≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

 • at tage udlæg i dine værdier.
 • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
 • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil, medmindre bilen er afgørende for, om du kan udføre dit job. Har du en dyr bil, kan fogeden beslutte, at bilen skal sælges, og du må købe en billigere. Overskuddet går derefter til kreditor.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

{ 1143 kommentarer }
{ 1143 kommentarer… add one }
 • Hanne 27. februar 2017, 11:26

  Jeg er indkaldt til Fogedretten. Kreditor har bedt mig medbringe diverse materiale som lønsedler, budget mm. Fogedretten har blot bedt mig om at møde op med dokumentation for det jeg evt. Ejer.
  1) Er jeg forpligtet til at redegøre for mine udgifter overfor kreditor i detaljer, eller kan jeg nøjes med at oplyse løn og at der ikke er noget tilbage efter lønudbetaling og de løbende udgifter er fratrukket?
  2) du skriver i et andet svar at fogedretten har adgang til min konto, hvad betyder det? Er det andet end en saldo?

  • Berthel Lehmann 27. februar 2017, 15:10

   Hej Hanne,
   Kreditor kan ikke kræve dokumentation for noget. Det kan kun fogedretten.
   I fogedretten skal du svare på de spørgsmål, du bliver stillet af kreditor og fogeden.
   Så ja, du har pligt til at svare på alle dine økonomiske forhold, så godt du kan.
   Hvis du har mere på dine bankkonti som f.eks. opsparing eller andet, kan kreditor kræve dem. Fogeden kan kræve dele af dit indestående fra din bank, hvis du har for meget.

 • Lau 24. februar 2017, 01:20

  Jeg bor til leje hos mine forældre, og står for at skulle i Fogedretten.
  Der foreligger ikke nogen lejekontrakt.
  Skal jeg have en sådan i stand (før Fogedretten) for at kunne dokumentere mine udgifter?
  Eller vil retten godtage et budget på mad, medicin, telefonregning, restskat, banklån og lån hos andre finansieringsselskaber?
  Jeg har kun 7.600 kr. til rådighed efter skat.
  Vh. Lau

  • Berthel Lehmann 27. februar 2017, 15:03

   Hej Lau,
   Fogedretten beder ikke om budget eller lejekontrakt.
   Du har ikke pligt til at indgå en betalingsaftale i fogedretten, uanset, hvor meget du har til rådighed.

 • Michael 21. februar 2017, 13:01

  kan kreditor tage noget af min løn, hvis jeg er blever erklæret insolvent ?

  Tak for fremtidigt svar!

  • Berthel Lehmann 22. februar 2017, 15:42

   Hej Michael,
   Kreditorer kan ikke tage udlæg i løn, der ikke er udbetalt endnu.

 • LB 17. februar 2017, 08:34

  Min strategi er at opnå gældsforældelse.
  Jeg har pt afgivet insovenserklæring (sept.) og situationen vil være uændret ved det næste fogderetsmøde
  til Marts.
  Hvordan undgår jeg at stopuret starter forfra i fogderetten?
  Kan jeg eksemplevis nægte at anerkende/erkende gældens (IKANO) størrelse? Og hvad kan konsekvenser da blive hvis jeg hives i byretten?
  Mvh. LB

  • Berthel Lehmann 22. februar 2017, 15:23

   Hej LB,
   Det er ikke muligt at “tænke” i forældelse.
   Ved indkaldelse i fogedretten starter stopuret forfra og forældelsen starter igen på 10 år.
   Hvis du ikke møder i fogedretten, bliver du hentet af politiet.
   Hvis kreditor kan dokumentere din gæld til dem og den er reel, er der ikke meget at gøre.

 • Mary Consolata 10. februar 2017, 12:11

  Hej Berthel,

  Jeg håber at du kan svare mig på dette. Er det muligt at Fogedretten kan foretage udlæg i ens konto? og hvis man har en opsparing konto?

  • Berthel Lehmann 11. februar 2017, 07:48

   Hej Mary,
   Ja, kreditor kan tage udlæg i opsparing og andre konti i fogedretten.

 • Karina 8. februar 2017, 12:22

  Hej
  Min samlever gik i 2014 personligt konkurs. I den forbindelse var vi hele kurator og gældssannerings møllen igennem. Den endte desværre med et afslag.

  Nu har min samlever besluttet sig for at søge gældssannering igen. Mit spørgsmål er kommer der en medhjælper hjem til os fra retten for at se hvordan vi bor? Huset vi bor i er mit, der er biler osv. også. Kan medhjælperen kræver at ungernes PS4, mit miele køleskab, miele tørretumble skal sælges når det er mig der har købt det? Skal jeg sørge for at have dokumentation klar?

  Min samlever er tidligere blevet erklæret insolvent i fogde retten 3 gange.

  Tak for din hjælp

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 15:20

   Hej Karina,
   Nogle gange kommer medhjælperen hjem til ansøger for at få et indtryk. Medhjælperen tager ikke nogle ting med.
   Der tages ikke udlæg i dine eller dine børns værdier, hvis gælden kun er hans.

 • Søren Melchior Cortz 8. februar 2017, 00:57

  Hej,
  Kan kreditor få bank oplysninger? kan fogedretten få bank oplysninger, og og evt. hvordan. jeg har sparet lidt op lidt en nødvendig flytning, Lidt bange for at de kan tage dem.

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 15:13

   Hej Søren,
   Kreditorer kan ikke få adgang til dine bankoplysninger udenom fogedretten.
   I fogedretten bliver du spurgt om dine værdier. Der svarer du under strafansvar.
   Fogeden har mulighed for at få adgang til dine konti.

 • Søren 7. februar 2017, 12:28

  Hej,
  Jeg har et krav fra et retsag, som jeg tabte i Landsretten, men som jeg havde vundet i Sø- og Handelsretten. Kravet er på ca. 130.000 og jeg er / har været syg, og kan ikke se, at jeg har værdier for 130.000. Jeg forventer at blive indkaldt til fogedretten.
  Bliver jeg erklæret insolvent, hvis mine aktiver ved salg ikke kan dække de 130.000?
  Kreditor kan så efter 6 måneder igen indkalde mig til fogedretten?
  Kan de blive ved med det for altid, altså hver 6. måned indtil jeg kan betale+
  MVH
  Søren

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 15:07

   Hej Søren,
   Hvis du slet ikke har nogle værdier, som kan tages udlæg i, erklæres du insolvent.
   Som insolvent, kan kreditorer normalt ikke indkalde dig i fogedretten igen før tidligst 6 mdr. efter.
   Kreditorer kan derefter indkalde dig i fogedretten hver 6 mdr., indtil gælden er betalt.
   Det har ikke noget at gøre med, om du har værdier for 130.000,- eller ej.

 • Annitta 2. februar 2017, 18:24

  Jeg har netop konstateret at min eksmand (skilt for 1/1/2 år siden) sammen med Nordea, som vi har en fælles gæld i, har været inde og gøre udlæg i min bil i tinglysning uden min viden og uden at jeg overhovedet har været kaldt i fogedretten. Bilen er købt i mit navn og er det værd som skyldes og lånet som jeg afdrager på er optaget hos forhandleren. Kan de bare sådan gøre det?
  Min eks valgte at gennemtrumfe at vores fælleshus blev solgt med stort underskud og dermed gav os en gæld som jeg ikke kan/vil betale. Han har råd og jeg formoder at han bliver krævet for gælden og derfor “tror” han bare kan tage pant i min bil. Hvad kan jeg stille op ? Jeg er målløs over hvordan de overhovedet kan komme igennem med dette? Kan enhver bare sådan tage pant i ting udenom fogeden ? Det må da være ulovligt?
  PS. Jeg er afhængig af bilen til og fra arbejde bl.a. Pga arbejdstider

  • Berthel Lehmann 8. februar 2017, 14:48

   Hej Annetta,
   Det burde ikke kunne lade sig gøre. Så jeg har ingen idé om, hvad der kan være sket.

Skriv en kommentar

Næste artikel:

Forrige artikel: