≡ Menu

Sådan finder du den billigste forsikring på 15 minutter

Tjek prisen på dine forsikringer mindst en gang årligt

Tjek prisen på dine forsikringer mindst en gang årligt

Alt for mange betaler alt for meget for deres forsikringer.

Jeg har for nyligt selv skiftet forsikringsselskab og sparet kr. 521,- om måneden!

For 8 måneder siden var mit tidligere forsikringsselskab det billigste.

Det er ikke længere nødvendigt at skulle ringe rundt til 15 forskellige forsikringsselskaber for at få det bedste tilbud.

Der findes nemlig en hjemmeside, der automatisk finder de 3 bedste tilbud på dine forsikringer.

Og så er det ganske gratis!

Husk at få nye tilbud på dine forsikringer mindst én gang om året!

Sådan gør du

Hjemmesiden hedder Findforsikring.dk.

Det er sådan set meget simpelt:

 • Sæt kryds ved de forsikringer, du har behov for og klik på ”indhent tilbud”.
 • Svar på spørgsmålene i formularen, der er relevante for de ønskede forsikringer.
  Ud fra disse spørgsmål vil forsikringsselskaberne beregne tilbud, som passer til dig og dine behov.
 • Til sidst skal du indtaste dine personlige informationer.
 • Du vil nu blive kontaktet af forsikringsselskaberne med tilbud. Oftest vil forsikringsselskaberne indledningsvist kontakte dig pr. telefon og sidenhen pr mail. Gennem den personlige kontakt vil forsikringsselskaberne kunne udrydde mulige tvivlsspørgsmål og sikre dig den rette information om fx særlige vilkår eller muligheder for forbedring eller udvidelse af forsikringen, hvis der er behov for det.

Tilbuddene er uforpligtende og hvis du ikke ønsker at gøre brug at tilbuddene, er det helt fint.

Bag kulisserne

Jeg er skeptisk af natur, og derfor har jeg naturligvis besøgt manden personligt, der står bag Findforsikring.dk og fået et kig ”bag kulisserne”.

Rasmus, der står bag Findforsikring.dk virker som en tillidsfuld person og efter at have dykket ned i konceptet og udspurgt ham, kan jeg anbefale at bruge servicen.

Findforsikring.dk favoriserer INGEN forsikringsselskaber. Når du har udfyldt formularen, vælges de 3 forsikringsselskaber, der passer bedst til netop dine typer forsikringer.

De 3 forsikringsselskaber får tilsendt dine data og finder det bedste tilbud til dig.

Findforsikring.dk samarbejder med 15 forsikringsselskaber. Disse 15 forsikringsselskaber betaler så for en henvisning til en mulig kunde. Findforsikring.dk tjener altså ikke flere penge på, at du vælger det ene selskab frem for det andet.

Besøg Findforsikring.dk, udfyld formularen, læn dig tilbage og vent på det bedste tilbud.

Comments on this entry are closed.

 • Henrik 7. april 2014, 16:33

  Problemet med FindForsikring og andre lignende services er bare, at det kun er udvalgte forsikringsselskaber, der er med.
  Mange kan igennem deres fagforeninger få rigtigt gode forsikringer hos f.eks. Popermo, Tjenestemændenes Forsikring, Runa, Lærerstandens Brandforsikring eller lignende – men disse er stort set aldrig med i disse sammenligninger.
  Selvfølgelig kan mange spare lidt ved at bruge disse sammenligningssider – men det er ikke nødvendigvis det samme, som at man får de bedste og billigste forsikringer på markedet…
  Det bedste råd må stadig være at se sig for, undersøge markedet og udnytte de fordele man kan få.

  • Berthel 7. april 2014, 17:53

   Hej Henrik,
   Tak for indlægget.
   Findforsikring indhenter ikke tilbud fra alle forsikringsselskaber og fagforeninger.

   Det optimale er naturligvis selv at indhente tilbud fra alle forsikringsselskaber, fagforening, pensionskasse, men det er noget af en opgave.

   I virkeligheden tjekker de fleste slet ikke priser en gang om året og derfor synes jeg at Finfdforsikring er godt, da det er simpelt og nemt at gå til. Hvis man har tid og energi til det, kan man naturligvis selv indhente flere tilbud.

   Som jeg skrev i artiklen har jeg selv sparet 521,-/ mdr. Det synes jeg er en stor besparelse!

 • Søren Nielsen 29. januar 2014, 15:30

  Jeg syntes at det er meget godt med hjælp til at skifte forsikring.
  Men når man står i RKI, så bliver en forsikringer 3 – 4 gange dyrere… Hvis man vil prøve at skifte forsikringsselskab.

  Så det kan bedst betale sig at blive i det selskab man er i… Og hvis man “glemmer” at sige at man er i RKI, når man tegner en forsikring… Så har du overhoved ingen hjælp fra forsikringsselskabet, når skaden er sket!!

  • Henrik 25. april 2015, 23:17

   Nej, hvis du “glemmer” at fortælle forsikringsselskabet noget, så bryder du jo forsikringsaftaleloven – og så har selskabet ret til at afvise enhver erstatning. Det gælder både oplysninger om tidligere skader, registrering i RKI, kvadratmeter på huset, restancer hos andre selskaber o.s.v..
   Så helt grundlæggende, hvis du er i RKI kan det ofte bedst svare sig at blive hvor man er; kæmpe sig ud af RKI og så efterfølgende få tilbud fra andre selskaber. Der er jo ingen selskaber, der er interesserede i kunder, der ikke betaler deres regninger.

   • 3forsikringstilbud.dk 10. april 2017, 17:29

    Hej Henrik!

    Blot en lille rettelse til ovenstående. Det er korrekt at du bryder forsikringsaftaleloven ved at tilbageholde oplysninger. Det kaldes at afgive urigtige risikooplysninger og findes i FAL § 4 / 5 / 6 ! Rettelsen er at forsikringsselskabet kun kan nedsætte eller afvise erstatningen hvis der er årsagssammenhæng mellem den tilbageholdte oplysning og skadens karakter. Altså hvis dit hus brænder kan de ikke nægte at erstatte fordi du står i RKI da de to ting ikke har noget med hinanden at gøre!

    De bedste hilsner

    Anders / http://www.3forsikringstilbud.dk

    • Tom 13. august 2017, 21:33

     Det er ikke korrekt den rettelse du kommer med. Forsikringsaftalelovens §6 siger at selskabet er fri af ansvar, såfremt de ikke ville have overtaget forsikringen havde de kendt til de rette omstændigheder (f.eks. RKI).
     § 4. Har forsikringstageren ved forsikringens tegning svigagtig givet urigtig oplysning om eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for selskabet, er aftalen ikke bindende for dette. Det samme gælder, hvis hans forhold i øvrigt har været af en sådan art, at det ville stride mod almindelig hæderlighed at gøre aftalen gældende.
     § 5. Må det antages, at forsikringstageren ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham given oplysning var urigtig, hæfter selskabet, som om urigtig oplysning ikke forelå.
     Stk. 2. Ved skadesforsikring kan selskabet dog opsige forsikringen med en uges – hvis forsikringstageren har bopæl i Grønland, en måneds – varsel.
     § 6. Har forsikringstageren, uden at forholdet omfattes af §§ 4 eller 5, givet urigtig oplysning, er selskabet fri for ansvar, hvis det kan antages ikke at ville have overtaget forsikringen, om det rette forhold havde været oplyst.
     Stk. 2. Må det antages, at selskabet ville have overtaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter det i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. Ville selskabet ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold.