≡ Menu

Formue og gæld i ægteskabet

Når man bliver gift skal man være opmærksom på, at de økonomiske tilhørsforhold ændrer sig og det overrasker mange!

Gæld

Hvis man har optaget lån personligt, vil man selv hæfte for gælden indtil den er betalt, gift eller ej. Gæld forbliver altså personlig, så man aldrig kan komme til at hæfte for en anden persons gæld.
Man kan dog hæfte for en anden persons gæld, hvis man er kautionist eller har taget fælleslån.

Formue

I modsætning til gæld, bliver formue fælleseje. Det betyder at værdier (f. eks. bil, hus, opsparing og andre værdier bliver fælles. Hvis man skulle blive skilt, skal alle disse værdier deles i 2, så begge parter får halvdelen hver, uanset hvor meget man tog med ind i ægteskabet.

Så hvis du har en bil til en værdi til kr. 100.000,- når du bliver gift, går halvdelen af værdien automatisk til din partner, hvis i bliver skilt. Man kan dog få “særeje” ved ægteskab, så værdier ikke skal deles ved skilsmisse.

[adrotate group=”31″]

Hvis du bliver arbejdsløs

De fleste er overbevist om, at man kan modtage hjælp fra det offentlige, hvis man mister sit arbejde. Tro om!

Hvis man er gift og bliver arbejdsløs, er det partneren, der skal forsørge dig! Så hvis ægtefællen har alm. job er det dennes pligt at betale alle dine udgifter.
Hvis det vurderes, at ægtefællens økonomi ikke kan bære begges udgifter, kan man dog godt få økonomisk hjælp fra det offentlige.

Tag stilling før du bliver gift!

Mange vil mene, at når man bliver gift skal økonomien være fælles. Både gæld og formue. Ca. 35% af alle ægteskaber ender i skilsmisse (2010) og i løbet af de sidste ti år er antallet af skilsmisser steget med 18 procent!

Derfor er det vigtigt at tale den økonomiske situationen igennem med sin kommende ægtefælle ved en evt. skilsmisse, selvom det for mange er meget ubehageligt.

Rigtigt mange skilte personer står i en økonomisk klemme pga. den tidligere ægtefælle og det er kilden til en masse konflikter mange år frem med din eks.

Jeg mener at gæld og formue skal forblive personlig, også selv om man er blevet gift.
Man skal have 3 økonomier: 2 personlige og en fællesøkonomi, hvor husleje og andre fællesudgifter betales fra. Den ene part kan dog vælge at tilføre fællesøkonomien mere end den anden som foræring.

Her et eksempel:
Mette og Søren skal giftes. Inden de bliver gift, ser deres økonomiske situation således ud:

Mette:
Forskellige forbrugslån på i alt kr. 250.000,-
En bil til en værdi af kr. 150.000,-

Søren:
Ingen gæld
Aktiver (værdier) for i alt kr. 550.000,-

Ved skilsmisse
Sådan ser deres økonomiske situation ud, hvis de bliver skilt:
(hvis gæld og værdier ikke ændres i den periode, de er gift)

Mette:
Gæld: Hun beholder sin egen gæld på kr. 250.000,-

Søren:
Gæld: Ingen gæld

Formuen
Den skal som tidligere nævnt deles i mellem de 2 ægtefæller.
Søren havde værdier for kr. 550.000,- og Mette for kr. 150.000,-. Det er en samlet formue på kr. 700.000,- som skal deles i 2.
Altså får de hver kr. 350.000,-

Det har altså været et dyrt ægteskab for Søren, mens Mette er blevet kr. 200.000,- rigere!

Mon ikke dette scenarie kan give massive konflikter?