≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom med friværdi eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

  • at tage udlæg i dine værdier.
  • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
  • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil. Dog kan bilen ikke tvangssælges, hvis den er afgørende for, om du kan udføre dit job OG bilen har en værdi på under kr. 3.000,-. Hvis bilen har en værdi på over 3.000,-, kan kreditor kræve den solgt på tvangsauktion, selvom den er nødvendig for at du kan komme på arbejde.
Du kan læse mere om udlæg og tvangssalg af bil i artiklen “Udlæg i bil – Kan jeg beholde den?“.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

Abonnér
Giv besked når
235 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Kan der tags overskyde skat når de ikke er udbetalt i nu kan man ta min løn.
Spørgsmål 2 hvis man vil søge gældssanering så må man ikke ha optaget lån 2 år før ansøgning men hvis så indgår.en betalings aftal I fogedretten skal man så vent 2 år før man kan søge gældssanering ??

Betal din gæld

Flot svar Thomas når man ikke har penge og gæld stort set kommer da finanskrisen kom og firma gik konkurs og man gik uden job. Tvangsauktion men flot svar kunne jeg det og har jeg vundet i lotto så vil jeg ingen gæld ha.

Hej.

Min anparts lejlighed er blevet solgt på tvangsauktion :-(
Mister jeg den friværdi jeg har i lelligheden?

Hej
jeg er indkaldt til fogedretten.
Jeg bor sammen med min kæreste, og jeg vil på ingen måde have, at han skal have noget med min gæld at gøre. Hvad sker der i fogedretten, når jeg siger, at jeg er samlevende? Vil de så kigge på hans økonomi? Jeg har også hørt, at de ikke kan kræve en afdragsordning, uanset hvor meget jeg tjener.

hilsen Gitte

Hej

bliver forældelsefristen forlænget hvis man kommer i fogedretten og får en insolvenserklæring ? Min gæld til inkasso er 9 år gammel, har aldrig afdraget. Men været i retten og fået insolvens erklæring.

Hejsa, jeg er indkaldt til Fogedretten fordi jeg ikke har kunne betale af på mit kreditlån på mit hus, det drejer sig om “små” 2900kr af afbetaling på et 500000kr huslån. Mit hus har stået til salg og endeligt er der blevet skrevet under på købsaftale, så huset er i bund og grund solgt, men min indkaldes til Fogedretten er 3 dage før at købers fortrydelses frist er slut, vil kreditor så kunne kræve at huses skal sælges på tvangsauktion alligevel?

Også skal jeg høre, hvis jeg nu har fundet de 2900kr som jeg skylder og faktisk kan betale den regning, vil det så kunne aflyse indkaldelsen til Fogedretten?

Hej
Jeg er indkaldt i fogedretten, har tidligere i år modtaget en ældre bil i arveforskud fra mine forældre, den står godt nok i mit navn, har jeg pligt til at oplyse om den?

Hej Bertel
Jeg har lige været i fogedretten for 2.gang. gæld til banken som er steget til det dobbelte. Omkring 200000,- jeg har absolut intet af værdi. Advokaten vil gøre udlæg i indskud i min lejebolig når jeg flytter. Syg
5 år på kontanthjælp 1 år på førtidspension og til sommer folkepensionist. Jeg har angst og det kører mig helt ned. Kan jeg tilbyde at afdrage 200,- om måneden i eks10 år eller resten af liver og slippe for fogedretten? Eller vil de tage det som en fornærmelse og kræve meget mere? Vh jette på forhånd tak

Hej.
Jeg var i fogedretten for snart 2 år siden. Vi fik lavet en afdragsordning. Det er en fælles gæld mellem mig og min eksmand. Jeg har betalt min andel hver måned, og på daværende tidspunkt fik jeg lov at beholde min bil da den er krævende for min hverdag. Da den er ved at stå af skal ja ha en anden bil, men kan jeg risikere at blive indkaldt i fogeden igen pga jeg invistere i en anden “Ældre” bil? Og kan jeg risikere de hapser bilen fra mig lige som jeg har fået den?

Min Eks har for nyligt stoppet med at betale hans andel efter aftale med fogeden, så pt hæfter jeg alene.

Jeg er indkaldt til foged og skylder samlet 1 million hvoraf de 500.000 er offentlig gæld.

Jeg betaler til det offentlige men ikke det private.

Kan man i fogedretten kræve at jeg indgår en aftale. Og betyder lønindkomst noget i den sammenhæng

Jeg ejer intet af værdi.

Hej. Jeg skal i fogedrette for første gang, og er lidt nervøs.
Men jeg har en bil, eller retter sagt en spand, den er ikke mere værd end 5000kr, og gælden som jeg skal i retten for er på 2600kr, hvad vil der ske med bilen, tager de den?
Og gør det nogen forskel hvis jeg indgår en afdragsordning på stedet?
Vh maja.

Hej
Jeg bliver kaldt i fogedretten da jeg ikke kan betale 3 af mine kreditorer. Jeg har 3000 at leve for når faste udgifter er betalt. Jeg købte bil sidste år( helt ny til 100000) som jeg betaler hver måned. Så der ingen problemer. Men kan de forlange jeg sælger min bil selvom jeg vil få gæld ud af det. Jeg vil jo ikke kunne få solgt til hvad jeg skylder. Er virkelig nervøs over at skulle miste min bil og ovenikøbet få mere gæld.
Hilsen Rikke

Hej jeg har lige fået en ny mc gemme mc finans der er teglsten med med 87000kr er så blevet kaldt i foderetten til den 26 med en gæld jeg har samme med min x-kone på 53000kr hvad gør jeg kan de tvinge mig til og sælge den.. Har tænk på set en and ejer på den mig som bruger

Hej
Jeg har en gæld til kreditforeningen på 1,5 mio
De vil inddrage min bil som jeg har købt for 134.000kr på afdrag, for et år siden. De vil sikkert forlange den solgt, så de han få en del af deres penge. Jeg har tilbudt en afdragsordning, som de kun vil acceptere, hvis jeg ikke har formue. (Bil).
Jeg afbetaler på bilen med ca. 1500 pr måned. Når de tager bilen, kan jeg så fortsætte med at betale de normale afdrag, eller forlanger kreditor på bilen at jeg betaler restgælden.

Lidt baggrud oplysninger.
Da vi fik lånet blev vores sommerhus vurderet til en værdi på 2,5 mio. En anden mægler vurderede huset til 1,6 mio. Altså en voldsom overvurdering.
Det var dengang man nærmest smed penge efter folk.
Jeg er 66 år nu og vil aldrig kunne betale gælden. Kan ikke få gældssanering, fordi jeg har købt en vaskemaskine på afbetaling efter gælden er opstået.

Hej
Jeg er indkaldt til fogedretten vedr en stor gæld til kreditforeningen, tvangsauktion, efter indkaldelsen har fra kreditforening, altså ikke fra fogedretten, fået brev om at medbringe lønsedler og kontoudtog for 6 måneder, samt de seneste 2 årsopgørelser, kan de forlange?
På forhånd tak.

Hej. Når kreditor har taget udlæg i indskud på min lejlighed, får min udlejer så besked herom eller er det bare mig selv der er forpligtet til at give indskud til kreditor når jeg flytter? Pfh tak. Hilsen Karina

Hejsa kan fogeden komme på uanmeldt besøg alle dage som weekender og helligdage

Hej. Venter på og skal i fogedretten. For ca. 600.000 kr. ((Tab på hussalg,billån,mm) Jeg står som bruger af en bil , hvor min mor står som ejer,
Vil det giver problemer for min mor og hendes bil ?
Mvh Kent

Hej jeg er blevet dømt til at betale ex advokat, kære til landsretten og afventer svar, retten har betalt ex advokat i første omgang, hun har sendt en kære til landsretten fordi hun mener at hendes beløb er for lille. Hvor lang til s frist har man normalt inden landsretten tager stilling til dommen. kan jeg nå at opsige lejligheden og hente indskuddet , da det er penge jeg har lånt af min datter , men har kun et dokument der ikke er tinglyst . Hvis jeg bliver dømt og indgår en frivillig betaling kan de så stadig tage indskuddet

Hej. Jeg ved godt der står at man ikke er tvunget til st lave en aftale ned kreditor – heller ikke i fogedretten. – men kan fogedretten ikke gå ind og bestemme ar jeg skal afdrage et hvis beløb til kreditor, selv om jeg ikke syntes jeg har økonomisk overskud til det? Mvh Karina

Hej Bertel
Tak for din side, nu blev jeg beroliget igen. Jeg ved ikke hvad jeg skulle have gjort inden. Jeg har gammel kassekreditgæld til banken som er vokset til 112000,- jeg var i fogedretten for ca 1 ½ år siden, hvor jeg var på kontanthjælp og i gang med udredning til førtidspension. Jeg havde/ har absolut intet af værdi og har intet hørt fra kreditor siden. Jeg blev førtidspensionist for 10 mdr siden og bliver folkepensionist til sept. Jeg er nu blevet indkaldt i fogedretten til udlæg. Du skriver noget om at man kan kontakte kreditor og høre om man kan undgå fogedretten ved at underskrive et gældsbrev. Er det rigtigt forstået? Jeg har intet af værdi.
Mvh Jette

Hej. Jeg har været i fogedretten og fortalt jeg ikke kan betale min gæld. Fogedretten siger faktisk ingen ting, men lytter bare til telefonisk samtale. Hvem bestemmer om jeg skal betale til kreditor og i så fald hvor meget? Har kreditor krav på at budget fra mig? Pfh tak. Hilsen Karina

{ 235 comments… add one }

Næste artikel:

Forrige artikel: