≡ Menu

Udlandsdansker med gæld i Danmark

Hvis du bor i udlandet og har gæld i Danmark, har de danske kreditorer forskellige muligheder for at indkræve deres tilgodehavende.

Kreditorer har mulighed for at indkræve gæld hos udedanskere

Danske kreditorer har forskellige muligheder for at indkræve gæld hos udlandsdanskere

Det offentlige og andre kreditorer har nemlig mulighed for at opkræve deres tilgodehavende i stort set alle lande.

Deres muligheder for at indkræve gæld afhænger meget af reglerne i det land, du bor i.

I denne artikel vil jeg forklare, hvilke muligheder kreditorer har for at indkræve penge hos udlandsdanskere, så du kender dine og kreditorers rettigheder.

Til at starte med, vil jeg opdele kreditorerne i to kategorier. ”Det offentlige” og ”andre kreditorer”.

[adrotate group=”31″]

Det offentliges muligheder for at indkræve gæld hos udlandsdanskere

Hvis du har gæld til det offentlige og ikke overholder eller har en betalingsaftale, sendes din gæld først til en særlig afdeling, der udelukkende tager sig af gæld hos udlandsdanskere.

Der findes to specialiserede afdelinger i SKAT, der kun tager sig af dansk gæld hos udlandsdanskere.
Begge afdelinger hører under Skattecenter Tønder.

Den ene afdeling hedder ”Udland – Personinddrivelse” og den anden hedder ”International Inddrivelse”.


Afdelingen ”Udland – Personinddrivelse”
I denne afdeling står Eva Lykke Schmidt i spidsen for de ca. 25 medarbejdere.
Denne afdeling er første step i proceduren for at indkræve gæld. De vil forsøge at kontakte dig i udlandet og lave en frivillig betalingsaftale. Hvis dette lykkes, er alle glade.

Denne afdeling har også mulighed for at tage udlæg i værdier, som du har i Danmark, selvom du bor i udlandet. Så hvis du har bil, sommerhus, camping eller andet af værdi, vil denne afdeling tage udlæg i dette. Denne afdeling opererer kun i Danmark, udover at have kontakt med dig i udlandet. Hvis du har lønindtægter i Danmark har de også mulighed for at foretage lønindeholdelse.

Hvis det ikke lykkes for afdelingen ” Udland – Personinddrivelse” at finde dig, få deres tilgodehavende eller en tilfredsstillende betalingsordning, sendes sagen videre til afdelingen ”International Inddrivelse”.

Afdelingen ”International Inddrivelse”
Aage Pedersen er boss i denne afdeling med ca. 20 ansatte.
Denne afdeling opererer i udlandet. De opsporer dig og når de har fundet din adresse i udlandet, vil de i første omgang sende dig et venligt brev, hvor de beder dig betale det skyldige beløb eller starte en betalingsordning. Hvis du ikke reagerer på brevet, vil de sende sagen videre til det pågældende lands lokale myndigheder eller inkassofirma for at opkræve gælden.

De nordiske lande og EU har særligt gode ”bistandsaftaler”. Udover disse lande har Danmark også ”bistandsaftaler” med mange andre lande over hele verden. En bistandsaftale, betyder at landene har indgået en aftale om at hjælpe hinanden med at opkræve gæld på hinandens vegne.

Som hovedregel er det nemmest for Danmark at indkræve gæld på tværs af de nordiske lande. Derudover er aftalen på tværs af EU lande også ret god. Lande, der ikke ligger i norden eller i EU har Danmark særskilte aftaler med.

Disse aftaler varierer meget fra land til land. Lande i Asien og Sydamerika er blandt de sværeste lande for Danmark at inddrive gæld i.

Hvis du vil kende Danmarks ”bistandsaftaler” med de enkelte lande, kan du se en oversigt her (disse aftaler hedder ”Bilaterale aftaler”).

Lande, som Danmark ikke har bistandsaftaler med
Nogle lande har Danmark ingen aftaler med. Derfor har SKAT hyret et internationalt inkassofirma, der opererer i disse lande og ved, hvordan gæld kan indkræves via det lokale retssystem. SKAT hyrer kun dette inkassofirma, hvis gældens størrelse er mindst kr. 11.000,-.

Almindelige kreditorers muligheder for at indkræve gæld hos udlandsdanskere

Almindelige kreditorer (banker, finansieringsselskaber og lign.) har mulighed for at indkræve deres tilgodehavende via det pågældende lands regler og retssystem. Danske inkasso firmaer kan ikke føre en sag i udlandet. Derfor bliver de nødt til at hyre en udenlandsk advokat eller inkasso firma.

Det gør det derfor lidt mere snørklet for danske inkassofirmaer at indkræve gæld i udlandet. Nogle inkasso firmaer er dog internationale og i disse tilfælde er det nemmere for kreditor at indkræve gælden. I disse tilfælde kan den danske afdeling blot sende sagen videre til afdelingen i det pågældende land.

Lønindeholdelse i udlandet
I nogle tilfælde et det ligefrem en fordel for kreditor, at du er flyttet til udlandet. I nogle lande er reglerne nemlig sådan, at kreditorer kan få deres tilgodehavende ved lønindeholdelse. Dermed kan danske kreditorer få deres penge hurtigere, end hvis du boede i Danmark.

Her kan almindelige kreditorer nemlig ikke bruge muligheden for at få gæld tilbagebetalt ved lønindeholdelse. Tyskland og Sverige er blandt de lande, hvor kreditorer kan få deres tilgodehavende via lønindeholdelse.

Udlæg i udlandsdanskeres værdier i Danmark
Hvis du som udlandsdansker har værdier i Danmark, som f.eks. bolig, bil, sommerhus og campingvogn, kan kreditorer tage udlæg i disse værdier, selvom du ikke bor i Danmark. Til at starte med vil kreditorer forsøge at lave en betalingsaftale med dig, men hvis det ikke lykkes, kan kreditorer tage udlæg i disse værdier og på sigt kræve værdierne tvangssolgt.

Gældssanering, når du bor i udlandet

Det er ikke muligt at søge gældssanering for udlandsdanskere.

Forældelse af gæld for udlandsdanskere

Reglerne for forældelse af gæld er de samme, om du bor i Danmark eller i udlandet. Hvis kreditor ikke har kunne opspore din adresse i udlandet, kan fristen for forældelse af gæld udvides med et år. Dermed har kreditor mere tid til at opspore dig og sørge for at forældelsen afbrydes.

Du kan læse mere om forældelse af gæld i artiklen ”Forældelse af gæld”.

Få hjælp til din gæld i Danmark

Hvis du bor i udlandet og ikke kan overskue at tage fat på problemet vil jeg anbefale, at du får hjælp fra en professionel gældsrådgiver.
Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.