≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom med friværdi eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

  • at tage udlæg i dine værdier.
  • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
  • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil. Dog kan bilen ikke tvangssælges, hvis den er afgørende for, om du kan udføre dit job OG bilen har en værdi på under kr. 3.000,-. Hvis bilen har en værdi på over 3.000,-, kan kreditor kræve den solgt på tvangsauktion, selvom den er nødvendig for at du kan komme på arbejde.
Du kan læse mere om udlæg og tvangssalg af bil i artiklen “Udlæg i bil – Kan jeg beholde den?“.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

Abonnér
Giv besked når

317 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hej

jeg skal i fogedretten om snart

mit spørgmål er: kan fogedretten tag min opsparing på min Nordnet konto som er en opsparing til min datters konfirmation ?

  • der står i min konto udskrift for flere år tilbage at det er til konfirmation opsparing.

og kan de se den opsparing noglesteder ?

Hej jeg har igennem en længere års kamp for at få tilbage betalt et beløb 51.173,06kr som jeg har lånt til en. Sagen har været i fogden flere gange og hvor han har indgået en afdragnings ordning og gantagen gange ikke overholde den. jeg har udlæg i hans bil men da den er finanseret og de har det større krav indtil bilen er afbetalt kan jeg ikke tvangspantset den. Mit spørgsmål er hvad mere kan jeg gøre ihh til at sende rykker, ranter eller andet der kan lægges til? Siden han stadig ikke holder sin afbetalnings aftale sat ved dom i fogden.
står meget med følsen af magtløshed, for at indkræve det udstånede beløb og frustrationer med hele forløbet i det hele..
vil også lige noterer at han sagtens kan afbetale på gælden til mig med de 2.500kr om måneden som fogden og ham selv har sat og dom derefter fremlagt. “Der blev fremlagt:
Dom
Det skyldige beløb blev opgjort således:
Sagen opgjort til
Ialt:
51.173,06 kr.
51.173,06 kr.
Skyldner oplyser, at han har betalt noget af på gælden.
Skyldner er i arbejde og får udbetalt ca. 22.000 kr. om måneden netto.
Han har et rådighedsbeløb på 7.000 kr. om måneden.
Skyldner tilbyder at afdrage med 2.500 kr. om måneden f.g. den 1.
marts 2024
alt hjælp og anden rådgivning modtaget hjærteligt 👏😇

Hej,

Hvis mig og mine kone har hus tilsammen, men gælden er på mit navn. Privat lån har jeg taget på mit eget navn og mine kone viste det ikke. Kan de så gøre krav på vores fælles købte ting. (Hus, bil)

Sidst redigeret for 1 måned siden by Dede

Hej.

Har man pligt til at udtale sig i Fogedrette, hvem man skylder penge til i form af fjender, venner, bekendte, famile etc.?

Mvh.
Ivan

Sidst redigeret for 2 måneder siden by Ivan

Hej
Er det lovlig grund at melde afbud til fogedretten
hvis man f.eks. har købt en ferie, før man modtager indkaldelsen til fogedretten ?

Hej Berthel
Tak for svar

Hej Berthel,

Mit spørgsmål er i forbindelse med udlæg i lejedepositum. Er det normal procedure, at kreditor i brevet til udlejer, også oplyser den skyldige gæld? Udlejer skal selvfølgelig oplyses om, at der er taget udlæg i depositummet, og derfor ikke må udbetale det til lejer. Men synes ikke det er ok, at han får viden om gældens størrelse, da jeg ikke mener, at udlejer har brug for denne oplysning. Hvad tænker du om dette?

Mange tak for de mange gode råd og svar, som du giver her på siden.

Mvh Dorthe

Hej Berthel,

Mange tak for dit svar.

Mvh Dorthe

Jeg har en gæld sammen med min eksmand som blev stiftet i 2008. I 2013 bliver vi separeret og aftalen er at min eksmand skal betale gælden. Det holder han hurtigt op med og rykkerene dumper ind ad døren. Vi skylder tilsammen små 70.000 kr. med rykkere osv. Min eksmand forsøger at få gælden delt op, men de vil kun acceptere en 30/70 ordning hvis gælden skal deles da jeg er førtidspensionist og ikke har den store betalingsevne, hvorimod min eksmand har en indtægt der er mere end dobbelt så høj. Det vil han ikke gå med til så gælden vokser bare. I starten af 2015 får vi begge et brev hvor de tilbyder at hvis vi betaler 33.000 kr. så vi gælden være betragtet som indfriet. Jeg har ingen penge, men min eksmand betaler 33.000 kr og i hans optik er lånet nu afsluttet. Kort tid efter får jeg så en opkrævning på ca. 60.000 kr. hvori de prøver at få mig til at påtage mig resten af gælden. Jeg bliver samtidig kimet ned og får af vide at det nu kun er min gæld. Jeg har på intet tidspunkt indgået aftaler om at dele gælden eller underskrevet at jeg vedkender mig gælden. Jeg opsøger gældsrådgivningen i KBH som fortæller at enten er gælden betalt, da der er foretaget en betaling på de 33.000 kr, eller også er både min eksmand og jeg stadig ejer af gælden. I 2018 søger jeg gældsanering og i 2019 får jeg afslag, da mit rådighedsbeløb er for lille. Det eneste aktiv jeg har er en handicapbil som er klausuleret frem til 2029. Nu er jeg så indkaldt i fogedretten. Jeg har stadig den samme økonomi, måske en smule fattigere, og ingen aktiver. Jeg er handicappet og har en del udgifter i forbindelse med handicappet i forhold til medicin osv. Kreditor vil ikke vedkende at min eksmand stadig er meddebitor, da de siger at de ikke kan oplyse om andre, og de har fjernet hans navn fra opkrævningerne og jeg vil ikke underskrive noget, medmindre at der står at han er meddebitor. Min eksmand er ikke indkaldt til fogedretten. Gældsrådgivningen mente at han ved at betale de 33.000 kr havde indgået en aftale om at de ikke vil hente pengene hos ham og sende ham i fogedretten, men at han juridsk stadig ejer gælden sammen med mig. Gælden er nu på knap 100.000 kr. Hvad er mine muligheder og hvor står jeg juridsk? Jeg har forsøgt at lave aftaler med kreditor, men de vil ikke acceptere de 100-200 kr. jeg kan betale. Kan min eksmand virkelig bare skubbe gælden over på mig ved at have betalt de 33.000 kr ?? Vi fik aldrig lånet på min indkomst.

Jeg har lige et spørgsmål som jeg håber at kan få noget hjælp til. I 1986 fra flyttet jeg en lejlighed i (boligselskabet AKB) jeg har ikke set nogle papirer ved fra flytning som jeg har skrevet under på om hvad der skulle laves ved fra flytning, men ved indflytning skrev jeg under på at det var ok at wc og håndvask var grønt samt fliserne på væggene bare blev for det fejlet ikke noget. Nu er jeg kaldt i Foderetten for de mener at jeg skylder 56.000 kr. Jeg har ringet til boligselskabet talte min sag, de kunne ikke finde min sag hvordan skal jeg agerer i foderetten

Hej – kan kreditor kræve udlæg i kolonihavehus/skur (egentlig blot en prydhave), som har kostet under 10.000? MVH

Hej. Jeg har en gæld på 5000kr og er blevet indkaldt til fogderetten men har nu kommet til pengene kan Jeg betale inden retten og skal Jeg stadig møde hvis Jeg betaler.

Hej Berthel, tak for dine mange gode indlæg og svar. Virkelig kompetent.
Jeg har fået en p-møde i London i juni 2022 på 600 kr, som jeg ikke anerkender (havde stillet p-skiven). Siden har det britiske p-firma solgt inddrivelsen til et dansk inkasso-selskab, der har sporet nummerpladen. De sender mig troligt hver måned en renteopgørelse med trusler om fogderetten, og gælden er nu vokset til omkring 3000 kr. Jeg har ikke reageret på deres henvendelser og åbner ikke deres post i Eboks. Der er snart gået 20 måneder, hvor de har sat mange “10-dages frister”, men har aldrig sendt den i retten.
Spørgsmål:

  • Forældes sagen efter tre år?
  • Er det klogt at fortsætte med at ignorere dem indtil de tre år er gået?
  • Er det sandsynligt, at de sender den i retten?
  • Kan en dansk fogderet overhovedet afgøre en sag om en bøde i et ikke EU-land?
  • Bør jeg gøre formel indsigelse?
  • Hvis sagen kommer for fogderetten, hvordan bør jeg så agere?

På forhånd tak.

Tusind tak. Jeg har tjekket: forældelsen i England er seks år for p-bøder, men kun tre år i DK.
Hvad er generelt din vurdering i en sag som denne: Er det klogest at ignorere inkasso-selskaberne og undlade at tage kontakt? Giver de op på et tidspunkt? Og hvilken strategi vil du anbefale, hvis sagen kommer foran fogderetten og man ikke erkender sig skyldig i P-overtrædelsen?

Hvor kan jeg se om der er nogle der har taget, udlæg i mit indskud til lejligheden
hvordan finder jeg ud af det
VH
Arne

Hvad sker der hvis man vælger ikke at udtale sig i fogedretten…?

Hvis man har arvet og hævet alle pengene, kan fogeden så lave lønindholdelse fra min førtidspension til privat gæld,(som jeg af princip ikke vil betale) jeg har brugt arven på andre privatlån,og er det strafbart? Jeg går ud fra at fogeden kan se jeg har arvet?
Mvh Jette

Hej Bertel,
Jeg har et lån, som jeg ikke har kunne betale på i et par måneder, jeg har nu kontaktet den pågældende bank og foreslået dem, hvad jeg kan betale hver måned – de forlanger, at jeg skal sende et budgetskema, lønsedler, årsopgørelse, etc. retur til dem ..
Jeg sagde, at alle de oplysninger har de jo, og den eneste grund til, at jeg ikke kan betale det samme afdrag, er bl.a pga. inflationen og min økonomiske situation ændrer sig ikke – jeg er førtidspensionist, men de vil have alle oplysningerne igen? Er de berettiget til det?

Tak for din hjælp ☺️

Mvh.
Pia

Tusind tak for det. Det er dejligt med din hjælp. Rigtig go’ sommer herfra ☺️

Hej Bertel.
Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan svare mig på. Jeg har læst på anklagemyndighedens side at hvis man har bestilt en udlandsrejse inden man fik indkaldelse til at møde i retten så gælder det som gyldig grund til at kunne flytte mødet til en anden dag. Gælder dette også fogedretten?
Dbh. Christina

IMG_2596.png

Hej Bertel

Kan fogedretten se hvis en bil skifter ejer inden møde i fogedretten. ?

(Ved godt det vist ikke er helt lovligt )

Tak for en i øvrigt meget oplysende side.

med venlig hilsen

Søren

Hej Berthel

Mange tak for et godt overblik.

Håber du kan hjælpe mig her.

Jeg er indkaldt i fogedretten, og er gift. Vil de kunne tage udlæg i “vores” biler, som er det eneste vi har af værdi, når jeg ikke er ejer af bilerne. Det er kun min mand, som ejer dem? Hvis børnene ejer noget af værdi, som de selv har købt, kan der tages udlæg i det også?

Hvis jeg nu gerne vil lave en afdragsordning, og de så f.eks. tager udlæg i bilerne, er det så kun der, hvor man ikke overholder en betalingsaftale, at bilen evt. vil blive solgt? (Bilerne har ikke stor økonomisk værdi, men er over 3000kr.)

Det er mig som har en gæld, jeg ikke kan betale, men eftersom jeg er gift, kan min mand så komme til at hæfte for det, ved at der f.eks. tages udlæg i noget som han har købt eller fået i gave, som kan have en værdi eller kan det kræves solgt, til betaling for min gæld?

Der er mange spørgsmål, håber du kan være mig behjælpelig.

Mvh Annie

hej vil lige høre vad det er op og ned på det jeg læser mig til at Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det! når man googler finder jeg det her, fogedretten kan som udgangspunkt godt tvinge dig til at betale, hvis du er i stand til det. har en gammel gæld fra 2013 på 410,000 kr har 3000 over rådighedsbeløb

MVH Kjeld

Den 10 års forældelsesfrist for et lån. Går den på dato eller kalenderår. Eks. Jeg var fogedretten for et kreditforeningslån i marts 2013. Nu indkalder de mig for samme gæld maj 2023 – er det indenfor skiven eller er gælden forældet?

{ 317 comments… add one }

Næste artikel:

Forrige artikel: