≡ Menu

Gældsstyrelsens lønindeholdelse – trækker de for meget?

Er du en af dem, der er hårdt ramt af de nye satser for lønindeholdelse fra Gældsstyrelsen?

Gældsstyrelsen kan fra 1. oktober 2023 indeholde en større del af din indtægt end tidligere, til at dække din gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsen tvangsinddriver mere end loven tillader

Borgere i Danmark har ret til at have et minimum rådighedsbeløb efter nødvendige ”rimelige” faste udgifter er betalt. Da Gældsstyrelsen ikke kender borgeres faste udgifter, vil de i nogle situationer trække mere, end de har ret til.

Det er min klare opfattelse, at de arbejder efter præmissen om, de godt ved, at nogle borgere bliver trukket mere, end de har råd til, og i så fald, må borgeren selv indsende budgetskema for genberegning af betalingsevne.

Det er en barsk fremgangsmåde overfor borgere, der har tillid til de danske myndigheder og som ikke har overskud eller overblik til at udfylde Gældsstyrelsens budgetskema på 14 sider (inkl. vejledning) og dokumentation for tallene i ansøgningen.

Gældsstyrelsen kender ikke dine faste nødvendige udgifter

Gældsstyrelsen tager som udgangspunkt ikke højde for borgeres individuelle økonomi, når de beregner, hvor meget de vil tvangsinddrive igennem lønindeholdelse.

Det betyder desværre, at nogle danskeres økonomi kollapser fuldstændigt og dermed ikke har penge nok til basale udgifter som f.eks. husleje, mad og medicin.

Gældsstyrelsen skærer alle skyldnere over én kam og bruger de samme faste satser til alle borgere.

Gældsstyrelsen kender eller medregner som udgangspunkt ikke dine udgifter til f.eks.:

 • Husleje, el, vand og varme
 • Forsikringer
 • Transportudgifter
 • Medicin (voksne og børn)
 • Ægtefællebidrag
 • Fagforening, a-kasse og efterlønsordning
 • Afdrag til anden gæld
 • Særlige behov (f.eks. handikap)
 • Samvær med børn, du ikke bor sammen med
 • Pasning (f.eks. daginstitution)
 • Udgifter til børns særlige behov

Det er særligt et stort problem for borgere, der ikke har viden, overblik eller overskud til at få ændret for de høje lønindeholdelsesprocenter.

Læs videre under videoen…

Risiko for at få forhøjet lønindeholdelse efter indsendt Budgetskema til Gældsstyrelsen

Du kan få genberegnet din betalingsevne/ lønindeholdelse ved at udfylde et budgetskema hos Gældsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at du risikerer, at lønindeholdelsen stiger efter denne beregning og du kan ikke fortryde, når først Gældsstyrelsen har fået dit budget.

Inden du sender dit budgetskema til Gældsstyrelsen for at få genberegnet din betalingsevne, vil jeg anbefale, at du får beregnet din betalingsevne af en kvalificeret rådgiver.
Dette er for at undgå en forhøjelse af lønindeholdelsesprocenten, hvilket kan få alvorlige konsekvenser, hvis din økonomi i forvejen ikke hænger sammen.

Få hjælp

Gældshuset ApS tilbyder en individuel beregning af, om Gældsstyrelsen trækker for meget. Book en samtale, hvor din betalingsevne (din økonomi) beregnes.
Læs mere her

Hvis du har lav indkomst, kan du muligvis få gratis rådgivning hos KFUM.

Abonnér
Giv besked når

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
{ 0 comments… add one }