≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

 • at tage udlæg i dine værdier.
 • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
 • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil, medmindre bilen er afgørende for, om du kan udføre dit job. Har du en dyr bil, kan fogeden beslutte, at bilen skal sælges, og du må købe en billigere. Overskuddet går derefter til kreditor.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

 
{ 1047 kommentarer }
{ 1047 kommentarer… add one }
 • Tina (Madsen) 23. oktober 2016, 08:38

  For 2½ år siden fik jeg lavet mit tag og der er efterfølgnede konstateret manglende inddækninger. Jeg kontaktede bygherren og han havde lukket sit firma. Tidligere IS og nu åbnet som Aps, samme ejer og samme direktør. Han siger, han ikke hæfter mere, da han har lukket sit daværende firma. Kan jeg bruge skifteretten til at kræve min betaling tilbage eller få udført det manglende arbejde? Jeg har betalt kr. 12.000 for hans arbejde og betalt via 2 fakturaer, hvoraf det fremgår, at alt arbejde var incl. Det kan koste mig yderligere kr. 5000 at få udbedret skaden. Mvh. Tina

  • Berthel Lehmann 24. oktober 2016, 10:56

   Hej Tina,
   Det kan jeg desværre ikke svare på, da det ligger uden for min ekspertise.
   Du kan læse mere om klager over håndværkere her.

 • torben nielsen 20. oktober 2016, 06:03

  Hej skal man selv undersøge om en sag er forældet ellers er det noget som foderetten selv holder styr på jeg har nemlig lige fået en indkaldelse ang et skyldig lån der er ca 14 år siden jeg sidst har hørt noget fra dem ??

  • Berthel Lehmann 20. oktober 2016, 09:21

   Hej Torben,
   Det vil jeg anbefale, at du selv tjekker. Du kan ikke altid regne med, at fogedretten opdager dette.
   Du kan evt. bede kreditor om dokumentation.
   Hvis du mener, at gælden kan være forældet, kan du også kontakte fogedretten inden mødet og gøre opmærksom på, at du mener at gælden er forældet.

 • Lone 19. oktober 2016, 13:48

  Jeg har et spørgsmål omkring gæld/ termin og alm forbrugsgæld. Kan man betale af på sin alm bankgæld/ kassekredit og diverse kontokort men samtidig undlade at betale sine terminer . Altså vælge at afdrage på noget gæld men ikke på andet. Venligst Lone

  • Berthel Lehmann 19. oktober 2016, 14:11

   Hej Lone,
   Du vælger selv, hvem du vil betale til, når det handler om private kreditorer.
   SKAT derimod, har mulighed for at lønindeholde og dermed “tvinge” dig til at betale.

 • Lotte Christensen. 18. oktober 2016, 19:33

  Hej Berthel.

  Min mor havde for over 30 år siden en Salling konto, som hun ikke kunne betale, de har løbene sendt hende rykkere og har nu indkaldt hende til fogedretten, hun er nu pensionist og bor i en ejerlejlighed og har ikke andet end sin pension, kan de kræve at hun sælger sin bolig eller som du skriver lade være med at erkende hun skylder og ikke lave en aftale?. Spørgsmål 2 kan kommunen sende en regning på lagkage og mad 3 år efter, at manden er død, der er ikke tidligere sendt en regning eller rykker? Vh. Lotte Christensen

  • Berthel Lehmann 19. oktober 2016, 11:49

   Hej Lotte,
   Kreditorer har som hovedregel lov til at tage udlæg i en ejerbolig og senere forsøge at sætte den på tvangsauktion.
   Det er dog fogeden der vurderer og beslutter, om kreditor kan tage udlæg og evt. begære boligen på tvangsauktion.
   Hvis din mor og kreditor ikke kan blive enige om en betalingsaftale, kan kreditor indkalde til fogedretten og tage udlæg osv.
   Vedr. lagkagen og mad, vil jeg mene at der er en forældelse på 3 år (faktura).
   Du kan læse om forældelse i artiklen “Forældelse af gæld“.

 • Rm 16. oktober 2016, 09:52

  Kære Bertel
  Hvis man har fået gældssanering, men synes budgettet er for stramt, så stramt at man ikke kan overholde udlodningen, hvad sker der så?

  Mvh. RM

  • Berthel Lehmann 16. oktober 2016, 21:46

   Hej RM,
   Hvis du ikke overholder betalingerne, står du tilbage som før kendelsen.
   Alle aftaler er “aflyst” og din “rabat” på gælden bortfalder.
   Hvis din økonomi ændrer sig markant under perioden for gældssanering, kan du kontakte skifteretten og bede om forlængelse eller ændring i kendelsen.

 • Jørgen Nielsen 11. oktober 2016, 15:04

  Hej.
  Min samlever har en gammel gæld til banken fra en tvangsauktion efter skilsmisse tilbage fra 1987-1988 på ca. 285.000,00 kr. incl. renter på 50.000,00 kr. Der var også et realkreditlån til BRF, som der blev indgået afdragsordning på, så den gæld er for længst betalt.
  Problemet med bankgælden er at hun jo hæfter solidarisk med sin ex-mand, så derfor har indtil videre rådet hende til ikke at kontakte banken, med henblik på en betalingsaftale. Nu får hun så brev om at hun skal betale hele beløbet eller indgå betalingsaftale med banken.
  Da fristen jo er 10 år for forældelse af gælden, betyder det at gælden vil være forældet med udgangen af 2017.
  Er der store chancer for at hun vil blive indkaldt i fogedretten?
  Hun modtager kun ATP+Folkepension+svagelighedspension som udgør ca. 10.000,00 kr.
  efter skat. Heraf skal jo så betale 1/2 af de faste udgifter, som vi jo deler. Der vil herefter være under 5.000,00 kr. tilbage til mad, tøj og sko o.s.v.
  Er der en nedre beløbsgrænse for hvor meget banken kan kræve pr. måned?
  Udover et arvet sommerhus, som hun ejer 1/3 af smmen med sine to brødre, ejer hun ikke noget at væsentlig værdi.
  Kan de gøre udlæg i sommerhuset? Kan de bede om at det sælges, når hun ikke er eneejer?

  • Berthel Lehmann 11. oktober 2016, 15:36

   Hej Jørgen,
   Først og fremmest kan en bank eller fogedretten ikke kræve en betalingsordning, uanset hendes indkomst. Det er kun SKAT, der kan det.
   En gæld på den størrelse er ikke realistisk at kunne betale tilbage, da renterne alene sandsynligvis tilskrives hurtigere end hun kan afbetale.
   Derfor kan løsningen muligvis være en akkordordning. Altså en forhandling med banken, hvor gælden nedskrives, så det er realistisk at hun kan blive gældfri indenfor 5-7 år.
   Det faktum, at hun ejer del af et sommerhus er dog et problem. Kreditorer er sjældent villige til at forhandle en gæld ned, når hun har værdier, der ikke er nødvendige (sommerhus).
   Gældssanering er som hovedregel ikke muligt, når hun ejer et sommerhus.
   Forældelsen afbrydes (starter forfra) ved underskrift eller møde i fogedretten.
   Vedr. sommerhuset kan kreditor tage udlæg i hendes del af huset. Det kan næppe sælges på tvangsauktion, da hun ikke ejer det alene.
   På en tvangsauktion vil en køber næppe være interesseret i at købe 33% af et sommerhus og derfor vil er tvangsauktion af hendes 33% ikke være realistisk.

   • Jørgen Nielsen 12. oktober 2016, 08:53

    Tak for svaret.
    Skal jeg forstå det derhen, at vi efter et møde i Fogedretten sandsynligvis har status quo, således at forældelsesfristen blot fortsætter i 10 år mere?
    Du har desuden ikke svaret på mit spørgsmål om rådighedsbeløb. For der kan vel næppe indgås en akkordordning, når hun har mindre end 5.000,00 kr. tilbage at leve for pr. md. Kreditor kan vel heller ikke tvinge hende til at sælge sin del af sommerhuset uden at alle ejere er enige om det?

    • Berthel Lehmann 12. oktober 2016, 11:03

     Hej Jørgen,
     Du har forstået det korrekt vedr. forældelse.
     Du har ret i, at en akkordordning er urealistisk, hvis der ikke findes et månedligt overskud i økonomien til at “handle” med. Hvis hun sælger sin del af sommerhuset og dermed får et større månedligt rådighedsbeløb, kan det måske lade sig gøre.
     Vedr. salg af sommerhuset ved flere ejere (udlæg/ tvangsauktion) må jeg henvise dig til en person med mere indgående kendskab til tvangsauktioner.

 • Annette 6. oktober 2016, 18:31

  Skal artiklen forstås sådan at en fogedret ikke kan dømme én til at indgå en betalingsordning?
  Hvad hvis kravet bliver stillet ved en civilret? Det drejer sig om et krav på en afbetalingskontrakt for varer, som der ikke er betalt på overhovedet, og som er gået i retten. Sagsøgte har stillet tvivl om beløbets størrelse, da der er rendt næsten 100% ekstra på i forhold til hovedstolen, på kun 3½ år

  • Berthel Lehmann 7. oktober 2016, 11:33

   Hej Annette,
   Det er korrekt forstået. Civilretten og fogedretten kan ikke tvinge en betalingsordning igennem.
   Det er kun SKAT, der kan tvinge en betalingsordning igennem via lønindeholdelse.
   Civilretten bruges normalt ved tvivl om f.eks. gældens størrelse eller gyldighed.

 • kim 2. september 2016, 15:16

  Hej Berthel

  Når jeg har kontakt med en privatrådgiver og jeg bliver kaldt i fogederetten kan jeg da henvise til at han ved at få styr på tingene og at de høre fra ham når det er, der ligger et forslag på afvikling af gælden. Min rådgiver har kontakte kreditorerne…???

  Og hvad gør forgeden i sådanne situationer/retten…????

  Vh Kim

  • Berthel Lehmann 5. september 2016, 09:27

   Hej Kim,
   Ja, du kan henvise til, at din rådgiver er i gang med at finde en løsning.
   Under alle omstændigheder kan kreditorer eller fogeden ikke tvinge dig til at indgå en løbende betalingsordning (mednindre krediroe er det offentlige).

Skriv en kommentar

Næste artikel:

Forrige artikel: