≡ Menu

Må banken tage penge fra min konto, hvis jeg ikke har råd?

Banken må bl.a. ikke tage penge fra sociale ydelser på din konto, som er nødvendige for at opretholde en beskeden levefod

Banken må bl.a. ikke tage penge fra din konto, som er nødvendige for at opretholde en beskeden levefod

Måske er du endt i en situation, hvor du ikke længere har råd til at betale banken de månedlige ydelser der blev aftalt, da lånet blev taget.

Skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed kan være årsag til en dårligere økonomi. Men uanset hvad årsagen er skal banken tage hensyn.

De fleste ville nok få varme i kinderne, hvis der kun stod kr. 300,- tilbage på kontoen efter de faste udgifter og ydelse til banklånet er betalt.

Der er ikke noget værre end udsigten til en måned, hvor økonomien slet ikke hænger sammen.

Hvis din bank alligevel har taget for mange penge fra din konto, kan du nederst i denne artikel få råd til, hvad du skal gøre.

Finanstilsynet (dem, der holder øje med at banker overholder reglerne) har fået øje på problemstillingen og har netop udsendt en meddelelse, hvor det gøres klart, hvad banker må og ikke må.

Den meddelelse har jeg læst grundigt og her vil jeg fortælle dig, hvad der står i den. Længere nede i artiklen er der et link til afgørelser i retssystemet, der indikerer, hvilke og hvor mange penge en bank skal lade stå på en konto.

[adrotate group=”31″]

Banken må IKKE

Banken må ikke modregne penge fra sociale ydelser

  • tage penge fra din konto, som er nødvendige for at opretholde en beskeden levefod. Det vil sige, at du skal have penge nok til faste udgifter og leveomkostninger indtil din næste udbetaling.
  • tage penge fra din budgetkonto, hvis disse penge er ”reserveret” til kommende faste udgifter. Kun hvis indestående på budgetkontoen har karakter af, at blive brugt som alm. opsparing, kan de tage af dem.
  • tage penge fra kapital- og ratepensionskonti, så længe ordningen løber
  • tage penge, som ved en fejl er havnet på en tidligere NEM konto.

Disse regler står ikke direkte i lovgivningen, men Finanstilsynet mener, at det ovenstående skal overholdes ifølge ”Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder“.

Banken må GERNE

Banken må gerne modregne penge fra bevilget overtræk

  • modregne et mindre og enkeltstående, bevilget overtræk, selvom det tages fra sociale ydelser. Men kun, hvis du kan opretholde en ”beskeden levefod” den kommende måned.
  • tage penge fra din konto, uden at have aftalt det med dig på forhånd, hvis de ellers overholder de andre regler.

Min vurdering:
Med ”beskeden levefod” må menes de beløb, som det offentlige vurderer, er nødvendige for at opretholde en beskeden levefod i gældssaneringssager. Dette er nemlig den eneste officialle udregning, hvor det offentlige tager stilling til dette og derfor må det være “normen” ved udregninger.

Det er i 2017 kr. 6.150,- + udgifter til husleje, el, vand og varme om måneden for en enlig. Takster for samboende og familier kan du læse i artiklen ”Regler for gældssanering”.

Hvad gør du, hvis banken har taget for meget fra kontoen?

Du bliver nødt til at holde hovedet koldt. Hvis du er sur eller ked af det, skal du ikke lade din vrede gå ud over banken. Det får du ikke noget ud af. Derudover er det slet ikke sikkert, at din bank kender reglerne.

Jeg vil anbefale, at du gør følgende i nævnte rækkefølge:

  • Ring til din kontakt i banken og forklar, at du ikke kan betale dine nødvendige faste udgifter og leveomkostninger. Bed om at få sat ydelsen ned eller udskyde den, indtil du kan betale. Hvis banken ikke vil gå med til det, kan du nævne, at du har undersøgt lidt mere om det og har set, at banken skal lade penge være på kontoen, så du har penge nok. Du kan evt. give ham et link til denne artikel.

Hvis banken stadigt ikke vil acceptere dette, kan du skrive en besked til bankfilialens leder:

  • Send ham en email (igennem netbank) og forklar, at du allerede har forsøgt at tale med medarbejderen, men at denne ikke ville gå med til at sørge for, at du har de nødvendige penge. Send ham også link til denne artikel.

Hvis bankfilialens leder ikke vil gå med til det, er din næste mulighed at klage til Pengeinstitutankenævnet.

Så har du gjort, hvad du kunne for at få banken til at samarbejde uden at skulle bruge tid og kræfter på en klagesag.

Konsekvenser, hvis du ikke kan eller vil betale (vigtigt)Der kan være alvorlige konsekvenser, hvis du ikke overholder betalingsaftalen

Hvis du har en aftale med banken om en bestemt månedlig ydelse på et lån, kan du ikke bare kræve, at de stopper overførslen til dit lån uden konsekvenser.

Hvis du bryder betalingsaftalen uden aftale med dem, vil banken opsige dit lån og kræve alle pengene. Altså opsige lånet. Det har banken ret til. Også selv om du ikke har råd til at betale den månedlige ydelse.

Det betyder, at de vil sende det til inkasso og senere fogedretten. Det kan du læse mere om i artiklen ”Du og kreditors rettigheder, når det er gået galt”.

Så hvis du allerede nu ved, at du ikke kan betale næste måneds ydelse, skal du kontakte banken med det samme og få lavet en ny aftale, så du kan få en pause eller nedsatte månedlige ydelser, indtil økonomien er kommet på fode igen.

Banken har ikke pligt til at ændre den månedlige ydelser i låneaftalen, selvom du ikke har råd til at betale, selvom de har pligt til at lade penge stå, så du kan betale faste udgifter og leveomkostninger.

Hvis du er i tvivl om din egen situation

Som tidligere skrevet findes der ikke specifikke regler. Loven er ”retningslinjer” som kan tolkes forskelligt. Derfor bruger man retssystemet til at ”fortolke” disse regler ved at se på afgørelser. Disse afgørelser bruges derefter som henvisninger til, hvordan nogle retningslinjer skal fortolkes.

Så hvis du f.eks. har udgifter til dit barns hest, kan du ikke finde svar i loven, om det betragtes som ”nødvendige” udgifter. Det må afgøres af retssystemet i din specifikke situation, medmindre du kan finde en lignende sag, som du kan henvise til.

Jeg er ikke jurist, så jeg kan desværre ikke svare dig på, hvordan retningslinjer vil blive fortolket i din situation.

Hvis du er i tvivl eller vil klage over din bank, kan du kontakte Pengeinstitutankenævnet.

Eksempler på sager i Landsskatteretten

For at få en fornemmelse af, hvad banken ellers må og ikke må, kan du læse afgørelser i retssystemet, der omhandler dette emne. Disse sager kan du læse i Finanstilsynets fortolkning.