≡ Menu

Trin 1: Forberedelse

Inden du starter på opsparing og din nye måde at behandle penge på, skal nogle praktiske ting på plads.

1) Kontakt banken

Du skal have 3 konti i din bank, alle med adgang via Netbank. Alle konti skal være tilgængelige, så du kan overflytte penge i mellem dem. Du skal kun bruge et debetkort (f. eks Mastercard Direct) til din Rådighedskonto.

Budgetkonto
Denne konto er din “Nemkonto”. Her skal din indkomst komme ind. Denne konto betaler også dine faste udgifter som f. eks. husleje, varme, el, forsikring og lignende. Altså alle udgifter, der betales via betalingsservice og lign.

Opsparingskonto
Denne konto skal modtage et fastlagt beløb fra din budgetkonto hver måned. I første omgang skal du have en nødopsparing på kr. 5000,- Senere skal dette beløb forøges.
Der må ikke hæves fra denne konto, medmindre der opstår en nødsituation, du ikke kunne forudse. F. eks. uheld med bilen, en knækket tand, fjernsynet bryder sammen, computeren går i stykker og lign. situationer. Opsparing lærer du mere om i trin 2 og 4.

Rådighedskonto
Denne konto skal modtage et fast beløb fra budgetkontoen hver måned og skal dække alle dine daglige indkøb. F. eks. indkøb i supermarked og alt andet til den almindelige husholdning. Til denne konto skal du bruge et debetkort (f. eks. Mastercard Direct)

2) Klip kreditkortet nu!

Hvis du har et kreditkort du kan hæve over på, skal det klippes over!!!
Vi bruger ikke kreditkort, fordi vi ikke længere har brug for at kunne hæve over. Korrekt?

I stedet skal du bestille et debetkort. Et debetkort er et kort, du kan handle med i forretninger, på nettet og alle de steder du normalt bruger kreditkort.

Forskellen på et kreditkort og et debetkort er, at du ikke kan købe for mere, end saldoen i banken med et debetkort.
Eksempler på Debetkort er Mastercard Direct, Maestro og VISA electron. Hvis din bank ikke tilbyder disse kort, spørg til et andet slags debetkort.

3) Lav et budget og komplet gældsoversigt

Inden du starter med trin 2, skal du lave et Budget og en gældsoversigt. Budgethuset stiller et gratis budgetskema og gældsoversigt til rådighed, der indeholder alle nødvendige felter og sammentællinger for et nemt og overskueligt skema.

Disse skemaer skal du have 100% fokus på! Det skal være 100% korrekt, da din økonomi i fremtiden afhænger at disse tal. Intet må glemmes i disse oversigter.

Gældsoversigten skal være 100% opdateret. Så en gammel opgørelse fra en kreditor er ikke godt nok. Husk også at notere gæld til venner, familie eller andre private, du har lånt penge af. Alle kreditorer skal kontaktes for aktuel saldo og rentesats. Det kan for det meste klares pr. e-mail eller telefon.