≡ Menu

Kirkeskat – sådan afmelder du dig online

Hvorfor betaler du kirkeskat?

Hvorfor betaler du kirkeskat?

Når man har gæld og hver krone tæller er det værd at overveje, hvorvidt dit bidrag til folkekirken vejer mere end din egen privatøkonomi.

Personligt vil jeg gerne støtte kirken for at vedligeholde de mange flotte kirker, der er en stor del af vores kultur.

Men hvis du har gæld, bør man overveje, om ikke du skulle prioritere dig selv først. Når du er kommet på fode igen, kan du blive medlem igen og få de samme rettigheder tilbage.

Hvis du kæmper med din gæld vil jeg anbefale at du udmelder dig af folkekirken.

Det kan du gøre online på 5 minutter på afmeldkirkeskat.dk for kr. 189,- eller gratis, hvis du selv henvender dig til dit lokale kirkekontor.

Kirkeskat er en valgfri skat, som 79% af danskerne betaler (2013).

Familieadvokaterne har udregnet at en typisk person med en indtægt på 340.000 kr. om året kan spare 155.000 kr. i løbet af sit liv ved at melde sig ud af folkekirken.
Det svarer til 227,- om måneden!

Skatteprocenten varierer imellem 0,42 og 1,51 procent fra kommune til kommune.

Du kan se på din seneste årsopgørelse, hvor meget du betaler i kirkeskat, eller du kan bruge en lille “Kirkeskat regnemaskine” på afmeldkirkeskat.dk.

Kirkeskatten består af to skatter, Lokal kirkeskat og Landskirkeskat:

Lokal kirkeskat

Den lokale kirkeskat dækker udgifter til:

 • lønninger til funktionærer ved kirker og kirkegårde
 • drift og vedligeholdelse af kirker og kirkegårde
 • præstegårde og sognegårde
 • administration af menighedsråd og menighedsrådsvalg
 • fremme af det kirkelige liv i sognet

Landskirkeskat

Landskirkeskatten dækker udgifter til:

 • løn til præster og provster (60 pct. af landskirkeskatten)
 • løn og drift af kontorer i stifternes administration
 • provstiudvalgenes arbejde
 • pensioner til kirkefunktionærer
 • folkekirkens uddannelsesinstitutioner
 • revision af menighedsrådenes regnskaber
 • tilskud til at nedbringe kirkeskatten i de kommuner, hvor den er størst (udligningstilskud)

Hvilke rettigheder mister du?

Hvis du udmelder dig af folkekirken mister du retten til at få en præst til at medvirke ved dit bryllup eller din begravelse. Du har fortsat ret til at overvære alle gudstjenester og du har ret til at blive begravet på en lokal kirkegård i din kommune. Prisen for at blive begravet er i visse tilfælde højere for ikke-medlemmer.

Hvis du fortryder

Du kan enhver tid melde dig ind igen og få alle dine rettigheder tilbage.

Hvordan melder jeg mig ud af folkekirken?

afmeldkirkeskat.dk kan du melde dig ud af folkekirken online for 189,-. De ordner det hele for dig.

Hvis du vil spare de kr. 189,- kan du selv sørge for det ved at udfylde en udmeldelsesblanket. Denne findes i dit lokale kirkekontor. Du kan også møde op personligt med din dåbsattest og blive udmeldt af kirken.

Send den udfyldte blanket og en kopi af din dåbsattest til kirkekontoret. Når de modtager brevet, vil du blive udmeldt, og folkeregisteret får besked om din udmeldelse, så du slipper for skatten.

Abonnér
Giv besked når

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
{ 0 comments… add one }