≡ Menu

Gældssanering – hvor høje må boligudgifter være?

Mange får afslag på gældssanering, fordi boligudgifterne er for høje. Men hvor høje må de Gældssanering husleje boligudgifteregentlig være for at få gældssanering?

I denne artikel ser vi på retspraksis. Altså, hvad de forskellige retskredse i tidligere sager har vurderet som ”rimelige udgifter til bolig” og hvilke, der anses for at være urimelige.

I (Bekendtgørelse om gældssanering) står der ikke, hvor høje boligudgifter må være. Det er beskrevet med ordene ”rimelige udgifter til bolig”:

§ 3. Det månedlige afdrag udgøres af skyldnerens og dennes ægtefælles månedlige nettoindkomst, jf. § 4, med fradrag af følgende udgifter:
1) rimelige udgifter til bolig

Så er spørgsmålet naturligvis, hvad er ”rimelige udgifter til bolig”?

Hvad medregnes i boligudgifter?

§ 5. Nettoboligudgiften udgør udgifter til lejebetaling, ydelser på prioritetsgæld, fællesudgifter vedrørende ejendommen, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, el, gas, vand og varme, renovation og lignende samt bygnings- og brandforsikring for skyldneren, dennes ægtefælle og husstandens hjemmeboende mindreårige børn med fradrag af boligstøtte og andre ydelser, der tilfalder husstanden i kraft af boligen. Der kan efter § 3, stk. 1, alene fradrages en rimelig nettoboligudgift.

Udgifter som antennebidrag, vaskeriudgifter og indboforsikring, medtages ikke som boligudgifter.

Eksempel på udregning af nettoboligudgift

Nettoboligudgiften er boligudgifter fratrukket div. tilskud som f.eks. boligstøtte.

Lejebolig

Hvis du f.eks. bor alene i lejebolig, udregnes din nettoboligudgift ved at lægge husleje, el, gas, vand og varme sammen. Hvis du får boligstøtte eller andre tilskud til boligen, skal det trækkes fra.

Eksempel på udregning af nettoboligudgifter (pr. mdr.):

Husleje kr. 5.350,-
Vand kr. 150,-
Varme kr. 600,-
El og gas kr. 350,-
Boligudgifter i alt = kr. 6.450,-
Boligstøtte kr. 740,-
Nettoboligudgifter = 5.710,-

Så i dette eksempel vil dine nettoboligudgifter være kr. 5.710,-/ mdr.
Hvis i f.eks. bor 2 voksne i denne bolig, vil dine nettoboligudgifter være 50% (kr. 2.855,-).

Ejerbolig

Hvis du bor i ejerbolig, udregnes din nettoboligudgift ved at sammenlægge ydelse på prioritetsgæld, fællesudgifter, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, el, gas, vand, varme, renovation samt bygning/ brandforsikring.

Hvis der er friværdi i boligen, skal det normalt undersøges, om friværdien kan belånes, så kreditorerne kan få del i friværdien.

Hvis boligen ejes af din samlever/ ægtefælle og denne har betalt for boligen med egne penge, skal friværdi ikke belånes.

Hvem bestemmer, hvad rimelige udgifter er?

Det er op til den retskreds (skifteretten), hvor du søger gældssanering. Der er stor forskel på, hvad ”rimelige boligudgifter” vurderes til at være i Københavnsområdet sammenlignet med f.eks. Nordjylland.

Tommelfingerregler vedr. nettoboligudgift:

  • må ikke være for høj i forhold til det område, du bor i
  • må generelt ikke overstige kr. 6.500,- for enlige og kr. 10.000,- for en familie med børn

og lejligheden må ikke være for stor (antal kvm.), hvis du kan få en mindre og billigere bolig i en rimelig størrelse, der dækker dit/ jeres behov.

Alle 3 punkter skal være opfyldt. Du skal dog være opmærksom på, at selvom de 4 punkter er opfyldt er det ikke sikkert, at dine nettoboligudgifter accepteres. I så fald kan en klage over afgørelsen være aktuel.

Husk! Disse er ca. tal og selvom dine boligudgifter er højere, kan det måske accepteres, hvis perioden for gældssanering forlænges udover 3 år.

Længere nede kan du læse nogle eksempler på, hvor høje udgifter må være i de forskellige retskredse.
Ved at se på tidligere sager, kan vi sjusse os frem til, hvilke nettoboligudgifter, der er for høje og hvilke, der er accepteret.

Hvis dine nettoboligudgifter er for høje

Der er heldigvis lidt fleksibilitet, hvis dine nettoboligudgifter vurderes til at være lidt for høje. I nogle tilfælde accepteres nettoboligudgifter, selvom de er lidt for høje. I så fald vil perioden for gældssanering forlænges ud over de normale 3 år.

På den måde kan du blive boende, og som kompensation, forlænges perioden (normalt 3 år) i op til max. 6 år (det er min erfaring i praksis).

På den måde ”straffes” dine kreditorer ikke pga. de høje nettoboligudgifter, da de modtager dividende i mere end 3 år.

Lej et værelse ud

Hvis dine nettoboligudgifter er for høje, kan du også leje et værelse ud.

Det kan være en løsning, hvis det er praktisk muligt i din bolig. Vær opmærksom på, at hvis du lejer et værelse ud, kan det have indflydelse på boligtilskud som f.eks. boligstøtte.

Ved udlejning af et værelse, skal du sørge for at lave en lejekontrakt med lejer, så der er styr på det formelle.

Eksempler på rimelige og urimelige nettoboligudgifter

Kilde: ”Gældssanering i praksis og gældssanering i konkurs” af Lilian Hindborg

Læs disse afgørelser og få en fornemmelse af, hvor grænserne ligger i det område, hvor du bor. Afgørelserne er faldet imellem år 2007 og 2016 (årstal er noteret ud fra afgørelserne).

Rimelige nettoboligudgifter (accepteret)

Sjælland
København: ca. kr. 6.500 (1 voksen) min erfaring i 2018
Nykøbing Falster: kr. 4.304 (1 voksen og 1 delebarn) 2009
Helsinge: kr. 6.467,- (1 voksen og 2 børn) 2016
Helsingør: kr. 9.000,- (1 voksen og 2 delebørn) 2016

Fyn
Svendborg: kr. 5.850,- (1 voksen) 2013

Jylland
Hjørring: kr. 7.411,- (5 personer) 2007
Sæby: kr. 6.198,- (1 voksen og 2 delebørn) 2009
Ikast: kr. 9574,- (2 voksne og 2 børn) 2009
Lidt uden for Viborg: kr. 9.500,- (4 personer) 2013
Lidt uden for Viborg: kr. 7.500,- (1 voksen og 3 delebørn) 2015
Løgstør: kr. 5.931,- (1 voksen og 3 delebørn) 2015
Åbenrå: kr. 7.500,- (2 voksne) 2016
Horsens: kr. 8.552,- (2 voksne og 2 børn) 2016

Bornholm
Kr. 7.523,- (1 voksen og 1 barn) 2016

Urimelige nettoboligudgifter (ikke accepteret)

Sjælland
Københavns centrum: kr. 7.500,- (1 person) 2007
Nærheden af København: kr. 7.470,- (1 person) 2008
København S: kr. 12.200,- (1 voksen og 2 delebørn) 2015
Høje Taastrup: kr. 7.300,- (1 person) 2007
Nordøst: kr. 10.022 (2 personer) 2012
Næstved: kr. 8.700,- (1 voksen og 1 barn over 18 år, der selv betaler 500,-) 2013
Rungsted: kr. 9.744,- (1 voksen og 1 barn) 2014
Slagelse: kr. 11.900,- (2 voksne, 1 barn over 18 (betaler ikke husleje) og 1 delebarn) 2015
Nær Holbæk: kr. 7.400,- (1 voksen og 1 barn) 2015

Fyn
Odense: kr. 6.200,- (1 person) 2010

Jylland
Djursland: kr. 5.825,- (1 person) 2010
Randers: kr. 12.503,- (4 personer) 2011
Randers: kr. 11.313,- (2 personer) 2011
Lidt udenfor Århus: kr. 9.189,- (2 personer) 2011
Landsby i Midtjylland: kr. 7.200,- (1 person) 2012
Hobro: kr. 10.000,- (3 personer) 2012
Fredericia: kr. 11.572,- (2 voksne og 3 børn, heraf 2 delebørn) 2012
Vojens: kr. 6.600,- (1 person) 2014
15 km. nordvest fra Århus: kr. 9.275,- (2 voksne og 1 barn) 2014
Esbjerg: kr. 8.615,- (2 personer) 2014

Bornholm
6.900,- (2 personer) 2011

Umuligt at finde en billig bolig

Mange af de personer jeg møder i min rådgivning, bliver frustreret over denne regel. Sagen er jo, at det er meget svært/ umuligt at finde en billig bolig i storbyer som f.eks. København, Århus og Odense.

Men det tages der ikke hensyn til i skifteretten og derfor kan du blive nødt til at finde en billigere bolig og søge igen. Alternativt leje et værelse ud, hvis det er muligt.

Særlige omstændigheder

Som altid er der undtagelser fra reglen. Hvis du f.eks. er handicappet og har særlige behov, kan der tages hensyn til dette. Det beror altid på en individuel vurdering.

Abonnér
Giv besked når

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
{ 0 comments… add one }