≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

 • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
 • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
 • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

 • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
 • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
 • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

 • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
 • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

 • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

Comments on this entry are closed.

 • Kenneth 3. maj 2018, 16:49

  Jeg har et gammelt banklån, som af private årsager ikke er blevet betalt. Den er så gået til inkasso og der ser jeg at fakturadato er 09.07.2002. Er den gæld så forældet? Jeg har bedt inkasso firmaet om aktie indsigt, så jeg kan se hvornår jeg har skrevet under på gælden. Jeg har en gang været i fogedretten, men der skrev jeg ikke under på noget. Hvis den er forældet, hvad skal jeg så gøre?

  • Berthel Lehmann 3. maj 2018, 18:57

   Hej Kenneth
   Du kan få svar ved at læse artiklen.

   • Kenneth 3. maj 2018, 21:19

    Ja og ifølge den burde den jo være forældet, men jeg blev kaldt til møde i fogedretten i år og der blev jeg jo nødt til at dukke op, da jeg jo selvfølgelig ikke havde lyst til at blive hentet af politiet. Men jeg blev indkaldt til fogedretten næsten 16 år efter gælden blev stiftet. Har jeg så accepteret gælden ved at møde op i fogedretten? Eller er den forældet?

    • Berthel Lehmann 4. maj 2018, 09:25

     Hej Kenneth
     Normalt skal du klage inden mødet i fogedretten.
     Hvis gælden var forældet inden dit møde i fogedretten, er den stadigt forældet.
     Når de 10 år er gået, kan den ikke blive gyldig igen, selvom du har erkendt gælden eller mødt op i fogedretten.

 • Ina ina 2. maj 2018, 22:47

  Hej Berthel
  Sådan en fin side du har lavet.
  Jeg har en gæld til Danske Bank som er ret gammel 2006. Jeg har ikke lavet aftaler på den. Men den er gået over til Skat for nogle år siden, kan ikke huske præcist. Jeg har ikke lavet aftaler med dem nogensinde. Nu har jeg fået et brev om at lånet har været sat i bero i længere tid og er nu forfalden til betaling. Vi opfordrer dig derfor til at betale gælden senest 08.05.2018! Skriver de.
  Danske fri lån 50.903kr restgæld
  Beregnede, men endnu ikke tilskrevne renter fra d. 01.05.2015 til 24.04.2018 29.908kr
  Samlet gæld 82.163kr.
  Der står også
  Vi beder dig skrive under på det frivillige forlig, som er en anderkendelse af gældens størrelse og sende det retur. Vi opfordre dig til at skrive under på forliget selv om du ikke kan afvikle din gæld lige nu.
  Hvis du ikke
  Betaler gælden eller begynder en afvikling efter aftale eller sender frivvilig forlig retur senest 08.05.2018 vil vi overveje at overdrage sagen til retslig inkasso hos vires advokat, som vil indbringe sagen for retten. Det vil betyde flere omkostninger for dig.
  De har lavet et forslag på afvikling
  2000kr om måneden i 4 år
  1150 i 8 år
  850kr i 12 år
  Samt en årlig rente på 16.37 procent.
  Der står på forliget
  Danske Banks frivillige forlig ikke omfattet af kreditaftaleloven.
  Hvad betyder det?
  Er renten ikke forældet efter de 3 år, i det tildfælde 01.05.2018?
  Hvad betyder “Dette forlig kan danne grundlag for ummilbar tvangsfuldbyrdelse jf. Retsplejeloven 478stk1 nr 4. Det betyder at Danske bank ifølge loven ikke behøver at opnå dom for at inddrive gælden, hvis det sker skal jeg betale omkostninger”
  Hvilke konsenkvensker har alt dette for mig?
  Er lånet forældet? Er renten også? Skal jeg skrive under? Eller ringe til dem? Jeg er enlig forældre og kan ikke overskue at betale mere end 500kr.
  Håber du kan hjælpe
  Venlig hilsen Ina

 • Birger Petersen 27. april 2018, 08:56

  Hejsa, jeg har en gammel gæld til et pengeinstitut, denne gæld har jeg været i fogedretten med, er blevet registreret i RKI.
  Nu er gælden overgået til et andet firma, kan dette firma så på ny registrere mig i RKI?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:17

   Hej Birger
   Nej. Man kan kun blive registreret i RKI én gang for den samme gældspost.
   Det gælder også selvom gælden overtages af anden kreditor.

 • Hans Olafsson 26. april 2018, 13:45

  hej hvad med gæld til det offentlige via restskat osv hvordan bliver de forældet ?

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:17

   Hej Hans
   Gæld til SKAT bliver pt. ikke forældet.
   Det har folketinget besluttet, idet SKAT´s system (EFI) er sat ud af drift.

 • Bodil Refslund 23. april 2018, 08:54

  Hejsa
  Kan udlæg i et hus forældes?? Der er ved dom afgjort hvad modparten skulle have og det ligger nu som udlæg.

  • Berthel Lehmann 30. april 2018, 13:14

   Hej Bodil.
   Ja, der er forældelse på udlæg. Jeg er dog ikke klar over, hvornår det forældes.

Næste artikel:

Forrige artikel: