≡ Menu

Må elselskabet lukke for strømmen, hvis jeg ikke betaler?

Dit elselskab må ikke lukke for strømmen, hvis du ikke betaler din elregning. De må dog i stedet opkræve et depositum og hvis du ikke betaler dette, må de lukke for strømmen.Må elselskabet lukke for strømmen og kræve depositum?

Dette depositum (sikkerhedsstillelse) må opkræves af elselskaber, hvis de har en ”særlig grund” til at forvente, at det bliver svært at indkræve penge fra dig.

Hvad betyder det, og hvornår må elselskaber så kræve depositum?

Jeg har spurgt myndighederne om, hvad elselskaberne må og jeg har spurgt de 5 største elselskaber om, hvad de gør.

Lovens ord

Bekendtgørelse af lov om elforsyning § 6 b, stk. 3 & 5:

”Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering.”

”Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist.”

Elselskabet vurderer altså individuelt, om der skal kræves depositum ud fra forskellige kriterier.
Det kan f.eks. være:

 • Har du gæld til elselskabet?
 • Har det været svært at indkræve penge fra dig tidligere?
 • Er du registreret i RKI eller Debitor Registret?

Må elselskabet kræve depositum, hvis jeg har betalt til tiden, men er registreret i RKI eller Debitor Registret?

Myndighederne:
Det findes der pt. ikke et klart svar på.

Loven fungerer sådan, at den beskriver ”retningslinjer”.
Disse retningslinjer bliver først konkrete, når en forbruger klager og får medhold eller taber sagen i ”Ankenævnet på Energiområdet”.

Når der er faldet afgørelser i konkrete sager, bliver disse retvisende for, hvad elselskaberne må gøre.

Hvis du er eksisterende kunde i elselskabet
I skrivende stund er der ingen af de store elselskaber, som jeg har spurgt, der opkræver depositum, hvis du er eksisterende kunde, registreret i RKI eller Debitor Registret, men ellers betaler dine regninger til tiden.

Hvis du bliver ny kunde i et elselskab
Hvis du bliver ny kunde er der 2 elselskaber, der kræver eller formentlig snart kræver depositum, hvis du er registreret i RKI eller Debitor Registret. De øvrige 3 opkræver ikke depositum.

Generelt ser det ud til, at de selskaber, der kræver forudbetaling IKKE kræver depositum og de elselskaber, der opkræver bagud, kræver eller snart kræver depositum.

Dette er kun baseret på 5 udvalgte elselskaber og jeg ville ikke blive overrasket, hvis andre elselskaber gør det anderledes.

Hvis du vil være sikker, bør du kontakte de relevante elselskaber, inden du skifter.

Må elselskabet kræve depositum, hvis jeg ikke har betalt til tiden?

Hvis din betalingshistorik til elselskabet har været uregelmæssigt, må elselskabet i nogle tilfælde kræve et depositum. Det er en individuel vurdering.

Hvis dit betalingsmønster har været meget uregelmæssigt er der større sandsynlighed for, at elselskabet må og vil opkræve depositum, end hvis du en enkelt gang eller to har været lidt forsinket med betalingen.

Loven beskriver ikke præcist, hvor ”uregelmæssige” dine betalinger skal være, for at elselskabet må opkræve depositum og derfor kan svaret ikke være mere præcist.

Hvis du er blevet opkrævet depositum og ikke mener at det er rimeligt, kan du klage.

Hvor meget må elselskabet kræve i depositum?

Elselskabet må opkræve et depositum, der svarer til max. 5 måneders betaling.

Frist for betaling af depositum

Hvis du skylder elselskabet penge, må de kræve depositum med en frist på 15 hverdage.
Hvis det er tilfældet skal de forinden også have sendt dig 2 rykkere med gebyr og oplyst dig om konsekvenserne, hvis du ikke betaler.

Hvis du ikke skylder elselskabet penge, skal du mindst have en frist på 2 måneder til betaling af depositum.

Hvis du skifter elselskab

Der findes flere el leverandører i de fleste områder i Danmark.

Hvis du skifter elselskab, må det ”gamle” selskab ikke lukke for strømmen selvom du ikke betaler depositum. De må kun lukke for strømmen i den periode, hvor de er din leverandør.

Bemærk også, at nogle elselskaber kræver forudbetaling, mens andre kræver betaling bagud. Nogle selskaber kræver betaling pr. kvartal, mens andre opkræver betaling pr. måned.

Du kan finde elselskaber og sammenligne priser i dit område på elpris.dk.

Hvilke elselskaber kræver depositum?

Jeg har spurgt nogle af de største elselskaber i Danmark følgende 2 spørgsmål:

Spørgsmål 1:
Kræver i depositum, hvis i får en ny kunde, der er registreret i RKI, men ikke har historie for manglende eller for sen betaling hos jer?

DONG
NEJ.

SEAS-NVE
JA.
”vil vi bede om sikkerhedsstillelse hos nye kunder, der har anmærkninger i anerkendte kreditvurderingsinstitutter. Nye kunder – der tidligere har været kunder hos SEAS-NVE- og har betalt deres regninger til tiden hos os, vil ikke blive bedt om sikkerhedsstillelse, alene fordi de har en anmærkning i et anerkendt kreditvurderingsinstitut.”

NRGi
NEJ.
”Vi har vedtaget, at vi i første omgang ikke laver et RKi-tjek på samtlige nye kunder, der retter henvendelse til os. Dog er det helt klart, at vi følger udviklingen og såfremt det viser sig at være fordelagtigt, vil vi idriftsætte RKI-tjek i løbet af efteråret.”

EnergiFyn
NEJ.
”Energi Fyn har ikke p.t. intentioner om at opkræve sikkerhedsstillelser hos nye privatkunder, selv om disse eventuelt står registreret i RKI, med mindre kunden har en historik hos os fra tidligere som dårlig betaler.”

EWII (tidligere TREFOR)
NEJ, men formentlig snart
”I udgangspunktet nej, men en registrering i RKI vil naturligvis have indflydelse på kravet om sikkerhedsstillelse.
Vi har ikke indført et kontroltjek hos RKI endnu – men vil gøre det indenfor en overskuelig fremtid. Herefter vil vi formentlig stille krav om sikkerhedsstillelse.”

Spørgsmål 2:
Kræver i depositum hos en eksisterende kunde, hvis denne er registreret i RKI, men ellers har betalt regninger til tiden?

DONG
NEJ.

SEAS-NVE
NEJ.
”SEAS-NVE beder ikke om sikkerhedsstillelse hos eksisterende kunder, der har betalt deres regninger til tiden alene på baggrund af en anmærkning i et anerkendt kreditvurderingsinstitut.”

NRGi
NEJ.
”Vi laver ikke RKI-tjek på samtlige bestående kunder, men opkræver alene depositum hos eksisterende kunder, der ikke har præsteret en problemfri betaling over for NRGi. Også her er er det planlagt, at vi i løbet af efteråret vil vurdere på, om det er fordelagtigt at ændre processen og opkræve på baggrund af RKi-registreringer.”

EnergiFyn
NEJ.
”Hvis en kunde betaler sine regninger til tiden, vil Energi Fyn ikke undersøge, om kunden er registreret i RKI og ej heller med baggrund i en eventuel registrering i RKI for andre forhold opkræve sikkerhedsstillelse.”

EWII (tidligere TREFOR)
NEJ.

Svarene fra elselskaberne er indhentet i perioden 14/4 – 20/4 2016.

Forud eller bagud betaling?

Det er op til elselskaberne, om de vil kræve betaling forud eller bagud.
Se her, hvordan det forholder sig hos de elselskaber, som jeg har kontaktet:

DONG, delvis forudbetaling/ bagudbetaling
SEAS-NVE, bagudbetaling
NRGi, forudbetaling
EnergiFyn, forudbetaling
EWII (tidligere TREFOR), bagudbetaling

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over dit elselskab, skal du i første omgang klage skriftligt (f.eks. email) til elselskabet.

Hvis i ikke bliver enige, skal du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Det koster kr. 160,- og hvis du får medhold, får du pengene tilbage.

Kilder

DONG, SEAS-NVE, NRGi, EnergiFyn og EWII (tidligere TREFOR)
Ankenævnet på Energiområdet (tak til Jannik Hermansen)
Energistyrelsen (tak til Xezal Bazancir)
EnergitilsynetBekendtgørelse af lov om elforsyning § 6 b, stk. 3

Comments on this entry are closed.

 • Jeppe 3. januar 2018, 14:11

  Hej Berthel,

  mit El-selskab skriver følgende:
  “Sikkerhedsstillelse (depositum)
  Krav om sikkerhedsstillelse svarer til 5 måneders elforbrug og opkræves som sikkerhed for fremtidig betaling. Modtager vi alle betalinger rettidigt, i 12 på hinanden efterfølgende måneder, har du mulighed for at få tilbagebetalt dit depositum.”

  Lad os antage jeg betaler rettidigt (hvilket jeg vil/tilmeldt betalingsservice), men ikke bor her i 12 måneder, får jeg så mine penge igen? Hvad er kravene vedrørende tilbagebetaling at de 2.100 kr? Er der ingen krav til selskaberne? Ellers får de i min verden 2.100 kr. og jeg får intet for de penge.

  På forhånd tak.

  Venlig hilsen

  Jeppe

  • Berthel Lehmann 29. januar 2018, 14:25

   Hej Jeppe
   Jeg har skrevet om det, men er ikke jurist/ specialist inden for området.
   Jeg vil anbefale, at du kontakter en jurist med erfaring på området.

 • Jura floa smith 2. oktober 2017, 23:31

  jeg kender til en familie hvor gul strøm har optrådt som rene mafia og revet pengen ud af en ældre kvinde på 74 år — Der jævnt har betale sin regning og efter det forbrug som svare til 1200 kr i kvartalet, men efter en vandskade og et forskikringe forbrug med Codan .. gik Gul strøm i luften og nu hæfter man et overforbrug på en regningen som svare til at drive en fram med med flere 1000 kyllinger og efter man drog ind forbruger klage nævnet så gav de 160 kr for indsigt .. og vedbliver med at lade sig overtale af gul strøm til at være deres aftager på deres servis som nu har koste en lukning ude en fair forklaring på de sky høje regninger og gentagen henvendelser på et forbug som ikke stemmer over ens med den ældres dames flere års forbug i hjemmet ..

  jeg er chokere over den metode de håndtere denne servis på som svare til et forbrug på 35.000 kr om året .. det er jo helt sygt ..

 • Michael Algrensen 8. august 2017, 20:55

  Jeg står netop i den situation jeg ikke har strøm fordi det blev lukket af det selskab jeg fik strøm fra ikke kunne vente nogle dage med betalingen Men de fik betaingen og nu kan jeg ikke få strøm nogen steder og det synes jeg er forkert man kan jo ikke undvære strøm hvad gør jeg for jeg har ikke råd til og betale 3 mdr forud

  • Berthel Lehmann 21. august 2017, 10:36

   Hej Michael
   Hvis du har betalt nu, kan du vel få strømmen tilbage?
   Hvis de nu kræver 3 måneder forud, må du gøre alt for at skaffe pengene.

 • Birger Petersen 1. december 2016, 16:25

  Hejsa.
  Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste der desværre havde lidt bøvl med at få betalt sin elregning. Der blev lukket for strømmen.
  Efterfølgende betale vi det tilgodendehavde el leverandøren havde, og inkl gebyrere for lukning.
  Dagen efter overtog jeg kundeforholdet hos el leverandøren og har modtaget min første regning. Med et gebyr for genåbning af strøm. Må de gerne det ?
  Nok deler min kæreste og jeg adresse, men hendes kundeforhold og skyld til et el selskab kan vel i princippet ikke komme mig ved som ny kunde… eller kan det?

  • Berthel Lehmann 1. december 2016, 16:42

   Hej Birger,
   Så godt kender jeg desværre ikke lovgivningen på dette område.
   Jeg vil anbefale, at du læser afsnittet “Hvis du vil klage” nederst i artiklen og kontakter de relevante for svar.

 • Annie Nielsen 15. oktober 2016, 10:45

  Hej hvor længe må Dong beholde et depositum efter gælden er betalt ??
  Min datter/mig har 20.000 kr stående men de siger det skal stå 1 år for at bevise
  man betaler til tiden. Det skal siges at der er betalt både gæld og kvt regninger til tiden
  og som jeg forstår er det kun 5 mdr forbrug man kan forlange

  • Berthel Lehmann 16. oktober 2016, 08:07

   Hej Annie,
   Se under afsnittet “Hvis du vil klage” (i slutningen af artiklen)

 • Metin 31. maj 2016, 22:44

  Hej Berthel for en uge siden søgte jeg gældssenering idag den 31/5 har jeg hværet til skifteretten jeg har snakket med en dommer hun miner det gæld jeg har til skat den er systymadisk oparbejdet hvad skal der til at gælden til skat den ikke længer systymadisk oparbejde.
  Mvh Metin

  • Berthel Lehmann 12. juni 2016, 10:45

   Hej Metin,
   Jeg kan ikke se, hvordan en “systematisk oparbejdet” gæld skulle kunne skifte til “ikke systematisk oparbejdet”?
   Gælden er opstået af en grund og denne grund ændres ikke med tiden. Det er jo svært at ændre fortiden.
   Måske bliver dine chancer for gældssanering større med tiden. Kontakt evt. dommeren og spørg, hvilke muligheder du har fremover.

 • Tina Redder 21. april 2016, 10:56

  Hej Berthel
  Jeg får lyst til at fortælle min historie til dig og til advarsel til andre mennesker.
  Jeg er en kvinde, der i 2006 lærte en mand at kende, der senere viste sig at være en meget farlig og beregnende mand.
  Han starter ud med at være sød og rar og betænksom, men efterhånden bliver han mere og mere styrende og manipulerende.
  Det ender ud i et forhold fyldt med angst og en hverdag der til sidst er uudholdelig.
  Han starter ud med, at bede mig om hjælp med et lån til en bil ( han vil afdrage på lånet). Han står i RKI.
  Jeg skriver under (naivt troende at han overholder sit løfte ).
  Det skal siges, at når man er under psykisk vold, så gør man meget for at tilfredsstille den anden part!
  Dette eskalerer og i løbet af kun et år ( ja du læser rigtigt) har han optaget lån i mit navn med mig som underskriver for et beløb på ca 500.000 kr!! Efter dette blev jeg registreret i RKI (heldigvis). Og forholdet gik meget ned af bakke. Nu kunne jeg jo ikke være hans pengemaskine mere.
  Idag forstår jeg ikke mig selv, men set i baklyset var jeg virkelig bange for manden.
  En dag fik jeg nok og gik min vej, kun med det tøj jeg havde på og intet andet, men med min frihed.
  Men, men men….. Kom aldrig tilbage, fandt lille lejlighed at bo i og skulle til at finde mig selv igen.
  Efter et års tid flyttede han fra det hus vi sammen havde lejet. Jeg havde i mellemtiden sørget for at blive slettet fra min lejekontrakt, da jeg vidste at han ville snyde Udlejeren hvis han kunne og det gjorde han ( talte med Udlejeren senere).
  Det jeg ikke havde taget med i mine beregninger var, at jeg skulle ha afmeldt EL.
  Så pludselig fik jeg et brev med et krav på ubetalte elregninger på 42.000!
  Dette var et forbrug efter min afrejse fra vores fælles lejemål.
  Men idet jeg ikke havde afmeldt ( troede ikke jeg skulle, da han blev boende ) (naiv? Ja og uvidende )
  Da de ikke kunne røre ham ( førtidspension, flyttet og nyt elselskab ) ja så hang jeg på regningen.
  Jeg prøvede alt ( telefonisk retssag, skifteretten (tror jeg det hed) og fogedretten)
  Så nu betaler jeg af på den regning også.
  Dette vil jeg sandsynligt gøre resten af mit liv, da beløbet jeg kan betale kun er 300 kr om måneden.
  Historien er meget længere, men jeg synes jeg skylder andre at fortælle min historie til skræk og advarsel! SKRIV ALDRIG UNDER PÅ NOGET MED MINDRE I ER. 200 PROCENT SIKRE PÅ I IKKE KOMMER OP AT HÆNGE PÅ NOGET !!! OG HUSK ALTID AT AFMELDE JER HOS ELSELSKABET, NÅR I FLYTTER OGSÅ SELVOM DEN ANDEN PART BLIVER BOENDE!!

  • Berthel Lehmann 21. april 2016, 17:10

   Hej Tina,
   Tak for det.

 • Bjarne Hansen 21. april 2016, 10:47

  Hvad med Østkraft de er ikke på listen

  • Berthel Lehmann 21. april 2016, 17:04

   Hej Bjarne,
   Jeg har kun talt med 5 af de største elselskaber og Østkraft er ikke iblandt dem.

 • Linda 21. april 2016, 10:42

  Dét er ihvertfald ikke rigtigt hvad SEAS Nve har svaret på denne om eksisterende kunder…:
  Spørgsmål 2:
  Kræver i depositum hos en eksisterende kunde, hvis denne er registreret i RKI, men ellers har betalt regninger til tiden?
  JO, DET GJORDE DE SÅ I MIT TILFÆLDE… Jeg havde boet i huset med min ex-mand, han flytter så og min nye kæreste flytter ind (Min nye kæreste hverken stod i RKI og havde altid betalt sine regninger til tiden)
  Jeg stod i RKI, men havde hele tiden stået for strømmen i huset, men efter han flyttede ind, skulle jeg betale et dep. på 4000,- og jeg har altid betalt min strømregninger til tiden, ja enda før betalingsfristen, jeg fik en frist på 1mdr. da de ellers ville afbryde forsyningen :/ Så ærlige er de ihvertfald ikke…