≡ Menu

Hvad kan der IKKE tages udlæg i?

Udlæg

Nogle ting og værdier er fredet eller delvist fredet for udlæg i fogedretten og hos pantefogeden (SKAT).

I denne artikel vil jeg gennemgå de ting, som der normalt IKKE kan tages udlæg i.

Vær opmærksom på, at udlæg vurderes individuelt af en foged og derfor er de nævnte retningslinjer generelle. Der findes nemlig værdier, som der i nogle tilfældes kan tages udlæg i, men i andre tilfælde IKKE kan tages udlæg i.

I denne artikel kan du læse om udlæg i:

 • Boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)
 • Bil
 • Kontanter (rede penge)
 • Indestående på konti
 • Depositum (lejebolig)
 • Kæledyr
 • Gaver
 • Værdier med affektionsværdi
 • Personskadeerstatning (Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)
 • Feriepenge

Hvad betyder ”Udlæg”

Udlæg betyder, at kreditor kan forlange at den værdi, der er foretaget udlæg i, sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge. Dog med visse undtagelser. Kreditor kan dog godt tage udlæg i værdier, uden at sætte det på auktion.

Udlæg i boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)

Citat fra Retsplejeloven § 509:
”Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”

Det er ikke særligt præcist og derfor er det fogeden, der vurderer, hvad der er ”et beskedent hjem og en beskeden levefod”.

Udlæg i boliginventar

Der kan normalt ikke tages udlæg i alm. boliginventar

Normalt er følgende værdier ”fredet” for udlæg:

 • Tøj
 • Møbler
 • Malerier
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkeninventar
 • Elektronik
  (TV, mobil, radio, CD, PC osv.)
 • Cykler/ knallerter
 • Personlige hjælpemidler
  (der er nødvendige pga. sygdom)
 • Visse aktiver til en værdi under 3.000,-
  Citat fra Retsplejeloven § 509, stk. 3:
  ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse”
Undtagelser
Ovennævnte værdier er normalt ”fredet” for udlæg, men hvis du f.eks. har en pels til 40.000,- er den ikke fredet, selvom det er ”tøj”. Det samme gælder hvis du har særligt værdifulde møbler, malerier, ægte tæpper, elektronik osv.

Der findes ikke nogle faste beløbsgrænser for, hvornår en værdi er særligt værdifuld eller ej. Det er helt og holdent fogedens vurdering, der tæller.

Udlæg i bil

Udlæg i bil

Hvis din bil er købt og betalt gælder andre regler, end hvis din bil er købt på afbetaling med ejendomsforbehold.

Hvis bilen er købt og betalt
Der kan som hovedregel tages udlæg i din bil, hvis du ejer den og den er købt og betalt.

Udlæg kan foretages, men kan beskyttes mod tvangssalg hvis:

 • Den er nødvendig for at kunne passe dit arbejde OG har en værdi på under kr. 3.000,-
  (F.eks. kørende sælger eller ringe mulighed for brug af offentlig transport)
 • Andre særlige behov
  (Det kan f.eks. være, hvis du har et barn, der ikke selv kan komme i skole den offentlige transport eller et psykisk sygt barn, hvor transport med det offentlige ikke er en mulighed.)

Udlæg kan IKKE foretages og bil er beskyttet mod tvangssalg hvis:

 • Handicap
  (Hvis bilen f.eks. er indrettet særligt efter dine behov)
Igen gælder det, at der er undtagelser. Du kan f.eks. ikke sikre din bil mod udlæg, hvis den er særligt værdifuld.

Bemærk! Der kan kun tages udlæg i en bil, hvis du er registreret som ejer af bilen i Motorregistret. Hvis du kun er bruger af bilen og ikke ejer den, kan der IKKE tages udlæg i den.

Hvis bilen er købt på afbetaling med ejendomsforbehold
Hvis du har købt din bil på afbetaling med ejendomsforbehold, kan kreditor tage udlæg i denne, MEN den er normalt ”fredet” for tvangsauktion, så længe bilen ikke er betalt ud.

Når bilen er betalt ud gælder reglerne for udlæg ”Hvis bilen er købt og betalt”.

Læs mere om udlæg i bil.

Udlæg i kontanter (rede penge)

Der kan tages udlæg i dine kontanter, medmindre de er ”øremærket” til nødvendige udgifter eller ikke er dine.

Dog skal fogeden sørge for, at du har nok penge tilbage, så du kan betale for nødvendige udgifter og leveomkostninger som f.eks. mad og lignende indtil næste gang du får udbetalt penge.

Bemærk!
Der kan IKKE tages udlæg i penge, der ikke er dine! Det gælder også, selvom du har dem i lommen. Hvis du f.eks. holder dem for en bekendt.

Det kan ske, at du bliver bedt om at tømme dine lommer og pung for kontanter. Hvis det vurderes, at du har for mange, kan der tages udlæg i pengene.

Udlæg i indestående på konti

Ligesom kontanter kan der tages udlæg i penge på dine konti. Dog skal fogeden sørge for, at du har penge nok til nødvendige leveomkostninger indtil din næste udbetaling.

Fælleskonto
Hvis du har fælleskonto med f.eks. din ægtefælle eller kæreste, går fogeden ud fra, at halvdelen er dine. Derfor kan der tages udlæg i din halvdel, medmindre du kan bevise, at de fleste eller alle pengene er din kærestes/ ægtefælles.

Udlæg i depositum (lejebolig)

Udlæg i depositum

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer.

Hvis der tages udlæg i dit depositum, kan kreditor tidligst få pengene den dag, lejemålet ophører.

Du bliver altså ikke smidt ud af lejemålet, men når udlejer skal udbetale depositummet tilbage ved ophør af lejemålet, får kreditor pengene.

Inden kreditor får udbetalt depositummet, fratrækkes evt. udgifter som udlejer kræver ved fraflytning. Det kan f.eks. være malerarbejde osv.

Udlæg i kæledyr

Der kan normalt IKKE tages udlæg i almindelige kæledyr.
Så hvis du har en hund, kat, marsvin eller lignende, kan du være ganske rolig.

Udlæg i gaver

Kreditor kan godt tage udlæg i gaver, MEDMINDRE giveren, da gaven blev givet, bestemte, at udlæg ikke kan foretages.

”Båndlæggelse af gaver”, som det hedder, er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt.

Udlæg i værdier med affektionsværdi

Udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Normalt kan der IKKE tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Der kan normalt IKKE kan tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning, MEDMINDRE det vurderes at værdien er så høj, at det er urimeligt at kreditor ikke kan tage udlæg.

Værdier med affektionsværdi/ særlig personlig betydning kan f.eks. være sportspræmier, smykker, arvegods osv.

I Retsplejeloven § 515 står der:
”Udlæg kan IKKE foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.”

Eksempel på undtagelse:
I en sag fra 2012 tog en pantefoged udlæg i 3 guldsmykker til en samlet værdi af ca. 37.000,-, SELVOM det var arvestykker fra skyldnerens far.

Skyldneren klagere over udlægget og Vestre Landsret afviste udlægget i de 2 guldsmykker (samlet værdi: 7-8.000,-), men ”godkendte” udlægget i det sidste guldsmykke (værdi ca. 30.000,-).

Bemærk! Det er skyldneren, der skal dokumentere, at værdien har særlig personlig betydning, for at undgå udlæg.

Udlæg i personskadeerstatning
(Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)

Der kan IKKE tages udlæg i udbetalinger ved personskadeerstatning og ting købt af udbetalingen, hvis du tydeligt holder dem adskilt fra dine andre penge.
Derfor bør du indsætte din erstatning på en særskilt konto for at undgå tvivl.

Citat fra Retsplejeloven § 513:
” Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.”

Der kan heller IKKE tages udlæg i ting, som du har købt for disse penge.

Det er dog en betingelse, at du holder pengene adskilt fra din øvrige formue, og at det er tydeligt, at købet er foretaget med penge fra erstatningen.

Udlæg i feriepenge

Udlæg i feriepenge

Der kan normalt IKKE tages udlæg i feriepenge, før de er udbetalt

Der kan normalt IKKE tages udlæg i uhævede feriepenge.

Det vil sige, at så længe du ikke har fået udbetalt feriepenge, kan der IKKE tages udlæg i dem.

Citat fra Ferieloven § 4:
”Aftaler om overdragelse af feriekort og feriekontobeviser er ugyldige, ligesom feriekort og feriekontobeviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.”

Udbetalte feriepenge
Når feriepenge udbetales, kan kreditor tage udlæg i dine feriepenge.
Dog skal der tages hensyn til, at du har penge nok til at dække almindelige leveomkostninger.

Undtagelser
Undtagelsen til hovedreglen er, at hvis ferieåret hvor feriepengene skulle være brugt er udløbet, så kan der foretages udlæg.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om der kan tages udlæg i bestemte værdier, kan jeg ikke svare dig, da det er en individuel vurdering af fogeden. I denne artikel omtales udlæg i al almindelighed.

 

Comments on this entry are closed.

 • Karina 26. marts 2018, 13:39

  Jeg er rystet… Kreditor har lige banket på min dør og vil ind og tale med mig. Må de gerne det? Pfh tak for svar. Mvh Karina

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 11:44

   Hej Karina
   De har ikke krav på at komme ind.
   Inkassofirmaer har ret til at besøge dig, hvis de varsler besøget første gang.
   Hvis man da ikke er hjemme, må de efterfølgende komme uanmeldt.

 • Heidi kjærlund 11. marts 2018, 12:19

  Kære berthel
  Kan private kreditorer tage udlæg i ældrechecken
  Hilsen Heidi

  • Berthel Lehmann 16. marts 2018, 12:21

   Hej Heidi
   Jeg mener, at der kan tages udlæg i ældrecheck, hvis den er udbetalt.
   Hvis den ikke er udbetalt, mener jeg, at den er beskyttet, ligesom ubetalt løn/ pension er beskyttet mod udlæg.

 • wali 9. marts 2018, 13:26

  jeg har fået en erstatning på 8000kr for noget ny indkøbt tøj jeg fik stjålet i en offentlig institition, og told og skat har taget 7000kr til modregning af gæld og givet mig 1000kr, er der nogen mulighed for at jeg kan få mere end 1000kr… noget af tøjet havde jeg fået i gave . ??

  • Berthel Lehmann 16. marts 2018, 12:11

   Hej Wali
   Jeg kan desværre ikke svare dig, da spørgsmålet ligger uden for mit område.

 • Anita 6. marts 2018, 20:50

  Du skal være opmærksom på at når du modtager kontanthjælp kan kommunen tvinge dig til at hæve din opsparing og leve af den de næste mange måneder, dog må du have kr. 10.000,- i formue

 • Karina 28. februar 2018, 18:28

  Hejsa. Jeg har desværre været nødt til at be min bank om at stoppe med at hæve penge fra min køn konto og afdrage på min gæld til banken. (2000,- pr md) Dette er de selvfølgelig meget i mod, men jeg er nød til det, pga sygdom og nedsat arb tid. Banken vil ikke gå med til nedsættelse af afdrag, derfor helt stop. Hvordan foregår det når jeg ikke betaler til dem? Er det møde i fogedretten eller kan de selv bestemme hvad jeg skal betale på min gæld, på trods af nedsat arb tid…? Mvh Karina

 • Maja 20. februar 2018, 22:16

  Vi overvejer at søge gældssanering, da vi har en gæld på knap 3.000.000. Tab på hussalg (2.2K) samt gæld til skat (700K). Vi har godt 10 år tilbage på arbejdsmarkedet og ingen mulighed for at afbetale det.

  Men vi har et par spørgsmål:

  Min mand har pga arbejdsløshed valgt at tage en ny uddannelse, som han nu er færdig med. Han forventer at have job indenfor de næste par mdr., da der er stor mangel indenfor hans nye fag. Men han har været nødt til at tage SU lån for at vi kunne få det til at hænge sammen. Hvordan ser man på optagelse af den type gæld? (cirka 180.000). Ulempen er at han har forøget vores gæld – fordelen er, at han nu er 99% sikker på et job efter 10 års arbejdsløshed (uden sociale ydelser, da han ikke var i a-kasse).

  Jeg er fastansat men har et lille hobbyfirma, som dog har en yderst begrænset indtægt – vil det skulle lukkes før det er muligt at søge gældssanering? Hvis ja, kan jeg starte nyt firma op efter evt gældssanering? Og hvad med den mulige indtægt der ligger her, vil den ændre noget ift en allerede bevilget gældssanering?

  Håber, du har tid til at svare, så vi kan komme videre.

  mvh

  Maja

  • Berthel Lehmann 23. februar 2018, 11:47

   Hej Maja
   Det er ikke muligt at gældssanering, når SU gæld er så ny.
   SU gæld skal som hovedregel være betalt tilbage, eller ca. 10 år gammel, hvor man ikke har haft mulighed for at tilbagebetale.
   Heller ikke selvom formålet med uddannelsen er job, hvilket uddannelse altid er.
   En løsning kunne måske være, at sætte alt ind på at betale SU tilbage og derefter søge gældssanering.
   Hvis du skal kunne få gældssanering, skal du min. have en stabil fast indtægt, så det dækker dine udgifter til bolig, a-kasse, medicin, nødvendig transport til arbejde og et rådighedsbeløb på min ca. 5.300,-.

 • Dorthe 18. februar 2018, 13:48

  Hej,
  Kan der tages udlæg i fast ejendom, hvis jeg kun ejer halvdelen?

  • Berthel Lehmann 19. februar 2018, 05:20

   Hej Dorthe
   Ja. Kreditorer kan tage udlæg i din del af boligen.

 • Louise Andersen 16. februar 2018, 12:26

  Jeg er alene mor efterladt med stor gæld???? arbejder fast job plus i to vikarbureauer så ofte jeg kan. Jeg er hver måned nødt til at tjene ca 10000 udover min faste løn for at alle regninger kan betales. Kan fogeden tage mine penge på budgetkontoen hvis jeg kan vise at de skal bruges til faste udgifter?

 • Bjarne Steen Jensen 13. februar 2018, 14:34

  Hej,
  Jeg er kommet i RHI, da jeg ikke kunne betale afdragene på mit billån i Santander bank, grundet sygdom og fyret fra job, på kontanthjælp, da jeg fylder 60 år til december og kan få min LD udbetalt, vil man så tabe de penge fra mig, har været i Fogedretten, hvor jeg intet kunne afdrage,
  håber i kan hjælpe, på forhånd tusind tak,

  • Berthel Lehmann 15. februar 2018, 10:32

   Hej Bjarne
   Hvis du har flere penge stående på din konto ved møde i fogedretten, kan kreditor tage udlæg i disse penge.

 • emmelie 27. januar 2018, 10:34

  Hej Berthel
  Hvornår forældes en bankgæld, som opstod i dec 1992. Jeg modtog sidst en opgørelse i 2007.?

  Er det korrekt, at man kun kan stå i RKI en gang for den samme gæld.?

  på forhånd tak.

Næste artikel:

Forrige artikel: