≡ Menu

Hvorfor er forsikringer vigtige for dig?

Hvorfor forsikring?

Uanset hvor du er på livets vej, byder hverdagen på en risiko for, at du kan miste dine ting ved et uheld, eller endnu værre at du selv eller andre kommer til skade. At købe en forsikring giver dig et godt fundament af tryghed i hverdagen.

Forsikringer koster selvfølgelig lidt. Priserne er forskellige alt efter, hvilke typer af forsikringer du har behov for, og hvor meget forsikringen skal dække.

Du bør dog altid tage stilling til, hvilke risici du vil løbe og holde udgiften til forsikring op imod de udgifter, du kan risikere at stå med, hvis du mister dine ting eller kommer til skade.

Hvilke forsikringer bør du have?

Skåret ind til benet er der et par grundlæggende forsikringer, som alle har brug for:

• Indboforsikring inkl. ansvarsdækning
• Ulykkesforsikring.

Husk, at du også kan have behov for andre forsikringer fx. bilforsikring, husforsikring m.v.

Indboforsikring for dine egne ting

Uanset om du bor til leje eller i egen bolig, så har du behov for en indboforsikring. Hvis du vælger ikke at købe en indboforsikring, står du selv med udgiften til at købe nye personlige ting i forbindelse med en brand, en vandskade eller et indbrudstyveri.

Du skal gøre dig nogle overvejelser, når du skal købe en indboforsikring. Det skal du for at sikre, at du får den rigtige forsikring, som passer netop til dig.

• Du skal have en idé om, hvor meget dine ting koster, hvis du skal købe dem i dag.

• Du skal vide, om du har ting af særlig værdi fx. cykel, smykker, samlinger m.v.

Ansvarsforsikring en del af indboforsikringen

På indboforsikringen er der automatisk en ansvarsforsikring. Det er en forsikring, som hjælper dig, hvis du er skyld i, at en anden person får en skade.

Det kunne være, at du på en cykeltur kører ind i en fodgænger, som vælter og slår en tand ud.
I sådan en situation vil en ansvarsforsikring dække udgiften til fodgængerens tandlægeregning. Har du ikke en ansvarsforsikring, må du selv betale for skaden.

En indboforsikring er altså en pakke, hvor du både sikrer dine egne private ting, men også sikrer dig imod udgifter, du risikerer at skulle betale, fordi du er skyld i at andre kommer til skade.

Ulykkesforsikring

Denne forsikring er din sikkerhed, hvis du selv får en skade i forbindelse med en ulykke. Ved at købe forsikringen sikrer du, at du kan få erstatning, også selvom der ikke er en person, der kan gøre for, at du kommer til skade.

Forsikringen virker på den måde, at hvis du får en varig skade på kroppen, som har en vis alvorlighed i form af manglende funktion i dele af kroppen, så får du udbetalt en erstatning i forhold til den forsikringssum, du har købt.

Også i forbindelse med køb af en ulykkeforsikring, skal du gøre dig nogle overvejelser:
• Hvor meget vil du betale for en ulykkesforsikring? Det kan afgøre, hvad du vælger af forsikringssum

• Skal forsikringen starte ved 5 pct. eller højere mén grad? Vær opmærksom på, at mange vridskader ligger på omkring 5 pct.

• Skal der være tandskadedækning?

• Kører du motorcykel, eller dyrker du sport som klatring, faldskærmsudspring m.v., dette kræver ofte en udvidelse af forsikringen.

(skrevet af Forsikring & Pension, 30 marts 2011)

Hjælp til at vælge forsikringsselskab

Findforsikring.dk kan du finde den billigste forsikring. Du indtaster dit behov for forsikring og derrefter vil du modtage 3 tilbud fra de mest relevante forsikringsselskaber.

Abonnér
Giv besked når

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
{ 0 comments… add one }