≡ Menu

Forældelse af gæld

Yesss!!!! Det har jeg hørt fra flere af mine klienter, når det har vist sig, at deres gæld var forældet. Det kan nemlig betyde, at gældsposter kan slettes og det kan betyde meget for den enkeltes økonomi.

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Gæld forældes, hvis kreditor ikke er vågen

Da forældelsesloven har ændret sig de sidste år, har gjort, at nogle kreditorer ikke har nået eller ikke har husket at gøre det nødvendige for at undgå forældelse.

I denne artikel vil jeg gøre det helt klart for dig, hvornår kreditor ikke længere kan inddrive penge fra dig med lovens arm.

I Danmark kan gæld blive ”for gammel” og dermed kan kreditor ikke længere kræve pengene tilbage.

Der er endda lavet en ”Forældelseslov”, der skal gøre det helt klart, hvornår en gældspost er forældet. Disse regler vil jeg i denne artikel oversætte fra ”lov sprog” til ”almindelig dansk”, så du nemt kan afgøre, om noget af din gæld er forældet.

Hvad betyder det, hvis min gæld er forældet?

Det betyder, at kreditor ikke længere kan kræve at få sit tilgodehavende tilbage fra dig. Dermed kan kreditor IKKE få rettens ord for, at du skylder dem penge og det betyder også, at kreditor IKKE kan indkalde dig i fogedretten for at få pengene tilbage eller for at få lavet en betalingsaftale.

Med andre ord: Hvis gæld er forældet, skylder du ikke kreditor penge, set med lovens øjne.

Hvornår starter ”stopuret”?

Her tager mange fejl. ”Stopuret” på forældelsen kan ”nulstilles” af kreditor på forskellige måder. Når du f.eks. underskriver en ny skyldnererklæring eller gældsbrev og når du i fogedretten erkender din gæld til kreditor.

Flere detaljer om, hvornår stopuret på forældelsen starter forfra, kan du læse længere ned under afsnittet ”Afbrydelse af forældelsen”.

De 5 typer gæld

Alt efter hvilken type lån, det drejer sig om, er der forskellige regler om forældelse. Der findes 5 forskellige typer ”lån”, når vi snakker om forældelsesloven.

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

Regler for forældelse varierer efter type af gæld

3 års reglen
Generelt er gæld forældet efter 3 år. De 3 år regnes fra den dag, hvor kreditor kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Denne generelle 3 års regel gælder ikke, hvis gælden passer ind i nedenstående øvrige regler.
Denne regel gælder ved gæld til f.eks. håndværkere, forretninger og lignende.

3 års reglen bliver automatisk ændret til 10 års reglen, hvis kreditor får en underskrift fra dig, hvor du erkender gælden. Enten frivilligt eller via rettens gang.

5 års reglen
Denne regel gælder, når gælden er opstået ved udførelsen af arbejde i et ansættelsesforhold.
Fristen suspenderes, hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da kreditor fik, eller burde have kendt til gælden.

10 års reglen
Denne regel er den mest brugte, når vi taler om almindelige lån i f.eks. finansieringsselskaber, banker og lignende.

Reglen er gældende, når:

  • Du har underskrevet et gældsbrev på lånet. Med andre ord, skal du have underskrevet et stykke papir, hvor der står, hvor meget du har lånt.
  • Gælden er registreret på en værdipapircentral. (f.eks. aktier, obligationer og børsnoterede værdipapirer)
  • gældens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

Der gælder også en 10 årig frist:

  • for lån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter.
  • for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet. (se under ”5 års reglen” for forklaring af suspendering)
  • for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet hvor skaden sker, og gælder ved siden af fristen på 3 år.

20 års reglen
Der gælder en 20 årig frist for indlån i pengeinstitutter og lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

30 års reglen
Der gælder en absolut frist på 30 år for gæld i forbindelse med erstatning eller godtgørelse, når det handler om personskade og for gæld, når det gælder erstatning for skade forvoldt af forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Renter på alle typer lån forældes efter 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes og stopuret starter forfra, hvis:

  • Du erkender gælden ud fra din handlemåde. Det kan f.eks. være, at du løbende betaler ydelser til gælden (afbetaler) eller hvis du hæver penge på en f.eks. kassekredit.
  • Når kreditor foretager retslige skridt mod dig for at få en dom på gælden. Det kan f.eks. være fogedretten eller anden bindende afgørelse, der fastslår gælden eksistens og størrelse.

