≡ Menu

Om udlæg i fogedretten og hos pantefogeden

Hvis du skylder penge og ikke betaler, kan kreditor eller deres inkassofirma bede fogedretten om at hjælpe med at indkræve pengene.

Det kan de gøre ved at tage udlæg i f.eks. fast ejendom, bil, indskud i din lejelejlighed eller andre værdigenstande.

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Finansieringsselskaber bruger fogedretten til at tage udlæg i dine værdier

Hvis du skylder penge til det offentlige og ikke betaler, er det pantefogeden og ikke fogedretten, der foretager udlæg.

Det offentlige har nemlig deres egne pantefogeder, der kan tage udlæg i dine værdier hurtigere og mere effektivt end fogedretten.

Læs mere om gæld til det offentlige i artiklen “Gæld til det offentlige“.

Udlæg betyder, at kreditor på et senere tidspunkt kan forlange, at de værdier (aktiver), der er foretaget udlæg i, skal sælges, så kreditor kan få sine penge.

De værdier, der er taget udlæg i, ejes dermed ikke af dig og du må ikke sælge det, give det bort eller på anden måde bortskaffe det.

Hvis kreditor tager udlæg i dit indskud til din lejelejlighed, kan kreditor dog ikke kræve, at du flytter ud af din lejebolig, så de kan få indskuddet.

De vil da først få udbetalt indskuddet, den dag du flytter ud af lejemålet.

Har du derimod fast ejendom som hus, ejerlejlighed eller andelslejlighed, kan kreditor kræve, at du selv sælger ejendommen eller at boligen sættes på tvangsauktion.

Også selv om du dermed tvinges til at flytte og ikke har andre steder at flytte hen. Dette har der været meget debat om, da folk sættes på gaden uden et sted at bo.

Udlæg i fogedretten

I fogedretten vil de spørge dig, om du kan betale hele det skyldige beløb. Hvis du ikke kan det, vil kreditor spørge til dine værdier.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod"

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og levefod”

Hvis du har nogle værdier (aktiver), som ikke hører til ”et beskedent hjem” og ikke er nødvendige for at kunne arbejde eller lignende, kan der tages udlæg i det.

Hvis du har penge på din bankkonto, som ikke vurderes nødvendige for at kunne leve, kan fogedretten kræve pengene udbetalt på kreditors vegne.

Du kan læse mere om mødet i fogedretten i artiklen “Sådan klares Fogedretten nemt“.

Hvad kan der tages udlæg i?

Der kan ikke foretages udlæg i små pengebeløb, sædvanligt indbo eller i andre værdier af beskeden værdi, som er nødvendige for familiens erhverv eller uddannelse.

Der kan ikke tages udlæg i det, som skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”.

Almindeligt indbo som sofa, spisebord og lignende bliver der som regel ikke taget udlæg i. Men har du dyre designermøbler/ elektronik eller andet af høj værdi, kan der tages udlæg i det.

I retsplejeloven står der, at der ikke kan tages udlæg i værdier, som har særlig personlig betydning for dig. Men har tingene meget høj værdi, kan der i nogle tilfælde tages udlæg i dem alligevel. Værdierne kunne f.eks. være arvestykker og lign.

Det er fogedretten og ikke kreditor, der bestemmer hvilke værdier, der skal tages udlæg i, og fogedretten skal tage udlæg i de værdier, som den skønner, du og din eventuelle familie kan undvære.

Pantefogeden (ved gæld til det offentlige) har ret til selv at vurdere, hvilke værdier, der tages udlæg i.

 

Fogedforretning (beslaglæggelse)

Pantefogeden og fogedretten kan foretage en såkaldt ”fogedforretning”. Det vil sige, at fogeden møder op på din bopæl og beslaglægger de værdier, som du har i hjemmet. Beslaglæggelse af dine værdier kalder man også for udlæg. Du har dog ret til at beholde et beskedent hjem og levefod.

De beslaglagte effekter sælges på auktion for at dække din gæld. Hvad ”Et beskedent hjem og levefod” betyder, eller hvordan det tolkes, bestemmes alene af pantefogeden eller fogedretten.

Kan fogedretten hæve penge på min konto?

Penge i banken er også værdier og derfor kan kreditor bede forgedretten om de penge, der står på din konto. I fogedretten har du pligt til at tale sandt og hvis du bliver spurgt om dit indestående i banken kan fogedretten hæve penge på din konto, uden accept fra dig!

Fogedretten vil acceptere, at du har penge stående til alm. forbrug, som f.eks. mad resten af måneden og andre nødvendige udgifter, men de vurderer, at du har for meget stående kan de altså hæve dem til kreditor.

Forbered dig inden fogeden tager udlæg, og undgå overraskelser!

Det er svært at vide, hvilke værdier, fogedretten og pantefogeden vurderer, at de kan tage udlæg i. Det er baseret på deres vurdering, og derfor kan det være, at du ikke er enig i vurderingen.

Hvis du ved, at fogeden vil tage udlæg i nogle værdier, så sørg for at sælge det inden og brug det til at afvikle din gæld.

Dette gælder også fast ejendom. På tvangsauktioner bliver din bolig nemlig højst sandsynligt solgt til en lavere pris, end hvis du selv sælger det.

Det samme gælder smykker, malerier, biler, designermøbler og andre værdier.

Hvis du f.eks. har en bil, der er nødvendig for at kunne arbejde, vil de muligvis vurdere, at den alligevel skal sælges, da du kan bruge den offentlige transport eller anskaffe dig en billigere bil.

Derfor bør du, inden besøget i fogedretten, vurdere, hvilke værdier du kan undvære. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte pantefogeden eller fogedretten inden, så det er afklaret, inden der evt. tages udlæg i værdierne.

Når du indkaldes til fogedretten eller Inddrivelsescentret (gæld til det offentlige), er det vigtigt, at du møder op.
Hvis du ikke møder, vil du blive efterlyst og hentet af politiet. Politiet vil køre dig direkte til Inddrivelsescentret eller Fogedretten. Hvis det ikke er indenfor alm. åbningstid, vil du skulle være i politiets varetægt, indtil de kan aflevere dig.

Hvis du ikke er hjemme, når fogeden vil foretage udlægsforretning på din bopæl, har de ret til at låse sig ind med politiet og hjælp fra en låsesmed.

Så vær til stede!

Hvis du er syg eller af en eller anden grund ikke kan møde, kan du kontakte pantefogeden eller fogedretten for at aftale en ny tid. De kan kræve en lægeerklæring, hvis du er syg.

De kan afvise at give dig en ny tid, hvis de vurderer, at du godt kan møde.

{ 702 kommentarer }
{ 702 kommentarer… add one }
 • Karina 26. februar 2018, 21:14

  Hej Berthel. Jeg skylder min bank 128.000,- som jeg pt ikke kan afdrage på. Jeg har en person forsikringssag om evt erstatning kørende for øjeblikket. Kan banken uden videre tage disse penge, hvis jeg vel at mærke får erstatning…? Mvh Karina

  • Berthel Lehmann 2. marts 2018, 09:23

   Hej Karina
   Ja, det kan banken gøre, medmindre erstatningen er kreditorbeskyttet.
   Hvis pengene indsættes i en anden bank, kan din nuværende bank ikke modregne i din erstatning.
   Det kan du læse mere om her:
   http://www.budgethuset.dk/kreditorbeskyttet-konto/

 • Lene Hansen 20. februar 2018, 07:45

  Jeg står i den situation at min bolig er faldet så meget i værdi at jeg skylder meget mere til realkredit. Ca 300.000 kr i underskud. Kan andre kreditorer forlange huset på tvang altså gøre udlæg i det, når der ikke er penge at hent i ejendommen? Altså de penge der evt kom ind med et tvangssalg, dem skal realkredit og bank vel have? Jeg er meget usikker på dette her, da min økonomi lige nu er sådan at jegner stavnsbundet til huset, men har andre kreditorer (privat lån) jeg ikke kan betale fremover.

  • Berthel Lehmann 23. februar 2018, 11:39

   Hej Lene
   Hvis der ikke er friværdi i boligen er det normalt realkredit og bank, der har det sidste ord vedr. en tvangsauktion.
   Så hvis du overholder betalinger til disse, vil boligen normalt være fredet for tvangssalg.

 • Leo Falck Clausen 13. februar 2018, 14:34

  Hvis Fogedretten foretager udlæg på min lønkonto på vegne af en kreditor, kan de så gøre det hver eneste måned til hele gælden er betalt? Jeg går ud fra at jeg får lige så jeg kan overleve mht faste udgifter og mad – resten kan kreditor hæve på min konto hver eneste måned jeg får løn?

  • Berthel Lehmann 15. februar 2018, 10:31

   Hej Leo
   Udlæg i indestående i bank kan kun foretages, når du er til møde i fogedretten.,
   De kan ikke tage udlæg i kommende løn.

 • Jens Rasmussen 31. januar 2018, 17:28

  Hi Berthel, læser med stor interesse spsm/svar. Kan du ud fra din erfaring svare på flg. eksempel: En gæld på fex. 100ts. skal afvikles. I fogedretten opstår der ueninghed mellem kreditor/skyldner. Skyldner tilbyder X-kr. i afdragsordning pr. mdr. Men kreditor vil have Y-kr pr. mdr. Forudsat skyldner overholder sin afdragsordning, må kreditor så affinde sig dermed – eller kan fogeden intervenere(dømme), og derved kalde den misligholdt, og evt. erklære skyldner insolvent, med indberetning til RKI osv.osv. Takker for svar og venlig hilsen/Jens

  • Berthel Lehmann 13. februar 2018, 09:22

   Hej Jens
   En betalingsordning i fogedretten er frivillig.
   En foged kan ikke dømme dig til at skulle betale, hvis du ikke kan eller vil.
   Insolvent betyder, at der ikke kan tages udlæg i skyldners værdier, da denne ikke har nogle.

Skriv en kommentar