≡ Menu

Salgs- og leveringsbetingelser

(opdateret 30/5 2019)

Aftalevilkår og oplysningspligt

Du vil automatisk modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre.
Du kan altid finde de gældende købsbetingelser på denne side.

Priser

Alle priser på budgethuset.dk er opført i Danske Kroner (DKK).
DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG PRISÆNDRINGER.

Rabatter

Vi yder løbende rabatter til kunder i form af diverse kampagner.
Rabatter kan ikke kombineres med tilbud og andre rabatter.

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Diners. Kortbetaling formidles af betalingsfirmaerne ”Skrill” eller “PayPal” på en sikker og krypteret SSL-forbindelse.

Når du betaler med kort, hæves beløbet først på din konto, når dine varer afsendes fra os eller hvis du automatisk direkte efter køb bliver viderestillet til en URL, hvorfra du kan downloade elektroniske produkter med det samme.

Ved køb af elektroniske produkter, hæves beløbet med det samme, hvis du automatisk får produktet leveret pr. email eller hvis du efter betaling, automatisk bliver viderestillet til en side, hvorfra du kan downloade produktet med det samme.

Leveringsformer og leveringstid

Elektroniske produkter bliver automatisk leveret til den e-mailadresse du har angivet efter handlen er gået igennem, eller den hjemmesideadresse, du viderestilles til efter betalingen, hvorfra du kan downloade produktet med det samme.

Returret og fortrydelse

DER YDES IKKE RETURRET PÅ ELEKTRONISKE PRODUKTER, SOM ER DOWNLOADET eller sendt pr. e-mail eller på anden måde er gjort tilgængelig for dig.
Dog vil Budgethuset i særlige tilfælde give returret, tilfredshedsgaranti eller lignende. Dette vil blive oplyst på den pågældende vares salgsside.

Fortrydelse

Adgang til at hente en dokumentfil via et link er ikke en vare i traditionel forstand men en rettighed, der sidestilles med en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som kan fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, hvorfor fortrydelsesretten kun gælder, indtil udførelse, fremstilling eller tilpasning begynder.

Fortrydelsesretten bortfalder således, når der er etableret adgang til at hente de pågældende dokumentfiler. Adgang anses for etableret, når e-mail indeholdende links til filerne er afsendt fra Budgethuset til den af kunden oplyste e-mailadresse eller henvist til URL, hvor download af produktet er mulig. Kunden har ved sin accept af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og gennemførelse af betaling givet sit samtykke til at fortrydelsesretten er ophørt.

Dog vil Budgethuset i særlige tilfælde give returret, tilfredshedsgaranti eller lignende. Dette vil blive oplyst på den pågældende vares salgsside.

Gældsrådgivning

Budgethuset tilbyder gældsrådgivning i form af budgetlægning og generel gældsrådgivning ved medlemskab.
Der ydes ikke personlig rådgivning.

Budgethuset samarbejder med andre rådgivere og i nogle tilfælde modtager Budgethuset provision af henvisninger, omsætning eller lignende.

Budgethuset tilbyder IKKE rådgivning vedr. skat, offentlige ydelser, tvangsauktion, lov om finansiel virksomhed (dine rettigheder i forhold til banker), investering, erhvervsvirksomhed, finansielle produkter som f.eks. forsikring, pension, realkreditlån, lånetyper og lign.

Spørgsmål/ svar

Under artiklerne og andre steder på budgethuset.dk har læsere mulighed for at spørge til artiklens emne. Budgethuset påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer m.m. på budgethuset.dk, uanset om informationerne eller svarene måtte vise sig at være fejlagtige.

Det med småt

Aftaler med Budgethuset indgås på dansk.
Når du handler med Budgethuset, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Ansvarsfraskrivelse

Budgethuset kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning. Al information på budgethuset.dk er vejledende og Budgethuset kan ikke drages til ansvar for handlinger, der ikke er tjekket og godkendt af en advokat/ gældsrådgiver.

Informationerne på budgethuset.dk kan ikke erstatte egentlig økonomisk rådgivning.

Budgethuset tilstræber at holde denne hjemmeside opdateret med korrekte informationer. Vi påtager os dog intet ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger på hjemmesiden eller manglende tilgængelighed.

Håndtering af personoplysninger

Dit navn, email og telefonnummer vil automatisk blive skrevet i den e-bog du køber. Dette er en af vores former for copyright beskyttelse.

Din email tilmeldes vores nyhedsbrev liste, hvor vi ind imellem sender gode tilbud. Du kan altid framelde dig dette nyhedsbrev via et link i bunden af alle nyhedsbreve.

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt, og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år. Kreditkortoplysninger og betaling formidles via Moneybookers på en sikker og krypteret SSL-forbindelse, og gemmes ikke af Budgethuset.

Personoplysninger transmitteres til Budgethuset i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af Budgethuset i en database på en sikker server, hvortil der ikke er direkte adgang fra Internettet. Vi videregiver naturligvis ikke dine personoplysninger til tredjemand. Ifølge Persondataloven har du mulighed for indsigt og indsigelse overfor de oplysninger, der vedrører dig.
Budgethuset anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke produkter der sælger bedst.

Budgethuset opbevarer personfølsomme data og er i den forbindelse godkendt af Datatilsynet (J.nr. 2010-42-2256) for sikker opbevaring.

Cookies

Budgethuset.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:
Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Annoncenetværk
Websitet bruger bl.a. følgende annoncenetværk: Adservice, EuroAds, Partner ads, Tradedoubler, Digital Advisor, Tradetracker m.f.

Ydelse og levering

Alle elektroniske produkter, der udbydes af Budgethuset, udbydes efter aftale med rettighedshaverne. Køb og brug i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser er derfor fuldt lovlig.
For at kunne læse og udskrive elektroniske produkter udbudt af Budgethuset i det valgte format, skal du have teknisk udstyr, der understøtter læsning og udskrift af formatet. Det er alene dit ansvar at sikre, at du er i besiddelse af udstyr, der understøtter det format, du har valgt. Det mest oplagte software er gratis programmet Adobe Reader.

For at Budgethuset kan behandle din ordre, skal denne indeholde alle relevante oplysninger vedrørende dit køb. Ved afgivelse af ordre accepterer du samtidig, at Budgethuset straks kan påbegynde levering af de bestilte produkter på baggrund af de i ordren indeholdte informationer.

Levering af elektroniske produkter i det valgte format sker ved, at den bestilte bog digitalt transmitteres via internettet til din computer. Levering anses for sket når den bestilte bog er transmitteret til din e-mail postkasse eller computer, således at du kan læse eller downloade bogen.

Når du har gennemført betalingen for de elektroniske produkter, du har købt på Budgethuset.dk, vil de købte elektroniske produkter være tilgængelige for download i pdf format eller andet format, der ikke kræver køb af tredjeparts software. I særlige tilfælde kan brug af de elektroniske produkter kræve, at du downloader og installerer tredjeparts software.

Umiddelbart efter at betalingen er gennemført, vil du modtage en e-mail indeholdende en ordrebekræftelse eller faktura på de elektroniske produkter, du har købt på budgethuset.dk.

Du opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen straks efter modtagelsen, da ordrebekræftelsen skal fremvises ved eventuel reklamation eller ved brug af returret eller lignende.

Rettigheder, herunder begrænset ret til kopiering
Dit eksemplar af elektroniske produkter er strengt personlig og giver dig, og ingen andre adgang til bogens indhold.

Det er således forbudt at videregive elektroniske produkter til andre eller på anden måde offentliggøre eller gøre det tilgængelig for andre. Dertil må du ikke rette i elektroniske produkter eller på anden måde ændre i dem.

Indholdet i elektroniske produkter er beskyttet ved copyright. Det er derfor forbudt at reproducere hele eller dele af elektroniske produkter medmindre du har fået en skriftlig tilladelse af Budgethuset.

Alle elektroniske produkter, der er udbudt af Budgethuset, er beskyttet bl.a. efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven, patentloven, brugsmodelloven, halvlederproduktloven eller markedsføringsloven. Krænkelser af disse rettigheder er ulovlige og kan medføre erstatningskrav og straf.

Alle bøger, der kan downloades via budgethuset.dk, kan afhængig af formatet være påført digitale brugsbegrænsninger, der blandt andet hindrer eller begrænser mulighederne for kopiering og udskrift af downloadede filer.

Du må dog aldrig foretage ulovlig eksemplarfremstilling eller gøre bøger tilgængelige for almenheden, hverken af den digitale bog eller print heraf.

Nærværende aftale er at betragte som en dispositionsbegrænsende aftale i relation til Copy-Dans aftalelicens vedrørende undervisningsbrug og erhvervsmæssig brug. Du må derfor uanset eventuel aftale med Copy-Dan ikke fotokopiere eller indscanne bogen eller dele heraf til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Ansvarspådragelse

Budgethuset fralægger sig hermed ethvert ansvar og enhver betingelse angående oplysninger afgivet i forbindelse med opgaveløsningen. Herunder ethvert stiltiende ansvar for juridisk og økonomisk egnethed, egnethed til bestemte formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder.

Budgethuset kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for noget særskilt dokumenteret eller indirekte tab, følgeskader eller nogen som helst anden skade, der opstår som følge af brugen af de ved opgaveløsningen afgivne oplysninger og beregninger, herunder økonomiske tab.

Dette uanset om det gælder kontrakt-retlige forhold, misligholdelse eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved eller i forbindelse med brugen af de af Budgethuset ved opgaveløsningen afgivne oplysninger. De dokumenter med tilhørende beregninger, budgetter m.v., som Budgethuset udarbejder til klienten ved opgaveløsningen, kan indeholde tekniske og beregningsmæssige unøjagtigheder og fejl eller typografiske fejl. Budgethuset fralægger sig hermed ethvert ansvar herfor.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst i mindelighed, evt. ved tredjemands mægling.