≡ Menu

Udlæg i bil – Kan jeg beholde den?

Udlæg i bil

Bilen er for mange et nødvendigt transportmiddel og derfor er det vigtigt at kende konsekvenserne af udlæg i bil

Hvad sker der, hvis kreditor tager udlæg i din bil og kan kreditor kræve den solgt på tvangsauktion?

Udlæg i bil

Hvis du skylder penge, og du ikke betaler, kan kreditor bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene. Hvis du ikke kan betale, kan fogedretten foretage udlæg i et eller flere af dine aktiver. Herunder din bil.

Udlæg i din bil betyder, at hvis du sælger bilen, skal de kreditorer med udlæg have pengene.

Alle typer kreditorer kan tage udlæg i din bil, hvis du ikke har overholdt din betalingsaftale med dem. Det kan f.eks. være din bank, finansieringsselskab, tandlæge, håndværker, dit bilværksted osv.

Kreditor kan normalt altid tage udlæg i bil, medmindre der er tale om helt særlige omstændigheder.

Eksempler på “særlige omstændigheder“:
En handicapbil, hvis sygdom eller handicap forhindrer dig i at transportere dig eller dine børn rundt på andre måder. En bil er også beskyttet mod udlæg, hvis du har købt den for penge fra en kreditorbeskyttet konto

Tvangsauktion af bil

Normalt er din bil ”fredet” fra tvangsauktion, hvis bilen er:

 • købt på afbetaling med ejendomsforbehold og du stadigt betaler til bilen
 • nødvendig for passe dit arbejde**
 • nødvendig pga. sygdom eller handicap (du eller dine børn)
 • købt med penge fra en kreditorbeskyttet konto (penge fra erstatning)

* kreditor har dog mulighed for at indfri lånet hos 1. prioriteten (der, hvor penge til bilen er lånt) og derefter begære bilen på tvangsauktion.
Det kan kun betale sig for kreditor, hvis bilens værdi er højere end restgælden.

** hvis værdien af bilen er under kr. 3.000,-.

Læs mere om de forskellige punkter nedenfor.

Tvangsauktion –  kreditor kan bede om fogedrettens hjælp til at tvangssælge f.eks. din bil på auktion og dermed få de penge, som auktionen indbringer

Hvis din bil er købt på afbetaling med ejendomsforbehold

Hvis du har købt en bil på afbetaling med pant i, og du stadigt betaler til bilen, er bilen normalt ”fredet” fra tvangsauktion.
Det er dog en forudsætning, at bilens værdi er lavere end saldoen på lånet til bilen.

Bemærk! Hvis du ikke overholder betalinger til den kreditor, der har lånt dig penge til bilen, kan de bede fogedretten om hjælp til at få bilen tilbage.

Hvis din bil er nødvendig for at passe dit arbejde

Hvis fogeden vurderer, at din bil er nødvendig for at kunne passe dit arbejde, kan den blive ”fredet” fra tvangsauktion.

Denne regel gælden kun, hvis bilen vurderes til at have en værdi på under kr. 3.000,- 

Eksempler:

 • Du er kørende sælger, konsulent eller lignende
 • Dine arbejdstider ligger uden for den tid, hvor offentlig trafik er tilgængelig
 • Din adgang til offentlig transport er meget begrænset og ville tage urimeligt lang tid
  I nogle dele af Danmark kan der være langt til offentlig transport

Hvis din bil er nødvendig pga. sygdom eller handicap (du eller dine børn)

Loven beskytter personer eller disses børn, der pga. sygdom eller ”legemlige mangler” ikke kan bruge andre transportmuligheder.

Retsplejeloven § 515, Stk. 2.
Udlæg kan ikke foretages i hjælpemidler, som er nødvendige på grund af legemlige mangler eller sygdom.

Det kunne f.eks. være en handicapbil, som normalt er ”fredet” for udlæg og tvangsauktion.

I nogle tilfælde kan bilen også fredes, hvis den er nødvendig pga. dit barns fysiske/ psykiske sygdom eller handicap.

Undtagelser fra reglerne

Selv om alle de nævnte punkter overholdes, er det dog ikke sikkert, at din bil bliver fredet fra udlæg eller tvangsauktion. Alle situationer vurderes individuelt.

Loven er formuleret i generelle vendinger og det er fogeden, der suverænt vurderer og har det sidste ord i første omgang. Hvis du er utilfreds med beslutningen, har du mulighed for at klage.

Comments on this entry are closed.

 • Thomas 5. maj 2018, 04:12

  Hej. Jeg har tre biler i mit navn, to af dem har min bank lånt mig til og dem er der stadigvæk gæld i, den tredje har en værdi på 4.000 og er i realiteten min fars. Jeg skal til at tage et opgør med alle mine kreditorer pånær min bank som har lånt mig til bilerne. Gælden er højere end bilernes værdi. Kan jeg risikere at de bliver taget fra mig? De er totalt uundværlige for os da vi bor på landet, og hverken min kæreste eller jeg ville kunne have mulighed for at passe vores tilsammen 4 jobs, eller nå hjem og hente barn fra SFO uden dem.

  Mvh. Thomas.