Forældelsen afbrydes IKKE, når:

  • Kreditor sender påmindelser, rykkere, ringer eller på anden måde gør dig opmærksom på gælden. Kreditor SKAL have en ny underskrift fra dig, frivilligt eller via retten, medmindre du indirekte erkender gælden som nævnt i punkt 1 ovenfor.

Ansvar og mere information

I Denne artikel har jeg ”fortolket” de mest relevante regler vedr. forældelse. Det betyder, at min ”fortolkning” sikkert fortolkes anderledes af andre og derfor afstår jeg alt ansvar på alle måder, hvis du handler efter informationer i denne artikel.

Hvis du vil have alle detaljer med, kan du klikke her. (Link til Forældelsesloven)

223 Kommentarer
Nyeste
Ældste Flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments

Hej har lige fået brev fra gæld styrelsen om en 15 år gammel flytte regning og de vil lave løn indhold, er denne ikke forældet eller hvordan er det med kommuner og gældstyrelsen ?

Kan man selv bede kreditor om at slette et forældet udlæg i bolig eller er det farligt? Er det det samme som at anerkende at gælden er/var der?

Jeg har idag modtaget et brev om at jeg har en gæld hos en dyrlæge fra 2/2-2017, det kan ikke passe og jeg har intet underskrevet og ikke hørt om denne gæld? Incasso firmaet vil gerne modtage belæbet eller lave betalingsordning med mig men hvorfor sku jeg det?? Jeg aner seriøst ikke hvad det drejer sig om da jeg ikke har nogen regning der er ubetalt. Senest jeg var hos dyrlægen var da min klreste fik aflivet hans hund og dette var i 2014, fordi efterfølgende kæbte jeg selv en hund men den har ALDRIG været hos dyrlægen.
Hvad gør jeg ? Og hvorfor skriver incasso firmaet først en skrivelse nu? Jeg forstår intet af hvad der foregår??
Vh. Pernille

Hej.
hvis man har været i fogedretten og blevet erklæret insolvent og ikke erkendt gælden. Er forældelses fristen så ikke afbrudt?

Min gamle bank bad mig i 2017 betale et tilgodehavende som jeg ikke har vedkendt. Siden har jeg ikke hørt fra dem. Før nu hvor de har sendt det til inkasso. Gæld er sammen med ekskone. Hun har fået gældssanering. Gælde har ikke fremgået af selvangivelse siden 2018. Er gæld forældet når de kun har sendt den ene rykker i 2017?

Jeg har ikke erkendt gælden, har ikke hørt fra banken siden 2017 hvor jeg ikke har erkendt noget. I sidste uge skrev et inkasso firma at jeg skyldte de penge. Hvilket jeg skulle skrive under på. Har ikke skrevet under.
Det var fællesgæld, hæfter jeg for hele gælden når hun har fået gældssanering.

I 2012 måtte vi flytte fra vores hus, pga vi begge blev syge. Banken havde i 2 år hold os tilbage i huset, samt snydt med nogle tal, (oversigt om det ville kunne betale sig at flytte i lejlighed, eller blive i huset), vores bankmand havde fikset med tallene i papirene. Vi endte med at få lov at flytte, men fik en mega gæld. 1.300.000kr til danske bank og 400.000 kr til real kredit danmark.
realkredit lånet har vi betalt til lige siden 2012. Danske Bank betalte vi et lille lån på 20.000kr først da det var betaling for salg af huset. Da det blev færdigt ringede vi selv og sagde at vi gerne ville lave aftale på det sidste. Og i telefonen sagde de vi ville blive ringet op. Men de ringede aldrig. Og vi har ikke hørt fra danske bank side .

hvordan foregår det med forældet gæld. Er danske bank og reelkredit danmark to forskellige? Vi skrev under en til DB og en til Real kredit D. Har desværre ikke papirene mere (tror jeg). Kan DB godt forældes selvom vi betaler til Reelkredit danmark.
kan man se nogen steder hvad man skylder, og kan man blive gældsfri fra DB når vi ikke har betalt eller talt med dem i 10 år. De har heller ikke kontaktet os. (Andet end et brev for y ligt på eboks om at vores renter er fjernet, pga en fejl i deres system).
På forhånd tak for hjælpen

Hej
vi måtte sælge vores hus i år 2012 der blev en rest gæld til realkredit men den blev sat i bero af dem selv da vi skyldte i banken også
min mand var syg er desværre væk i dag
jeg modtager kun opgørelser slet ingen rykker eller lignende i de 10 år der nu er gået
mvh Birgit

Hej jeg lånte nogle penge på nettet i 2007 og tre måneder efter sendte de et retur kuvert om jeg ikke ville hæve med 18000 hvilket jo var lokkemad men den gæld voksede mig hurtigt over hovedet var i fogedretten i nov 2009 hvor jeg blev erklæret insolvent !
Og har ikke betalt noget siden !

blev i 2011 tilkendt førtidspension og flyttede til udlandet i 2013 og er kommet tilbage her i 2022

og som jeg læser det er den forgældet efter 10 år plus et extra år pga af udlands ophold selv om det jo ikke er ok ikke og betale så er det helt umuligt for mig og betale deres krav som et andet firma har købt som er blevet til 508.000 svært og skulle starte helt forfra med en kuffert og finde en lejlighed håber i kan bekræfte dette er helt nede med flaget i forvejen efter forlist ægteskab.

Vh Henrik

Hej Henrik
Hvis du ikke direkte eller indirekte har erkendt gælden i den periode, kan gælden være forældet.

Takker har intet hørt før nu !

Hvad skal jeg så foretage mig er der ikke klare regler hvorvidt den er forældet efter de elleve år ?

Vh Henrik

Hej Henrik
Hvis gælden er forældet, er den forældet og du behøver ikke at gøre yderligere.
Hvis kreditor alligevel forsøger at inddrive gælden, kan du oplyse dem om, at du mener at den er forældet. Bed dem evt. om dokumentation for, at den ikke er forældet.

Tak skal jeg sender dem et brev hvor jeg oplyser dem et brev om jeg ikke erkender gælden da den er forældet…er det ikke hvad du vil foreslå jeg gør nu …er så rådvild handlings lammet ?

Takker

Hej Henrik
Vent og se, hvad du får af svar og tag den derfra.
Hvis du ønsker svar på div. situationer/ scenarier, vil jeg anbefale, at du booker en tid hos en rådgiver.
Dette er ikke egnet til fuld skriftlig rådgivning, men med forholdsvis korte spørgsmål og svar.

Ok takker

Hej, Jeg har en ejendom med nogle meget gamle/forældede udlæg. En enkelt kreditor der har udlæg der er forældet ved ikke slette dette. Skal man anlægge sag mod kreditor med påstand om at slette forældet udlæg i ejendom, eller er der andre muligheder.

Hej Bjarne
Et udlæg i fast ejendom forældes, hvis den underliggende fordring (gælden er forældet). Så hvis gælden er forældet, er udlæg ikke gyldigt.

Jeg har lige opdaget at der i min skatteoplysninger, står en restance gæld på 22.000 som min ekskæreste optog i mit navn i 2015. Jeg har fabrilsk ledt efter hvad det gik ud på, da jeg ikke genkendte det… Men finder ud af, at der hvor lånet er optaget, er lukket, gælden var først overgivet til et inkasso firma, derefter videregivet i 2017 til en anden – jeg har intet hørt fra nogen siden 2017 – så jeg troede, at den var ude af verden efter at han blev dømt til at betale den (som han jo nok ikke har gjort så)…

Kan den slettes, er den forældet, eller hvordan forholder jeg mig?

Hej Malene
Jeg kan ikke svare dig på, om den er forældet. Du kan læse ovenstående artikel og se, om den er forældet.
Jeg vil anbefale, at du prøver at finde ud af, hvem der har gældsposten og kontakter dem.

Jeg har et gammelt banklån, som af private årsager ikke er blevet betalt. Den er så gået til inkasso og der ser jeg at fakturadato er 09.07.2002. Er den gæld så forældet? Jeg har bedt inkasso firmaet om aktie indsigt, så jeg kan se hvornår jeg har skrevet under på gælden. Jeg har en gang været i fogedretten, men der skrev jeg ikke under på noget. Hvis den er forældet, hvad skal jeg så gøre?

Hej Kenneth
Du kan få svar ved at læse artiklen.

Ja og ifølge den burde den jo være forældet, men jeg blev kaldt til møde i fogedretten i år og der blev jeg jo nødt til at dukke op, da jeg jo selvfølgelig ikke havde lyst til at blive hentet af politiet. Men jeg blev indkaldt til fogedretten næsten 16 år efter gælden blev stiftet. Har jeg så accepteret gælden ved at møde op i fogedretten? Eller er den forældet?

Hej Kenneth
Normalt skal du klage inden mødet i fogedretten.
Hvis gælden var forældet inden dit møde i fogedretten, er den stadigt forældet.
Når de 10 år er gået, kan den ikke blive gyldig igen, selvom du har erkendt gælden eller mødt op i fogedretten.

Hej Berthel
Sådan en fin side du har lavet.
Jeg har en gæld til Danske Bank som er ret gammel 2006. Jeg har ikke lavet aftaler på den. Men den er gået over til Skat for nogle år siden, kan ikke huske præcist. Jeg har ikke lavet aftaler med dem nogensinde. Nu har jeg fået et brev om at lånet har været sat i bero i længere tid og er nu forfalden til betaling. Vi opfordrer dig derfor til at betale gælden senest 08.05.2018! Skriver de.
Danske fri lån 50.903kr restgæld
Beregnede, men endnu ikke tilskrevne renter fra d. 01.05.2015 til 24.04.2018 29.908kr
Samlet gæld 82.163kr.
Der står også
Vi beder dig skrive under på det frivillige forlig, som er en anderkendelse af gældens størrelse og sende det retur. Vi opfordre dig til at skrive under på forliget selv om du ikke kan afvikle din gæld lige nu.
Hvis du ikke
Betaler gælden eller begynder en afvikling efter aftale eller sender frivvilig forlig retur senest 08.05.2018 vil vi overveje at overdrage sagen til retslig inkasso hos vires advokat, som vil indbringe sagen for retten. Det vil betyde flere omkostninger for dig.
De har lavet et forslag på afvikling
2000kr om måneden i 4 år
1150 i 8 år
850kr i 12 år
Samt en årlig rente på 16.37 procent.
Der står på forliget
Danske Banks frivillige forlig ikke omfattet af kreditaftaleloven.
Hvad betyder det?
Er renten ikke forældet efter de 3 år, i det tildfælde 01.05.2018?
Hvad betyder “Dette forlig kan danne grundlag for ummilbar tvangsfuldbyrdelse jf. Retsplejeloven 478stk1 nr 4. Det betyder at Danske bank ifølge loven ikke behøver at opnå dom for at inddrive gælden, hvis det sker skal jeg betale omkostninger”
Hvilke konsenkvensker har alt dette for mig?
Er lånet forældet? Er renten også? Skal jeg skrive under? Eller ringe til dem? Jeg er enlig forældre og kan ikke overskue at betale mere end 500kr.
Håber du kan hjælpe
Venlig hilsen Ina

Hejsa, jeg har en gammel gæld til et pengeinstitut, denne gæld har jeg været i fogedretten med, er blevet registreret i RKI.
Nu er gælden overgået til et andet firma, kan dette firma så på ny registrere mig i RKI?

Hej Birger
Nej. Man kan kun blive registreret i RKI én gang for den samme gældspost.
Det gælder også selvom gælden overtages af anden kreditor.

hej hvad med gæld til det offentlige via restskat osv hvordan bliver de forældet ?

Hej Hans
Gæld til SKAT bliver pt. ikke forældet.
Det har folketinget besluttet, idet SKAT´s system (EFI) er sat ud af drift.

Hejsa
Kan udlæg i et hus forældes?? Der er ved dom afgjort hvad modparten skulle have og det ligger nu som udlæg.

Hej Bodil.
Ja, der er forældelse på udlæg. Jeg er dog ikke klar over, hvornår det forældes.

Hvis en gæld til en bank og et realkredit institut er næsten 30 år gammelt uden nogen kontakt mellem kreditor og skyldner andet end brev herom, er gælden så ikke forældet?
Jeg har hørt at kreditor kan ringe skyldner op, og så gælder forældelsesfristen ikke mere? Er det korrekt?
Skal man gøre indsigelse pga man mener gælden er forældet? Eller pga man mener, at man ikke skylder pengene?

Hej Karen
Gæld er forældet efter 10 år, hvis du ikke erkender gælden direkte eller indirekte.
Et opkald eller brev er ikke nok til at afbryde forældelsen. Det kunne man før 2008, men nu er der andre regler.

hejsa skal i foderetten her den 25 april på en gammel gæld på 22578 til syd enegi har været i retten i 2009 hvor jeg blev er klæret indsolevent så er mit ? skal de ikke have kaldet ind noget før alså senest 3 år efter så burde den jo være forældet ik hilsen lars

Hej Lars
Afbrydelse af forældelse sker ikke kun i fogedretten.
Det sker også, hvis du direkte eller indirekte erkender gælden.

Jeg har en strid med et kreditkortfirma, som i fra 2013 til 2014 tilskrev sig ca. 2000 kr. i rykkergebyrer, ved i 7 måneder at sende månedlige regninger for et udløbet kreditkort, som jeg troede jeg havde betalt ud, til en gammel adresse, som de godt vidste jeg var fraflyttet.

I den anledning har jeg nogen spørgsmål:

1. Er forældelsen 3 eller 10 år for kreditkortselskaber?
2. Forfalder renter og gebyrer ikke efter 3 år under alle omstændigheder?
3. Kan de komme uden om reglen med max 3 rykkere ved at blive ved med af sende månedsregninger, og opkræve 3 rykkere for hver månedsregning?

Håber du kan hjælpe, mener det er langt ud over både rimelighed og lovlighed.

Hej Husum
1) Jeg mener, at 10 år er gældende.
2) Renter og gebyrer forældes ikke automatisk efter 3 år, hvis kreditor sørger for at afbryde forældelsen.
3) Jeg mener ikke, at de har ret til at opkræve 3 x rykkergebyr hver måned, hvis der er tale om den samme gældspost/ hovedstol.

Hvis man har en aftale med skat om en afdragsordning, og skat selv har sat den i bero pga. EFI skandalen, hvornår bliver afdragsordningen/restskatten så forældet?

mvh. Hanne

Hej Hanne
Forældelse af gæld til det offentlige er sat på “standby” pga. EFI.
Det er besluttet af folketinget.
Med andre ord forældes det ikke pt.

Jeg underskrev i 2011 en skyldnererklæring i forbindelse med gæld til Nordea.
I 2016 overdrager Nordea inddrivelse til Collectia. I den forbindelse udbeder jeg dokumentation for oprindelig hovedstol samt transaktionsoversigt vedr. hovedstol og renter. Jeg finder så ud af at Hovedstolen på skyldnererklæringen er opgjort forkert – har det nogen betydning? Dette meddeler jeg Nordea/Collectia.
Collectia/Nordea foretog sig ikke yderligere, men i januar 2018 modtog jeg et nyt krav, denne gang fra Lindorff. Nordea havde nu ‘overdraget’ gælden til Lindorff. Jeg henviste til tidligere kommunikation med Nordea/Collectia vedr. hovedstolen. I marts modtager jeg så et nyt krav (lidt lavere) end i januar. Jeg har igen gjort opmærksom på hovedstolen ikke er opgjort korrekt.
Spørgsmål: Er skyldnererklæringen stadig gyldig, selv når hovedstolen er opgjort forkert (og ikke dokumenteres efterfølgende)?

Hej Jan
Jeg mener ikke, at man lovligt må inddrive gæld, hvis gældens størrelsen ikke er korrekt.
Det vil jeg anbefale, at du klager over. Hvis det ikke hjælper, så klag til Rigspolitiet, der udsteder inkasso licenser.

Comments on this entry are closed.

Næste artikel:

Forrige artikel: