≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

 • at tage udlæg i dine værdier.
 • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
 • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil, medmindre bilen er afgørende for, om du kan udføre dit job. Har du en dyr bil, kan fogeden beslutte, at bilen skal sælges, og du må købe en billigere. Overskuddet går derefter til kreditor.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

 
{ 1184 kommentarer }
{ 1184 kommentarer… add one }
 • Allan k 6. maj 2017, 11:29

  Hejsa.

  I 2005 købte jeg en pc igennem LEASY til min kæreste til 7000kr. Uheldigvis vælger vi at gå fra hinanden. Hun skulle bare betale af på den pc. Hun brugte den i skolen. I 2011 røg jeg i fogedetten da hun ikke ville betale og ikke havde gjort det længe. Jeg ved jo godt at det er mig som hænger på den.

  Jeg fik så sidst dag en opgørelse fra dem om at nu skylder jeg 87500kr og pcen kostede 6500kr for ny. Så jeg tog kontakt til dem og tilbød at de lukkede min sag hvis jeg betalte 20.000 her og nu. Det ville de ikke og sagde de kunne gå med til 75000kr for det var deres smertegrænse.

  De tilbød at jeg kunne afdrage 130kr i 56 år da de ville stoppe renterne. Hvis jeg ikke sagde ja til det ville de bare lade det køre videre.

  Så mit spørgsmål er.

  Hvad gør jeg og hvordan er jeg stillet.

  • Berthel Lehmann 7. maj 2017, 06:44

   Hej Allan,
   Jeg synes at 75.000,- lyder helt hen i vejret for en PC til 7.000,-.
   Dine muligheder afhænger af flere faktorer.
   Hvis du f.eks. ejer bolig med friværdi, kan det ende med udlæg i bolig og i sidste ende tvangsauktion.
   Det samme gælder, hvis du har andre værdier, som f.eks. bil, sommerhus, campingvogn osv.

   Hvis du ikke har nogle værdier til udlæg, har du muligheder.

   Hvis i ikke bliver enige, vil du i sidste ende blive indkaldt i fogedretten.
   Det kan du læse om i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

   Vi i Gældshuset kan muligvis forhandle med kreditor på dine vegne. Hvis det kunne være interessant, kan du kontakte os (spørg efter Berthel):
   https://gaeldshuset.dk/kontakt/

 • Mick Christiansen 2. maj 2017, 20:24

  Hej. Hvor mange penge må jeg have på min lønkonto når jeg møder op i fogedretten? Jeg har ca 20000 på min konto efter alt er betalt men bliver nødtil at spare op dig min søn bliver født om 2 måneder og skal derfor købe barnevogn mm.

  • Berthel Lehmann 3. maj 2017, 10:22

   Hej Mick,
   De skal lade penge være på din konto, så du kan klare dig til næste udbetaling (leveomkostninger).
   Derudover må de ikke røre penge på budgetkonto, der skal bruges til nødvendige faste udgifter.
   I forhold til barnevogn og lign. er det en vurdering, som fogeden tager individuelt.

 • Morten Jacobsen 28. april 2017, 19:53

  Et spørgsmål omkring forældelse,
  jeg er indkaldt i fogedretten, med en fordring som jeg finder forældet (privat fordring, mere end 10 år gammel). Da jeg kontakter kreditors advokater, oplyser de mig om at fordringen er sent til fogedretten inden for de 10 års forældelsesfrist, men at jeg altså først får indkaldelsen nu, hvor fristen er overskredet, dvs. at jeg altså ikke har skrevet under på nogen ny skyldnererklæring inden for de 10 år. Men kravet er gjort gældende inden for de 10 år. Så nu er jeg i tvivl om, om gælden er forældet eller ej.
  //mvh Morten

  • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 14:35

   Hej Morten,
   Du kan læse mere om forældelse og om, hvornår forældelse afbrydes i artiklen “Forældelse af gæld“.

 • Dennis Andersen 28. april 2017, 06:59

  Hej.
  Jeg skal i fodedretten omkring en udlægs på 2500 til en privat person.
  Har en dårlig fortid hvor jeg traf nogle dårlige beslutninger.
  Fik en dom for den sag på 2500 men har ikke kunne betale den da jeg dengang var på kontanthjælp.
  Mit spørgsmål:
  Skal jeg betale de 2500 plus sagsomkostninger med det samme, eller er det muligt at lave et afdrag på den?

  • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 14:32

   Hej Dennis,
   Fogedretten kan ikke tvinge dig til at betale, medmindre du har penge i banken eller kontanter til at kunne betale.
   Vedr. afdrag er ikke noget fogeden bestemmer. Det er en frivillig ordning imellem dig og den, du skylder penge.

 • Denise 27. april 2017, 10:00

  Hej med jer har et spørgsmål, måske dumt, men spørg alligevel, når man har fået en indkaldelse til fogderetten må man så godt rejse ud af landet, står det skrevet nogle steder, at man er indkaldt

  • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 14:24

   Hej Denise,
   Som udgangspunkt skal du møde i fogedretten.
   Hvis ikke ikke møder uden at have lavet en anden aftale, kan du blive tilbageholdt af politiet.

 • Denise 26. april 2017, 09:42

  Må man rejse ud af landet når man er indkaldt i fogderetten? Har fået et flybillet i gave til at besøge min søn

  • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 14:12

   Hej Denise,
   Som udgangspunkt skal du møde i fogedretten.
   Kontakt evt. fogedretten og hør, om mødet kan blive udsat.

 • Rosa 25. april 2017, 15:26

  Hej Budgethuset

  Min tidligere ægtefælle har lagt sag an mod i Fogedretten, hvori han påstår at jeg har frataget ham hans ejendele i form af møbler og andre inventar. Efter skilsmissen lavede vi en aftale om, at jeg kunne blive boende i lejligheden i et halvt år. Flere gange har han mundligt givet udtryk for ikke at ville have noget fra lejligheden, hvis bare jeg skriver under på skilsmissen på betingelse af ikke at gøre krav på lejligheden i forbindelse med bodeling. Efter at have afvist at skrive under på en offentlig lejekontrakt, har han efterfølgende selv udarbejdet et stykke papir, som han omtaler for værende en skriftlig aftale om skilsmissen. I denne står skrevet følgende: “Ydermere er der aftalt, at boligen leveres tilbage i samme tilstand, gældende fra ikrafttrædelsesdatoen jævnfør aftalen mellem parterne d. 1.december 2016” uden yderligere uddybninger. Jeg har skrevet under på dette papir uden hans egen tilstedeværelse. Mit spørgsmål er, om han kan bruge dette mod mig i Fogedretten som argument for, at jeg har flyttet mine møbler samtidig med min fraflyttelse af lejligheden? Han mener, at jeg har skrevet under på at jeg ville efterlade lejligheden med alle møbler og inventar, hvilket jeg ikke er enig.

  Tak på forhånd.

  • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 14:10

   Hej Rosa,
   Jeg er ikke jurist og denne slagt tvister kan jeg ikke hjælpe med.
   Da skal du have fat i en advokat.

 • Lykke 21. april 2017, 18:09

  Jeg har en gæld på 60.000 til en kreditforening fra en tvangsauktion for ca. 30 år siden, da jeg var gift med min eksmand. Nu er jeg kaldt i forgedretten og vil høre om min nuværende mand kan drages til ansvar for den gæld? Min nuværende mand har i tidens løb købt et par billeder og et par stressless stole. Kan fogeden gøre udlæg i det? Ellers ejer vi intet andet end almindeligt løsøre. Mvh. og tak Lykke.

 • Visti Lyngaae 12. april 2017, 10:33

  Hej dommer.
  Jeg har et gældsbevis fra en, som skylder mig penge, hun nægter at betale, trods hun har 16.000 kr når alt er betalt (Har styret hendes økonomi) Jeg har hendes underskrift på dette papir. Hva kan jeg gøre, som privat person?? Hun gør alt for at undgå mig, har skiftet nummer, blokeret mig div. steder,

  • Berthel Lehmann 1. maj 2017, 12:40

   Hej Visti,
   Jeg er ikke dommer, men rådgiver personer, der har gæld.
   Hvis du har brug for hjælp til at inddrive gæld kan du kontakte et inkassofirma eller advokat.

Skriv en kommentar

Næste artikel:

Forrige artikel: