelse for eftergivelse, at du ikke er i stand til, og at du heller ikke inden for de nærmeste år kan betale din gæld. Du skal opfylde en del andre betingelser, f.eks. at gælden ikke er pådraget ved strafbare forhold.

Hvis du opfylder betingelserne for eftergivelse, kan gælden eftergives enten helt eller delvis. Hvis du får delvis eftergivelse, kan den del af gælden, som du skal betale, afdrages over f.eks. 5 år.

Har du gæld til det offentlige, og har du over en 4-årig periode, i mindst 3 år fået:

 • kontanthjælp
 • starthjælp
 • tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • introduktionsydelse
 • arbejdsløshedsdagpenge

og er kommet i:

 • arbejde
 • fleksjob
 • under uddannelse
 • under revalidering

kan du søge SKAT om at få eftergivet din gæld til det offentlige.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du kunne få din gæld til det offentlige eftergivet over en årrække med et fast beløb om måneden. Oftest over en periode på 5 år.

Men det er en betingelse, at du bliver ved med at være i job, fleksjob, uddannelse eller revalidering.

Eftergivelsen vil blive stillet på ”stand-by”, hvis du begynder at modtage kontanthjælp igen. Hvis du modtager kontanthjælp i en periode, der er længere end 12 måneder, vil eftergivelsen helt bortfalde.

Får du ny gæld til det offentlige, skal du sørge for at betale den, da eftergivelsen ellers bortfalder.

Gæld der IKKE eftergives

Som hovedregel kan du ikke få eftergivelse af gæld til det offentlige, hvis:

 • dine økonomiske forhold er uafklarede
 • du har handlet uforsvarligt vedr. din økonomi
 • en del af gælden skyldes strafbare eller erstatningspådragende forhold
 • du har ikke betalt af på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det
 • du har handlet med henblik på eftergivelse af gæld
 • der er andre omstændigheder, som taler afgørende imod eftergivelse.

Tips

Hvis du ikke overholder alle betingelserne for eftergivelse af gæld til det offentlige, så ansøg alligevel. Det er gratis, og i nogle tilfælde eftergives gæld, selvom ikke alle betingelser er opfyldt.

Links

Eftergivelse af gæld til det offentlige. (retsinformation.dk)
Ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige

Comments on this entry are closed.

 • Andreas 12. april 2018, 11:37

  Jeg er flyttet ud af landet, og min pensionkasse med fejltagelse sendte penge til min ex bank, kan bank tage penge fra mig hvis disse stemmer fra pension selvom mand skylder selve banken penge i forvejen?

 • Monika Nielsen 13. februar 2018, 17:28

  Hej jeg har en kæmpe gæld til skat-indrivelse, grundet tidligere selvstændig. Jeg har ikke en chance for at betale hele gælden af der ca 30.000kr i renter om året, så selvom jeg lavet et frivilligtbetaling, har jeg ikke nogen jordisk chansce at betale hele gælden af. Jeg har lukket firmaet ned i 2015, siden da er der sket en masse. Jeg var i arbejde, så arbejdsløs- dvs. dagpenge, så var jeg i arbejde, så arbejdsløs, studeret men blev syg midt i det hele, og nu er jeg arbejdsløs igen… Så min økonomi er meget stram, kunne der være en mulighed at få eftergivelse ?? Da jeg skylder ca. 400.000kr

  • Berthel Lehmann 15. februar 2018, 10:33

   Hej Monika
   For at få eftergivelse skal du være i arbejde eller pensionist.
   Hvis du kun har gæld til SKAT og ingen andre kan du forsøge at få eftergivet, når du er kommet i arbejde.
   Det er svært for mig at vurdere dine chancer, da jeg ikke kender hele din økonomiske situation.

 • LA 31. januar 2018, 15:04

  Hej,
  Jeg har et spørgsmål på vegne af min samlevende.
  Han har to børn har tidligere forhold, men har ikke haft mulighed for at betale børnebidrag, da han har været arbejdsløs en del år, og nu er begyndt at studere.
  Han er begyndt at betale bidraget efter han også har fået et deltidsjob, ved siden af SU’en. men på den løn, samt SU og bidrag på 2600 kr, er det svært at betale af på de forrige 5 år han skulle have betalt børne bidrag.

  tror i der er mulighed for at få delvist eller hel eftergivelse?

  derudover er jeg i tvivl om hvor man kan se den samlede gæld til skat, det er kun gæld fra børnebidrag han har.

  håber i kan hjælpe mig til om vi skal søge.
  tak

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:21

   Hej LA
   Det er ikke muligt at få gældssanering, når man studerer.
   Han skal arbejde 37 timer i et fast job.
   Man kan få en saldo ved at kontakte SKAT fra hans skattemappe.

 • SHL 17. december 2017, 23:37

  Jeg er syg og vurderet uden arbejdsevne.
  Min studiegæld var 180.000 kr. og der er løbet 51.000 kr. på i renter.
  Jeg afdragede ca. 20.000 kr. lige efter at jeg var færdiguddannet. Siden har jeg stået i sociale problemer, som var uforudsete og uforskyldte. Jeg har bedt om – og fået – henstand flere gange. Men på et tidspunkt var jeg så syg, at jeg ikke magtede at søge henstand, og i stedet kom et girokort fra Civilstyrelsen på ca. 160.000 kr.
  Nu har jeg fået en diagnose. Jeg har været på kontanthjælp siden 2012.
  Jeg er arbejdsprøvet, og fundet uegnet til ethvert erhverv.
  Kommunen foreslår mig at søge førtidspension, men selv om det ikke er en betingelse for at blive afklaret, vil jeg gerne forsøge – som sidste mulighed – at arbejde hjemmefra som selvstændig.
  Alt er klart til opstart af min virksomhed. Problemet er bare, at studiegælden står i vejen: Jeg kan ikke få CVR-nummer, og jeg kan ikke få betaling via nets.

  Er der nogen, der ved, om jeg har en mulighed for at få eftergivet min gæld, for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet?

  Venlig hilsen SHL

  • Berthel Lehmann 18. december 2017, 11:43

   Hej SHL
   Jeg vil anbefale, at du søger eftergivelse af gæld til det offentlige.
   Jeg kan ikke svare dig på, om du kan få det, da det kræver flere oplysninger. Men det skader ikke at søge.

Næste artikel:

Forrige artikel: