≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Hvad skal jeg gøre, hvis min gæld er forældet?

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Kontakt en gældsrådgiver eller advokat for at være sikker

Nu har du muligheden for at fortælle kreditor, at gælden er forældet og at du ikke længere erkender gælden.

Hvis du har en gæld, du mener, er forældet, vil jeg anbefale at du kontakter en gældsrådgiver, så du er 100 % sikker på, at den nu er forældet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

{ 1164 kommentarer }
{ 1164 kommentarer… add one }
 • Preben N 15. juni 2017, 16:14

  Hej Bertel!

  Den seneste opgørelse fra banken er fra 31.12.2006, vi blev så igen kontaktet via brev august 2016. Sagen skulle så være forældet !!!!!!

  Tak for svarene
  Preben N

 • Preben N 15. juni 2017, 14:24

  Hej Berthel.

  Vores gæld blev stiftet september 1987 og var sidst i fogedretten 2.august 1988.

  Mvh
  Preben N

  • Berthel Lehmann 15. juni 2017, 14:45

   Hej Preben,
   Før 2008 var en tilsendt påmindelse nok til at afbryde forældelsen.
   Så hvis i f.eks. fik en påmindelse/ opgørelse i dec. 2007 er den tidligst forældet i dec. 2017.
   Fra 2008 var en påmindelse ikke nok.
   Der skal man erkende gælden direkte eller indirekte, eller ved møde i fogedretten for at forældelsen afbrydes.

 • Preben N 14. juni 2017, 15:18

  Når der er 2 personer om et lånedokument og det kun er den ene part der er blevet kaldt i fogedretten, vil forældelsen så automatisk stoppe for den part der ikke er blevet indkaldt i fogedretten.

  Mvh
  Pn

  • Berthel Lehmann 15. juni 2017, 10:10

   Hej Preben,
   Nej, det mener jeg ikke.

 • Preben N 14. juni 2017, 14:51

  Vi har en gammel bankgæld fra1988. Fik opgørelse 31.12.06. Fik rykker august 2016. Vi er ikke blevet indkaldt til fogedretten og har ikke skrevet under på fortsat at skylde gælden, da vi mener den er forældet. Kan I hjælpe os?
  Mvh

  • Berthel Lehmann 15. juni 2017, 10:10

   Hej Preben,
   Hvornår blev gælden stiftet?

 • mn 13. juni 2017, 13:29

  Hvordan skal jeg forholde mig som kreditor ( anfordingslån / familielån ) gældsbrev mellem privatpersoner, fra 2015 med tvangsklausul, jeg som långiver kan ikke længere komme i kontakt med låntager, vedkommende er fraflyttet sin bopæl og oplyser ikke ny adresse, skal jeg overdrage sagen til fogedretten for fuldbyrdelse ?

  med venlig hilsen
  MN

  • Berthel Lehmann 14. juni 2017, 11:49

   Hej MN,
   Mit speciale er gældsramte personer og deres rettigheder/ muligheder.
   Hvis du har brug for hjælp til inddrivelse du kontakte nogle andre. Evt, et inkassofirma.

 • Bente Kristiansen 13. juni 2017, 09:57

  Hej jeg har en gæld 364.696kr fra et hus som er solgt på tvangsauktion d 07/09 2011 jeg har ikke skrevet under på noget og jeg har ikke hørt noget fra dem er den forældet.

  • Berthel Lehmann 13. juni 2017, 11:00

   Hej Bente,
   Gælden kan tidligst være forældet i 2021. Det kan du læse om i artiklen.

 • Bjarne 13. juni 2017, 08:41

  Hej
  Jeg har fået en indkaldelse til fogedretten. Jeg har dog en fornemmelse af, at sagen er forældet. Ved du, om det er muligt at få oplyst, hvornår man sidst var i retten med en sag?

  Hilsen
  Bjarne

  • Berthel Lehmann 13. juni 2017, 10:59

   Hej Bjarne,
   Du bør kontakte fogedretten med information om, at du mistænker gælden for at være forældet.
   De skal så undersøge det.

 • Junior 8. juni 2017, 16:10

  Har en gamle gæld til Shell fra 2005 og de tog mig i foged i 2010, og først nu få jeg noget fra lindorff. Er den forældet?
  Tak junior

  • Berthel Lehmann 12. juni 2017, 12:59

   Hej Junior,
   Hvis du har været i fogedretten i 2010 kan den tidligst være forældet i 2020.

 • christian jensen 24. maj 2017, 18:45

  hej jeg har engang haft en firma konto til en tømmergård. jeg har købt noget på konto og har siden hen ikke haft aktivitet i mit firma.
  dette sket i mellemrummet den 17/1 til den 27/3 2014.
  nu har jeg fået en rykker som jeg opdagede på en gammel mail konto. der er efterfølgende på løbet renter osv. de har i alt sendt mig 5 rykkergebyr og skriver nu en inkasso varsling.
  hvordan kan jeg forholde mig til dette

  MVH
  Christian jensen

  • Berthel Lehmann 25. maj 2017, 10:27

   Hej Christian,
   I forhold til forældelse, kan det måske være tilfældet, hvis du ikke direkte eller indirekte har erkendt gælden siden dengang.
   Hvis du er sikker på det, kan du bede inkassofirmaet eller kreditor om dokumentation for, at gælden ikke er forældet.

 • Malene 24. maj 2017, 00:38

  Jeg skulle have ca 8.000kr tilbage fra skat tidligere i år. Da pengene ikke kom på min konto ringede jeg til skat. De sagde at det var fordi der var en gammel gæld på 2000kr fra 01.04.2013 på en grøn afgift der ikke var betalt. Jeg stillede mig undrende overfor hvorfor disse ikke tidligere var blevet inddrevet. Hun svarede at det måtte være fordi deres system havde drillet de sidste par år. Mit spørgsmål er så om denne gæld ikke er forældet?

  Mvh Malene

  • Berthel Lehmann 25. maj 2017, 10:20

   Hej Malene,
   Der gælder 10 års forældelse.

Skriv en kommentar

Næste artikel:

Forrige artikel: