≡ Menu

Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden

Hvis du skylder penge og ikke betaler, kan kreditor eller deres inkassofirma bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene.

Det kan de gøre ved at tage udlæg i f.eks. fast ejendom, bil, indskud i din lejelejlighed eller andre værdigenstande.

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Hvis du skylder penge til det offentlige og ikke betaler, er det pantefogeden og ikke fogedretten, der foretager udlæg.

Det offentlige har nemlig deres egne pantefogeder, der kan tage udlæg i dine værdier hurtigere og mere effektivt end fogedretten.

Læs mere om gæld til det offentlige i artiklen “Gæld til det offentlige“.

Udlæg betyder, at kreditor på et senere tidspunkt kan forlange, at de værdier (aktiver), der er foretaget udlæg i, skal sælges, så kreditor kan få sine penge.

De værdier, der er taget udlæg i, ejes dermed ikke af dig og du må ikke sælge det, give det bort eller på anden måde bortskaffe det.

Hvis kreditor tager udlæg i dit indskud til din lejelejlighed, kan kreditor dog ikke kræve, at du flytter ud af din lejebolig, så de kan få indskuddet.

De vil da først få udbetalt indskuddet, den dag du flytter ud af lejemålet.

Har du derimod fast ejendom som hus, ejerlejlighed eller andelslejlighed, kan kreditor kræve, at du selv sælger ejendommen eller at boligen sættes på tvangsauktion.

Også selv om du dermed tvinges til at flytte og ikke har andre steder at flytte hen. Dette har der været meget debat om, da folk sættes på gaden uden et sted at bo.

Udlæg i fogedretten

I fogedretten vil de spørge dig, om du kan betale hele det skyldige beløb. Hvis du ikke kan det, vil kreditor spørge til dine værdier.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod"

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod”

Hvis du har nogle værdier (aktiver), som ikke hører til ”et beskedent hjem” og ikke er nødvendige for at kunne arbejde eller lignende, kan der tages udlæg i det.

Hvis du har penge på din bankkonto, som ikke vurderes nødvendige for at kunne leve, kan fogedretten kræve pengene udbetalt på kreditors vegne.

Du kan læse mere om mødet i fogedretten i artiklen “Sådan klares Fogedretten nemt“.

Hvad kan der tages udlæg i?

Der kan ikke foretages udlæg i små pengebeløb, sædvanligt indbo eller i andre værdier af beskeden værdi, som er nødvendige for familiens erhverv eller uddannelse.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”.

Almindeligt indbo som sofa, spisebord og lignende bliver der som regel ikke taget udlæg i. Men har du dyre designermøbler/ elektronik eller andet af høj værdi, kan der tages udlæg i det.

I retsplejeloven står der, at der ikke kan tages udlæg i værdier, som har særlig personlig betydning for dig. Men har tingene meget høj værdi, kan der i nogle tilfælde tages udlæg i dem alligevel. Værdierne kunne f.eks. være arvestykker og lign.

Det er fogedretten og ikke kreditor, der bestemmer hvilke værdier, der skal tages udlæg i, og fogedretten skal tage udlæg i de værdier, som den skønner, du og din eventuelle familie kan undvære.

Pantefogeden (ved gæld til det offentlige) har ret til selv at vurdere, hvilke værdier, der tages udlæg i.

 

Fogedforretning (beslaglæggelse)

Pantefogeden og fogedretten kan foretage en såkaldt ”fogedforretning”. Det vil sige, at fogeden møder op på din bopæl og beslaglægger de værdier, som du har i hjemmet. Beslaglæggelse af dine værdier kalder man også for udlæg. Du har dog ret til at beholde et beskedent hjem og levefod.

De beslaglagte effekter sælges på auktion for at dække din gæld. Hvad ”Et beskedent hjem og levefod” betyder, eller hvordan det tolkes, bestemmes alene af pantefogeden eller fogedretten.

Kan fogedretten hæve penge på min konto?

Penge i banken er også værdier og derfor kan kreditor bede forgedretten om de penge, der står på din konto. I fogedretten har du pligt til at tale sandt og hvis du bliver spurgt om dit indestående i banken kan fogedretten hæve penge på din konto, uden accept fra dig!

Fogedretten vil acceptere, at du har penge stående til alm. forbrug, som f.eks. mad resten af måneden og andre nødvendige udgifter, men de vurderer, at du har for meget stående kan de altså hæve dem til kreditor.

Forbered dig inden fogeden tager udlæg, og undgå overraskelser!

Det er svært at vide, hvilke værdier, fogedretten og pantefogeden vurderer, at de kan tage udlæg i. Det er baseret på deres vurdering, og derfor kan det være, at du ikke er enig i vurderingen.

Hvis du ved, at fogeden vil tage udlæg i nogle værdier, så sørg for at sælge det inden og brug det til at afvikle din gæld.

Dette gælder også fast ejendom. På tvangsauktioner bliver din bolig nemlig højst sandsynligt solgt til en lavere pris, end hvis du selv sælger det.

Det samme gælder smykker, malerier, biler, designermøbler og andre værdier.

Derfor bør du, inden besøget i fogedretten, vurdere, hvilke værdier du kan undvære. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte pantefogeden eller fogedretten inden, så det er afklaret, inden der evt. tages udlæg i værdierne.

Når du indkaldes til fogedretten eller Inddrivelsescentret (gæld til det offentlige), er det vigtigt, at du møder op.
Hvis du ikke møder, vil du blive efterlyst og hentet af politiet. Politiet vil køre dig direkte til Inddrivelsescentret eller Fogedretten. Hvis det ikke er indenfor alm. åbningstid, vil du skulle være i politiets varetægt, indtil de kan aflevere dig.

Hvis du ikke er hjemme, når fogeden vil foretage udlægsforretning på din bopæl, har de ret til at låse sig ind med politiet og hjælp fra en låsesmed.

Så vær til stede!

Hvis du er syg eller af en eller anden grund ikke kan møde, kan du kontakte pantefogeden eller fogedretten for at aftale en ny tid. De kan kræve en lægeerklæring, hvis du er syg.

De kan afvise at give dig en ny tid, hvis de vurderer, at du godt kan møde.

Comments on this entry are closed.

 • Hanne Lene Jørgensen 1. maj 2018, 08:57

  Hej.

  Ved en gæld på ca. 28.000, hvad sker der da i Fogedretten?
  Jeg er villig til at aftale frivillig afbetaling, vil de så stadig vælge at sælge mit hus eller min bil? Er medejer på begge dele, ikke eneejer.
  Tak for svar.

 • Peter 20. april 2018, 11:18

  Hej Berthel,
  For nogle år siden gennemgik jeg en skilsmisse som også endte med tvangsauktion.
  Som følge heraf en meget stor gæld, som jeg ikke har mulighed for at betale.

  I fogedretten for et par år siden, ønskede kreditor udlæg i indskudet til min lejelejlighed.
  Jeg ved det ikke, men regner med at udlejer (som er privat) har fået brev herom.
  Mit lejemål var tidsbegrænset og jeg står nu for at skulle flytte.
  Jeg skal derfor bruge et indskud til nyt lejemål, og er så bange for at jeg ikke får noget tilbage fra mit nuværende indskud.
  Jeg kan ikke låne penge til et nyt.

  Mit spørgsmål går på – kan jeg undlade at betale min husleje de sidste tre måneder og derved lade udlejer tage den fra indskudet så jeg derved kan bruge de penge til et nyt indskud ?
  Kan fogedretten gøre noget i den forbindelse ?
  På forhånd tak

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:04

   Hej Peter
   Normalt får udlejer besked fra kreditor ved udlæg i depositum.
   Hvis du undlader at betale husleje de sidste 3 måneder, vil udlejer nok sikre sig sine penge ved at tage dem fra dit depositum.
   Og dermed får udlægshaver ingen penge.
   Det kan fogedretten eller kreditor umiddelbart ikke gøre noget ved.

 • Jens 17. april 2018, 15:46

  Hej.
  Jeg har været en tur i fogedretten, og blev selvfølgelig spurgt om min indkomst. Gælden er kun min og ikke min kones. Jeg har hørt fra en ven, at kreditor kun må spørge ind til din økonomi, ikke konens.
  Er det korrekt?
  Mvh Jens

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:47

   Hej Jens
   Det er korrekt.

 • Amalie 4. april 2018, 22:38

  Og hvis der tages udlæg i ens bil må man så bare købe en anden når man kan? Så tages der vel også udlæg i den? Kan kreditorer blive ved med at tage udlæg i ens evt. værdier så længe man så skylder dem noget? Altså livslangt?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:19

   Hej Amalie
   Ja, så længe du skylder penge, kan kreditorer tage udlæg i dine værdier.

 • Amalie 4. april 2018, 22:33

  Hej Berthel
  Så man kan rent faktisk vælge kun at afdrage på gæld til egen bank og realkredit, og så vælge at undlade at afdrage til andre kreditorer, hvis og når man ikke har pengene til dette uden at man mister sit hus som man ejer til fogedretten pga udlæg eller andet..? Hvis der vel og mærke ingen friværdi er i huset?
  Hvad sker der så når man laver betalings stop til alle andre kreditorer end bank og realkredit fordi man ikke har pengene til det hvis man skal have til dagen og vejen.. ? renterne stiger jo så hele tiden, og hele gælden vil blive endnu mere uoverskuelig når penge til betaling af sagen i fogedretten også kommer oveni med mere..
  Kan man lade være at betale den kæmpe gæld man får ud af det til sidst resten af livet?? Hvor ryger gælden så hen? bliver den bare stående som noget man skylder men ikke betaler af på? og hvor ender den når man går bort ved død eksempelvis? Kan ens børn arve gælden? Det er nok det mest bekymrende om det kommer til at gå ud over børnene? Undrer mig bare over det kan være så “nemt” når man har det så svært..

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:18

   Hej Amalie
   Denne brevkasse er til korte spørgsmål og dine spørgsmål er for omfattende til at svare på med korte svar.

 • Mette Jensen 16. marts 2018, 16:14

  Hej Berthel
  Det er med stor interesse, jeg har læst henvendelserne til dig, og dine fine besvarelser.

  Jeg har et konkret spørgsmål.

  – Vil sælge min ejendom, hvor der er forskellige udlæg i denne, blandt andet to fra SKAT.
  Rundt regnet 300.000 kroner.

  Når ejendommen bliver solgt, bliver disse beløb indfriet, men kan SKAT så komme efterfølgende og “vil have mere”?

  Jeg kommer formentlig til at stå med lidt penge på lommen efter salget, når kreditorerne har fået enhver sit, men frygter, at SKAT finder det interessant, da jeg skylder noget mere til SKAT, men det er beløb, der IKKE er tinglyst gæld for i ejendommen.
  Ifølge mine beregninger, vil det beløb, der kommer ud efter salget kunne hjælpe mig videre til en billigere ejendom ude på landet, og det er det, jeg så gerne vil videre med.

  Håber, du kan svare her, idet jeg har spurgt rundt omkring, og her får jeg oplyst, at man ikke kan komme efterfølgende og vil have mere, andet end det, der er tinglyst i ejendommen.

  Har forsøgt at kontakte SKAT hele dagen, og det er helt umuligt.

  Venliig hilsen
  Mette Jensen

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 10:50

   Hej Mette
   Hvis boligen bliver solgt og gælden indfriet, vil der efterfølgende være et overskud på din konto.
   Hvis disse penge står på din konto, når du er til møde i fogedretten eller hos pantefogeden, kan de tage udlæg i disse penge.
   SKAT tager normalt ikke bare penge fra din konto.

 • Karina 26. februar 2018, 21:14

  Hej Berthel. Jeg skylder min bank 128.000,- som jeg pt ikke kan afdrage på. Jeg har en person forsikringssag om evt erstatning kørende for øjeblikket. Kan banken uden videre tage disse penge, hvis jeg vel at mærke får erstatning…? Mvh Karina

 • Lene Hansen 20. februar 2018, 07:45

  Jeg står i den situation at min bolig er faldet så meget i værdi at jeg skylder meget mere til realkredit. Ca 300.000 kr i underskud. Kan andre kreditorer forlange huset på tvang altså gøre udlæg i det, når der ikke er penge at hent i ejendommen? Altså de penge der evt kom ind med et tvangssalg, dem skal realkredit og bank vel have? Jeg er meget usikker på dette her, da min økonomi lige nu er sådan at jegner stavnsbundet til huset, men har andre kreditorer (privat lån) jeg ikke kan betale fremover.

  • Berthel Lehmann 23. februar 2018, 11:39

   Hej Lene
   Hvis der ikke er friværdi i boligen er det normalt realkredit og bank, der har det sidste ord vedr. en tvangsauktion.
   Så hvis du overholder betalinger til disse, vil boligen normalt være fredet for tvangssalg.

 • Leo Falck Clausen 13. februar 2018, 14:34

  Hvis Fogedretten foretager udlæg på min lønkonto på vegne af en kreditor, kan de så gøre det hver eneste måned til hele gælden er betalt? Jeg går ud fra at jeg får lige så jeg kan overleve mht faste udgifter og mad – resten kan kreditor hæve på min konto hver eneste måned jeg får løn?

  • Berthel Lehmann 15. februar 2018, 10:31

   Hej Leo
   Udlæg i indestående i bank kan kun foretages, når du er til møde i fogedretten.,
   De kan ikke tage udlæg i kommende løn.

 • Jens Rasmussen 31. januar 2018, 17:28

  Hi Berthel, læser med stor interesse spsm/svar. Kan du ud fra din erfaring svare på flg. eksempel: En gæld på fex. 100ts. skal afvikles. I fogedretten opstår der ueninghed mellem kreditor/skyldner. Skyldner tilbyder X-kr. i afdragsordning pr. mdr. Men kreditor vil have Y-kr pr. mdr. Forudsat skyldner overholder sin afdragsordning, må kreditor så affinde sig dermed – eller kan fogeden intervenere(dømme), og derved kalde den misligholdt, og evt. erklære skyldner insolvent, med indberetning til RKI osv.osv. Takker for svar og venlig hilsen/Jens

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:22

   Hej Jens
   En betalingsordning i fogedretten er frivillig.
   En foged kan ikke dømme dig til at skulle betale, hvis du ikke kan eller vil.
   Insolvent betyder, at der ikke kan tages udlæg i skyldners værdier, da denne ikke har nogle.