≡ Menu

Sådan skifter du bank, hvis forholdet knager

En hvilken som helst bank i Danmark har pligt at oprette en NEM konto til dig, medmindre du har været voldelig eller vist truende adfærd!

Alle har ret til at skifte bank

Alle har ret til at skifte bank

Hvis du har et dårligt forhold til din bank er der intet, der hindrer dig i at flytte din NEM konto til en anden bank.

Din NEM konto er den konto, hvor din indtægt går ind fra din arbejdsgiver eller ydelser fra det offentlige og kaldes også din ”lønkonto”.

Hvis dette er tilfældet, kan du nemt flytte din NEM konto til en anden bank. Den nye bank kan dog afvise at du flytter dit lån med over, men det gør ikke noget.

Det lån, du måtte have i din nuværende bank, forbliver i din nuværende bank og du kan fremover betragte din gamle bank som en ”almindelig” kreditor.

Registrering i RKI betyder intet i denne forbindelse. Banken har pligt til at oprette en NEM konto til dig, selvom du står registreret i RKI!

[adrotate group=”31″]

Typiske grunde til skift af bank

  • Sidst, du talte med din flinke bankrådgiver, fik du et forbrugslån uden problemer, og nu, hvor du f.eks. er blevet fyret, syg eller skilt og virkeligt har brug for hjælp, er der ingen hjælp at hente.
  • Din økonomi har ændret sig og du kan ikke længere betale de aftalte ydelser på dit banklån.
  • Banken accepterer ikke, at dine månedlige ydelser nedsættes og hæver de månedlige ydelser på din bankkonto, selvom du ikke har råd!

Den der skide flinke bankrådgiver, du troede du var venner med, er lige pludseligt ikke så flink og hjælpsom, når du er i alvorlig knibe.

Banker er snu. De ”låser” oftest overførslen fra din lønkonto til den konto, hvor dit lån står og du har ikke mulighed for at stoppe eller ændre de månedlige ydelser via netbank.

En bank har pligt til at stoppe eller ændre størrelsen af ydelserne, hvis:

  • du modtager offentlige ydelser og
  • ikke har råd til at betale længere og
  • du beder dem om det

Flere banker afviser at stoppe denne overførsel og det vil jeg sammenligne med tyveri og det er ulovligt!

Dog har banker “modregningsret”. Det betyder, at de godt må overføre penge fra en konto til at dække underskud på en en anden. banken har dog pligt til at lave penge nok stå på kontoen, så du og evt. familie har nok at leve for indtil næste udbetaling.

Derudover må banken ikke tage penge fra “øremærkede” penge. Hvis du f.eks. har et budgetkonto, hvor der spares op til husleje eller lign., må banken ikke tage penge fra disse konti. Det samme gælder for f.eks. konti med boligopsparing, pensionsopsparing og lignende.

Konsekvenser

Hvis du beder din bank om at stoppe overførsel til dit lån, UDEN at banken har godkendt det, skal du være opmærksom på, at du dermed har misligholdt din afbetalingsordning og dermed kan de opsige dit lån og kræve hele lånets beløb udbetalt med det samme. Og hvis de gør det, vil de i sidste ende hive dig i fogedretten for at tage udlæg i dine værdier.

Så hvis du bede dem stoppe med overførsel uden at de godkender det, skal det være meget meget meget nødvendigt!

Hold din aftale med banken, hvis du kan.

Rolig nu, Berthel!

Jeg har tidligere skrevet meget kritisk om banker (Advarsel: Hold dig væk fra din bankrådgiver!) og jeg har det svært med mange danskeres syn på banker og bankers syn på dem selv og deres rolle i samfundet.

Banken har pligt til at stoppe automatisk overførsel, hvis du beder om det!

Banken har pligt til at stoppe automatisk overførsel, hvis du ikke har råd og beder om det!

Jeg taler med alt for mange mennesker, hvor banken afviser at stoppe overførsel til et lån, selvom det er nødvendigt for økonomien.

Det bunder ikke i mine egne personlige erfaringer, da jeg ikke har lån, men min erfaring med de mange gældsramte danskere og deres banker, tegner sig et rigtigt dårligt billede af nogle bankrådgivere og bank afdelinger.

Men…..

Selvfølgelig skal du betale de ydelser, du har aftalt med banken, hvis du har råd. Fair nok…

Men for mange mennesker ændres økonomien markant og de aftaler du har lavet med banken og andre kreditorer, har mindre prioritet end betaling af din husleje og andre nødvendige udgifter.

Sådan flytter du din NEM konto

  • Ring til den bank, du gerne vil flytte til og sig, at du gerne vil oprette en NEM konto
  • Spørg, om de kan sende papirer hjem til dig, der skal underskrives og sendes retur. Hvis de kræver, at du møder personlig op, så spørg hvilke dokumenter/ papirer du skal have med. Det vil ofte gerne se din sidste årsopgørelse og opgørelser over din indkomst (lønsedler/ udbetaling fra det offentlige).
  • Tag ned i banken og få oprettet en ny NEM konto.

Nogle banker vil afvise at oprette en NEM konto til dig, hvis du har en i forvejen. Derfor skal du muligvis først opsige din nuværende NEM konto. De fleste banker ordner dog dette for dig.

Hvad du skal være opmærksom på, når du skifter bank

Du kan ikke kræve et VISA/ Dankort, men derimod et hævekort eller debet kort. Jeg anbefaler at du får et debetkort og dropper kreditkort som f.eks. visa/ dankort og lignende. Læs begrundelsen i artiklen “Klip kreditkortet over!“.
Du kan heller ikke ikke kræve flere konti som f.eks. en budgetkonto, men det afvises sjældent.

Husk at få oprette adgang til netbank, så du kan betale regninger over nettet og tilmelde dine faste udgifter til automatisk betalingsservice. Læs her hvilke konti du bør have, for at få tjek på økonomien.

Hvad du skal gøre, hvis en bank nægter at give dig en NEM konto

Indberet sagen til Pengeinstitutankenævnet. De tager sig af banker, der ikke overholder reglerne og opfører sig dumt.

Hvis en bank nægter at oprette en NEM konto til dig, har de pligt til at begrunde afvisningen skriftligt, så det evt. kan bruges som dokumentation i Pengeinstitutankenævnet.

Du kan også henvise til § 21 i “Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder“:

§ 21. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde, jf. stk. 2. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.
Stk. 2. En basal indlånskonto skal som minimum omfatte følgende funktioner, jf. dog stk. 3 og 4:
1) Mulighed for at indsætte og hæve kontanter.
2) Mulighed for at gennemføre betalingstransaktioner med et debetkort med saldokontrol.
3) Mulighed for indgående kredittransaktioner.

OBS: Denne artikel er redigeret den 6/2 2016