≡ Menu

Eftergivelse af gæld til det offentlige

Hvis du har en stor gæld til det offentlige, har du mulighed for at få eftergivet denne gæld. Ifølge SKAT, skal du dog høre til gruppen “socialt udsatte”. Selvom du ikke mener at høre til gruppen af “socialt udsatte” bør du søge alligevel.

SKAT kan eftergive din gæld til det offentlige

SKAT kan eftergive din gæld til det offentlige

Socialministeriet definerer socialt udsatte bredt som “personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne.”

Det er dog IKKE min erfaring, at dette overholdes/ efterleves. Jeg har set flere tilfælde, hvor det kan diskuteres om disse kunne defineres som “socialt udsatte”. Derfor bør du søge, selvom du ikke ser dig selv som “socialt udsat”.

Ansøgningen skal sendes til Inddrivelsescentret (SKAT´s “inkasso afdeling”), og de tager stilling til, hvilke gældsposter, der kan eftergives eller delvis eftergives.

Hvis du har ”betydelig” gæld til andre kreditorer end det offentlige, vil SKAT bede dig søge gældssanering.

Betingelser

Det er en betingelse for eftergivelse, at du ikke er i stand til, og at du heller ikke inden for de nærmeste år kan betale din gæld. Du skal opfylde en del andre betingelser, f.eks. at gælden ikke er pådraget ved strafbare forhold.

Hvis du opfylder betingelserne for eftergivelse, kan gælden eftergives enten helt eller delvis. Hvis du får delvis eftergivelse, kan den del af gælden, som du skal betale, afdrages over f.eks. 5 år.

Har du gæld til det offentlige, og har du over en 4-årig periode, i mindst 3 år fået:

 • kontanthjælp
 • starthjælp
 • tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • introduktionsydelse
 • arbejdsløshedsdagpenge

og er kommet i:

 • arbejde
 • fleksjob
 • under uddannelse
 • under revalidering

kan du søge SKAT om at få eftergivet din gæld til det offentlige.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du kunne få din gæld til det offentlige eftergivet over en årrække med et fast beløb om måneden. Oftest over en periode på 5 år.

Men det er en betingelse, at du bliver ved med at være i job, fleksjob, uddannelse eller revalidering.

Eftergivelsen vil blive stillet på ”stand-by”, hvis du begynder at modtage kontanthjælp igen. Hvis du modtager kontanthjælp i en periode, der er længere end 12 måneder, vil eftergivelsen helt bortfalde.

Får du ny gæld til det offentlige, skal du sørge for at betale den, da eftergivelsen ellers bortfalder.

Gæld der IKKE eftergives

Som hovedregel kan du ikke få eftergivelse af gæld til det offentlige, hvis:

 • dine økonomiske forhold er uafklarede
 • du har handlet uforsvarligt vedr. din økonomi
 • en del af gælden skyldes strafbare eller erstatningspådragende forhold
 • du har ikke betalt af på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det
 • du har handlet med henblik på eftergivelse af gæld
 • der er andre omstændigheder, som taler afgørende imod eftergivelse.

Tips

Hvis du ikke overholder alle betingelserne for eftergivelse af gæld til det offentlige, så ansøg alligevel. Det er gratis, og i nogle tilfælde eftergives gæld, selvom ikke alle betingelser er opfyldt.

Links

Eftergivelse af gæld til det offentlige. (retsinformation.dk)
Ansøgning om eftergivelse af gæld til det offentlige

 
{ 91 kommentarer }
{ 91 kommentarer… add one }
 • Louise 15. juni 2017, 10:01

  Med flexjob menes at man har jobbet og ikke kun flexjob bevillingen ikke?

  Jeg er bevilliget flex og modtager ledishedsydelse, kan jeg mon søge nu eller skal jeg vente til jeg har fundet et flexjob ?

  • Berthel Lehmann 15. juni 2017, 10:11

   Hej Louise,
   Du skal have arbejde. Det er ikke nok at have bevillingen.

 • Helle Agregaard 12. juni 2017, 18:56

  Hej
  Strafbare forhold, så tænkes der på afsoning, retssager og bøder?
  Jeg har en svigersøn der skylder ca 500.000kr til SKAT, bla for ovenstående.
  Han har afviklet privat gæld de sidste 5 år.
  Han har taget HF og er startet på seminarium vinter 2017, skal læse 3 år endnu.
  Ved siden af SU tjener han penge ved vikarjob. Han er 32. Og har en fortid i den kriminelle verden men tog en beslutning for 5 år siden om at omlægge sit liv.
  Skal han vente med at søge om gælds fritagelse eller nedsættelse af SKAT til han er færdig udddannet og har vist at han har fast indkomst?
  Eller skal han søge nu?
  Mvh
  Helle

  • Berthel Lehmann 13. juni 2017, 06:28

   Hej Helle,
   Ja, han skal vente til han er færdiguddannet og har fået fast fuldtidsarbejde.
   Det er ikke muligt at få gældssanering eller nedsættelse af gæld til SKAT, medmindre det er opfyldt.

Skriv en kommentar

Næste artikel:

Forrige artikel: