≡ Menu

Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden

Hvis du skylder penge og ikke betaler, kan kreditor eller deres inkassofirma bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene.

Det kan de gøre ved at tage udlæg i f.eks. fast ejendom, bil, indskud i din lejelejlighed eller andre værdigenstande.

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Hvis du skylder penge til det offentlige og ikke betaler, er det pantefogeden og ikke fogedretten, der foretager udlæg.

Det offentlige har nemlig deres egne pantefogeder, der kan tage udlæg i dine værdier hurtigere og mere effektivt end fogedretten.

Læs mere om gæld til det offentlige i artiklen “Gæld til det offentlige“.

Udlæg betyder, at kreditor på et senere tidspunkt kan forlange, at de værdier (aktiver), der er foretaget udlæg i, skal sælges, så kreditor kan få sine penge.

De værdier, der er taget udlæg i, ejes dermed ikke af dig og du må ikke sælge det, give det bort eller på anden måde bortskaffe det.

Hvis kreditor tager udlæg i dit indskud til din lejelejlighed, kan kreditor dog ikke kræve, at du flytter ud af din lejebolig, så de kan få indskuddet.

De vil da først få udbetalt indskuddet, den dag du flytter ud af lejemålet.

Har du derimod fast ejendom som hus, ejerlejlighed eller andelslejlighed, kan kreditor kræve, at du selv sælger ejendommen eller at boligen sættes på tvangsauktion.

Også selv om du dermed tvinges til at flytte og ikke har andre steder at flytte hen. Dette har der været meget debat om, da folk sættes på gaden uden et sted at bo.

Udlæg i fogedretten

I fogedretten vil de spørge dig, om du kan betale hele det skyldige beløb. Hvis du ikke kan det, vil kreditor spørge til dine værdier.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod"

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod”

Hvis du har nogle værdier (aktiver), som ikke hører til ”et beskedent hjem” og ikke er nødvendige for at kunne arbejde eller lignende, kan der tages udlæg i det.

Hvis du har penge på din bankkonto, som ikke vurderes nødvendige for at kunne leve, kan fogedretten kræve pengene udbetalt på kreditors vegne.

Du kan læse mere om mødet i fogedretten i artiklen “Sådan klares Fogedretten nemt“.

Hvad kan der tages udlæg i?

Der kan ikke foretages udlæg i små pengebeløb, sædvanligt indbo eller i andre værdier af beskeden værdi, som er nødvendige for familiens erhverv eller uddannelse.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”.

Almindeligt indbo som sofa, spisebord og lignende bliver der som regel ikke taget udlæg i. Men har du dyre designermøbler/ elektronik eller andet af høj værdi, kan der tages udlæg i det.

I retsplejeloven står der, at der ikke kan tages udlæg i værdier, som har særlig personlig betydning for dig. Men har tingene meget høj værdi, kan der i nogle tilfælde tages udlæg i dem alligevel. Værdierne kunne f.eks. være arvestykker og lign.

Det er fogedretten og ikke kreditor, der bestemmer hvilke værdier, der skal tages udlæg i, og fogedretten skal tage udlæg i de værdier, som den skønner, du og din eventuelle familie kan undvære.

Pantefogeden (ved gæld til det offentlige) har ret til selv at vurdere, hvilke værdier, der tages udlæg i.

 

Fogedforretning (beslaglæggelse)

Pantefogeden og fogedretten kan foretage en såkaldt ”fogedforretning”. Det vil sige, at fogeden møder op på din bopæl og beslaglægger de værdier, som du har i hjemmet. Beslaglæggelse af dine værdier kalder man også for udlæg. Du har dog ret til at beholde et beskedent hjem og levefod.

De beslaglagte effekter sælges på auktion for at dække din gæld. Hvad ”Et beskedent hjem og levefod” betyder, eller hvordan det tolkes, bestemmes alene af pantefogeden eller fogedretten.

Kan fogedretten hæve penge på min konto?

Penge i banken er også værdier og derfor kan kreditor bede forgedretten om de penge, der står på din konto. I fogedretten har du pligt til at tale sandt og hvis du bliver spurgt om dit indestående i banken kan fogedretten hæve penge på din konto, uden accept fra dig!

Fogedretten vil acceptere, at du har penge stående til alm. forbrug, som f.eks. mad resten af måneden og andre nødvendige udgifter, men de vurderer, at du har for meget stående kan de altså hæve dem til kreditor.

Forbered dig inden fogeden tager udlæg, og undgå overraskelser!

Det er svært at vide, hvilke værdier, fogedretten og pantefogeden vurderer, at de kan tage udlæg i. Det er baseret på deres vurdering, og derfor kan det være, at du ikke er enig i vurderingen.

Hvis du ved, at fogeden vil tage udlæg i nogle værdier, så sørg for at sælge det inden og brug det til at afvikle din gæld.

Dette gælder også fast ejendom. På tvangsauktioner bliver din bolig nemlig højst sandsynligt solgt til en lavere pris, end hvis du selv sælger det.

Det samme gælder smykker, malerier, biler, designermøbler og andre værdier.

Derfor bør du, inden besøget i fogedretten, vurdere, hvilke værdier du kan undvære. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte pantefogeden eller fogedretten inden, så det er afklaret, inden der evt. tages udlæg i værdierne.

Når du indkaldes til fogedretten eller Inddrivelsescentret (gæld til det offentlige), er det vigtigt, at du møder op.
Hvis du ikke møder, vil du blive efterlyst og hentet af politiet. Politiet vil køre dig direkte til Inddrivelsescentret eller Fogedretten. Hvis det ikke er indenfor alm. åbningstid, vil du skulle være i politiets varetægt, indtil de kan aflevere dig.

Hvis du ikke er hjemme, når fogeden vil foretage udlægsforretning på din bopæl, har de ret til at låse sig ind med politiet og hjælp fra en låsesmed.

Så vær til stede!

Hvis du er syg eller af en eller anden grund ikke kan møde, kan du kontakte pantefogeden eller fogedretten for at aftale en ny tid. De kan kræve en lægeerklæring, hvis du er syg.

De kan afvise at give dig en ny tid, hvis de vurderer, at du godt kan møde.

Abonnér
Giv besked når
124 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hej, jeg har et juridisk spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe med. Jeg sidder i den situation at min eksmand og jeg lavede et lån i 1991, lånet blev ikke betalt tilbage, hvorfor vi blev indkaldt til fogedretten i 2010. Jeg vidste ikke noget om det men min daværende mand var mødt op i fogedretten og der blev taget udlæg i vores depositum til vores daværende lejlighed. Nu opkræver kreditor pengene hos mig, da min eks og jeg hæfter solidarisk. Hvad skal jeg gøre? hvorfor har de ikke gjort brug af udlægget og skal jeg betale? Jeg har fundet ud af at jeg åbenbart var den som modtog fogedret indkaldelsen i 2010, men jeg husker det ikke. Jeg har ingen kontakt til min eksmand idag og han er gået under jorden, hvorfor de opkræver mig. Håber du kan hjælpe mig :)

Hej.

Ved en gæld på ca. 28.000, hvad sker der da i Fogedretten?
Jeg er villig til at aftale frivillig afbetaling, vil de så stadig vælge at sælge mit hus eller min bil? Er medejer på begge dele, ikke eneejer.
Tak for svar.

Hej Berthel,
For nogle år siden gennemgik jeg en skilsmisse som også endte med tvangsauktion.
Som følge heraf en meget stor gæld, som jeg ikke har mulighed for at betale.

I fogedretten for et par år siden, ønskede kreditor udlæg i indskudet til min lejelejlighed.
Jeg ved det ikke, men regner med at udlejer (som er privat) har fået brev herom.
Mit lejemål var tidsbegrænset og jeg står nu for at skulle flytte.
Jeg skal derfor bruge et indskud til nyt lejemål, og er så bange for at jeg ikke får noget tilbage fra mit nuværende indskud.
Jeg kan ikke låne penge til et nyt.

Mit spørgsmål går på – kan jeg undlade at betale min husleje de sidste tre måneder og derved lade udlejer tage den fra indskudet så jeg derved kan bruge de penge til et nyt indskud ?
Kan fogedretten gøre noget i den forbindelse ?
På forhånd tak

Hej.
Jeg har været en tur i fogedretten, og blev selvfølgelig spurgt om min indkomst. Gælden er kun min og ikke min kones. Jeg har hørt fra en ven, at kreditor kun må spørge ind til din økonomi, ikke konens.
Er det korrekt?
Mvh Jens

Og hvis der tages udlæg i ens bil må man så bare købe en anden når man kan? Så tages der vel også udlæg i den? Kan kreditorer blive ved med at tage udlæg i ens evt. værdier så længe man så skylder dem noget? Altså livslangt?

Hej Berthel
Så man kan rent faktisk vælge kun at afdrage på gæld til egen bank og realkredit, og så vælge at undlade at afdrage til andre kreditorer, hvis og når man ikke har pengene til dette uden at man mister sit hus som man ejer til fogedretten pga udlæg eller andet..? Hvis der vel og mærke ingen friværdi er i huset?
Hvad sker der så når man laver betalings stop til alle andre kreditorer end bank og realkredit fordi man ikke har pengene til det hvis man skal have til dagen og vejen.. ? renterne stiger jo så hele tiden, og hele gælden vil blive endnu mere uoverskuelig når penge til betaling af sagen i fogedretten også kommer oveni med mere..
Kan man lade være at betale den kæmpe gæld man får ud af det til sidst resten af livet?? Hvor ryger gælden så hen? bliver den bare stående som noget man skylder men ikke betaler af på? og hvor ender den når man går bort ved død eksempelvis? Kan ens børn arve gælden? Det er nok det mest bekymrende om det kommer til at gå ud over børnene? Undrer mig bare over det kan være så “nemt” når man har det så svært..

Hej Berthel
Det er med stor interesse, jeg har læst henvendelserne til dig, og dine fine besvarelser.

Jeg har et konkret spørgsmål.

– Vil sælge min ejendom, hvor der er forskellige udlæg i denne, blandt andet to fra SKAT.
Rundt regnet 300.000 kroner.

Når ejendommen bliver solgt, bliver disse beløb indfriet, men kan SKAT så komme efterfølgende og “vil have mere”?

Jeg kommer formentlig til at stå med lidt penge på lommen efter salget, når kreditorerne har fået enhver sit, men frygter, at SKAT finder det interessant, da jeg skylder noget mere til SKAT, men det er beløb, der IKKE er tinglyst gæld for i ejendommen.
Ifølge mine beregninger, vil det beløb, der kommer ud efter salget kunne hjælpe mig videre til en billigere ejendom ude på landet, og det er det, jeg så gerne vil videre med.

Håber, du kan svare her, idet jeg har spurgt rundt omkring, og her får jeg oplyst, at man ikke kan komme efterfølgende og vil have mere, andet end det, der er tinglyst i ejendommen.

Har forsøgt at kontakte SKAT hele dagen, og det er helt umuligt.

Venliig hilsen
Mette Jensen

Hej Berthel. Jeg skylder min bank 128.000,- som jeg pt ikke kan afdrage på. Jeg har en person forsikringssag om evt erstatning kørende for øjeblikket. Kan banken uden videre tage disse penge, hvis jeg vel at mærke får erstatning…? Mvh Karina

Jeg står i den situation at min bolig er faldet så meget i værdi at jeg skylder meget mere til realkredit. Ca 300.000 kr i underskud. Kan andre kreditorer forlange huset på tvang altså gøre udlæg i det, når der ikke er penge at hent i ejendommen? Altså de penge der evt kom ind med et tvangssalg, dem skal realkredit og bank vel have? Jeg er meget usikker på dette her, da min økonomi lige nu er sådan at jegner stavnsbundet til huset, men har andre kreditorer (privat lån) jeg ikke kan betale fremover.

Hvis Fogedretten foretager udlæg på min lønkonto på vegne af en kreditor, kan de så gøre det hver eneste måned til hele gælden er betalt? Jeg går ud fra at jeg får lige så jeg kan overleve mht faste udgifter og mad – resten kan kreditor hæve på min konto hver eneste måned jeg får løn?

Hi Berthel, læser med stor interesse spsm/svar. Kan du ud fra din erfaring svare på flg. eksempel: En gæld på fex. 100ts. skal afvikles. I fogedretten opstår der ueninghed mellem kreditor/skyldner. Skyldner tilbyder X-kr. i afdragsordning pr. mdr. Men kreditor vil have Y-kr pr. mdr. Forudsat skyldner overholder sin afdragsordning, må kreditor så affinde sig dermed – eller kan fogeden intervenere(dømme), og derved kalde den misligholdt, og evt. erklære skyldner insolvent, med indberetning til RKI osv.osv. Takker for svar og venlig hilsen/Jens

Hejsa,

Jeg har en aftale med 4 kreditorer om afdragsordninger, på noget gammel gæld med en x-mand. Så der er styr på gælden – som sådan.

Kan kreditorerne gøre udlæg, i et evt køb af ejendom, når der ligger aftaler på gælden. Som jeg forstår det, skal de indkalde til fogedretten for at gøre udlæg, men det gør de vel ikke, hvis der er aftaler?
Får de besked om det, hvis jeg køber en ejendom, eller? (Jeg vil sørge for at mine kreditorbekyttede penge noteres på skødet)

Tanken på køb af ejendom, kommer efter jeg har fået en erstatning (på kreditorbeskyttet konto) så vil investere pengene på fornuftigvis, så de ikke blot klattes væk. Fordi der foreligger en aftale om afdrag på gælden.

Hilsen Sisse

Når jeg har en bil hvor jeg skylder 82000 til et finansserings selskab og jeg af min bank som jeg skylder 100,000,- som jeg ikke kan betale da jeg er gået ca 4000,- ned i løn. Hvis banken trækker mig i foderetten kan de (banken) så tage min bil som er købt og der er egendomsforbehold i.

Hej er der ikke et minste beløb på hvor meget man skal i fogede retten på . Jeg har fået en parkerings afgift fra eropark på 750 kr som er landet i ca 3000kr forde jeg ikke har betalt .

Hej
Jeg er en hjemmeboende pige på 21 år og bor alene med min mor som skal i fogedretten og jeg er bange for at de tager mine ting så som min nye mobil. Den står i mit navn så må de egentlig tag den?

Jeg var i fogedretten og de så at jeg hade en næsten ny IPhone 8, den ville de tage pant i eller sælge selvom den ikke står i mit navn, men i min ex kæreste som jeg ik har været / boet sammen med de sidste 2 på. Da de mente det par proforma aftale vi hade lavet og hun hade købt den til mig, selvom jeg sagde jeg bare lånte den af hende. Men “heldig” at skærmen var revnet og de så mente det ik kunne svarer sig at sælge den kunne jeg beholde den.. så tror altså godt at de kan beslaglægge ting på din bopæl også selv om det måske ikke er dine ting

hvad skal jeg/vi gøre vi er endt i håbløs gæld, og er indkaldt til retten, af den ene kreditorre, vi bor i eget hus som jeg gerne vil have sat til salg men min mand vil ikke sælge, men hvad er bedst at gøre med huset vente til den kommer på tangsauktion eller prøve at sælge huse i vores by står til salg i 1 år eller mere, vi betaler vores boliglån og kreditforening men den gæld vi har uden om banken kan vi ikke afdrage på da min mand har fået andet job som gør han tjener cA 3000kr mindre om mdr og vi har de sidste mange år levet af lånte penge så vi har meget gæld hos mange, vi har prøvet at lave nye afdragsordninger med dem alle men ingen har været villige til at acceptere vores tilbud. Vi har ca 8000kr om mdr til mad,transport, sport osv vi er mor, far og tre børn.
Hvad er jeres råd til os, jeg har mest lyst til at blive skilt fra min mand og flytte med vores børn, da jeg ikke kan få min mand til at vågne op og tage noget med ansvar.

Hejsa.
Jeg har fået en indkaldelse fra fogedretten hvor der står begrænset fordring. Den fulde fordring er 383.104,98 kr. hvad betyder dette begrænset??
Venlig hilsen heidi

Hej.
Jeg står med et krav om udlæg i min andel i et hus, pga kommunen har udbetalt 14000 kr ved en fejl til et dødsbo som er udlagt som boudlæg, og derfor hæfter jeg ikke for gælden, dette har jeg skifterettens ord for. Alligevel slæber de mig til inkasso og krav om udlæg i mit hus. Kan de det?

Hej
Jeg står med en stor privat gæld grundet et konkurs som resulterede i at jeg mistede mit hus osv.
Jeg har været i fogedretten nogle gang med gælden, men de har sagt at jeg ikke er i stand til at betale hvad jeg skylder på nuværende tidspunkt.
Mit spørgsmål er.
hvis jeg kontakter de forskellige jeg skylder penge nu udenom fogedretten (også dem jeg har været i fogden med) og laver en afdragsordning med dem og de siger ja til det. Så kan de vel ikke hive mig i fogedretten igen og kræve udlæg i mine nye ting (bil, ejendom osv) ? altså hvis vi har lavet en aftale om et beløb og jeg overholder den.

mvh Søren

Hej
Hvor lang tid går der inden man får et brev fra fogedretten? Altså bliver man indkaldt hvis man ikke har betalt i nogle måneder til kreditorer ? Jeg har en bil og den er jeg lidt bekymret for om fogeden kan tage men jeg er faktisk afhængig af bilen da jeg blev opereret i højre fod og må derfor ikke belaste den så indkøb og bære tunge ting må jeg slet ikke gøre. Kan de så stadig sige at de vil tage udlæg i den?
Vh Nuria

{ 124 comments… add one }