≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Hvad skal jeg gøre, hvis min gæld er forældet?

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Nu har du muligheden for at fortælle kreditor, at gælden er forældet og at du ikke længere erkender gælden.

Hvis du har en gæld, du mener, er forældet, vil jeg anbefale at du kontakter en gældsrådgiver, så du er 100 % sikker på, at den nu er forældet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

{ 1126 kommentarer }
{ 1126 kommentarer… add one }
 • tommy sørensen 15. marts 2018, 15:59

  Hvilken gæld kan ” tages ” via skatte penge og skal man have skrevet under på erklæringer herom før det effektueres? MVH. Tommy

  • Berthel Lehmann 16. marts 2018, 12:41

   Hej Tommy
   SKAT indkræver kun penge, når gælden er til det offentlige.
   Dog med den undtagelse, at kreditor kan tage udlæg i evt. overskydende skat.

 • Kirsten 6. marts 2018, 01:19

  Er der forskel på forældelsesfristen på lån optaget på et lånedokument, hvor der er underskrevet med ‘blæk’ og på et lån optaget med udelukkende underskrift af NEMid – som fx. de små hurtig-lån ydet af vivus og ferratum?

  • Berthel Lehmann 7. marts 2018, 08:13

   Hej Kirsten
   Nej. Der er der ingen forskel på.

 • Anders 5. marts 2018, 09:30

  Har kreditor ret til at sende et “frivilligt forlig brev” der videre dikterer “…kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse” – paa en gaeld der er 17 aar gammel? Hvordan undersoeger man med sikkerhed om gaelden er foraeldet, naar man ikke laengere har dokumentation / erindringer vedroerende detaljerne omkring den oprindelige gaeld?
  MVH Anders

  • Berthel Lehmann 5. marts 2018, 14:25

   Hej Anders
   Ja, kreditor har ret til at skrive den sætning, som du hentyder til. Den har dog ingen betydning, da de blot gør opmærksom på en rettighed, de allerede har.
   Vedr. dokumentation, kan du bede kreditor om at sende dig dokumentation for, at gælden er gyldig og evt. ikke forældet.

 • morten 2. marts 2018, 16:22

  Hej
  Jeg modtog et frivilligt forlig på en gammel gæld, som jeg årlig talt ikke kan huske om jeg har givet en underskrift til, i forliget står der at min hovedstol er 0kr og jeg slipper for 20000kr renter og omkostninger hvis jeg skriver under, mit spørgsmål er, om det er fordi gælden er forældet og det er deres måde at få mig til at anerkende gælden eller om deres skrivelse er legit?

  • Berthel Lehmann 5. marts 2018, 14:21

   Hej Morten
   Hvis gæld allerede er forældet, bliver den ikke gyldig, fordi du underskriver en skyldnererklæring.
   Hvis den ikke er forældet, vil de nok sørge for at afbryde forældelsen ved at du underskriver.
   Hvis du ikke underskriver vil de nok indkalde dig i fogedretten, hvilket tæller som afbrydelse af forældelsen.

 • michael hansen 26. februar 2018, 12:07

  hej.
  jeg er blevet kaldt i fogedretten med en gæld,som er forældet pr.7-2-18.
  jeg har derfor kontaktet fogedretten,og meddelt dem, at gælden er forældet.de siger så ,at de har modtaget kravet fra kreditor den 15-01-18,og pga langsom sagsbehandlingstid,har de først indkaldt mig nu.Og derfor gælder forældelsesfristen ikke,da de har modtaget kravet fra kreditor før gælden blev forældet. Kan det passe?
  hilsen Michael

  • Berthel Lehmann 2. marts 2018, 09:21

   Hej Michael
   Ja, det er korrekt.
   Man “straffer” ikke kreditor pga. lang behandlingstid i fogedretten.

 • Dan Kristensen 18. februar 2018, 19:51

  Hej
  Jeg skal i fogedretten vedrørende en gæld til danske bank et mindre lån. Det er meget gammelt tror vi snakker om 15 år. Jeg er først nu blevet bekendt om der findes en forældelses lov. Skal JEG kunne bevise noget i morgen eller kan jeg prøve at nævne jeg mener gælden er forældet og så handler fogeden efter det ( undersøger sagen) eller hvordan fungerer det. ? Kunne forestille mig jeg er indkaldt for at stoppe “uret”

  • Berthel Lehmann 19. februar 2018, 05:23

   Hej Dan
   Hvis du mener, at gælden er forældet, skal du gøre fogedretten opmærksom på dette inden mødet i fogedretten.
   Det er så fogedrettens pligt at undersøge, om dette er tilfældet.
   Det er kreditor, der skal bevise, at gælden ikke er forældet.

 • Jørgen 5. februar 2018, 08:55

  Hej Vi fik ordnet bryggers i 2015 smeden var færdig maj måned 2015 har rykket for regning men fik kun en på noget af arbejdet 1458 kr fik så yderligere en her januar måned på resten spørgsmål er den forældet efter 2 år og 7 måneder

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 10:04

   Hej Jørgen
   Det kan du læse i artiklen.

 • René 4. februar 2018, 12:25

  Hej med jer

  Jeg ville høre om min gæld til banken var forældet.
  Det er tale om et lån taget i 2002, jeg har intet hørt fra dem før jeg fik en indkaldelse til fogedretten i december md. 2017 med møde dato d. 2.2-18, da jeg møder op og ikke anerkender gælden men mener den er forældet bliver det udsat til 14-2-18 hvor jeg skal bevise at jeg ikke modtog en skrivelse fra kreditor før 1-1.2008. Hvordan står jeg her er gælden forældet eller hvad

  Mvh
  René

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 10:04

   Hej René
   Det er kreditor, der skal bevise, at gælden ikke er forældet.

 • Brian 1. februar 2018, 12:15

  Hej

  Jeg har en gammel gæld til Nordea, og har her i januar mdr. modtaget et brev fra Collectia, hvor de oplyser at de har overtaget gælden. Gælden er fra 1994 og der er en dom fra 1998. Jeg er indkaldt til fogedretten, men er kravet ikke forældet?
  Jeg har ikke været i kontakt med Nordea eller andre, samt skrevet under på noget siden gælden opstod, jeg har kun modtaget påmindelser i perioden. Gælden er i øvrigt næsten vokset til det dobbelte.

  mvh Brian

  • Brian 1. februar 2018, 12:23

   Korrektion: dom ca. kr. 15.000 fra 1988, anden gældspost ca. kr. 75.000 fra 1994

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:57

   Hej Brian
   Hvis du ikke har erkendt gælden direkte eller indirekte i de sidste 10 år, er gælden forældet.

 • Ghada 17. januar 2018, 00:14

  Hej
  Jeg har lånt 30.000 ( 40.000 med renter) kr. I 2009 fra en finansfirma / Bilka
  Jeg betalte omkring 30.000kr. Tilbage samme år. Pludslig hørte jeg at firmaet havde lukket og jeg spurgt Bilka flere gange om, hvordan jeg kan få det sidste betalt, men det kunne de ikke hjælpe mig med. Jeg flyttet til England og Pludselig sidste måned i 2017 blev jeg kontaktet af Lindorff og de vil have mig til at skrive under en skylderklæring på 37.000 kr. ! Selvom jeg kun skylder de 10.000kr. Tilbage. De mener at de ikke kunne få fat i mig og der løb renter på gælden alle de år jeg var flyttet. Jeg er forvirret og usikker om jeg vil skrive under på skylderklæring. Hvad vil du råde mig til ?
  MVH. Ghada

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:14

   Hej Ghada
   Hvis du er usikker på, om gældens størrelse er reel, kan du bede Lindorff om at sende dokumentation på, hvordan gælden er endt i den størrelse.
   Hvis du er enig, kan du underskrive en skyldnererklæring.

Skriv en kommentar

Næste artikel:

Forrige artikel: