≡ Menu

Sådan klares Fogedretten nemt

Hvis du modtager et brev, hvor du indkaldes til besøg i Fogedretten får de fleste en ubehagelig fornemmelse i maven.

Der er mange myter om, hvad der kan ske i fogedretten, men i virkeligheden er du rigtigt godt stillet, medmindre du ejer fast ejendom med friværdi eller har aktiver/ værdier, der anses for at være unødvendige.

Fogedretten i København

Fogedretten i København

Fogedretten bruges kun af private kreditorer/ virksomheder, som f.eks. finansieringsselskaber og banker.

Hvis du ikke overholder betalingsaftaler med det offentlige, bliver du IKKE kaldt i fogedretten, men i stedet bliver du kaldt til møde i Inddrivelsescentret, der fungerer som det offentliges ”inkassofirma”.

Mødet i fogedretten tager oftest få minutter og hvis du er forberedt og har læst denne artikel, er du godt klædt på til mødet.

Formål

Hvis du ikke overholder en betalingsaftale, kan kreditor eller dennes inkassofirma vælge at indkalde dig til fogedretten.
Kreditors formål:

 • at tage udlæg i dine værdier.
 • at få din underskrift på, at du accepterer lånets størrelse og eksistens, for at undgå forældelse af gælden.
 • at indgå en betalingsaftale med dig

Kreditor er nødt til at indkalde dig i Fogedretten, hvis lånet er ved at være forældet, og du ikke frivilligt underskriver et nyt gældsbrev.

Kreditors rettigheder i fogedretten

Kreditor kan IKKE kræve, at du betaler eller indgår en betalingsaftale i fogedretten.

Kreditor vil spørge til din økonomi og forsøge at tage udlæg i værdier som f.eks. fast ejendom/ andelsbolig, designermøbler, bil, malerier, indskud i lejelejlighed eller andre ting, som fogeden vurderer der kan tages udlæg i.

Der kan ikke tages udlæg i ting, som du skal bruge for at kunne ”Holde et beskedent hjem og levefod”.

Fogeden vurderer individuelt, hvad kreditor kan tage udlæg i. F.eks. kan der tages udlæg i en bil. Dog kan bilen ikke tvangssælges, hvis den er afgørende for, om du kan udføre dit job OG bilen har en værdi på under kr. 3.000,-. Hvis bilen har en værdi på over 3.000,-, kan kreditor kræve den solgt på tvangsauktion, selvom den er nødvendig for at du kan komme på arbejde.
Du kan læse mere om udlæg og tvangssalg af bil i artiklen “Udlæg i bil – Kan jeg beholde den?“.

Hvis du indgår en betalingsaftale med kreditor i fogedretten, og der tages udlæg i dine værdier, skal betalingsaftalen overholdes. Hvis du ikke overholder aftalen fremover, kan kreditor senere kræve dine værdier omsat i kontanter og få det udbetalt.

Dette gælder også ejerbolig, andelsbolig, bil m.m. Du kan altså i yderste konsekvens blive sat på gaden, hvis du ikke overholder den aftale, der indgås i fogedretten.

Du kan læse mere om udlæg i artiklen “Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden“.

Hvis du derimod overholder den indgåede aftale, kan du beholde de ting, der er taget udlæg i.

Hvis du vælger ikke at ville lave en betalingsaftale med kreditor, kan kreditor kræve dine værdier omsat til kontanter uden videre.

Hvis du vælger ikke at lave en betalingsaftale og ikke har værdier, som kreditor kan tage udlæg i, kan kreditor kun vente på, at du en dag frivilligt vil indgå en betalingsaftale.

Hvis du ikke har værdier, der kan tages udlæg i, erklæres du ”insolvent”.

Du er fredet for alle dine kreditorer i 6 måneder, hvis du erklæres insolvent.
Læs mere om insolvens og insolvenserklæring.

Når de 6 måneder er gået, kan kreditor endnu engang indkalde dig til fogedretten, og samme møde i fogedretten gentages.

Dine pligter og rettigheder

Når du bliver indkaldt til fogedretten, står der i brevet, hvilken dokumentation, du skal medbringe.

Til mødet vil kreditor spørge til dine værdier og din økonomi generelt, og du har pligt til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

Du er ikke forpligtet til at betale eller indgå en betalingsordning i fogedretten. I princippet kan du tjene en million om måneden og have rigeligt økonomisk overskud til at indgå en aftale, men vælge at lade være.

Hverken fogeden eller kreditor kan kræve en betalingsordning, uanset hvad. Husk det!

Fogedens rettigheder

Fogeden vurderer og beslutter, hvilke værdier, som kreditor kan tage udlæg i.

I virkeligheden skal fogeden sørge for, at dine rettigheder overholdes. Så man kan sige, at han på din side.

Han er ”dommer” og sørger for, at alt juridisk er i orden, og at alt er gået rigtigt til.

Mødepligt

Mød altid op!
Hvis du bliver syg, ring da til fogedretten og bed om udsættelse. De vil måske bede dig om en lægeattest.

Du kan også skrive en fuldmagt til en person, der kan træde i dit sted i fogedretten. Fogeden kan dog alligevel kræve, at du møder personligt.

Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du risikere at møde fogeden ved din bopæl samme dag eller senere, eller blive hentet af politiet inden en overskuelig tid uden varsel!

Tips

Inden mødet skal du have lagt et realistisk budget for dig selv/ din husstand, så du kan vurdere, om du kan eller vil indgå en betalingsaftale.

Beslut altid dig for, hvad du vil gå med til i fogedretten inden mødet.

Du kan let komme til at føle dig presset og dermed lave en aftale, du ikke kan overholde. Konsekvensen af dette er, at du bagefter ikke vil have penge nok til rådighed.

Lav aldrig en betalingsaftale, du ikke kan overholde.

Ofte indkalder kreditor dig til fogedretten for at undgå forældelse af gælden.
Kontakt kreditor og spørg om mødet i fogedretten kan undgås, hvis du underskriver et gældsbrev. På den måde undgår du yderligere omkostninger til fogedret m.m.

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til denne artikel, er du velkommen til at skrive dem nedenfor.

Comments on this entry are closed.

 • Gitte 4. december 2017, 16:50

  Kan jeg spørge, hvad det mindste beløb, de vil acceptere er? Og hvis jeg ikke mener, jeg kan/vil betale det, kan jeg så stadig nægte at betale?

  • Berthel Lehmann 5. december 2017, 09:21

   Hej Gitte
   Du kan nægte at indgå en betalingsordning, uanset din indkomst.
   Der er derfor heller ikke noget mindstebeløb.

 • Ulla 22. november 2017, 11:12

  Hvis man har gæld som er blevet overdraget til et inkasso virksomhed Lindorff, man får at vide hvis det skyldte beløb ikke indbetales, så bliver man indkaldt i foderettenn. Man kontakter Lindorff for at spørge om en afdragsordning, får svar retur på mail, hele det skyldte beløb skal betales, ellers sender de sagen til foderetten.Kan der være en grund til de ikke vil indgå en afdragsordning ? Tænker at selv om man møder op i foderetten, så kan man jo stadig ikke betale hele det skyldte beløb til dem alligevel, forstår da ikke hvorfor de ikke vil indgå en aftale. Det står et sted at ens gæld kan blive forældet, hvad betyder det ?

  • Berthel Lehmann 28. november 2017, 07:41

   Hej Ulla
   Det gør de for at tage udlæg i evt. værdier, som du ejer.
   Vedr. forældelse kan du læse artiklen “Forældelse af gæld“.

 • Majbrit 19. november 2017, 10:13

  Jeg har fået brev fra et inkassofirma om en gammel bankgæld. Jeg var i fogedretten i 1993 og har ikke siden hørt fra dem. Gælden har ikke stået i mine skatteoplysninger på SKAT.dk så langt jeg kan se tilbage der (2003). Inkassofirmaet påstår at der er sendt et brev til mig 27/12 2007 med oplysning om at jeg skylder pengene. Jeg har dog ikke modtaget brevet.
  Jeg har nu fået en kopi af brevet og andre dokumenter fra 1993 om fogedretten og en afskrivnings blanket fra banken, hvoraf det fremgår at gælden er bevilget afskrevet i november 1993.
  Inkassofirmaet har nu varslet besøg på tirsdag og derefter uden varsel indtil de træffer mig hjemme.
  Jeg mener selv at gælden må være forældet, men er i tvivl om hvad jeg skal gøre. Skal jeg skrive til inkassofirmaet og meddele at jeg mener gælden er forældet. Eller skal jeg bare lade tiden gå og hvis jeg en dag er hjemme når de kommer, sige at jeg mener gælden er forældet ???

  • Berthel Lehmann 28. november 2017, 07:31

   Hej Majbrit
   Hvis de har sendt dig et brev den 27/12 2007 med en påmindelse, er gælden først forældet den 27/12 2017.
   Altså om en måneds tid.
   Hvis du ikke har erkendt gælden direkte eller indirekte og de ikke når at tage retslige skridt for at afbryde forældelsen senest den 27/12 2017 bliver den forældet.

 • Ole havsted 11. november 2017, 09:47

  Hej Berthel
  Kan der gøres udlæg i et indskud der er lavet et gældsbrev på

  Mvh
  Ole Havsted

  • Berthel Lehmann 13. november 2017, 14:50

   Hej Ole
   Det er en gråzone. For en sikkerheds skyld ville jeg gøre udlejer opmærksom på, at den, der har betalt depositum er den første i rækken ved udlæg.
   Kontakt evt. en advokat eller søg på nettet for at finde en skabelon til en sådan skrivelse til udlejer.

 • Karina Larsen 24. oktober 2017, 15:34

  Hej Berthel. Du skriver at uanset hvilket beløb man har til rådighed, er man ikke tvunget til at betale kreditor… Da jeg var i fogedretten, skulle jeg via telefon, fortælle kreditor hvor meget jeg har til rådighed or måned. Har kreditor så ikke krav på at vide det? Tak for dine gode svar herinde. Hilsen Karina

  • Berthel Lehmann 6. november 2017, 08:44

   Hej Karina
   Jo, kreditor har ret til at spørge til din økonomi, som du naturligvis skal svare på.
   Det betyder dog ikke, at du skal indgå en betalingsaftale, hvis du ikke kan eller vil.

 • Anette 17. oktober 2017, 14:56

  Hej Bethel. Jeg har været i fogedretten i dag om en gammel gæld og kreditor spurgte ind til i telefonmøde hvor meget jeg får udbetalt, hvad jeg har af udgifter osv. Jeg kunne ikke på stående fod huske alle udgifter, og kunne derfor ikke gøre rede for en del. Nu er det heller ikke alle min udgifter jeg ønsker at oplyse. Derfor bad kreditor mig om at maile et budget til dem. Har jeg pligt til at sende det, hvad sker det hvis jeg ikke gør og har de ret til at få oplyst alle mine udgifter for at vurdere om jeg kan afdrage?

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:47

   Hej Anette
   Jeg mener ikke, at kreditor har ret til at få dit budget.
   Uanset, hvad du har af udgifter og indtægter, kan de ikke kræve, at du laver en betalingsordning.

 • Karina 11. oktober 2017, 19:32

  Hej Berthel. Du skriver at man i princippet kan tjene en million og alligevel undlade at lave en betalings aftale i fogedretten… De spørger jo til ens økonomi og man skal selvfølgelig tale sandt. Hvis kreditor høre at jeg eksempelvis har 20.000,- til rådighed pr måned – det har jeg så ikke – men kan de så ikke kræve at jeg afdrager nogle af de penge til dem? Tak for gode svar. Hilsen Karina

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:31

   Hej Karina
   Selv tak. Det er korrekt forstået. De kan ikke kræve at du indgår en betalingsaftale, uanset, hvor meget du tjener.

 • Karina 11. oktober 2017, 12:47

  Hej Berthel. Jeg var i fogedretten for 2 mdr siden for en forbrugsgæld. Nu skriver de til mig igen, at hvis jeg ikke afdrager, vil de be mig møde i fogedretten. Er det normalt at kræve det så kort tid efter hinanden? – er ikke blevet ejer af noget, siden jeg var i fogedretten for 2 mdr siden… Mvh Karina

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:31

   Hej Karina
   Det er ikke normalt for den samme kreditor at indkalde dig med så kort mellemrum.
   Måske er det en fejl. Jeg vil anbefale, at du kontakter dem og spørger.

 • Patrick gerlund johansen 10. oktober 2017, 22:02

  Hej
  Jeg er blevet indkaldt til fogedretten men hvad sker der hvis jeg kan betale hele beløbet jeg skylder inden mødet?

  • Berthel Lehmann 23. oktober 2017, 13:29

   Hej Patrick
   Så bør du kontakte kreditor og forklare, at du vil betale beløbet inden mødet.
   De vil da aflyse mødet i fogedretten.

 • Lone Jørgensen 6. oktober 2017, 15:35

  Hej Berthel

  Min mand har modtaget en skyldererklæring på
  Hovedstol 379.451,63
  +
  Renter d.d. 16,25 184.983,13
  +
  Omkoster 8.100,00
  I alt 572.534,76

  De penge er fra tidligere ægteskab tilbage i 1999.
  Han har ikke været i fogderetten med denne gæld på noget tidspunkt.
  Har det nogen indflydelse på sagens gang?

  Han og specielt jeg, ønsker ikke at han skal betale til denne gæld, da vi i alle de år som vi har været sammen og gift, har måtte betale pludselige gældsposter som eksen ikke har villet betale. Kunnet/Villet ? De burde da dele ?
  Hun modtog da de blev skilt en erstatning på godt 1 million, hvor de dengang kunne have kommet ud af gælden med banken (som der nu er kommet Skyldnererklæring på nu) ved at hun skulle ligge 100.000,- , hvilket hun kun ville ligge 50.000,-

  Vil det være en fordel/ulempe ikke at indsende skyldererklæring?
  Nægte at betale ?
  Fordel at bliv skilt?
  Kan der blive tale om løntræk?

  Med venlig hilsen
  Lone

Næste artikel:

Forrige artikel: