≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom med friværdi eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

  • at tage udlæg i dine værdier.
  • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
  • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil. Dog kan bilen ikke tvangssælges, hvis den er afgørende for, om du kan udføre dit job OG bilen har en værdi på under kr. 3.000,-. Hvis bilen har en værdi på over 3.000,-, kan kreditor kræve den solgt på tvangsauktion, selvom den er nødvendig for at du kan komme på arbejde.
Du kan læse mere om udlæg og tvangssalg af bil i artiklen “Udlæg i bil – Kan jeg beholde den?“.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

Abonnér
Giv besked når

293 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hvor kan jeg se om der er nogle der har taget, udlæg i mit indskud til lejligheden
hvordan finder jeg ud af det
VH
Arne

Hvad sker der hvis man vælger ikke at udtale sig i fogedretten…?

Hvis man har arvet og hævet alle pengene, kan fogeden så lave lønindholdelse fra min førtidspension til privat gæld,(som jeg af princip ikke vil betale) jeg har brugt arven på andre privatlån,og er det strafbart? Jeg går ud fra at fogeden kan se jeg har arvet?
Mvh Jette

Hej Bertel,
Jeg har et lån, som jeg ikke har kunne betale på i et par måneder, jeg har nu kontaktet den pågældende bank og foreslået dem, hvad jeg kan betale hver måned – de forlanger, at jeg skal sende et budgetskema, lønsedler, årsopgørelse, etc. retur til dem ..
Jeg sagde, at alle de oplysninger har de jo, og den eneste grund til, at jeg ikke kan betale det samme afdrag, er bl.a pga. inflationen og min økonomiske situation ændrer sig ikke – jeg er førtidspensionist, men de vil have alle oplysningerne igen? Er de berettiget til det?

Tak for din hjælp ☺️

Mvh.
Pia

Tusind tak for det. Det er dejligt med din hjælp. Rigtig go’ sommer herfra ☺️

Hej Bertel.
Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan svare mig på. Jeg har læst på anklagemyndighedens side at hvis man har bestilt en udlandsrejse inden man fik indkaldelse til at møde i retten så gælder det som gyldig grund til at kunne flytte mødet til en anden dag. Gælder dette også fogedretten?
Dbh. Christina

IMG_2596.png

Hej Bertel

Kan fogedretten se hvis en bil skifter ejer inden møde i fogedretten. ?

(Ved godt det vist ikke er helt lovligt )

Tak for en i øvrigt meget oplysende side.

med venlig hilsen

Søren

Hej Berthel

Mange tak for et godt overblik.

Håber du kan hjælpe mig her.

Jeg er indkaldt i fogedretten, og er gift. Vil de kunne tage udlæg i “vores” biler, som er det eneste vi har af værdi, når jeg ikke er ejer af bilerne. Det er kun min mand, som ejer dem? Hvis børnene ejer noget af værdi, som de selv har købt, kan der tages udlæg i det også?

Hvis jeg nu gerne vil lave en afdragsordning, og de så f.eks. tager udlæg i bilerne, er det så kun der, hvor man ikke overholder en betalingsaftale, at bilen evt. vil blive solgt? (Bilerne har ikke stor økonomisk værdi, men er over 3000kr.)

Det er mig som har en gæld, jeg ikke kan betale, men eftersom jeg er gift, kan min mand så komme til at hæfte for det, ved at der f.eks. tages udlæg i noget som han har købt eller fået i gave, som kan have en værdi eller kan det kræves solgt, til betaling for min gæld?

Der er mange spørgsmål, håber du kan være mig behjælpelig.

Mvh Annie

hej vil lige høre vad det er op og ned på det jeg læser mig til at Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det! når man googler finder jeg det her, fogedretten kan som udgangspunkt godt tvinge dig til at betale, hvis du er i stand til det. har en gammel gæld fra 2013 på 410,000 kr har 3000 over rådighedsbeløb

MVH Kjeld

Den 10 års forældelsesfrist for et lån. Går den på dato eller kalenderår. Eks. Jeg var fogedretten for et kreditforeningslån i marts 2013. Nu indkalder de mig for samme gæld maj 2023 – er det indenfor skiven eller er gælden forældet?

Hvor mange gange kan inkassofirma indkalde en i fogedretten ? – hvis de gør det i en uendelighed er det så rigtig forstået at gælden aldrig bliver forældet ? Hilsen Nanna

Kan der gøres udlæg i en bevilliget og specialindrettet handicapbil, hvor jeg jo ikke ejer hele bilen da den afdrages til kommunen, som en form for et hjælpemiddel som et forbrugsgode.

Spørgsmål :: Erkender man sin gæld ved at møde op i fogedretten ???
Du kan jo ikke lade være med at møde op , ellers bliver man jo hentet af Ordensmagten…Men mener jo ikke det gør at man erkender sin gæld…mvh Lone

Hej
Den ene bank jeg har gæld i efter et hussalg blev opkøbt (Bank Nordik) Afdragsordning skulle fornys i december af ny bank… Der nu vil have et svimlende beløb plus renter igen. Kan de det? Huset blev solgt 2017.
Jeg kunne/kan afdrage så lidt at renter ikke giver mening. Ny banks advokat har sendt mig et frivilligt forlig (hvor der vil have overskuden skat 3 år tilbage mm.. Som jeg jo ikke har mere). Kan de det?
Min gamle Afdragsordning var 300 kr og 0 rente.

Nordea der havde realkredit delen skrev renter på i 3 år og nægtede at modtage vores (eks mand og jeg) tilbud indtil da (samme som ovennævnte). Han har gang i gældssanering og får snart at vide om det lader sig gøre. Jeg har første møde om min ansøgning om 3 uger
Håber I kan finde hoved og hale i mit skriv.

Hej, min eksmand købte en bil ( da vi var gift ) uden jeg vidste det, altså jeg har ikke skrevet under på købsdokumentet. Han afleverede nøglerne til bilen banken, fordi han blev sur på dem og de solgte bilen. Efterfølgende var der et tab på bilen som min mand ikke ville betale og vi røg i fogedretten. Da vi så blev skilt gik det op for mig at jeg ikke burde hæfte for min mands gæld. Er det ikke korrekt?
Jeg har skrevet til inkassofirmaet omkring problemet, men de siger jeg hæfter uanset hvad. Det kan jeg bare ikke få til at passe.
Kan i gøre mig klogere på min situation?
På forhånd tak.

Kære Berthel. Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for de meget værdifulde informationer her på siden. Jeg har et spørgesmål. Jeg vil muligvis flytte til Sverige med min Danske førtidspension. Jeg har muligvis ikke mulighed for at betale en kreditor det hele skyldige beløb inden jeg flytter dertil. Mit spørgesmål er: Er det muligt for kreditor at få lønindholdelse af min Danske pension igennem det Svenske retssystem eller er det kun igennem en eventuel Svensk løn de kan tage fra. Jeg ser frem til at høre fra dig. Med mange venlige hilsener og tak for svar.

Hej,
er blevet indkaldt til møde i fodgen, med henblik på at finde en løsning gætter jeg på. Sagen er den, at jeg bor til leje, i mine forældres lejlighed, og ville i den forbindelse høre om de kan tage udlæg i depositummet, de også selv har lagt på mine vegne.

har adresse der, og bor der. Men det er forældrene der har betalt depositummet mm. hvad har de af rettigheder der?
vh

Hvad er et gældsbrev

Har jeg plig til at oplyse hvad jeg få i førtidspension? Dette er indkom fra det offentlige og hvis retten ikka kan selv spørge det offentlige om det hvorfor skulle jeg selv oplyse det? Det giver mening ikke?

Tusinde tak Bertel for alle de mange gode råd, jeres arbejde og denne website.
Bare det at læse informationerne, spørgsmål og kommentarer hjælper virkelig til et større overblik og muligheder.

Har et spørgsmål – Jeg har altid betalt mine el-regninger gennem årene – men fik alligevel en efterregning på 16.000 kr i år 2010-fra SEAS
Denne regning er nu er løbet op til 23.700 kr, da jeg ikke har haft mulighed for at tilbagebetale regningen. Har været uden fast og større indkomst i alle årene, fysisk sygdom indimellem og alligevel kæmpet for at finde arbejde nok; men det er ikke lykkedes at komme ud af supplerende kontant hjælp/ systemet – og hermed den lave indtægt.

Nu igen har jeg så fået en henvendelse hvor de skriver at de fortsætter sagen i fogedretten – med henblik på afbrydelse af forældelse. Så jeg vil blive indkaldt til fogedretsmøde, hvilket jeg selvfølgelig møder op til.
De skriver at for at være sikre at jeg betaler, kan fogeden foretage udlæg i mine ejendele.
Da jeg ikke har andet end et brugt TV – gammelt stereoanlæg – et par gamle ældgamle sang Marchall sang højtalere/ almindelige møbler – en brugt mobil telefon og en almindelig computer jeg trods alt arbejder fra med de freelance jobs jeg har .. håber jeg jo de ikke vil tage noget af dette.

  • Kan de foretage udlæg i disse ting?

Da jeg i forvejen gennem flere år har haft et meget lavt budget og har haft nok at gøre med at betale de faste udgifter og holde en Alm levestandard, har jeg ikke mulighed for at betale et beløb – medmindre de vil gå med til 200 pr måned- det højeste jeg vil kunne betale.
Selve efterregningen jeg fik dengang – er forøvrigt helt ulogisk, da jeg som sagt altid har betalt regningerne og boede i en meget lille 2 værelses lejlighed den gang og ikke brugte ret meget strøm som en person der. Men det har jeg jo ikke nogen mulighed for at bevise nu-
Tak hvis du har tid at svare✨

De bedst hilsener
Pia

Hej sagen er den at jeg skylder nogle penge til bolig forening 22.000 kr, min gamle roomie fra anden adresse er nu blevet kaldt i fogedretten pga dette.
Kan de godt tillade sig det, han har hverken boet eller opholdt sig på adressen, jeg flyttede over til ham da jeg blev smidt ud af den lejlighed jeg skyldte penge til. Og er derefter flyttet til over til en anden kammerat, har ikke haft adresse ved ham I flere måneder.
Hvad kan jeg gøre i denne situation.
Er selv erklæret insolvent i retten, da de prøvede at hive mig ind for under 2 måneder siden

Hej Søs
Jeg vil anbefale, at du kontakter:
https://www.huslejenaevn.dk/

{ 293 comments… add one }

Næste artikel:

Forrige artikel: