≡ Menu

Insolvenserklæring

Hvis du i fogedretten bliver erklæret ”insolvent”, betyder det, at du ikke har værdier som kreditor kan tage udlæg i.

En insolvenserklæring kan give fred fra fogedretten

Dermed er du delvist ”fredet” i 6 måneder, hvilket betyder at ingen kreditorer kan indkalde dig i fogedretten i denne periode.

Men få nu lige armene ned igen. Der er nemlig nogle situationer, hvor du alligevel ikke er fredet, selvom du er i ”fredningsperioden”. Det er heller ikke alle kreditorer, du er fredet fra.

Hvem er jeg fredet fra?

Du er fredet for at blive indkaldt i fogedretten af alle almindelige kreditorer. Det vil sige banker, finansieringsselskaber, private og lignende.

Fredningen gælder IKKE overfor det offentlige. Det vil sige at pantefogeden til enhver tid kan indkalde dig i Inddrivelsescentret og tage udlæg i dine værdier, hvis du skylder SKAT for skatterestancer, børnepenge, bøder, studielån og lignende.

Du er altså fredet fra alle kreditorer, bortset fra det offentlige.
Og dog ikke helt alligevel!

Er jeg nu også helt fredet i de 6 måneder?

Nej, ikke helt. Det er nok nemmest at forklare, hvis jeg citerer fra loven:

Fredningen ”gælder ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at skyldneren ejer aktiver, hvori udlæg kan foretages, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, som gør det rimeligt at afholde udlægsforretning.”

Så altså, lad være med at parkere din nye BMW ude foran kreditors vindue dagen efter mødet i fogedretten. Ellers kan du regne med, at du indkaldes i fogedretten igen, da der er rimelig grund til at tro, at du har fået nye værdier (bilen), der kan tages udlæg i. Også i din fredningsperiode.

Hvis kreditor tror, at du fylder ham og fogeden med løgn til mødet, kan kreditor begære en udkørende fogedforretning. Altså et ”møde” i dit hjem for at se, om du alligevel skulle have værdier, der kan tages udlæg i.

Er der grænser for, hvor mange gange kreditorer kan tage udlæg i én ting?

Nej, desværre. Selv om det slet ikke giver mening! Som du nu ved, erklæres man først insolvent, når man ikke ejer aktiver, der kan tages udlæg i.

Indskud/ depositum i lejebolig er et godt eksempel. Kreditor kan tage udlæg i dette. Det betyder, at kreditor først får dit depositum udbetalt den dag, du beslutter at flytte.

Så længe du har et depositum i din lejebolig, kan kreditorer blive ved med at tage udlæg i det, indtil du flytter.

Hvis du vil vide mere om, hvad fogedretten kan tage udlæg i, kan du læse artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Kan jeg så aldrig blive erklæret insolvent, hvis jeg har et depositum?

I princippet ikke. Husk at reglen er, at du ikke må eje værdier for at blive erklæret insolvent.
Du har altså en værdi (depositummet) der ikke sælges/ udbetales og dermed kan man i princippet aldrig blive erklæret insolvent.

MEN! Der er eksempler på, at en fogedret har tilladt udlæg i et lejedepositum, men at der samtidig er noteret en insolvenserklæring. Netop fordi der var mange udlæg i det pågældende depositum.

Så hvis du har dette problem, så bed fogeden om at blive erklæret insolvent og håb på, at han er fornuftig.

Hvordan får jeg denne ”Insolvenserklæring”?

Den har du ikke brug for. Fogedretten fører et kartotek over personer, der er erklæret insolvente. Hvis en kreditor beder fogedretten indkalde dig, vil fogedretten automatisk afvise kreditor, hvis du er erklæret insolvent og i fredningsperioden.

Hvordan ved jeg, om jeg blev erklæret insolvent ved sidste møde i fogedretten?

Desværre får man ikke altid automatisk udleveret en insolvenserklæring på papir i fogedretten. De fortæller dig nok heller ikke, at du er erklæret insolvent.

Det er åbenbart ikke en oplysning, som nogle fogedretter mener, er vigtig for dig.

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte fogedretten og bede om en insolvenserklæring på papir eller i det mindste spørge om du ved sidste møde blev erklæret insolvent.

Må kreditor kontakte og besøge mig i fredningsperioden?

Insolvenserklæringen gælder KUN indkaldelse til fogedretten. Det betyder at kreditor fortsat kan forsøge at lave en betalingsaftale ved at kontakte dig i fredningsperioden. Du kan læse mere om dine rettigheder, når kreditorer forsøger at kontakte dig for betalinger ved at læse artiklen “Værd at vide om inkasso“.

Det giver dog ikke meget mening for kreditor, at kontakte dig, hvis du er erklæret insolvent. Chancerne for, at de får noget ud af det er minimale. Derfor bliver mange alligevel kontaktet i fredningsperioden.

Kan jeg ikke erklære mig selv insolvent for at undgå fremtidige indkaldelser i fogedretten?

Nej, det kan du ikke. Du kan kun blive erklæret insolvent, hvis en kreditor indkalder dig.

Hvor er insolvenserklæringer registreret?

Når du er til møde i fogedretten, registreres insolvenserklæringen i retsbogen.

(Fogedretten fra Frederiksberg har været så venlige at vise os, hvordan det ser ud hos dem)

Fra en retsbog ved et fogedretsmøde:
(Dette er en standardtekst i retsbogen, når skyldner ikke ejer noget der kan stilles til sikkerhed for gælden.)

”Skyldneren XXXXX blev afkrævet det opgjorte beløb og foreholdt oplysningspligten og strafansvaret.
Skyldneren XXXXX erklærede sig ude af stand til at betale og erklærede intet at kunne påvise til genstand for udlæg.”

Vejledning om insolvenserklæringen, der udleveres til skyldner (fra fogedretten på Frederiksberg):

———————–
VEJLEDNING
om insolvenserklæring

Du har netop nu afgivet en såkaldt insolvenserklæring i fogedretten og samtidig fået overleveret denne vejledning.

At afgive insolvenserklæring i fogedretten betyder:

at du under strafansvar har erklæret, at du ikke ejer noget, der kan gøres til genstand for udlæg.

Afgivelse af en insolvenserklæring får normalt den virkning, at fogedretten i en periode på 6 måneder ikke på ny kan indkalde dig. Kreditor har dog stadig ret til at begære en udkørende fogedforretning på din bopæl til kontrol af, at de oplysninger, som du er fremkommet med, er korrekte, også inden for de næste 6 måneder.

Insolvenserklæringen er uden virkning for dine mellemværender med både kommunen og Told og Skat.

Skulle du modtage en indkaldelse til en ny fogedforretning inden for fredningsperioden, kan du derfor ikke uden videre gå ud fra, at der er tale om en fejl og blive væk fra fogedmødet. I så fald risikerer du efterfølgende at blive fremstillet i fogedretten ved politiets hjælp. Er du af den opfattelse, at der er tale om en fejl, opfordrer vi dig i stedet til at rette skriftlig eller telefonisk henvendelse til fogedretten.

Fogedretten gør opmærksom på, at en evt. indberetning til RKI-information ikke sker ved fogedrettens foranstaltning, men evt. af kreditor.
———–

Særlige situationer vedr. insolvens

Hvis man ikke selv møder i fogedretten, men derimod sender en anden person, er det ikke sikkert, at man erklæres insolvent. I nogle sager, har fogedretten afvist insolvenserklæring, selvom repræsentanten har oplyst, at man intet ejer til udlæg.

Kreditor og fogedretten kan kræve, at det kun er skyldneren personligt, der kan oplyse om de økonomiske forhold for at kunne blive erklæret insolvent.

Få styr på din gæld

Grunden til at du læser denne artikel er sandsynligvis fordi du har mistet overblikket over din gæld eller ikke længere kan følge med afdragene.

Derfor vil jeg opfordre dig til at komme i gang med at få styr på din gæld nu!

Hvis du ikke selv kan overskue det, vil jeg anbefale at du kontakter en gældsrådgiver.
Læs mere om personlig gældsrådgivning.

Skriv gerne spørgsmål eller kommentarer i feltet nedenfor

Comments on this entry are closed.

 • Lone 22. juni 2017, 21:12

  Hvis man bliver erklæret insolvens er man så også fredet fra at betale renter i de 6 mdr. ?

  • Berthel Lehmann 27. juni 2017, 14:45

   Hej Lone,
   Nej, der løber renter på og kreditor kan stadigt forsøge at inddrive penge ved inkasso osv.

 • Maria Larsen 3. februar 2017, 21:33

  Hvis jeg bliver indkaldt i fogedretten, skal jeg så vise dem mine konti og hvad jeg har af udgifter og indtægter? Eller ser de på ens årsopgørelse?

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 14:47

   Hej Maria,
   Normalt skal man ikke have noget med til mødet.
   Du skal blot svare dem på spørgsmål så godt du kan.

 • Jens Rasmussen 12. januar 2017, 17:12

  Hi
  Du har tidligere hjulpet mig med et spørgsmål om hvorvidt en ratepension er fredet og ikke kan gøres til genstand for udlæg. Gælder det også en kapitalpension?
  Takker for svar
  Vh/JensR

  • Berthel Lehmann 13. januar 2017, 05:19

   Hej Jens,
   Der kan normalt ikke tages udlæg i ratepension, der ikke er udbetalt.

   • Jens Rasmussen 13. januar 2017, 07:17

    Hi, takker for svar. Såvidt jeg har forstået er pensionsopsparing fredede midler indtil de udbetales, men gælder der samme regler både for kapital og ratepension?. Jeg får udbetalt ca.3500 kr pr mdr og tænker derfor at det
    først er når ydelsen indgår på min almindelige løn/forbrugskonto at der kan
    gøres udlæg hvis denne er i plus?.Min kapitalpension er relativt lille ca 25ts
    og endnu urørt.
    Takker for svar
    Mvh/JenR

    • Berthel Lehmann 16. januar 2017, 15:06

     Hej Jens,
     Det er ikke vigtigt, hvad pensionen hedder. Det handler i princippet om, hvornår de kan udbetales.
     De er fredet indtil de “kan” udbetales.
     Først når de “kan” udbetales eller “er” udbetalt, kan der tages udlæg i dem.

     • Jens Rasmussen 16. januar 2017, 18:39

      Hi og takker for svar. Beklager jeg kom til at spørge 2 gange om det samme. Så ikke ud til at det første var ‘gået’. Anyway, forstår dit svar således at jeg ikke kan tvinges til at opsige og få en pension udbetalt på en gang, men at i takt med at fex. månedlige udbetalinger indgår på min ‘normale’ bankkonto, kan dennes indestående gøres til mulig genstand for udpantning? har du eksempler på lignende sager hvor en pensionsopsparing har været i spil?
      Takker igen for et rigtigt godt site, og ser frem til at høre fra dig.
      Vh/JensR

      • Berthel Lehmann 19. januar 2017, 08:31

       Hej Jens,
       Hvis pensionen under normale omstændigheder kun kan udbetales i månedlige rater, kan der normalt ikke tages udlæg, medmindre de står på din konto, når du er til møde i fogedretten.
       Området vedr. udlæg i pension er ikke simpel, da der findes mange slags pensioner. Hvis du vil være sikker og have eksempler på udlæg, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat.

 • Diana Callisen 2. januar 2017, 00:14

  Hej
  Min mand har igennem ti år kæmpet med en gæld på 1.800.000 fra et I/S selskab, som vi i sin tid blev bondefanget ind i af en meget emsig sælger. Det skulle være en sikker “pensionsopsparing”, men i stedet har det indtil videre kostet os omkring 150.000 og en masse søvnløse nætter. Selskabet gik konkurs og nu truer kreditor alle indblandede med fogedretten. For flere måneder siden tilbød kreditor at vi ved at betale et engangsbeløb på 45.000 ville blive løst fra yderligere krav. De syltede dog sagen og har nu sat en ny advokat på sagen. Han har kontaktet hver person for at høre hvad de mener, at de vil kunne betale. Her har min mand givet et bud på 90.000 – men kreditor nægter at godtage dette og vil trække os i fogedretten. Spørgsmålet er hvad han skulle kunne få ud af dette? Det er udelukkende min mand, der hæfter for gælden. Vi bor i eget hus, men uden friværdi. Vores bil står i mit navn (og er også fuldt belånt). Vi har ingen dyre møbler eller smykker. De 90.000 vil vi i forvejen skulle låne i banken. Advokaten har ydermere forlangt at få et “familiebudget” – er det med henblik på at forlange at vi bruger vores penge anderledes? Det skal ydermere lige indskydes, at jeg netop er blevet fyret, så vi står muligvis kun med en indkomst om et par måneder.

  Jeg håber, at du kan give os et bud på hvad vi kan forvente at resultatet i fogedretten bliver.

  Vh Diana

  • Berthel Lehmann 2. januar 2017, 08:49

   Hej Diana,
   Kreditor vil forsøge at tage udlæg i hans værdier i fogedretten. Det kan f.eks. være bil, bolig osv.
   Hvis det ikke er muligt, kan kreditor eller fogedretten ikke gøre mere for at hente penge.
   Kreditor eller fogedretten kan ikke tvinge en betalingsordning igennem. Det kan kun SKAT, hvis man skylder penge til SKAT.
   En advokat kan ikke forlange at se budgetter eller anden form for dokumentation.

 • Per 9. oktober 2016, 17:49

  Hej.
  Har indgået betalingsaftale med kreditor i fogedretten efter indkaldelse.
  Har overholdt aftalen til punkt og prikke. Nu 4 år efter besøget i fogedretten vil kreditor se mine personlige papirer for at vurdere om jeg kan betale mere af på gælden.
  Jeg har sagt nej og sagt de kan som sidst henvende sig i fogedretten.
  Årsag til manglende evne er livslang sygepensionering fra staten. Har indgået aftaler med samtlige kreditorer som har været med til at skabe et eksistens grundlag med undtagelse af 2 som har valgt rettens vej.
  Jeg har intet af værdi.
  Hvad mon retten vil sige?
  Med venlig hilsen Per

  • Berthel Lehmann 10. oktober 2016, 07:12

   Hej Per,
   Fogedrettens har kun mulighed for at foretage udlæg i evt. værdier.
   Fogedretten eller kreditor (bortset fra SKAT) kan ikke tvinge dig til at indgå en betalingsordning.
   Det er kun SKAT (gæld til det offentlige), der igennem lønindeholdelse kan “tvinge” dig til en betalingsordning.

 • Espen Thore Riistoft Nygaard 29. september 2016, 16:11

  Indledningsvis skal der lyde en stor tak for en yderst velstruktureret og informativ gennemgang af juridiske aspekter i forb. med indkaldelse til fogedret.
  Jeg har et enkelt ?, som jeg håber, at du kan finde tid til at svare på. Det forholder sig sådan, at jeg i tidernes morgen fraflyttede mit lejemål i forbindelse med arbejde i udlandet (Serbien). Jeg fremlejede da min lejlighed til andenpart, som af uvisse årsager ikke fik mig informeret rettidigt om, at lejemålet skulle sløjfes i forbindelse med sammenlægning af anden lejlighed. Boligselskabet har så efterfølgende valgt at indeholde mit depositum og derudover opkrævet 10250 ,- i fraflytningsopgørelse, som jeg udelukkende har fået kendskab til igennem boligselskabets advokat. Da jeg ingen likvider ejer og teknisk set er hjemløs efter tilbagevenden til DK vil jeg helt efter bogen blive indkaldt til møde i fogedretten. Hvordan er jeg så stillet i forhold til punktet om depositum og deslige, som du selv har omtalt?
  På forhånd tak og hav en dejlig dag.

  • Berthel Lehmann 3. oktober 2016, 08:58

   Hej Espen,
   Jeg kan desværre ikke svare på dit spørgsmål, da det lægger uden for mit område.
   Jeg vil anbefale, at du kontakter Huslejenævnet.

 • Tanja Gotfredsen 30. august 2016, 10:34

  Hej med Jer.
  Jeg har oprettet en fogedsag igennem domstolene, da en civil skylder mig penge. Personen er erklæret insolvens, og der er gået 6 måneder siden jeg fik den besked. Har du genoptaget sagen og påført i udlægget, at jeg ønsker sagen gennemført, selvom skyldner er insolvens. Nu går jeg ud fra fogeden har modtaget mit brev, og hvad sker der så? Banker fogeden igen på skyldners dør, og hiver ind til et møde, hvor måske skyldner har penge til at afvikle, eller ikke. ? Hvordan foregår det herfra?

  • Berthel Lehmann 30. august 2016, 12:55

   Hej Tanja,
   Hvis du har brug for hjælp til inddrivelse, må jeg henvise dig til en advokat eller andre med viden på det område.
   Jeg har valgt at hjælpe og rådgive skyldnere, hvilket er Budgethusets formål.

 • Gitte 24. maj 2016, 21:34

  Først vil jeg takke for en fantastisk side som du har. Til at starte med, så tabte jeg en sag, og derfor blev skyldner til nogle kreditorer. Her næsten 5 år senere, får jeg så en indkaldelse til fogderetten, og derfor har jeg et par spørgsmål. Som du skriver i ovenstående artikel, så kan hverken fogden eller kreditor kræve en betalingsordning uanset hvor meget man tjener. Til det vil jeg høre hvilke spørgsmål man bliver stillet, og hvordan skal jeg forholde mig. Jeg har ingen værdier som de kan tage udlæg i, da jeg ikke ejer noget. Men hvordan skal jeg forholde mig mht. forældelse af sagen som udløber til august? Skal i fogden i juni, når, sagen at blive forældet, hvis man 6 måneder bliver indkaldt?

  Håber du kan give mig svar

  Mvh

  Gitte

 • Ann 13. april 2016, 14:21

  Hejsa. Lige et spørgsmål, jeg er blevet erklæret insolvent af fogedretten, og blev oplyst at den etablering konto jeg har i banken ikke ville blive lavet udlæg i, men efter jeg har opsagt den, har banken valgt at trække pengene til gæld i banken, som jeg var i fogderetten med. Er det lovligt for dem?

 • Emil 8. marts 2016, 00:23

  Hej hvad vis man ikk vil skrive under på nor kreditor kommer med deres forliger altså ikk vil skrive under på gælden og vil have den for ældet istedet? Har nemlig et problem angående et gammelt fitness abm fra fitness dk hvor jeg kom til at skylde nogle penge.men sagen er den at for jeg kunne melde mig ud ville de have jeg betalte dem de 1600kr og jeg var oppe og betale dem i den lokale fitness dk til forpagteren som aftalt.. Og jeg tænkte det var det. Men så sidste fori år kom der er et brev fra dks inkasso om jeg skyldt de penge og jeg fortalte dem historien men så ville de sende en konsulten ud og snakke med om afdrag selv om jeg fast holder jeg nægtede satme at betale noget mere end engang og det måtte være fitness selv der hang på den der.. Så hørte jeg ikk mere for sidste år hvor min hund nær have ædt en af deres konsulterer som mente han have ret til at gå på min fars ejendom hvor jeg havde adresse.. Hvad gør man ?

  • Berthel 13. marts 2016, 11:56

   Hej Emil,
   Hvis du ikke vil skrive under på et gældsbrev, vil kreditor indkalde dig i fogedretten.
   Et møde i fogedretten har samme effekt som din underskrift, medmindre gælden ikke er gyldig og du ikke mener at skylde dem pengene.
   Der kan du klage til fogedretten.
   Hvis du ikke møder op i fogedretten, bliver du på et tidspunkt anholdt af politiet og ført til fogedretten.