≡ Menu

Klageinstanser i Danmark – sådan klager du

Her kan du finde nogle af de mest almindelige klageinstanser i Danmark, der har relation til gæld og privatøkonomi.

Klage over banker

Hvis du vil klage over din bank, skal du først klage til selve banken. Hver bank har en klageansvarlig.

Hvis du er utilfreds med bankens afgørelse eller ikke har fået svar inden 5 uger, kan du kontakte Det finansielle ankenævn.

Klage over inkassofirmaer

For at drive inkassovirksomhed i Danmark, skal man have en autorisation fra politiet.
Klager over inkassofirmaer skal ske til Rigspolitiet.

Klage over registrering i RKI eller Debitor Registret

Hvis du mener at være uretmæssig registreret som dårlig betaler i ét af de 2 registre over dårlige betalere, kan du starte med at klage til registret:

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage, skal du klage til Datatilsynet.

Klage over private forretninger eller virksomheder

Hos ”Center for Klageløsning” forsøger de i første omgang at hjælpe dig og virksomheden med at finde en løsning, så begge parter er tilfredse.
Hvis det ikke lykkes, går sagen videre til ”Forbrugerklagenævnet”.

Både ”Center for Klageløsning” og ”Forbrugerklagenævnet” ligger hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Huslejenævnet

I alle kommuner findes et huslejenævn, der afgør uenigheder mellem lejere og deres udlejere.
Kontakt din kommune for info.

Klage over forsikring

Hvis du vil klage over dit forsikringsselskab, skal du først klage til selskabet selv.

Hvis du ikke har fået medhold eller svar på din klage, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Klage over Offentlige myndigheder

Folketingets Ombudsmand tager sig af klager over offentlige myndigheder.
De tager KUN sager, hvis alle andre klageinstanser er prøvet først.

De fleste sager bliver afvist, fordi at klageren ikke har henvendt sig til den rette klageinstans først.

Hvis du er usikker på, om Folketingets Ombudsmand er den rette klageinstans, så kontakt dem. De kan under alle omstændigheder informere dig om, hvor du først skal klage.

Abonnér
Giv besked når

1 Kommentér
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Må et privat inkasso firma(alektum Group) men afsender adressen på kuverten var Roest Nielsen ApS i Vejle, aflægge mig besøg? Det ønsker de at gøre gøre. Det undre mig, da jeg har været i fogedretten med den.

{ 1 comment… add one }