≡ Menu

Rykkergebyr, inkassogebyr og inkassoomkostninger – Så meget koster det

Der er regler for, hvor høje rykkergebyrer, inkassogebyrer og inkassoomkostninger må være fra kreditorer og inkassofirmaer.Inkassoomkostninger og gebyrer

Dog gælder der andre regler for SKAT. De må tage over dobbelt så meget i gebyrer, men mærkeligt nok er jeg ikke overrasket.

Gebyrer

Rykkergebyr
Hvis du ikke betaler til tiden har kreditor lov til at sende dig et rykkergebyr på kr. 100,-.
Det kan kreditor gøre 3 gange i alt med mindst 10 dages mellemrum, hvis du stadigt ikke betaler. Altså kr. 300,- i alt.

Inkassogebyr
Hvis kreditor vælger at sende sagen til inkasso kan de opkræve et inkassogebyr på kr. 100,-. Ifølge loven har de ret til det for at dække de omkostninger, der er forbundet med at sende gældsdokumenter til inkassofirmaet.

I alt løber det op i kr. 300,- for rykkergebyrer og kr. 100,- i inkassogebyr. I alt kr. 400,-.
Disse gebyrer kaldes også ”Debitorpålagte omkostninger”.

[adrotate group=”31″]

Basis inkassoomkostninger

Når inkassofirmaet har fået overdraget inddrivelsen fra kreditor, har de ret til at lægge inkassoomkostninger på, som du skal betale (også kaldet inkassobeløb).

Disse basis inkassoomkostninger er fastsat ved lov, hvis du og inkassofirmaet kan finde en løsning sammen og undgå møde i fogedretten.

“Basis inkassoomkostninger” kaldes også ”udenretslige”. Udenretslig er også et udtryk for, at kravet er i inkassoprocessen. Altså for selve inddrivelsesprocessen før, sagen kommer til Retten/ Fogedretten.

Basis inkassoomkostninger udregnes efter, hvor stor gælden er (september 2015):

Inkassoomkostninger skema

*Takster for basis inkassoomkostninger deles op i to:
Fremmedinkasso: hvis kreditor hyrer et inkassofirma for at inddrive gælden.
Egeninkasso: kreditor selv har en inkassoafdeling til at inddrive gælden.

De fleste store finansieringsselskaber og banker har selv en inkassoafdeling. Bl.a. DER, Ekspres Bank og GE Money Bank.

Yderligere inkassoomkostninger

Hvis du og inkassofirmaet ikke bliver enige om en aftale, kan de indkalde dig i fogedretten.
Hertil lægges yderligere omkostninger ovenpå basisomkostningerne.

Det har de lov til, da der skal bruges mere tid på de praktiske opgaver i forbindelse med at indkalde dig, kontakte fogedretten for mødeindkaldelse, forberede sig på jeres møde i fogedretten, mødesalær osv.

Det findes ikke fastsatte takster for yderligere omkostninger.
I loven står der blot, at disse udgifter skal være ”rimelig og relevante”.
Disse udgifter kaldes ”indenretslige”

Eksempel (uden renter)

Karen skylder GE Money Bank kr. 150.000,- og kan ikke længere betale de aftalte afdrag fordi hun har mistet sit arbejde.

Hun modtager 3 rykkerbreve med 10 dages mellemrum og sendes derefter til inkasso.

Inden gælden er sendt til inkasso skylder hun GE Money Bank (uden renter):

Hovedstol (det lånte beløb) kr. 150.000,-
3 rykkergebyrer (3 x 100,-) kr. 300,-
Inkassogebyr kr. 100,-
I alt kr. 150.400,-

Nu sendes gælden til inkasso og nu ser regnestykket sådan ud (uden renter):

Gæld fra GE Money Bank kr. 150.400,-
Basis inkassoomkostninger kr. 2.200,- (se ”egeninkasso” i skemaet)
I alt kr. 152.600,-

Nu er hendes gæld altså steget fra kr. 150.000,- til kr. 152.600,- på 4-5 uger.

En uge senere får Karen et nyt job og hun bliver enige med inkassofirmaet om at starte en betalingsordning.
Hvis Karen overholder denne betalingsordning, løber der ikke flere omkostninger på (bortset fra de renter, der løber på under tilbagebetalingsperioden).

Gebyrer hos SKAT

Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) har deres helt egen lov om gebyrsatser.

SKAT har ret til at opkræve kr. 250,- i gebyr for:
Udsendelse af erindringsskrivelse (rykkerbrev), afgørelse om lønindeholdelse og tilsigelse til udlægsforretning.

Links til mere information

Rykkergebyr (alm. kreditorer)
Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (retsinformation.dk)

Gebyrer (SKAT)
Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden (retsinformation.dk)

Inkassogebyr
Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (retsinformation.dk)

Inkassoomkostninger
Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (retsinformation.dk)