≡ Menu

Hvad kan der IKKE tages udlæg i?

Udlæg

Nogle ting og værdier er fredet eller delvist fredet for udlæg i fogedretten og hos pantefogeden (SKAT).

I denne artikel vil jeg gennemgå de ting, som der normalt IKKE kan tages udlæg i.

Vær opmærksom på, at udlæg vurderes individuelt af en foged og derfor er de nævnte retningslinjer generelle. Der findes nemlig værdier, som der i nogle tilfældes kan tages udlæg i, men i andre tilfælde IKKE kan tages udlæg i.

I denne artikel kan du læse om udlæg i:

 • Boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)
 • Bil
 • Kontanter (rede penge)
 • Indestående på konti
 • Depositum (lejebolig)
 • Kæledyr
 • Gaver
 • Værdier med affektionsværdi
 • Personskadeerstatning (Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)
 • Feriepenge

Hvad betyder ”Udlæg”

Udlæg betyder, at kreditor kan forlange at den værdi, der er foretaget udlæg i, sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge. Dog med visse undtagelser. Kreditor kan dog godt tage udlæg i værdier, uden at sætte det på auktion.

[adrotate group=”31″]

Udlæg i boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)

Citat fra Retsplejeloven § 509:
”Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”

Det er ikke særligt præcist og derfor er det fogeden, der vurderer, hvad der er ”et beskedent hjem og en beskeden levefod”.

Udlæg i boliginventar

Der kan normalt ikke tages udlæg i alm. boliginventar

Normalt er følgende værdier ”fredet” for udlæg:

 • Tøj
 • Møbler
 • Malerier
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkeninventar
 • Elektronik
  (TV, mobil, radio, CD, PC osv.)
 • Cykler/ knallerter
 • Personlige hjælpemidler
  (der er nødvendige pga. sygdom)
 • Visse aktiver til en værdi under 3.000,-
  Citat fra Retsplejeloven § 509, stk. 3:
  ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse”
Undtagelser
Ovennævnte værdier er normalt ”fredet” for udlæg, men hvis du f.eks. har en pels til 40.000,- er den ikke fredet, selvom det er ”tøj”. Det samme gælder hvis du har særligt værdifulde møbler, malerier, ægte tæpper, elektronik osv.

Der findes ikke nogle faste beløbsgrænser for, hvornår en værdi er særligt værdifuld eller ej. Det er helt og holdent fogedens vurdering, der tæller.

Udlæg i bil

Udlæg i bil

Hvis din bil er købt og betalt gælder andre regler, end hvis din bil er købt på afbetaling med ejendomsforbehold.

Hvis bilen er købt og betalt
Der kan som hovedregel tages udlæg i din bil, hvis du ejer den og den er købt og betalt.

Udlæg kan foretages, men kan beskyttes mod tvangssalg hvis:

 • Den er nødvendig for at kunne passe dit arbejde OG har en værdi på under kr. 3.000,-
  (F.eks. kørende sælger eller ringe mulighed for brug af offentlig transport)
 • Andre særlige behov
  (Det kan f.eks. være, hvis du har et barn, der ikke selv kan komme i skole den offentlige transport eller et psykisk sygt barn, hvor transport med det offentlige ikke er en mulighed.)

Udlæg kan IKKE foretages og bil er beskyttet mod tvangssalg hvis:

 • Handicap
  (Hvis bilen f.eks. er indrettet særligt efter dine behov)
Igen gælder det, at der er undtagelser. Du kan f.eks. ikke sikre din bil mod udlæg, hvis den er særligt værdifuld.

Bemærk! Der kan kun tages udlæg i en bil, hvis du er registreret som ejer af bilen i Motorregistret. Hvis du kun er bruger af bilen og ikke ejer den, kan der IKKE tages udlæg i den.

Hvis bilen er købt på afbetaling med ejendomsforbehold
Hvis du har købt din bil på afbetaling med ejendomsforbehold, kan kreditor tage udlæg i denne, MEN den er normalt ”fredet” for tvangsauktion, så længe bilen ikke er betalt ud.

Når bilen er betalt ud gælder reglerne for udlæg ”Hvis bilen er købt og betalt”.

Læs mere om udlæg i bil.

Udlæg i kontanter (rede penge)

Der kan tages udlæg i dine kontanter, medmindre de er ”øremærket” til nødvendige udgifter eller ikke er dine.

Dog skal fogeden sørge for, at du har nok penge tilbage, så du kan betale for nødvendige udgifter og leveomkostninger som f.eks. mad og lignende indtil næste gang du får udbetalt penge.

Bemærk!
Der kan IKKE tages udlæg i penge, der ikke er dine! Det gælder også, selvom du har dem i lommen. Hvis du f.eks. holder dem for en bekendt.

Det kan ske, at du bliver bedt om at tømme dine lommer og pung for kontanter. Hvis det vurderes, at du har for mange, kan der tages udlæg i pengene.

Udlæg i indestående på konti

Ligesom kontanter kan der tages udlæg i penge på dine konti. Dog skal fogeden sørge for, at du har penge nok til nødvendige leveomkostninger indtil din næste udbetaling.

Fælleskonto
Hvis du har fælleskonto med f.eks. din ægtefælle eller kæreste, går fogeden ud fra, at halvdelen er dine. Derfor kan der tages udlæg i din halvdel, medmindre du kan bevise, at de fleste eller alle pengene er din kærestes/ ægtefælles.

Udlæg i depositum (lejebolig)

Udlæg i depositum

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer.

Hvis der tages udlæg i dit depositum, kan kreditor tidligst få pengene den dag, lejemålet ophører.

Du bliver altså ikke smidt ud af lejemålet, men når udlejer skal udbetale depositummet tilbage ved ophør af lejemålet, får kreditor pengene.

Inden kreditor får udbetalt depositummet, fratrækkes evt. udgifter som udlejer kræver ved fraflytning. Det kan f.eks. være malerarbejde osv.

Udlæg i kæledyr

Der kan normalt IKKE tages udlæg i almindelige kæledyr.
Så hvis du har en hund, kat, marsvin eller lignende, kan du være ganske rolig.

Udlæg i gaver

Kreditor kan godt tage udlæg i gaver, MEDMINDRE giveren, da gaven blev givet, bestemte, at udlæg ikke kan foretages.

”Båndlæggelse af gaver”, som det hedder, er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt.

Udlæg i værdier med affektionsværdi

Udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Normalt kan der IKKE tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Der kan normalt IKKE kan tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning, MEDMINDRE det vurderes at værdien er så høj, at det er urimeligt at kreditor ikke kan tage udlæg.

Værdier med affektionsværdi/ særlig personlig betydning kan f.eks. være sportspræmier, smykker, arvegods osv.

I Retsplejeloven § 515 står der:
”Udlæg kan IKKE foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.”

Eksempel på undtagelse:
I en sag fra 2012 tog en pantefoged udlæg i 3 guldsmykker til en samlet værdi af ca. 37.000,-, SELVOM det var arvestykker fra skyldnerens far.

Skyldneren klagere over udlægget og Vestre Landsret afviste udlægget i de 2 guldsmykker (samlet værdi: 7-8.000,-), men ”godkendte” udlægget i det sidste guldsmykke (værdi ca. 30.000,-).

Bemærk! Det er skyldneren, der skal dokumentere, at værdien har særlig personlig betydning, for at undgå udlæg.

Udlæg i personskadeerstatning
(Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)

Der kan IKKE tages udlæg i udbetalinger ved personskadeerstatning og ting købt af udbetalingen, hvis du tydeligt holder dem adskilt fra dine andre penge.
Derfor bør du indsætte din erstatning på en særskilt konto for at undgå tvivl.

Citat fra Retsplejeloven § 513:
” Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.”

Der kan heller IKKE tages udlæg i ting, som du har købt for disse penge.

Det er dog en betingelse, at du holder pengene adskilt fra din øvrige formue, og at det er tydeligt, at købet er foretaget med penge fra erstatningen.

Udlæg i feriepenge

Udlæg i feriepenge

Der kan normalt IKKE tages udlæg i feriepenge, før de er udbetalt

Der kan normalt IKKE tages udlæg i uhævede feriepenge.

Det vil sige, at så længe du ikke har fået udbetalt feriepenge, kan der IKKE tages udlæg i dem.

Citat fra Ferieloven § 4:
”Aftaler om overdragelse af feriekort og feriekontobeviser er ugyldige, ligesom feriekort og feriekontobeviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.”

Udbetalte feriepenge
Når feriepenge udbetales, kan kreditor tage udlæg i dine feriepenge.
Dog skal der tages hensyn til, at du har penge nok til at dække almindelige leveomkostninger.

Undtagelser
Undtagelsen til hovedreglen er, at hvis ferieåret hvor feriepengene skulle være brugt er udløbet, så kan der foretages udlæg.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om der kan tages udlæg i bestemte værdier, kan jeg ikke svare dig, da det er en individuel vurdering af fogeden. I denne artikel omtales udlæg i al almindelighed.

 

Abonnér
Giv besked når

203 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hej i forbindelse med huskøb har vi optaget et realkredit,for 14 år siden gik huset konkurs,skyder nu 400.000,har kun været i fogedretten en gang for seks år siden,ikke skrevet under på noget så nu er mit spørgsmål om det ikke hører ind under forældelsesfristen.
Mvh Kim

Hej

Jeg får fogeden på besøg om ikke så længe. Jeg har lånt nogle billeder af min mor som hun har malet. Kan jeg afleverer dem tilbage inden fogeden kommer, så de ikke går indynder mit indbo. Jeg har kun lånt billederne, de er stadig til salg, hvis der kommer en køber.

Mvh Annette

Hej

Har gæld til det offentlige på omkring 1.2.

Kan Gældsstyrelsen tage udlæg i mit ApS?

Mvh Bo

Hej.
Har lige været i fogedretten hvor kreditor tog udlæg i vores bil, udlæg er på 122.000 og bilens værdi er ca 10.000 på auktion da den skal synes og er 12 år gammel, udlæg blev taget til trods for at både hustru og jeg er fysisk dårlige og har begge handicap kort.

Så nu er det sådan, bilen skal laves for ca 5-7.000 og have nye dæk inden den kan synes, vi skylder 4 afdrag i den, kan vi når den er betalt, bede kreditor som har udlæg om at hente bilen,da vi ikke vil bruge penge på syn og vedligeholdelse og dermed afmelde bilen.

Hej jeg har gæld til privat kreditor på feks zalando, klarna osv som er blevet registeret RKI. jeg fik et brev i foregårs at hvis jeg ikke betaler så bliver jeg sendt videre ril fodgbretten. Jeg er gift og bor sammen med min mand. Vi har en bil men er registeret i min mands navn og han har også et firma bil i hans navn. Mit spørgsmål er kan de kræve indlæg i min mands biler ?

En mand på 77 år har gæld. Han sidder i kørestol og har hjemmehjælp, og han har en elscooter, som han bruger til småture, fx indkøb. Han købte den brugt. Nu har de været og undersøge, hvad han har af værdi, som der kan gøres udlæg i, og de har vurderet, at hans elscooter nok vil kunne indbringe ca. 10.000 kr. Må man gøre udlæg i en handicappet ældre mands elscooter, som er hans eneste mulighed for at komme ud?

Jeg har en gæld hvor der i fogedretten blev afgjort at tage udlæg i mit indskud til lejlighed. Undervejs er der løbende oplyst misvisende/ukorrekte skyldige beløb og saldo – fuldkommen mangel på transparens – altid til kreditors fordel. Nu opdager jeg imidlertid at beløbet ift inskud der er foretaget udlæg i, er over dobbelt så højt som det egentlige indskud. Hvordan kan det lade sig gøre? Forstås det sådan at det også gælder næste indskud, og vil det i så fald så ikke betyde at jeg faktisk ikke kan finansiere et indskud før udlæggets beløb er dækket? Der henvises desuden i udlægget til mit nuværende depositum og ikke indskud generelt sådan som jeg læser det.

Jeg har et arbejde hvor jeg er afhængig i at have en bil, da jeg får kilometerpenge. Hvis jeg køber en ny bil, hvor meget må den koste uden fogedretten tager den.

Hej Bertel – jeg har brug for hjælp! Jeg blev påkørt af en bus i ryggen for 10 år siden og fik under 100.000 i erstatning, selvom jeg fik nerver i klemme i lænden, brækkede et ribben og fik piskesmæld, derefter cancer – pga påkørslen sagde speciallægen, men hun kunne ikke dokumentere det.
Nu har jeg endelig fået tilkendt førtidspension, og nu er jeg ved at søge gældssanering, for jeg har en gedigen su lån gæld og en bankgæld på ca 90.000, som blev stiftet for 22 år siden. Alle lån skal nu vurderes af domstolen ift gældssanering, som jeg er sikker på at få, men jeg ender nok med at skulle afbetale noget, og jeg afbetaler allerede via forhøjet skat ca 700 kr pr md.
Jeg har imidlertid stærkt brug for en lille bil, fordi jeg bor i Udkantsdanmark, og udover dårlige busforbindelser kan jeg dårligt sidde i en bus pga stress (piskesmældsrelateret) og fordi jeg har haft fire diskusprolapser i nakken. Det gør det vanskeligt, når buschaufføren stopper og starter, ofte i ryk.
Jeg har fundet en lille bil til 29.000, hvoraf jeg vil kunne udbetale noget fra min erstatningskonto, hvor der er under 10.000 kr tilbage, men er det dumt at købe en bil, når jeg har søgt gældssanering ved domstolen?
Er det lovligt at be min bror om at stå som medejer eller ejer på bilen?
Fogedretten vurderede for to år siden, at jeg ikke kunne betale min gæld, og at de ikke kunne gøre udlæg i noget, og de opfordrede mig til at søge gældssanering.
Jeg bor til leje og ejer ikke noget af værdi.

Tak for svar 😊 Nej, skadeserstatning er beskyttet, og de må ikke tage højde for de penge. 

Hej.
hvordan foregår det, hvis kreditor ønsker at der skal tages udlæg i diverse indbo, som denne har set igennem vinduerne i ens bolig?
kan forstå at kreditor vil kræve disse ting solgt når jeg kommer i fogedretten. Vil det betyde at man får besøg direkte af fogedretten efter mødet? Eller vil man blive varslet hvornår de kommer på besøg for at se hvad der er af værdi ?

Hej
Jeg står og skal på folkepension .
Har gæld til skat. Kan jeg få udbetalt min alderspension eller tager gældsstyrelsen den?

Hej BudgetHuset

Kan fogeden tage udlæg i et depositum (lejet lejlighed) på ca dkk 21.000,- som jeg har fået stillet til rådighed af ex-samlever (og mor til vores to fælles børn på 6 og 8)? Altså, at vi begge indgik en aftale (skriftlig og mundtlig før lejemålet blev indflyttet) samt at UDLEJER blev underrettet om at overførslen ville ske (og skete) fra ex-samlevers konto og at dette depositum igen skal bruges ved næste lejlighed jeg skal leje, efter at denne lejlighed er lejet færdig ………. jeg er helt i bund rent økonomisk og for at sikre både vores børns nogenlunde normale opvækst (med fungerende far og fungerende mor, aflevering og afhentning i skole, overnatning respektivt i lokalområdet, 7/7 ordning, delt forældremyndighed m.m.), så er min ex-samlevers DKK 21.000 øremærket til det formål udelukkende at sikre mig den næste lejlighed også (igen i lokalområdet) ………….

Håber du kan skabe klarhed, da min ex-samlever kun stillede de 21.000kr til rådighed i klar forventning om at pengene var hendes og hele tiden kunne anvendes ved at sikre næste lejlighed, sålænge jeg ikke selv har pengene…..

Udelukkende for at familien og især børnene kan fungere lokalt…….

/Jan

Hejsa,

Efter at have været i retten, med meget sparsom respons fra aktuelle boligselskab,
modtog jeg et brev blot en dag efter om at de vil gøre indholdelse i min førtidspension. Men de har ikke givet noget beregningsgrundlag, blot stukket mig et beløb på omkring 700kroner. Det er gammel “gæld” til et boligselskab.

Men kan fogedretten gå ind og trække når jeg allerede er igang med at afdrage på en anden gældspost ? Der er vel en grænse for hvor mange og hvor meget de må trække til gammel gæld ???

Hvor meget værdi må en computer have, før den kan blive beslaglagt ?
Kan fogedretten bare sådan tage ens computer, såfremt den har lav værdi, men har man ikke ret til en computer, trods lav værdi ?

mvh

K.M.Nielsen

Halløj – min bror står med en gæld. Han ejer inter af betydning. Har nogle då tusinde kroner på kontoen som helt sikkert ryger. Men han har en pensionsopsparing via sit gamle arbejde. Kan fogeden mon tage udlæg i den eller er den beskyttet ?

Hej Berthel..

Grundet et hussalg kom vi i gæld. Vi lejede en bolig efterfølgende, pengene til indskuddet er betalt af vores søn. Der er er dokument på, at ved fraflytning skal han have pengene tilbage.
Men den ene af min mands kreditorer har taget
udlæg.
Vi har opsagt boligen nu og vores søn forventer jo hans penge kommer tilbage.
Hvad kan vi gøre ?

Har man tænkt på af kigge på reglerne ang man kun må ha en bil til 3000< det er 2024 og umuligt af få og desuden en meget dyrere måde og ha bil på hvis den er så gammel ??

Hej
mim mand skylder penge til gældsstyrelsen ( moms) og der varslet udlægsmøde. Kan han tage vores udlæg i vores fælles ting hvor jeg også står som ejer.

Hej jeg står og skal i foderetten for en mindre gæld min kone er bange for hvad det kan skade hende hvad må de tag fra hende hvis de må tage noget ? Vh Søren

Hej hvad hvis der er gæld i firmabilen som de vil tage gælden er på 125000

Min samlever skal i fogedretten fordi han skylder nogle penge, men kan de tage vores bil som vi begge to står på lånet til bilen, som en anden bank har pant i.

{ 203 comments… add one }

Næste artikel:

Forrige artikel: