≡ Menu

Hvad kan der IKKE tages udlæg i?

Udlæg

Nogle ting og værdier er fredet eller delvist fredet for udlæg i fogedretten og hos pantefogeden (SKAT).

I denne artikel vil jeg gennemgå de ting, som der normalt IKKE kan tages udlæg i.

Vær opmærksom på, at udlæg vurderes individuelt af en foged og derfor er de nævnte retningslinjer generelle. Der findes nemlig værdier, som der i nogle tilfældes kan tages udlæg i, men i andre tilfælde IKKE kan tages udlæg i.

I denne artikel kan du læse om udlæg i:

 • Boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)
 • Bil
 • Kontanter (rede penge)
 • Indestående på konti
 • Depositum (lejebolig)
 • Kæledyr
 • Gaver
 • Værdier med affektionsværdi
 • Personskadeerstatning (Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)
 • Feriepenge

Hvad betyder ”Udlæg”

Udlæg betyder, at kreditor kan forlange at den værdi, der er foretaget udlæg i, sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge. Dog med visse undtagelser. Kreditor kan dog godt tage udlæg i værdier, uden at sætte det på auktion.

[adrotate group=”31″]

Udlæg i boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)

Citat fra Retsplejeloven § 509:
”Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”

Det er ikke særligt præcist og derfor er det fogeden, der vurderer, hvad der er ”et beskedent hjem og en beskeden levefod”.

Udlæg i boliginventar

Der kan normalt ikke tages udlæg i alm. boliginventar

Normalt er følgende værdier ”fredet” for udlæg:

 • Tøj
 • Møbler
 • Malerier
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkeninventar
 • Elektronik
  (TV, mobil, radio, CD, PC osv.)
 • Cykler/ knallerter
 • Personlige hjælpemidler
  (der er nødvendige pga. sygdom)
 • Visse aktiver til en værdi under 3.000,-
  Citat fra Retsplejeloven § 509, stk. 3:
  ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse”
Undtagelser
Ovennævnte værdier er normalt ”fredet” for udlæg, men hvis du f.eks. har en pels til 40.000,- er den ikke fredet, selvom det er ”tøj”. Det samme gælder hvis du har særligt værdifulde møbler, malerier, ægte tæpper, elektronik osv.

Der findes ikke nogle faste beløbsgrænser for, hvornår en værdi er særligt værdifuld eller ej. Det er helt og holdent fogedens vurdering, der tæller.

Udlæg i bil

Udlæg i bil

Hvis din bil er købt og betalt gælder andre regler, end hvis din bil er købt på afbetaling med ejendomsforbehold.

Hvis bilen er købt og betalt
Der kan som hovedregel tages udlæg i din bil, hvis du ejer den og den er købt og betalt.

Udlæg kan foretages, men kan beskyttes mod tvangssalg hvis:

 • Den er nødvendig for at kunne passe dit arbejde OG har en værdi på under kr. 3.000,-
  (F.eks. kørende sælger eller ringe mulighed for brug af offentlig transport)
 • Andre særlige behov
  (Det kan f.eks. være, hvis du har et barn, der ikke selv kan komme i skole den offentlige transport eller et psykisk sygt barn, hvor transport med det offentlige ikke er en mulighed.)

Udlæg kan IKKE foretages og bil er beskyttet mod tvangssalg hvis:

 • Handicap
  (Hvis bilen f.eks. er indrettet særligt efter dine behov)
Igen gælder det, at der er undtagelser. Du kan f.eks. ikke sikre din bil mod udlæg, hvis den er særligt værdifuld.

Bemærk! Der kan kun tages udlæg i en bil, hvis du er registreret som ejer af bilen i Motorregistret. Hvis du kun er bruger af bilen og ikke ejer den, kan der IKKE tages udlæg i den.

Hvis bilen er købt på afbetaling med ejendomsforbehold
Hvis du har købt din bil på afbetaling med ejendomsforbehold, kan kreditor tage udlæg i denne, MEN den er normalt ”fredet” for tvangsauktion, så længe bilen ikke er betalt ud.

Når bilen er betalt ud gælder reglerne for udlæg ”Hvis bilen er købt og betalt”.

Læs mere om udlæg i bil.

Udlæg i kontanter (rede penge)

Der kan tages udlæg i dine kontanter, medmindre de er ”øremærket” til nødvendige udgifter eller ikke er dine.

Dog skal fogeden sørge for, at du har nok penge tilbage, så du kan betale for nødvendige udgifter og leveomkostninger som f.eks. mad og lignende indtil næste gang du får udbetalt penge.

Bemærk!
Der kan IKKE tages udlæg i penge, der ikke er dine! Det gælder også, selvom du har dem i lommen. Hvis du f.eks. holder dem for en bekendt.

Det kan ske, at du bliver bedt om at tømme dine lommer og pung for kontanter. Hvis det vurderes, at du har for mange, kan der tages udlæg i pengene.

Udlæg i indestående på konti

Ligesom kontanter kan der tages udlæg i penge på dine konti. Dog skal fogeden sørge for, at du har penge nok til nødvendige leveomkostninger indtil din næste udbetaling.

Fælleskonto
Hvis du har fælleskonto med f.eks. din ægtefælle eller kæreste, går fogeden ud fra, at halvdelen er dine. Derfor kan der tages udlæg i din halvdel, medmindre du kan bevise, at de fleste eller alle pengene er din kærestes/ ægtefælles.

Udlæg i depositum (lejebolig)

Udlæg i depositum

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer.

Hvis der tages udlæg i dit depositum, kan kreditor tidligst få pengene den dag, lejemålet ophører.

Du bliver altså ikke smidt ud af lejemålet, men når udlejer skal udbetale depositummet tilbage ved ophør af lejemålet, får kreditor pengene.

Inden kreditor får udbetalt depositummet, fratrækkes evt. udgifter som udlejer kræver ved fraflytning. Det kan f.eks. være malerarbejde osv.

Udlæg i kæledyr

Der kan normalt IKKE tages udlæg i almindelige kæledyr.
Så hvis du har en hund, kat, marsvin eller lignende, kan du være ganske rolig.

Udlæg i gaver

Kreditor kan godt tage udlæg i gaver, MEDMINDRE giveren, da gaven blev givet, bestemte, at udlæg ikke kan foretages.

”Båndlæggelse af gaver”, som det hedder, er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt.

Udlæg i værdier med affektionsværdi

Udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Normalt kan der IKKE tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Der kan normalt IKKE kan tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning, MEDMINDRE det vurderes at værdien er så høj, at det er urimeligt at kreditor ikke kan tage udlæg.

Værdier med affektionsværdi/ særlig personlig betydning kan f.eks. være sportspræmier, smykker, arvegods osv.

I Retsplejeloven § 515 står der:
”Udlæg kan IKKE foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.”

Eksempel på undtagelse:
I en sag fra 2012 tog en pantefoged udlæg i 3 guldsmykker til en samlet værdi af ca. 37.000,-, SELVOM det var arvestykker fra skyldnerens far.

Skyldneren klagere over udlægget og Vestre Landsret afviste udlægget i de 2 guldsmykker (samlet værdi: 7-8.000,-), men ”godkendte” udlægget i det sidste guldsmykke (værdi ca. 30.000,-).

Bemærk! Det er skyldneren, der skal dokumentere, at værdien har særlig personlig betydning, for at undgå udlæg.

Udlæg i personskadeerstatning
(Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)

Der kan IKKE tages udlæg i udbetalinger ved personskadeerstatning og ting købt af udbetalingen, hvis du tydeligt holder dem adskilt fra dine andre penge.
Derfor bør du indsætte din erstatning på en særskilt konto for at undgå tvivl.

Citat fra Retsplejeloven § 513:
” Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.”

Der kan heller IKKE tages udlæg i ting, som du har købt for disse penge.

Det er dog en betingelse, at du holder pengene adskilt fra din øvrige formue, og at det er tydeligt, at købet er foretaget med penge fra erstatningen.

Udlæg i feriepenge

Udlæg i feriepenge

Der kan normalt IKKE tages udlæg i feriepenge, før de er udbetalt

Der kan normalt IKKE tages udlæg i uhævede feriepenge.

Det vil sige, at så længe du ikke har fået udbetalt feriepenge, kan der IKKE tages udlæg i dem.

Citat fra Ferieloven § 4:
”Aftaler om overdragelse af feriekort og feriekontobeviser er ugyldige, ligesom feriekort og feriekontobeviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.”

Udbetalte feriepenge
Når feriepenge udbetales, kan kreditor tage udlæg i dine feriepenge.
Dog skal der tages hensyn til, at du har penge nok til at dække almindelige leveomkostninger.

Undtagelser
Undtagelsen til hovedreglen er, at hvis ferieåret hvor feriepengene skulle være brugt er udløbet, så kan der foretages udlæg.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om der kan tages udlæg i bestemte værdier, kan jeg ikke svare dig, da det er en individuel vurdering af fogeden. I denne artikel omtales udlæg i al almindelighed.

 

Abonnér
Giv besked når

171 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hej
mim mand skylder penge til gældsstyrelsen ( moms) og der varslet udlægsmøde. Kan han tage vores udlæg i vores fælles ting hvor jeg også står som ejer.

Hej jeg står og skal i foderetten for en mindre gæld min kone er bange for hvad det kan skade hende hvad må de tag fra hende hvis de må tage noget ? Vh Søren

Hej hvad hvis der er gæld i firmabilen som de vil tage gælden er på 125000

Min samlever skal i fogedretten fordi han skylder nogle penge, men kan de tage vores bil som vi begge to står på lånet til bilen, som en anden bank har pant i.

Kan fogedretten tage min og min samlevers bil som vi begge to skylder penge i.

Kan jeg købe en ny knallert til at køre på arbejde på,hvis jeg skylder 400000 væk.?

Hej.
jeg har en stor gæld til Skat og ønsker at oprette en aktiesparrekonto til min datter på 5 år.
kan gældstyrelsen tage udlæg i dem. ?

pft.

vh Martin

Hej
Jeg har en ekstrem stor gæld til SKAT, fra før jeg flyttede sammen med min kæreste og det har hun altid været klar over, igennem flere år.
Nu ligger det sådan, at hun vil købe en næsten ny bil, på afdrag, – godt nok for sine egne penge.
Kan Gældsstyrrelsen på nogen måde tage udlæg i bilen ?
Jeg er chauffør og har flere gange fået godkendt alle udgifter omkring bil, da jeg ellers ikke ville kunne passe mit arbejde, men den bil er hun kun bruger af og den skal skrotte.
Kan Gældsstyrrelsen sadle om og nægte biludgifter, nu da det bliver hendes egen og måske koster 200.000 ?
Udbetalingen har hun lige fået af sin far i båndlagt arve forskud

Hej

Tak for svar

Ville også gerne vide, om Gældsstyrrelsen kan medregne, min samlevers årlige forskud på arv, når jeg indsender budgetskema, vedrørende henstand ? 
Der skal jeg opgive hendes og min indtægt samt udgifter, hvorefter de beregner betalingesevne.

Hvor mange gange kan samme kreditor eller forskellige kreditorer tages udlæg i ens depositum mit er på 20.000 der blevet taget udlæg i det før .jeg bor i lejebolig

Hej, jeg flytter fra en lejebolig til en anden lejebolig i samme boligkompleks. Kan kreditor røre depositummet hvis det iflg aftale med udlejer flytter.med, da jeg flytter til billigere huslejer grundet min økonomiske situation med lav ydelse efter kræftforløb.

Hej Bertel,
Jeg er medejer af et I/S og har en gammel SU gæld.

Der er penge på den fælles I/S konto.

Kan Gældsstyrelsen foretage udlæg i min del af indestående på I/S kontoen ?

Hej Berthel
Min datter har en skattegæld. Kan Skat gøre udlæg i evt. andelsbolig ??
Med venlig hilsen
Bente

Hej Berthel. Jeg er indkaldt til fogedretten da jeg er blevet stævnet på grund af et gammelt kviklån ( ca 15 år siden ).som dengang blev misligholdt grundet alvorlig sygdom. Jeg mistede mit daværende job pga. ovenstående. Røg senere på kontanthjælp. Kontaktede kreditor angående afdragsnedsættelse.det ville kreditor ikke acceptere. Jeg meddelte kreditor at jeg da ville stoppe betalingerne.Jeg fik senere udbetalt tab af erhvervsevne. Ca.kr. 50.000. Udover dette får jeg månedlig udbetalt ca.14.000 fra mit forsikringsselskab.og førtidspension på.ca.13.000. Kan fogedretten samt og kreditor gøre udlæg i disse beløb. Det skyldigebeløb til kreditor er 112.000.? Tak for en god brevkasse. Venlig hilsen Jens Lassen.

Hej Berthel.
Jeg skylder ca 500.000 til fem forskellige kreditorer. Jeg er 70 år og ejer ikke noget, der kan gøres udlæg i. Jeg bor til leje.
Jeg får både folkepension og min jordemoderpension, som jeg har betalt til hele livet. Kan der gøres udlæg i den?
Mvh Lene.

Kan gældsstyrelsen indeholde i min erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter en arbejdsskade.

hej
hvor kan man se hvad der skyldes
og kan man betale det på engang og blive slettet af begge registre
da min far er død og min mor har undersøgt at man kan få udbetalt et hvis beløb af arven årligt,og vi er enige om at jeg kan komme ud af min gæld og derved kunne få lejlighed igennem pensionselskabe så jeg ikke også skal stå uden tag over hovedet,oven på en skilsmisse,og så jeg stadig kan opretholde mit job,
jeg har lønindholdelse på 3%,gældsstyrelsen har ikke rigistret mig på noget,jeg er helt ny på alt det her
jeg har prøvet at navigere rund i spørgsmål og svar
synes ikke jeg har fundet svar,som kan hjælpe
og håber derforat du muligvis har et svar på hvordan og hvad jeg evt.kan gøre og hvor
Mvh
Søren

Hej
Hvis jeg har misligholdt gæld, og er erklæret insolvent i fogedretten. Og jeg ejer heste, kan kreditorer så gøre udlæg i hestene?

Hej
Kan fogedretten tage en bil hvor der er gæld i (57.000 kr)

Hej – jeg skylder penge til en bank og har afdraget i 15 år. Nu har jeg fået udbetalt penge fra lønmodtagerens dyrtidsmidler, da jeg er 68. Banken har taget det hele, kan de det ?

Hej da vi er så uheldig at alt vores indbo er Brandt i den hus vi lejer kan de så tage de penge vi får af forsikring hvis man skylder penge Mvh Mikael

{ 171 comments… add one }

Næste artikel:

Forrige artikel: