≡ Menu

Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden

Hvis du skylder penge og ikke betaler, kan kreditor eller deres inkassofirma bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene.

Det kan de gøre ved at tage udlæg i f.eks. fast ejendom, bil, indskud i din lejelejlighed eller andre værdigenstande.

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Hvis du skylder penge til det offentlige og ikke betaler, er det pantefogeden og ikke fogedretten, der foretager udlæg.

Det offentlige har nemlig deres egne pantefogeder, der kan tage udlæg i dine værdier hurtigere og mere effektivt end fogedretten.

Læs mere om gæld til det offentlige i artiklen “Gæld til det offentlige“.

Udlæg betyder, at kreditor på et senere tidspunkt kan forlange, at de værdier (aktiver), der er foretaget udlæg i, skal sælges, så kreditor kan få sine penge.

De værdier, der er taget udlæg i, ejes dermed ikke af dig og du må ikke sælge det, give det bort eller på anden måde bortskaffe det.

Hvis kreditor tager udlæg i dit indskud til din lejelejlighed, kan kreditor dog ikke kræve, at du flytter ud af din lejebolig, så de kan få indskuddet.

De vil da først få udbetalt indskuddet, den dag du flytter ud af lejemålet.

Har du derimod fast ejendom som hus, ejerlejlighed eller andelslejlighed, kan kreditor kræve, at du selv sælger ejendommen eller at boligen sættes på tvangsauktion.

Også selv om du dermed tvinges til at flytte og ikke har andre steder at flytte hen. Dette har der været meget debat om, da folk sættes på gaden uden et sted at bo.

Udlæg i fogedretten

I fogedretten vil de spørge dig, om du kan betale hele det skyldige beløb. Hvis du ikke kan det, vil kreditor spørge til dine værdier.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod"

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod”

Hvis du har nogle værdier (aktiver), som ikke hører til ”et beskedent hjem” og ikke er nødvendige for at kunne arbejde eller lignende, kan der tages udlæg i det.

Hvis du har penge på din bankkonto, som ikke vurderes nødvendige for at kunne leve, kan fogedretten kræve pengene udbetalt på kreditors vegne.

Du kan læse mere om mødet i fogedretten i artiklen “Sådan klares Fogedretten nemt“.

Hvad kan der tages udlæg i?

Der kan ikke foretages udlæg i små pengebeløb, sædvanligt indbo eller i andre værdier af beskeden værdi, som er nødvendige for familiens erhverv eller uddannelse.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”.

Almindeligt indbo som sofa, spisebord og lignende bliver der som regel ikke taget udlæg i. Men har du dyre designermøbler/ elektronik eller andet af høj værdi, kan der tages udlæg i det.

I retsplejeloven står der, at der ikke kan tages udlæg i værdier, som har særlig personlig betydning for dig. Men har tingene meget høj værdi, kan der i nogle tilfælde tages udlæg i dem alligevel. Værdierne kunne f.eks. være arvestykker og lign.

Det er fogedretten og ikke kreditor, der bestemmer hvilke værdier, der skal tages udlæg i, og fogedretten skal tage udlæg i de værdier, som den skønner, du og din eventuelle familie kan undvære.

Pantefogeden (ved gæld til det offentlige) har ret til selv at vurdere, hvilke værdier, der tages udlæg i.

 

Fogedforretning (beslaglæggelse)

Pantefogeden og fogedretten kan foretage en såkaldt ”fogedforretning”. Det vil sige, at fogeden møder op på din bopæl og beslaglægger de værdier, som du har i hjemmet. Beslaglæggelse af dine værdier kalder man også for udlæg. Du har dog ret til at beholde et beskedent hjem og levefod.

De beslaglagte effekter sælges på auktion for at dække din gæld. Hvad ”Et beskedent hjem og levefod” betyder, eller hvordan det tolkes, bestemmes alene af pantefogeden eller fogedretten.

Kan fogedretten hæve penge på min konto?

Penge i banken er også værdier og derfor kan kreditor bede forgedretten om de penge, der står på din konto. I fogedretten har du pligt til at tale sandt og hvis du bliver spurgt om dit indestående i banken kan fogedretten hæve penge på din konto, uden accept fra dig!

Fogedretten vil acceptere, at du har penge stående til alm. forbrug, som f.eks. mad resten af måneden og andre nødvendige udgifter, men de vurderer, at du har for meget stående kan de altså hæve dem til kreditor.

Forbered dig inden fogeden tager udlæg, og undgå overraskelser!

Det er svært at vide, hvilke værdier, fogedretten og pantefogeden vurderer, at de kan tage udlæg i. Det er baseret på deres vurdering, og derfor kan det være, at du ikke er enig i vurderingen.

Hvis du ved, at fogeden vil tage udlæg i nogle værdier, så sørg for at sælge det inden og brug det til at afvikle din gæld.

Dette gælder også fast ejendom. På tvangsauktioner bliver din bolig nemlig højst sandsynligt solgt til en lavere pris, end hvis du selv sælger det.

Det samme gælder smykker, malerier, biler, designermøbler og andre værdier.

Derfor bør du, inden besøget i fogedretten, vurdere, hvilke værdier du kan undvære. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte pantefogeden eller fogedretten inden, så det er afklaret, inden der evt. tages udlæg i værdierne.

Når du indkaldes til fogedretten eller Inddrivelsescentret (gæld til det offentlige), er det vigtigt, at du møder op.
Hvis du ikke møder, vil du blive efterlyst og hentet af politiet. Politiet vil køre dig direkte til Inddrivelsescentret eller Fogedretten. Hvis det ikke er indenfor alm. åbningstid, vil du skulle være i politiets varetægt, indtil de kan aflevere dig.

Hvis du ikke er hjemme, når fogeden vil foretage udlægsforretning på din bopæl, har de ret til at låse sig ind med politiet og hjælp fra en låsesmed.

Så vær til stede!

Hvis du er syg eller af en eller anden grund ikke kan møde, kan du kontakte pantefogeden eller fogedretten for at aftale en ny tid. De kan kræve en lægeerklæring, hvis du er syg.

De kan afvise at give dig en ny tid, hvis de vurderer, at du godt kan møde.

Comments on this entry are closed.

 • Claus 12. november 2017, 22:58

  Jeg er blevet indkaldt i fogedretten i midten af december, men jeg er i tvivl om hvornår fogeden kommer på besøg. Kommer de før mødet i fogedretten? – Hvis de kommer efter, kommer de så uanmeldt eller bliver jeg orienteret om hvornår de kommer på besøg i mit hjem?

  • Berthel Lehmann 13. november 2017, 14:51

   Hej Claus
   Hvis du er indkaldt i fogedretten, kommer de ikke på besøg hos dig inden.
   Hvis fogeden kommer på besøg hos dig, vil du blive varslet i god tid.

 • Annika 6. november 2017, 18:23

  Hej

  Jeg er en Su modtagende hjemme boende på 21 og min mor har et lån hun ikke kan betale og skal i retten omkring det. Så hvis fogden kommer kan han vel ikke tage nogle af mine ting vis de har værdi? Og skal jeg bevise det er mine ting jeg har købt?

  • Berthel Lehmann 13. november 2017, 14:10

   Hej Annika
   Fogeden må ikke tage dine ting. Det er ikke dig, der skal bevise, at tingene er dine.
   Jeg er overbevist om, at de kun tager udlæg i værdier, som de er sikre på, tilhører din mor.

 • Bente Jørgensen 2. november 2017, 19:20

  Hej Berthel. Jeg har fået en ny skyldnererklæring som kreditor beder om min underskrift på. Den skal jeg vel ikke underskrive igen, når jeg underskrevet en sådan den 13.02.2017. De har meddelt mig at sagen er sat 6 måneder i bero fra midt i september 2017. Jeg har også en 1/3 af et sommerhus. Er det normalt at kreditor vil tage udlæg og evt. Begære Tvangsauktion i fogedretten? Jeg ejer jo kun min 1/3 af det.

  • Berthel Lehmann 6. november 2017, 10:17

   Hej Bente
   Jeg vil anbefale, at du kontakter kreditor og spørger, hvorfor du skal underskrive igen.
   Måske står der i den nye, at de vil kunne tage din evt. kommende overskydende skat. Det vil jeg normalt ikke anbefale, at man underskriver.
   Man kan dog strege sætningen over og underskrive.
   Kreditor kan og vil nok tage udlæg i din del af sommerhuset. Tvangssalg af din 1/3 er ikke sandsynligt, da de færreste vil købe 1/3 af et sommerhus.

 • John 26. oktober 2017, 09:46

  Hej
  Hvordan får man slettet udlæg i ejendom når gælden vedrørende disse er indfriet?
  Mvh

  • Berthel Lehmann 6. november 2017, 09:33

   Hej John
   Du kan kontakte kreditor og bede dem slette udlægget.

 • Jacob 25. oktober 2017, 16:31

  Hej. Min kæreste og jer bor i et familie bofællesskab, hvor mine svigerforældre ejer 2/3 af huset og min kæreste ejer 1/3 del. Vi skal i fogedretten. Vi ejer ikke andet end den 1/3 af huset. Det kan skyldig beløb er 23000 kroner. Kan der tages udlæg i huset og kan de bede os om at sælge

  • Berthel Lehmann 6. november 2017, 08:52

   Hej Jacob
   Ja, der kan tages udlæg i jeres del af huset.
   Det er dog sjældent, at kreditor vil begære jeres del på tvangsauktion, da der næppe er nogen, der vil eje 1/3 af en bolig, hvor der bor fremmede mennesker i.

 • jimmi 5. oktober 2017, 13:20

  Kan de røre min kritisk sygdoms ” penge” mener det ikke men er ikke sikker.

 • Karina 26. september 2017, 13:46

  Jeg bliver forsørget af min mand, altså jeg tjener ingen penge, skal snart i retten, er der speciale regler for min gruppe(vi er mange der ikke tjener penge eller får fra det offentlige), når vi skal stå skole ret? retten kan vel ikke tage penge fra min mands konto, når de står i hans navn(budget konto)?

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 12:20

   Hej Karina
   Hvis gælden alene er din, kan de ikke tage din mands penge.
   Han står ikke til ansvar for din gæld.

 • Mette Pedersen 15. september 2017, 11:07

  Hej Bertel
  Har lige været i fogedretten
  Kreditor talte om udlæg i min pension når de gik ind da hun mente jeg kunne betale 3000 kr mdlt ift mine udgifter
  Har aldrig oplevet at de har villet lave udlæg i min løn

  Er det fordi jeg sagde jeg ikke mente jeg kunne betale noget ?
  Indgik så en aftale på 200 kr mdl
  Så kan de ikke vel ? Så længe det bliver overholdt ?
  Mvh

  • Berthel Lehmann 18. september 2017, 14:37

   Hej Mette
   Kreditor kan mene, hvad de vil.
   De har ikke ret til at tvinge dig til en betalingsordning, hvis du ikke kan eller vil.

 • Mikkel Nielsen 25. august 2017, 16:16

  Hej Berthel jeg er på su og kan kun betale et lille beløb på 200 kr om måneden da min indtægt er små så længe jeg kan betale af kan de vel ikke tag noget kan Det?

  • Berthel Lehmann 7. september 2017, 13:29

   Hej Mikkel
   Hvis de accepterer 200,- om måneden, tager de ikke noget.

 • Christina 25. august 2017, 07:13

  Hej
  Hvis min mand køber en båd kan rette tage udlæg i den ?

  • Berthel Lehmann 7. september 2017, 13:23

   Ja, det kan de, hvis din mand ikke overholder de aftalte afdrag.