≡ Menu

Hvad kan der IKKE tages udlæg i?

Udlæg

Nogle ting og værdier er fredet eller delvist fredet for udlæg i fogedretten og hos pantefogeden (SKAT).

I denne artikel vil jeg gennemgå de ting, som der normalt IKKE kan tages udlæg i.

Vær opmærksom på, at udlæg vurderes individuelt af en foged og derfor er de nævnte retningslinjer generelle. Der findes nemlig værdier, som der i nogle tilfældes kan tages udlæg i, men i andre tilfælde IKKE kan tages udlæg i.

I denne artikel kan du læse om udlæg i:

 • Boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)
 • Bil
 • Kontanter (rede penge)
 • Indestående på konti
 • Depositum (lejebolig)
 • Kæledyr
 • Gaver
 • Værdier med affektionsværdi
 • Personskadeerstatning (Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)
 • Feriepenge

Hvad betyder ”Udlæg”

Udlæg betyder, at kreditor kan forlange at den værdi, der er foretaget udlæg i, sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge. Dog med visse undtagelser. Kreditor kan dog godt tage udlæg i værdier, uden at sætte det på auktion.

[adrotate group=”31″]

Udlæg i boliginventar (Opretholdelse af et beskedent hjem)

Citat fra Retsplejeloven § 509:
”Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”

Det er ikke særligt præcist og derfor er det fogeden, der vurderer, hvad der er ”et beskedent hjem og en beskeden levefod”.

Udlæg i boliginventar

Der kan normalt ikke tages udlæg i alm. boliginventar

Normalt er følgende værdier ”fredet” for udlæg:

 • Tøj
 • Møbler
 • Malerier
 • Hårde hvidevarer
 • Køkkeninventar
 • Elektronik
  (TV, mobil, radio, CD, PC osv.)
 • Cykler/ knallerter
 • Personlige hjælpemidler
  (der er nødvendige pga. sygdom)
 • Visse aktiver til en værdi under 3.000,-
  Citat fra Retsplejeloven § 509, stk. 3:
  ”Udlæg kan ikke foretages i aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse”
Undtagelser
Ovennævnte værdier er normalt ”fredet” for udlæg, men hvis du f.eks. har en pels til 40.000,- er den ikke fredet, selvom det er ”tøj”. Det samme gælder hvis du har særligt værdifulde møbler, malerier, ægte tæpper, elektronik osv.

Der findes ikke nogle faste beløbsgrænser for, hvornår en værdi er særligt værdifuld eller ej. Det er helt og holdent fogedens vurdering, der tæller.

Udlæg i bil

Udlæg i bil

Hvis din bil er købt og betalt gælder andre regler, end hvis din bil er købt på afbetaling med ejendomsforbehold.

Hvis bilen er købt og betalt
Der kan som hovedregel tages udlæg i din bil, hvis du ejer den og den er købt og betalt.

Udlæg kan foretages, men kan beskyttes mod tvangssalg hvis:

 • Den er nødvendig for at kunne passe dit arbejde OG har en værdi på under kr. 3.000,-
  (F.eks. kørende sælger eller ringe mulighed for brug af offentlig transport)
 • Andre særlige behov
  (Det kan f.eks. være, hvis du har et barn, der ikke selv kan komme i skole den offentlige transport eller et psykisk sygt barn, hvor transport med det offentlige ikke er en mulighed.)

Udlæg kan IKKE foretages og bil er beskyttet mod tvangssalg hvis:

 • Handicap
  (Hvis bilen f.eks. er indrettet særligt efter dine behov)
Igen gælder det, at der er undtagelser. Du kan f.eks. ikke sikre din bil mod udlæg, hvis den er særligt værdifuld.

Bemærk! Der kan kun tages udlæg i en bil, hvis du er registreret som ejer af bilen i Motorregistret. Hvis du kun er bruger af bilen og ikke ejer den, kan der IKKE tages udlæg i den.

Hvis bilen er købt på afbetaling med ejendomsforbehold
Hvis du har købt din bil på afbetaling med ejendomsforbehold, kan kreditor tage udlæg i denne, MEN den er normalt ”fredet” for tvangsauktion, så længe bilen ikke er betalt ud.

Når bilen er betalt ud gælder reglerne for udlæg ”Hvis bilen er købt og betalt”.

Læs mere om udlæg i bil.

Udlæg i kontanter (rede penge)

Der kan tages udlæg i dine kontanter, medmindre de er ”øremærket” til nødvendige udgifter eller ikke er dine.

Dog skal fogeden sørge for, at du har nok penge tilbage, så du kan betale for nødvendige udgifter og leveomkostninger som f.eks. mad og lignende indtil næste gang du får udbetalt penge.

Bemærk!
Der kan IKKE tages udlæg i penge, der ikke er dine! Det gælder også, selvom du har dem i lommen. Hvis du f.eks. holder dem for en bekendt.

Det kan ske, at du bliver bedt om at tømme dine lommer og pung for kontanter. Hvis det vurderes, at du har for mange, kan der tages udlæg i pengene.

Udlæg i indestående på konti

Ligesom kontanter kan der tages udlæg i penge på dine konti. Dog skal fogeden sørge for, at du har penge nok til nødvendige leveomkostninger indtil din næste udbetaling.

Fælleskonto
Hvis du har fælleskonto med f.eks. din ægtefælle eller kæreste, går fogeden ud fra, at halvdelen er dine. Derfor kan der tages udlæg i din halvdel, medmindre du kan bevise, at de fleste eller alle pengene er din kærestes/ ægtefælles.

Udlæg i depositum (lejebolig)

Udlæg i depositum

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer

Kreditor kan tage udlæg i dit depositum hos udlejer.

Hvis der tages udlæg i dit depositum, kan kreditor tidligst få pengene den dag, lejemålet ophører.

Du bliver altså ikke smidt ud af lejemålet, men når udlejer skal udbetale depositummet tilbage ved ophør af lejemålet, får kreditor pengene.

Inden kreditor får udbetalt depositummet, fratrækkes evt. udgifter som udlejer kræver ved fraflytning. Det kan f.eks. være malerarbejde osv.

Udlæg i kæledyr

Der kan normalt IKKE tages udlæg i almindelige kæledyr.
Så hvis du har en hund, kat, marsvin eller lignende, kan du være ganske rolig.

Udlæg i gaver

Kreditor kan godt tage udlæg i gaver, MEDMINDRE giveren, da gaven blev givet, bestemte, at udlæg ikke kan foretages.

”Båndlæggelse af gaver”, som det hedder, er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt.

Udlæg i værdier med affektionsværdi

Udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Normalt kan der IKKE tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning

Der kan normalt IKKE kan tages udlæg i værdier med særlig personlig betydning, MEDMINDRE det vurderes at værdien er så høj, at det er urimeligt at kreditor ikke kan tage udlæg.

Værdier med affektionsværdi/ særlig personlig betydning kan f.eks. være sportspræmier, smykker, arvegods osv.

I Retsplejeloven § 515 står der:
”Udlæg kan IKKE foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.”

Eksempel på undtagelse:
I en sag fra 2012 tog en pantefoged udlæg i 3 guldsmykker til en samlet værdi af ca. 37.000,-, SELVOM det var arvestykker fra skyldnerens far.

Skyldneren klagere over udlægget og Vestre Landsret afviste udlægget i de 2 guldsmykker (samlet værdi: 7-8.000,-), men ”godkendte” udlægget i det sidste guldsmykke (værdi ca. 30.000,-).

Bemærk! Det er skyldneren, der skal dokumentere, at værdien har særlig personlig betydning, for at undgå udlæg.

Udlæg i personskadeerstatning
(Udbetalinger ved kritisk/ livstruende sygdom)

Der kan IKKE tages udlæg i udbetalinger ved personskadeerstatning og ting købt af udbetalingen, hvis du tydeligt holder dem adskilt fra dine andre penge.
Derfor bør du indsætte din erstatning på en særskilt konto for at undgå tvivl.

Citat fra Retsplejeloven § 513:
” Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.”

Der kan heller IKKE tages udlæg i ting, som du har købt for disse penge.

Det er dog en betingelse, at du holder pengene adskilt fra din øvrige formue, og at det er tydeligt, at købet er foretaget med penge fra erstatningen.

Udlæg i feriepenge

Udlæg i feriepenge

Der kan normalt IKKE tages udlæg i feriepenge, før de er udbetalt

Der kan normalt IKKE tages udlæg i uhævede feriepenge.

Det vil sige, at så længe du ikke har fået udbetalt feriepenge, kan der IKKE tages udlæg i dem.

Citat fra Ferieloven § 4:
”Aftaler om overdragelse af feriekort og feriekontobeviser er ugyldige, ligesom feriekort og feriekontobeviser ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.”

Udbetalte feriepenge
Når feriepenge udbetales, kan kreditor tage udlæg i dine feriepenge.
Dog skal der tages hensyn til, at du har penge nok til at dække almindelige leveomkostninger.

Undtagelser
Undtagelsen til hovedreglen er, at hvis ferieåret hvor feriepengene skulle være brugt er udløbet, så kan der foretages udlæg.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om der kan tages udlæg i bestemte værdier, kan jeg ikke svare dig, da det er en individuel vurdering af fogeden. I denne artikel omtales udlæg i al almindelighed.

 

Abonnér
Giv besked når

117 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Kan fogedretten gøre udlæg i en el cykel? Jeg er folkepensionist uden ekstra indtægt Jeg har en gæld til banken og har været i fogedretten flere gange. Jeg har slidgigt i hofter og knæ og kan ikke klare at cykle på almindelig cykel. Min søn vil forære mig en elcykel så min hverdag bliver nemmere mht indkøb mm. Det skal være en af de billigere men den kan komme op i 10-11000,- Men jeg kom i tvivl om det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg så et sted noget om båndlægning af gaver. Er det noget man kan bruge og i givet fald hvordan. Mvh Jette tak for din brevkasse

Jeg har fået et brev fra banken i eboks vedr skatteoplysninger fra skatteåret 2022.
Under indestående gæld står der -Udgået- der plejer at stå gældens størrelse her.
Ved du hvad det betyder? Det er stilet til skat. Der er ingen besked til mig vh Jette

Tak for alle dine gode råd og din brevkasse og den tid du bruger. Det har betydet uvurderligt meget for mig. Jeg har fundet ud af at udgået i mit tilfælde betyder at banken har slettet gælden

Hej
Jeg har et spørsmål jeg håber du kan svare på.
Det er ikke så meget om udlæg.
Men om en Gældssanering. Jeg står og skulle betale et stort beløb. Men jeg har bare kun se de penge forsvinde, pga af stiden udgifter el, varme, husleje, mad alt stort set. pga af inflationen.
Men vil så forslå måntligt betaling, hvordan tror du det vil lyde for kreditor? de kan jo også se alting er gået op.

1 Hej kan der tages udlæg i
hvis din ejendomer er ejet af aps?

2 Kan der tages udlæg i hvis din ejendom er ejet af holding selskab?

Hej,
Kan pantefoged, der møder op på ens adresse, godt tage ens bil, hvis den er ca. 35.000 kr værd, når man har gæld på ca. 220.000 kr? i så fald, kan bilen flyttes hen til en anden ejer for at undgå det?

Desuden: hvis man er dybt uenig i gældens størrelse (da man allerede har betalt mere end 4x beløbet for ca. et år siden – og nu er der åbenbart en gæld igen, som er større end ens indtægt), hvad har man af muligheder?

Mvh

Hej Mette
Tak for spørgsmålet.
Ja. En pantefoged kan tage din bil. Det er ulovligt at skjule værdier for kreditorer, så hvis du overdrager den til en andens navn er det ulovligt.
Hvis du er uenig i gældens størrelse, kan du retsforfølge kreditor.

Kan man søge om gældssanering, hvis pantefogeden kommer næste uge?

Hej Mette
Pantefogeden har ikke noget med gældssanering at gøre. Han inddriver penge.
Du kan altid søge gældssanering ved at udfylde ansøgningsskema og sende til skifteretten.

Hej,

Hvordan med udlæg/konfiskering i f.eks. et holdingselskab, som man ejer 100% af, hvis man har personlig skattegæld (både helt personlig og fra tidligere enkeltmandsvirksomhed)?

Ville fogeden mon også kunne gøre udlæg i selskabet eller f.eks. tage penge, der står på selskabets konti?

Tak!

/PA

Hej
Vi lejer et hus af privat udlejer
Udlejer vil sælge huset og har tilbudt os et andet hus som vi har sagt ja til
Spørgsmål lyder
da leje er det samme og samme private ejer
Kan depositum så flyttes selvom der er udlæg fra kreditor

Hej
hvis man nu i fogedretten og mister sine aktier ved udlæg og den virksomhed som aktierne står i går konkurs en time efter fogderetsmødet hvem står så med tabet?

Hej Eluf
Tak for spørgsmålet. Man mister ikke sine aktier ved udlæg. Udlæg betyder, at kreditor har pant i aktierne. Så hvis du sælger dem, skal kreditor have det beløb, som de indbringer.

Hej kan fogeden forlange at se og få fremvist lovligt ejet jagt våben uden at politiet er til stede. Med andre ord kan fogeden forlange at jeg skal åbne våbenskabet for ham. Så han dermed har fri adgang til våben og skarp ammunition.

mvh pc

Hej Peter
Det kan jeg desværre ikke svare dig på, da udlæg/ fremvisning af våben muligvis kræver særlige forhold.

Hej

Kan SKAT lave udlæg i et hus, der er fællesejet, selvom det kun er den ene, der skylder skat en masse penge?

Venlig hilsen
XYZ

Hej XYZ
Ja. Der kan tages udlæg i den ene ejers del af boligen (fællesejet bolig).

Hej, hvis jeg skylder skat og moms til Skat og jeg allerede har modtaget en vurdering af min betalingsevne og har overholdt denne aftale, er det så muligt for Skat at lave et udlæg/tvangsauktionere mit hus?

Jeg skal gøre opmærksom på at jeg ikke har et hus nu, men jeg overvejer at købe et. Hvis jeg gør det, kan de så gå efter det?

Mvh. Martin

Hej Martin
Tak for spørgsmålet.
Ja. SKAT/ Gældsstyrelsen kan tage udlæg i bolig og begære det tvangssolgt, hvis der er friværdi i det. Ja. Hvis du køber et hus, kan de gå efter det.Også selvom du har en betalingsaftale.

Hej,
jeg skal være HELT sikker. Kan der tages udlæg i min leaset bil? Bilen er eneste mulighed for at jeg kan komme på arbejde. Mvh. Maliha.

Hej Maliha
Der kan ikke tages udlæg i en leaset bil, da den ikke er din.

Hejsa.
Jeg håber det er okay at spørge?
Min kæreste og jeg skal i fogeden næste uge grundet en gæld for snart 10 år siden, men siden da er vi flyttet sammen. Det er min kæreste der har betalt indskud og står for det meste fra hendes konto også har vi stadig separat økonomi. Mit spørgsmål er så om de kan tage udlæg i det despositum/indskud hun har betalt, når vi ikke har fælles økonomi eller følger udlægget her den huslejen bliver trukket hos?

Venlige hilsner
Lone og Marc

Sidst redigeret for 10 måneder siden by Marc

Hej Marc
Tak for spørgsmålet.
Generelt ejes indskuddet af den person, der er registreret på lejekontrakten.
Hvis begge navne står på, kan kreditor kun tage udlæg i den ene halvdel (medmindre i begge er skyldnere og begge står på lejekontrakten).

Okay super. Tak, Vi står der begge nu, men det er kun mig der har gælden.

Hej Sagen er at jeg har et overtræk i banken grundet arbejdsløshed, og jeg tænker så kan banken gøre udlæg eller krav på at lægge beslag på min opsparing i LD opsparing, evt. kan jeg måske få dem udbetalt til en vens konto!!

Hej Allan
Tak for spørgsmålet.
Umiddelbart mener jeg ikke, at der kan tages udlæg i LD opsparing, medmindre den kan udbetales under alm. vilkår. (mener det er som 60 årig).

Hej

Jeg kan få mine Lønmodtagernes Dyrtidsmidler konto udbetalt men kan mine kreditorer tage udlæg i disse penge når jeg får dem udbetalt, jeg skylder ikke penge til det offenlige.
Pengene skal bruges til at flytte til en anden landsdel hvor vores børn og børnebørn lever.

Mvh Tom

Hej Tom
Tak for spørgsmålet.
Der kan normalt ikke gøres udlæg i pensioner, som endnu ikke er udbetalt.
Når de er blevet udbetalt og står på din konto ved møde i fogedretten, kan der tages udlæg i dem.

Hejsa

Hvis der skyldes penge til det offentlige, moms penge er brugt og de skal selvfølgelig betales tilbage.
Sagen er at skyldner er startet i uddannelse med 100% udsigt til arbejde. (dygtig murer) og er derfor først tilbage i fuldtidsjob om 3 år.

Skyldner stod som ejer af en dyr MC. Der skyldtes penge i MC og den gæld er betalt ud og MC er omregistreret til et familiemedlem uden MC kort.

Skyldner har ikke andet af værdi.

Spørgsmålet er derfor, kan de røre motorcyklen når nu den ingen steder er sammenkoblet med skyldner?

Og kan man få en afdragsordning som starter ved endt uddannelse, der om 3 år?

beløbet er vel omkring 200.000 kr.

Med venlig hilsen
K

Hej K
Tak for spørgsmålet.
Hvis han ikke er registreret som ejer af MC, kan kreditorer ikke tage udlæg i denne.
Omvendt, hvis kreditor har pant i MC, følger pantet MC og ikke personen. I dette tilfælde kan udlægshaver godt kræve MC tvangssolgt.
Jeg skulle mene, at der er mulighed for at lave en afdragsordning, når han har fået job om 3 år.

Super mange tak for svar! :)

Hej.
Jeg er blevet førtidspensionist . Da jeg har arbejdet få jeg også PenSam førtidspension . Gældstyrelsen har udregnet at jeg skal betale 3000 kr om måneden, så min trækprocent er 50 % . Er det iorden de trækker 50 % af min PenSam førtidspension ?

Hej Tom
Tak for spørgsmålet.
Gældsstyrelsen trækker, hvad de mener, at du har råd til. Også selv om det er PenSam førtidspension. Hvis du mener, at de trækker for meget, kan du kontakte Gældsstyrelsen, der vil bede dig udfylde et budget.
Du skal dog være opmærksom på, at de fleste, der kontakter dem for at få nedsættelse, ender med at skulle betale mere.

Hvor meget er man berrettiget til at have til sig selv , leveomkostninger , par , når gæld skal afdrages . Mvh Hanne

Hej Hanne
Det bestemmer du selv, medmindre kreditor er SKAT.
Ingen kreditorer eller fogedretten kan bestemme, hvor meget du skal betale i afdrag, uanset hvor meget du tjener.

Betyder dette så, at skylder kan vurdere, at vedkommende ikke har råd til at afdrage på sin gæld, selvom vedkommende har et kæmpe rådighedsbeløb? Så kan private eller andre kreditorer jo aldrig få deres penge hjem?

Hej Line
Det er korrekt forstået.

Hej hvor lidt må man betale i afdragsordning om måneden hilsen Kim for kan ikke betale mere en 300 ca

hej kan der gøres udlæg, fra private kreditorer og skat, i pensionsopsparingen fra min arbejdsgiver når jeg bliver folkepensionist.

Hej Susanne
Der kan ikke tages udlæg i alm. pensioner, der udbetales løbende efter pension.
Som tommelfingerregel kan der tages udlæg i pension, hvis det er større éngangsudbetalinger.

Jeg er pt i gang med at forsøge indgå aftale med min eneste kreditor – De vil gerne sætte hele dagsordenen og nægter at indgå aftale – de har gjort udlæg i min bil som de vil sælge på auktion, hvis ikke jeg gør som DE vil MEN jeg skylder 36000 på bilen og det vil de ikke kunne få for den.. Må de sælge med underskud ?? Og må de tage de penge som jeg jo skylder dem der finansierede bilen, der er vel også ejer forbehold ?? Føler mig virkelig dårligt behandlet..

Hej Lone
De kan ikke sælge den på tvangsauktion, hvis der er underskud ved salg, medmindre kreditor er det firma, hvor du har lånt penge til bilen.
Dette gælder dog kun, hvis bilen er købt med ejendomforbehold (20% udbetaling). Du kan se, om det er tilfældet ved at søge på nummerplade.net. Se under “Bilbogen”.

Jeg er rystet… Kreditor har lige banket på min dør og vil ind og tale med mig. Må de gerne det? Pfh tak for svar. Mvh Karina

Hej Karina
De har ikke krav på at komme ind.
Inkassofirmaer har ret til at besøge dig, hvis de varsler besøget første gang.
Hvis man da ikke er hjemme, må de efterfølgende komme uanmeldt.

{ 117 comments… add one }

Næste artikel:

Forrige artikel: