≡ Menu

Kan du få boligstøtte i 2024?

Hvis du bor til leje, kan du måske få boligstøtte fra staten

Boligstøtte kan være en stor hjælp til din økonomi

Boligstøtte, også kaldet boligsikring er et økonomisk tilskud til din husleje.

Der findes alt for mange mennesker, der ikke ved, at de kan få tilskud til huslejen og det vil jeg gøre alt for at lave om på.

Derfor kan du i denne artikel på få minutter få klarhed over, om du kan få boligstøtte.

Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få.

Der er forskel på reglerne for boligstøtte, alt efter om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke er pensionist.

Boligstøtte 2024 (ikke pensionist eller førtidspensionist)

Du kan få boligstøtte, hvis du:

 • du bor i en lejebolig med eget køkken (gælder også fremleje)

Du kan ikke få boligstøtte, hvis du bor i egen andelsbolig eller ejerbolig, medmindre du er pensionist eller førtidspensionist.

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Som ikke pensionist, afhænger størrelsen på din boligstøtte af følgende:

 • hele husstandens indkomst og formue
 • antal børn
 • huslejens størrelse
 • boligens areal

Hele husstandens indkomst og formue
Husstandens indkomst beregnes ved at lægge alle indtægter sammen som f.eks. løn, dagpenge, efterløn, førtidspension, folkepension, kontanthjælp, ægtefællebidrag, børnebidrag, selvstændig erhvervs indkomst, privat pension, renteindtægt og aktieindkomst.

Hvis din formue er over kr. 855.800,- (2024) justeres din månedlige indtægt med 10% af det beløb, der overstiger 764.400,-. Hvis din formue er over 1.529.000,- beregnes 20%.

Så hvis du f.eks. har en formue på 900.000,-, overstiger din formue de kr. 855.800,- med 44.200,-. Af disse kr. 44.200,- skal beregnes 10%, der tillægges din årlige indkomst.

10% af 44.200,- er 4.420,-

Din indkomst bliver dermed forhøjet med 4.420,- pr. år. i beregningen af din boligstøtte.
Så hvis du f.eks. tjener kr. 120.000,- forhøjes din indtægt til 124.420,- (120.000,- + 4.420,-)

Din formue kan være indestående i banker, pantebreve, obligationer, værdi af aktier, andele i andelsboligforeninger, gæld til realkreditinstitut, banker m.m.

Hvis dit barn (under 18 år) tjener over et vist beløb, bliver deres indkomst også talt med i husstandens indkomst.

Huslejens størrelse og antal børn
Boligstøtten beregnes også på grundlag af, hvor meget huslejen er på. Med husleje forstås den ”rene” husleje. Nogle udgifter, der ofte er en del af en husleje som f.eks. varme, tv pakker, bliver ikke ”regnet” med i størrelsen på din husleje.

Hvis du derimod har udgifter udover huslejen som f.eks. vand, vedligeholdelse, varme med el eller gas, kollektiv fjernvarme eller naturgas, kan du få ekstra tilskud.

Hvis du har børn øges max. huslejen med:

 • 1 barn: 5 pct.
 • 2 børn: 10 pct.
 • 3 børn: 15 pct.
 • Flere børn: 20 pct.

Boligens areal
Du kan kun få tilskud til et bestemt antal kvadratmeter pr. person. Hvis du bor alene, kan du max. få tilskud for 65 m². Hvis der bor flere i samme husstand tæller de øvrige beboere for 20 m² hver.

Så bor i to sammen i en 120 m² stor lejlighed, kan du kun få tilskud for de 85 m² (65+20). De resterende 35 m² er der ikke tilskud til.

Der er kun én person i husstanden, der kan søge og få boligstøtte.
Som enlig kan du få op til 15% af din husleje i boligstøtte. Børnefamilier og pensionister endnu mere.
Boligstøtte er skattefri.

Boligstøtte (førtidspensionist og folkepensionist)

For førtidspensionister og folkepensionist gælder særlige regler.
Du kan også få boligstøtte, hvis: (særlige regler)

 • du er folkepensionist i ældrebolig eller i andelsbolig
  (Bemærk! Her er grænsen for maksimumstøtte højere)
 • du er stærkt bevægelseshæmmet
 • du er beboer i et kollektivt bofællesskab

Både lønmodtagere, pensionister, modtagere af dagpenge, kontanthjælp og andre kan få boligstøtte.

Kan man få boligstøtte med tilbagevirkende kraft?

Nej, det kan man ikke, så ansøg nu!

Glem ikke!

Det er vigtigt at oplyse Udbetaling Danmark, når din situation ændrer sig vedr. betingelserne for boligstøtte. Det er så dumt og ærgerligt at få et kæmpe girokort med krav om tilbagebetaling, fordi der er registeret flere beboere, end du har oplyst eller lignende.

Bemærk!
Hvis i bor flere sammen og du får boligstøtte, hæfter alle de voksne for tilbagebetaling af boligstøtte, hvis du har fået for meget udbetalt.

Derfor er det vigtigt at kontakte Udbetaling Danmark, hvis:

 • der er kommet flere beboere i boligen
 • huslejen er ændret
 • boligens størrelse er ændret
 • dit barn er fyldt 18 år
 • din indkomst eller formue er ændret
 • du er flyttet

Glem det nu ikke!

Regn ud, hvor meget du kan få i boligstøtte på borger.dk

Regn ud, hvor meget du kan få i boligstøtte på borger.dk

Online regnemaskine for udregning af boligstøtte

Klik her og bliv sendt videre til borger.dk, hvor du nemt kan finde ud af, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Har du flere spørgsmål?

Ring til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Link til Boligstøtteloven (for nørder)

Hvis du vil klage over afgørelse af din boligstøtte, kan du læse mere om dette på borger.dk.

Abonnér
Giv besked når

4 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hej
kan man søge boligstøtte med tilbagevirkende kraft fordi kommunen har lavet en beregning som vise sig jeg skal tilbagebetale for 3 måneder
?

Hej Melissa
Det kan jeg desværre ikke svare dig på.

Kan jeg som enlig mor til 2 få boligstøtte i en andelsbolig

Hej Elna,
Jeg vil anbefale, at du kontakter Udbetaling Danmark for at høre om dine muligheder.

{ 4 comments… add one }