≡ Menu

Facts om konkurs

Konkurs er lovens hårdeste metode, kreditorer kan bruge for at få penge ud af dig, og der findes mange myter og misforståelser omkring konkurs, og dem vil jeg aflive i denne artikel.Konkursbegæring

Det er i praksis næsten kun personer med selvstændig virksomhed, der erklæres konkurs af kreditorer, der vil have del i de værdier, som du ejer og få dem solgt og omsat til penge til dækning af deres tilgodehavende.

Desuden er det udover kreditor også muligt, at skyldner kan begære sig selv konkurs.

Ved konkurs mister du retten til at bestemme over dine ejendele i en periode. Dine værdier udgør konkursboet, og det bestyres af en kurator, som er udpeget af skifteretten eller valgt af kreditorerne.

En kurator er altså den person, der skal forvalte dine værdier, hvis du erklæres konkurs.

Mange tror, at man efter en konkurs er gældfri, hvilket IKKE er tilfældet.

Myte
På et tidspunkt erklærer jeg mig konkurs. Så forsvinder al min gæld
Sandhed
Efter en konkurs skylder du stadigt lige så meget væk!

Betingelser

Du kan erklæres konkurs, hvis du er erklæret ”insolvent”, hvilket betyder,

 • at du ikke kan overholde din betalingsaftale eller betalingskrav
 • den manglende betaling ikke skyldes forbigående (midlertidige) problemer.

Hvis du har solgt aktiver eller på usædvanlig måde betalt gæld, kan en konkurs også have det formål at skaffe aktiver tilbage, så de kan fordeles blandt alle kreditorer ligeligt.

Kreditors fordele og ulemper ved konkurs

Fordele:

 • Alle dine aktiver bliver sat under ”administration”, hvilket betyder at kreditor sikrer sig, at alle dine aktiver bliver gennemgået af en 3. part.
 • Aktiver bliver solgt og overskuddet fordeles forholdsmæssigt lige imellem kreditorerne.
 • Hvis kreditor mener, at du har optaget lån til at dække betalinger på andre lån, kan kurator kræve penge tilbage og fordele værdierne forholdsmæssigt lige imellem alle kreditorer.

Ulemper:

Med en konkurs tvinges du til at få endevendt din økonomi godt og grundigt

Med en konkurs tvinges du til at få endevendt din økonomi godt og grundigt

Kreditor skal stille sikkerhed for udgifter til administration af konkursen (kurator). Beløbet er betydeligt (ca. kr. 30.000,-) og derfor skal kreditor have en rimelig stor tro på, at du har værdier, der kan dække udgifterne til konkursen samt yderligere overskud, så kreditor kan få indfriet gælden helt eller delvist.

Hvis det viser sig, at værdierne ikke dækker omkostningerne til konkursen, er det kreditor, der skal dække omkostningerne.

Derfor kan det ofte ikke betale sig for kreditor at begære dig konkurs.

Dine fordele og ulemper ved konkurs

Fordele:

 • Efter en konkurs er dine chancer for en gældssanering bedre. Ved gældssanering efter en konkurs er reglerne mildere, og dine chancer for gældssanering øges. Dette gælder dog kun, hvis hovedparten af gælden er opstået i forbindelse med erhverv/ virksomhed.

Ulemper:

 • Udgifterne til administration af konkursen betales af dig, hvis du kan.
  Hvis du erklærer dig selv konkurs, skal du selv stille sikkerhed og betale alle omkostninger i forbindelse med konkursen (udgifter til kurator) på ca. kr. 30.000,-.
 • Det kan være et hårdt psykisk pres at blive sat under administration på denne måde.

Kurators opgaver

Ved en konkurs laver kurator en opgørelse over:

 • Dine værdier (dine ejendele)
 • Det kan f.eks. være bil, fast ejendom, bankindestående, tilgodehavender og indbo.
 • Din samlede gæld
Kurator er den person, der udpeges til at endevende din økonomi

Kurator er den person, der udpeges til at endevende din økonomi

Desuden undersøges det, om nogle kreditorer er blevet forfordelt eller har taget/ fået en uforholdsmæssig stor andel af din formue. I så fald kan det kræves, at værdierne/ pengene tilbagebetales, så de kan fordeles ligeligt imellem kreditorerne.

Det undersøges også, om du har solgt/ bortgivet værdier, der kan skaffes tilbage, så det kan fordeles imellem kreditorerne.

Rent praktisk foregår en konkurs på den måde, at dine ejendele sælges og overskuddet fordeles (forholdsmæssigt) til kreditorerne.

Det er dog kurator, der bestemmer, hvilke aktiver, der skal sælges.

Dine pligter og rettigheder ved konkurs

Du har visse pligter og rettigheder under konkursboets behandling:

 • Du skal give skifteretten og kurator adgang til alle oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af konkursboet.
 • Du må ikke forlade landet, medmindre skifteretten giver dig tilladelse.
 • Du skal give skifteretten besked, hvis du skifter bopæl eller fast opholdssted.
 • Du har ret til at deltage i alle skiftesamlinger.

Postspærring er normal procedure under konkurser og indebærer, at breve og forsendelser til dig omadresseres til kurator. Dette kan ske, når skifteretten vurderer, at det har betydning for boets behandling.

Opgørelse og afslutning

Når konkursboet kan sluttes, laver kurator et regnskab.

Hvis det under konkursboets behandling viser sig, at der kun er penge til at dække administration af konkursen, det vil sige til kurators salær og de faktiske udgifter, afsluttes konkursen og kreditorerne får intet.

Spørgsmål og svar til konkurs

Hvor længe er jeg erklæret ”konkurs”?
Fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekret (erklærer dig konkurs) til den dag, hvor kurator har afsluttet fordelingen af dine værdier og afholdt afslutning (skiftesamling i Skifteretten)

Bliver jeg registreret i RKI, når jeg erklæres konkurs?
Ja, du bliver registreret i RKI

Kan kurator råde over mine indtægter under konkursbehandlingen?
De aktiver, som kurator kan råde over, er kun de aktiver, du har på den dag, hvor du erklæres konkurs.

Det vil sige, at de aktiver (inkl. indestående på dine bankkonti), du har den pågældende dag, kan forvaltes af kurator.

De indtægter (løn) og værdier, du modtager eller får udbetalt i og efter konkursens periode er alene dine og kan ikke forvaltes af kurator eller andre.

Hvilke af mine værdier kan kurator sælge?
Kurator kan og vil sælge alle værdier, der vurderes at være unødvendige at eje for at kunne have ”et beskedent hjem” og holde en beskeden levefod.

Hvem betaler omkostningerne?
Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er 750,00 kr. Den, som indgiver en konkursbegæring, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen.

Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten og er typisk ca. kr. 30.000,-.

Omkostningerne til administration af konkursen betales af det overskud, konkursen indbringer.

Hvis administrationen af konkursen ikke kan betales af overskuddet fra konkursen, er det kreditor, der skal betale.

Links

Bekendtgørelse af konkursloven (retsinformation.dk)

Comments on this entry are closed.

 • Jacob Schulze 21. april 2018, 20:46

  Hej. Jeg er på vej til at skat erklære med konkurs, desværre – vil gerne have svar på 2 ting.

  1. Skal jeg betale til skifteretten ?
  2. Kan jeg sælge en maskine fra inden konkurs ?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:11

   Hej Jacob
   Jeg mener ikke, at du skal betale skifteretten.
   Det er normalt kreditor, der betaler omkostninger ved konkurs (SKAT i dit tilfælde).
   Hvis du sælger noget, når du ved, at en konkurs er på vej, skal du beholde pengene, så de kan gå til konkursboet.
   Jeg vil dog ikke anbefale at gøre noget, hvis du ved, at konkurs er på vej.

 • Stefan 30. marts 2018, 20:19

  Hej Berthel,

  Jeg håber, at du kan hjælpe.

  Der står i orienteringen om gældsanering, at der i en gældsanerings periode er et rådighedsbeløb for henholdsvis par og enlige. Jeg står selv i den situation, at jeg skal til at søge gældsarnering for mit firma, som kun står i mit eget navn. Det er derfor kun mig, der hæfter for gælden, men jeg bor sammen med min kæreste i et hus, som hun ejer. Så gør jeg vel ud fra, at vi er samlevere ? og vil det så også betyde, at en gældsanering også kommer til at påvirke hendes økonomi? Altså, at vores samleve rådighedsbeløb bliver 10.670 kr. pr. måned?

  Mange tak for din tid.

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 12:09

   Hej Stefan
   Det kommer ikke til at påvirke hendes økonomi.
   Dit rådighedsbeløb bliver kr. 5.335,-, da i bor 2 voksne sammen og ikke kr. 6.290,- (hvis du boede alene).